Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3003. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, stran 8055.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev 
1. člen 
V Splošnem aktu o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18) se v 6. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za aktivno udeležbo na usposabljanju pridobi član ZAPS eno kreditno točko več, kot jih dobi pasivni udeleženec. Če aktivno udeležbo z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi kreditne točke le za prvo aktivno udeležbo.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »pet kreditnih točk« nadomesti z besedilom »dve kreditni točki«, v tretjem stavku pa se besedilo »šest kreditnih točk« nadomesti z besedilom »štiri kreditne točke«.
2. člen 
V 8. členu se v četrtem odstavku besedilo »odločbo, zoper katero« nadomesti z besedilom »sklep, zoper katerega«.
3. člen 
V 11. členu se v prvem in tretjem odstavku beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«.
4. člen 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 51-482/23.4.2019
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EVA 2019-2550-0063
Tomaž Krištof 
vršilec dolžnosti predsednika 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
Minister za okolje in prostor je dal mnenje k temu splošnemu aktu pod št. 35001-43/2019/8 dne 7. oktobra 2019.

AAA Zlata odličnost