Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2019, stran 8160.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 7. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2019 (Uradni list RS, št. 86/18) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
(1) Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul največ za 1,533.380,00 EUR.
Dolgoročno zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.064.680,00 EUR, in sicer:
– LPP do višine 32.680,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 1.032.000,00 EUR.
Kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 468.700,00 EUR, in sicer:
– LPP do višine 64.500,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 301.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 103.200,00 EUR.
(2) Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-0005/2019-7
Horjul, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost