Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

2996. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019, stran 8047.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019 
1. člen 
V Odredbi o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 77/18 in 26/19) se v 1. členu:
– v napovednem stavku za besedo »delo« doda besedilo »zdravnikov in«, številka »91« pa nadomesti s številko »130«;
– v osmi alineji številka »1« nadomesti s številko »5«;
– za sedemnajsto alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov: 35.«.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-106/2019
Ljubljana, dne 11. novembra 2019
EVA 2019-2711-0066
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost