Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

2994. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente, stran 8047.

  
Na podlagi četrtega odstavka 348. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente 
1. člen 
V Pravilniku o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente (Uradni list RS, št. 110/13, 94/14 in 21/16) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»V izračunu pokojninske rente se upošteva obrestna mera ali časovna struktura obrestnih mer, ki ne sme biti večja od 4 % in ne manjša od 0,5 % na leto.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-488/2019
Ljubljana, dne 4. novembra 2019
EVA 2019-1611-0098
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost