Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3008. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, stran 8146.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19 in 28/19);Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10, 25/10 popr. in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 9. redni seji dne 7. 11. 2019 sprejel
S K L EP 
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč na domu – socialna oskrba na domu, in sicer za:
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 22,45 EUR na uro na delavnik
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 23,39 EUR na uro na dela proste dni.
Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 2,00 EUR na uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 20,45 EUR na uro na delavnik in 21,39 EUR na uro na dela proste dni.
2. člen 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša:
– 5,20 EUR na uro na delavnik
– 5,43 EUR na uro na dela proste dni.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 12280-39/2018, z dne 24. 1. 2019.
Št. 12280-31/2019
Cerknica, dne 7. novembra 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost