Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019

Kazalo

2815. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra, stran 7671.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 8. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra 
I. 
a) Nepremičnini:
– parc. št. 3517/11 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981449), kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
b) Nepremičnini:
– parc. št. 3518/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981447), parc. št. 3519/5 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981429) in parc. št. 3269/32 katastrska občina 1632 Otok I (ID 6989237) pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se ukine status javnega dobra.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri nepremičnini s parc. št. 3518/4 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981447), parc. št. 3519/5 katastrska občina 1677 Dolenja vas (ID 6981429) in parc. št. 3269/32 katastrska občina 1632 Otok I (ID 6989237), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist osebe:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
matična številka: 5880157000
v deležu 1/1.
III. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0049/2017
Cerknica, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar