Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019

Kazalo

2811. Uredba o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov, stran 7593.

  
Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba potrdi območja osuševalnih sistemov, ki so predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja, in državnih namakalnih sistemov, ki so bili uvedeni pred 1. januarjem 1999 in za katere so bili v letu 2015 s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, potrjeni programi vzdrževanja za leto 2015.
(2) Območja osuševalnih sistemov, ki so predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja, in državnih namakalnih sistemov so povzeta po evidenci melioracijskih sistemov in naprav.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Namakalni sistemi, ki so v lasti Republike Slovenije, so veliki namakalni sistemi, ki so na podlagi 47. člena Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) postali državni namakalni sistemi.
(2) Osuševalni sistemi, kjer lastnina primarne odvodnje s pogodbo ni prenesena na občino ali osuševalno zadrugo, so osuševalni sistemi, ki so predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja.
3. člen 
(vsebina uredbe) 
(1) V tej uredbi so posebej navedena območja državnih namakalnih sistemov in območja osuševalnih sistemov, ki so predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja.
(2) Vsako območje vključuje naslednje podatke:
– ime državnega namakalnega oziroma osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja;
– šifro državnega namakalnega oziroma osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja;
– katastrske občine (ime in šifra) ter parcelne številke parcel, ki so vključene v območje državnega namakalnega oziroma osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja.
II. OSUŠEVALNI SISTEMI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
4. člen 
(Melioracija na Ajdovskem polju) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na Ajdovskem polju.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1012.
(3) Melioracija na Ajdovskem polju leži v:
a) katastrski občini Šturje (2380), parcelne številke: 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1895/1 – 67 %, 1896, 1897/1 – 11 %, 1898/2 – 63 %, 1899/1, 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1901/1, 1901/2, 1902/1, 1902/2, 1904/1, 1904/2, 1905/1, 1905/2, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1908/1 – 58 %, 1909/1, 1911 – 88 %, 1912/1, 1913/1, 1914/1, 1915/1, 1916/1, 1917/1, 1918/1, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963/1, 1963/2, 1964/1, 1964/2, 1965/1, 1965/2, 1966/1, 1966/2, 1967/1, 1967/2, 1968/1, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1970/2, 1971/1, 1971/2, 1972/1, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1974/1, 1974/2, 1975/1, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978/1, 1978/2, 1979/1, 1979/2, 1980/1, 1980/2, 1981/1, 1981/2, 1982/1, 1982/2, 1983/1, 1983/2, 1984/1, 1984/2, 1985/1, 1985/2, 1986/1, 1986/2, 1987/1, 1987/2, 1988/1, 1988/2, 1989/1, 1989/2, 1990/1, 1990/2, 1991/1, 1991/2, 1992/1, 1992/2, 1993/1, 1993/2, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/1, 2021/2 – 66 %, 2022/1, 2022/2 – 62 %, 2023/1, 2023/2 – 75 %, 2024/1, 2024/2 – 76 %, 2024/3 – 57 %, 2025/1, 2025/2 – 45 %, 2026, 2027 – 53 %, 2028, 2029, 2032/1, 2032/2, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2048/1, 2048/2, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071 in 2101/105;
b) katastrski občini Ajdovščina (2392), parcelne številke: 1764, 1765/1, 1765/2, 1767, 1768, 1769, 1770 in 1771/1;
c) katastrski občini Ustje (2393), parcelne številke: 1435/5, 1480, 1482/1, 1483/1, 1484, 1485, 1486/1, 1486/2, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1495, 1496, 1497, 1498, 1501, 1502, 1503, 1504/1, 1504/2 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1525/3, 1525/4, 1525/5, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555/1, 1555/2, 1555/3, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1576, 1578/1, 1579/1, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590 – 61 %, 1596/1, 1596/2, 1597, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605, 1606, 1607, 1608/1 – 75 % in 1608/2.
5. člen 
(Melioracija Vipavsko polje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Vipavsko polje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1022.
(3) Melioracija Vipavsko polje leži v:
a) katastrski občini Vipava (2401), parcelne številke: 1043/1, 1043/2 – 38 %, 1095, 1096/1, 1096/2, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1122/2, 1122/3, 1124/2, 1124/3, 1125/2, 1125/3, 1126/2, 1126/3, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157/1, 1157/2 – 87 %, 1158/1, 1158/2 – 83 %, 1159/1, 1159/2 – 88 %, 1160/1, 1160/2 – 88 %, 1161/1, 1161/2, 1163, 1165, 1166/1, 1166/2, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1178/1 – 82 %, 1178/2 – 76 %, 1179, 1181, 1182, 1183 – 90 %, 1184, 1185, 1186, 1187/1 – 42 %, 1187/2, 1189/1, 1190/1, 1190/2, 1193 – 87 %, 1195 – 75 %, 1197, 1200, 1201 – 64 %, 1203, 1204 – 61 %, 1205 – 47 %, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1309/6, 1309/8, 1309/9, 1319, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 1383/1, 1383/2, 1385, 1386, 1387, 1388, 1396, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 1405/1 – 77 %, 1405/2, 1408, 1409/1, 1411, 1412, 1414 – 88 %, 1415, 1417, 1418 – 78 %, 1419 – 89 %, 1420/1 – 68 %, 1440/1, 1441/1, 1442/1, 1443/1, 1443/2, 1446/6, 1446/7, 1447/4, 1447/6, 1449/4, 1451/1, 1452, 1453, 1454, 1456/1, 1456/3, 1456/4, 1456/8, 1457, 1459/1, 1462/2, 1462/3, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1469, 1471/2, 1479/3, 1479/4 – 89 %, 1482/5 – 62 %, 1484/1, 1487/2, 1488/2, 1489/1, 1490, 1494, 1496, 1497, 1500, 1502, 1503, 1504/2, 1504/4, 1505/3, 1508, 1509/2, 1510/2, 1511, 1512, 1513/1 1514, 1515, 1516, 1517, 1527/1, 1527/2, 1533, 1543/1, 1543/5, 1543/6, 1543/7, 1543/8 – 12 %, 1564, 1565, 1566/1 – 85 %, 1566/2, 1567/6, 1567/7, 1567/8, 1771/19 in 1771/20;
b) katastrski občini Lože (2402), parcelne številke: 1622/2, 1622/3 in 1622/9 – 64 %.
6. člen 
(Melioracija Lozice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lozice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1032.
(3) Melioracija Lozice leži v:
a) katastrski občini Podnanos (2405), parcelne številke: 4369/2, 4369/3, 4370, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4387, 4388, 4389, 4391, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4412, 4413, 4414 – 84 %, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4421, 4422/1, 4422/2, 4423, 4424, 4425, 4426/1, 4426/2, 4427/1, 4427/2, 4432, 4433, 4434, 4435, 4437/1, 4437/2, 4438, 4439, 4441 – 88 %, 4442, 4443, 4444, 4452, 4453, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461/1, 4461/2, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4470, 4471, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4501/1 – 82 %, 4504, 4505, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511/1, 4511/2, 4512, 4513, 4514, 4515/1, 4515/2, 4516 – 25 %, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522/1, 4522/2, 4527, 4529, 4530, 4531, 4532, 4534, 4535, 4536, 4537, 4539, 4540/1, 4540/2, 4540/3 – 79 %, 4542, 4543/1, 4543/2, 4544/1, 4544/2 – 85 %, 4545/1, 4545/2 – 70 %, 4546/1, 4546/2 – 67 %, 4547/1, 4547/2 – 74 %, 4548/1, 4548/2 – 85 %, 4549 4552, 4553, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4603, 4604, 4605, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4635, 4636, 4638 – 86 %, 4640, 4641, 4642, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652 in 4653;
b) katastrski občini Lozice (2407), parcelne številke:, 2643, 2646, 2647, 2648, 2649/1 – 74 %, 2649/2 – 86 %, 2650, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2675, 2676, 2677, 2679, 2680 – 46 %, 2681, 2682 – 77 %, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2689, 2692 – 74 %, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2705, 2708, 2709, 2712, 2715 – 86 %, 2716 – 81 %, 2717, 2718, 2719, 2720/1, 2720/2, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2733, 2734, 2737, 2739, 2740, 2743, 2744, 2745, 2746, 2750, 2751, 2752, 2753, 2760, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770/1, 2770/2, 2771, 2774, 2775, 2776, 2777/2, 2777/3, 2778, 2784, 2785, 2786, 935/3 – 84 %, 937/2 in 953.
7. člen 
(Melioracija Vipavski Križ – Male Žablje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Vipavski Križ – Male Žablje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1042.
(3) Melioracija Vipavski Križ – Male Žablje leži v:
a) katastrski občini Vipavski Križ (2391), parcelne številke: 2963, 2964, 2965/1, 2965/2, 2965/3, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972 – 51 %, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989 – 90 %, 2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2999/1, 2999/2, 3000/1, 3001, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3024, 3025, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039, 3040 – 83 %, 3041, 3042, 3043, 3045, 3046 – 76 %, 3047, 3051 – 90 %, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3061, 3062, 3066/2, 3067/1, 3068, 3069/1, 3070, 3072 – 88 %, 3074 – 89 %, 3076 – 36 %, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082 – 82 %, 3083/1, 3084, 3085, 3087/1, 3093/1, 3093/2, 3095/1, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3110, 3112/1 – 83 %, 3113, 3114, 3122, 3123, 3124, 3125, 3133/1, 3134, 3140/1, 3140/2, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3179, 3181, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3190, 3191, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199/1, 3199/2, 3200, 3201, 3204, 3206/1, 3217/1, 3217/2, 3220, 3221/1 – 30 %, 3221/2, 3221/3, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228/1, 3228/2, 3229, 3230/1, 3234, 3235/1, 3235/2, 3235/3, 3235/4, 3236, 3238/1, 3238/2, 3239/1, 3239/2, 3240/1, 3240/2, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/2, 3243/1, 3243/2, 3244/1, 3244/2, 3245/1, 3245/2, 3245/3, 3246/1, 3251, 3256, 3257/1, 3257/2, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3270/2 – 41 %, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3289/1, 3289/2, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299/1, 3299/2, 3300, 3301, 3302, 3303/1, 3304, 3305, 3307, 3308, 3310, 3312, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3321, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3332, 3333, 3334, 3335, 3338, 3339, 3340, 3341, 3345, 3346/1, 3347/1, 3347/2, 3349/1, 3350/1, 3351/1, 3352/1, 3354/1 – 50 %, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3362, 3368, 3369, 3370/1, 3372, 3373/1 – 68 %, 3374, 3377/1, 3378/1, 3379/1, 3380/1, 3381/1, 3382/1, 3383/1, 3384/1, 3385/1, 3386/1, 3387/1, 3389/1, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3536/1, 3536/2, 3537/1, 3538/1, 3539/1, 3540/1, 3541/1, 3542/1, 3543/1, 3544/1, 3545/1, 3546/1, 3547/1, 3548/1, 3549/1, 3550/1, 3551/1, 3552/1, 3553/1, 3554, 3555, 3557/1, 3560, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3706/1, 3729/10 – 75 % in 3729/11;
b) katastrski občini Ajdovščina (2392), parcelne številke: 1837/1, 1837/2, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852/2 – 79 %, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1914/10 – 57 % in 1914/11 – 89 %;
c) katastrski občini Ustje (2393), parcelne številke: 1614, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1677, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 – 48 %, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 in 1736.
8. člen 
(Melioracija Lokavec) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lokavec.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1052.
(3) Melioracija Lokavec leži v:
a) katastrski občini Lokavec (2381), parcelne številke: 2738/1, 2738/2, 2747/1, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054/1, 3054/2, 3055, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3076, 3077, 3079, 3080, 3081, 3082, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3098, 3099/1 – 85 %, 3099/2 – 12 %, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106/1, 3106/2, 3107, 3108, 3110, 3114, 3115, 3116 – 88 %, 3117 – 81 %, 3118 – 82 %, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3129, 3130/1, 3130/2, 3131, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3147, 3148, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3160 – 84 %, 3163/1 – 77 %, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182/1, 3182/3, 3182/4, 3185, 3187, 3188/1, 3188/2, 3188/3, 3190, 3191, 3192/1, 3192/2, 3193/1, 3193/2, 3194/1, 3194/2, 3197, 3198, 3199, 3200, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206/1, 3206/2, 3207, 3208, 3209, 3211 – 72 %, 3212 – 58 %, 3213, 3214, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3251, 3254, 3255/1, 3255/2, 3257, 3260, 3261, 3262, 3263, 3265/1, 3265/2 – 38 %, 3265/3, 3266, 3267, 3270/1, 3271/1 – 21 %, 3272 – 14 %, 3273, 3274, 3275, 3276 in 3277;
b) katastrski občini Vipavski Križ (2391), parcelne številke: 2880 – 58 %, 2882, 2886, 2892, 2897, 2898, 2899/1, 2899/2, 2901, 2903 – 28 %, 2909, 2915, 2916, 2917/1, 2918/1, 2919/1, 2920/1, 2921/1, 2922/1, 2923/1, 2924, 2931/1, 2935/2, 2935/3, 2937/1, 2937/2 in 2939/1.
9. člen 
(Melioracija Vrtovin) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Vrtovin.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1062.
(3) Melioracija Vrtovin leži v katastrski občini Vrtovin (2383), parcelne številke: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2525/1, 2526, 2527, 2528, 2531, 2532, 2534, 2536, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2547, 2548, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2565/1, 2565/2 – 83 %, 2567, 2569, 2570, 2571, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582 – 89 % in 2583.
10. člen 
(Melioracija Selo – Batuje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Selo – Batuje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1072.
(3) Melioracija Selo – Batuje leži v:
a) katastrski občini Batuje (2386), parcelne številke: 1577, 1579, 1580, 1576, 1581, 1583, 1584, 1587, 1588, 1589/1, 1590/1, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1592/1, 1593/1, 1594/1, 1595/1, 1603/1, 1607/1, 1608/1, 1609/1, 1610/1, 1611, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1625 – 88 %, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 335/22, 335/23, 338/11 – 83 %, 340/7, 340/8, 343/5, 343/6, 344/3, 344/4 – 70 %, 344/5, 345/4, 345/5 – 89 %, 345/6, 345/7 – 85 %, 346/1, 346/2, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 386/1 in 390;
b) katastrski občini Selo (2387), parcelne številke: 1554/1, 1554/2, 1556/1, 1557, 1558/1, 1558/2, 1560, 1561/2 – 38 %, 1562/1 – 25 %, 1562/2, 1563/1 – 37 %, 1563/2, 1564/1 – 41 %, 1564/2, 1566, 1567, 1568/1 – 47 %, 1568/2, 1572/1 – 83 %, 1572/2, 1573, 1574, 1576/1 – 76 %, 1576/2, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1587, 1590/1, 1590/2 – 31 %, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614 – 45 %, 1615 – 80 %, 1616, 1617, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1700, 1701 in 1702.
11. člen 
(Melioracija Log – Zemono) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Log – Zemono.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1092.
(3) Melioracija Log – Zemono leži v:
a) katastrski občini Vrhpolje (2378), parcelne številke: 1147/1, 1147/2, 1147/4, 1147/7, 1147/8 – 11 %, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1157/1, 1157/2, 1158, 1159, 1193/3, 1210, 1211, 1212/1, 1217 – 77 %, 1218, 1219/1 – 33 %, 1221/2, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2, 1608, 1609, 1612/1, 1612/2, 1613/1, 1614/1, 1616, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1619/1, 1619/2, 1620/1, 1620/2, 1621/1, 1621/2, 1622/1, 1622/2, 1623/1, 1623/2, 1624/1, 1624/2, 1627/1, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/2, 1631, 1632, 1633, 1635, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646, 1647, 1649, 1650, 1653, 1654/1, 1654/2, 1657, 1658, 1659, 1661, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1664/2, 1665/1, 1665/2, 1666/1, 1666/2, 1667/1, 1667/2, 1668/1, 1668/2, 1670/1, 1670/2, 1672/1, 1672/2, 1673/1, 1673/2, 1674/1, 1674/2, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1678/2, 1679/1, 1679/2, 1680/1, 1680/2, 1681/1, 1681/2, 1682/1, 1682/2, 1683/1, 1683/2, 1684/1, 1685/1, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1746/1, 1746/2, 1747/1, 1748/1, 1749/1, 1750/1, 1751/1, 1752/1, 1753/1, 1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771/1, 1771/2, 1772/1, 1772/2, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1788 – 79 %, 1789 – 78 %, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797/1, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1811, 1812, 1813, 1815, 1816, 1818, 1819, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826/1, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1834, 1835/1, 1835/2, 1838, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850/1, 1850/2, 1851/1, 1851/2, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1867, 1868, 1870, 1872, 1873, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909/1, 1909/2, 1910, 1911, 1912/1, 1912/2, 1912/4, 1912/6, 1912/7 – 10 %, 1912/8, 1912/9 – 68 %, 1913, 1914, 1915/1, 1915/3, 1915/5, 1917, 1919, 1921, 1922/1, 1922/2, 1923, 1924, 1925, 1927, 1934/1, 1934/2, 1935, 1936/1, 1936/2, 1939, 1940/1, 1940/2, 1941, 1942, 1943/1, 1944, 1945/1, 1946/1 – 88 %, 1946/2, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956/1, 1956/2, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965/1, 1965/2, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1974/3 1976, 1977, 1978, 1979, 1980/1, 1980/2, 1981, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 – 87 %, 2010/1 – 49 %, 2011/1 – 83 %, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, 2031, 2032, 2033, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053 in 2065/1 – 64 %;
b) katastrski občini Budanje (2379), parcelne številke: 2505, 2506, 2507/1, 2507/2, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510, 2514, 2515, 2516, 2517, 2525, 2526, 2530, 2531, 2533/1, 2533/2, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2538, 2539, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545/1 – 88 %, 2545/2, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551/1, 2551/2, 2551/3, 2552, 2553, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568/1, 2568/2, 2571/1, 2571/2, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579/1, 2580/2, 2582/1, 2583/1, 2583/2, 2584/1, 2584/2, 2585/1, 2585/2, 2586/1, 2586/2, 2587/1, 2587/2, 2588/1, 2588/2, 2589/1, 2589/2, 2590/1, 2590/2, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627/1, 2628 – 88 %, 2631, 2632, 2634/1, 2634/2, 2635/1, 2635/2, 2636/2, 2637/2, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2642/3, 2644/1, 2644/2, 2645/1, 2645/2, 2647/1, 2647/2, 2648/1, 2648/2, 2649/1, 2649/2, 2650, 2653/1, 2653/2, 2654/1, 2654/2, 2655/1, 2655/2, 2656/1, 2656/2, 2657/1, 2657/2, 2659/1, 2659/2, 2660/1, 2660/2, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2662/2, 2663/1, 2663/2, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2677, 2678, 2679, 2681/1 – 52 %, 2689, 2695, 2699, 2700, 2701, 2703, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2712, 2713, 2714/1, 2714/2, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720/1, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2741/1, 2741/2, 2741/4, 2741/5, 2741/6, 2741/7, 2741/8, 2745, 2747, 2751/1, 2751/3, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2769, 2770/1, 2770/2, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/5, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2782, 2783, 2784, 2786, 2787, 2788, 2790, 2792/1, 2792/2, 2792/3, 2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2803, 2805, 2806, 2807/1, 2807/2, 2808, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815, 2821/1, 2827/5 – 58 % in 2827/6;
c) katastrski občini Šturje (2380), parcelne številke: 1001, 1003/1 – 80 %, 1003/2 – 89 %, 1022, 1023/2 – 68 %, 1023/3 – 85 %, 1026, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 2099, 2111/15, 2111/16, 2111/17, 2111/18, 2115 – 79 %, 2116/4 – 15 %, 2117, 2118, 2119, 2122, 2129, 2130/1, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2, 2150/3, 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 2160, 2161, 2162, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170/2, 2171 – 81 %, 2172, 2177, 2178, 2179, 2181, 2182, 2183, 2185/1, 2185/2, 2187/2, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2196, 2198, 989/1, 991/1, 996/1, 999/1 in 999/2;
d) katastrski občini Vipava (2401), parcelne številke: 1662/2, 2692, 2693, 2694, 2696, 2697, 2698, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717/1, 2717/2, 2718, 2719, 2722/1, 2723, 2755, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/1, 2762, 2763, 2793, 2794, 2796/1, 2796/2, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2806, 2807/1, 2808, 2816, 2817/1, 2821/1, 2822/1, 2823/1, 2823/3, 2824/1, 2824/3, 2825/1, 2825/3, 2826/1, 2826/3, 2827/1, 2827/3, 2828/1, 2828/3, 2828/4, 2829/1, 2829/3, 2830/1, 2830/3, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2879, 2880, 2881, 2885/1, 2886/1, 2886/2, 2886/3, 2886/4, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2888/2, 2888/3, 2891/1, 2891/2, 2893/1, 2893/2, 2894/1, 2894/2, 2895/1, 2895/2, 2896/1, 2896/2, 2897/1, 2897/2, 2897/4, 2898/1, 2898/2, 2898/5, 2899/1, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923/1, 2923/2, 2925, 2926, 2927, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945/2, 2946, 2947, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960/1, 2961/1, 2962/1, 2963/1, 2964/1, 2965/1, 2966/1, 2967/1, 2968/1, 2968/2, 2971/1, 2971/2, 2972/1, 2973/1, 2975/2, 2976/1, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982/1, 2983/1, 2983/2, 2984/1, 2984/2, 2985/1, 2985/2, 2986/1, 2986/2, 2987/1, 2987/2, 2988/1, 2988/2, 2989/1, 2989/2, 2990/1, 2990/2, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2991/4, 2992/1, 2992/2, 2994/5, 2994/6, 2999, 3003, 3004, 3005, 3006/1, 3007, 3008/1, 3010/1, 3011/1, 3014, 3016, 3017, 3019, 3020, 3046/1, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050, 3053, 3054, 3055, 3057, 3060, 3061, 3062, 3064, 3066, 3071, 3072, 3073, 3075, 3078/1, 3078/2, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3119, 3129/2 – 32 %, 3134/1, 3134/2 in 3149/2 – 49 %.
12. člen 
(Melioracija Manče – Podnanos) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Manče – Podnanos.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1122.
(3) Melioracija Manče – Podnanos leži v:
a) katastrski občini Vipava (2401), parcelne številke: 2646/1, 2646/2, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2665, 2666/1, 2666/2, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688 in 2690;
b) katastrski občini Lože (2402), parcelne številke: 1521, 1522, 1523, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545/1, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 in 1572/1;
c) katastrski občini Podraga (2404), parcelne številke: 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3479 – 76 %, 3480, 3481, 3482, 3483, 3485, 3486, 3487, 3491, 3492, 3494, 3495, 3496, 3497, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538/1, 3538/2, 3538/3, 3539, 3540, 3541, 3542/1, 3542/2, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578/1, 3578/2, 3580, 3581/1, 3581/2, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3599, 3600, 3604, 3605, 3606, 3607/1, 3607/2, 3607/3, 3607/4, 3608, 3609, 3610, 3611, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3653/1, 3653/2, 3654, 3656, 3657, 3658, 3660, 3661, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667/1, 3667/2, 3668, 3669, 3670, 3673, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3685, 3686, 3687, 3688, 3690, 3691, 3692/1, 3692/2, 3693, 3694, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3713/1, 3713/2, 3714/2, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3730/1, 3730/2 – 71 %, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3739/1, 3739/2 – 83 %, 3740, 3746, 3747, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3758, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771 in 3772;
d) katastrski občini Podnanos (2405), parcelne številke: 4120, 4121, 4122, 4124 – 83 %, 4125/1, 4125/2, 4123, 4126, 4128, 4129, 4130, 4131 – 52 %, 4133, 4134, 4135, 4136, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4148, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4200/1, 4200/2, 4200/3 – 19 %, 4201/2, 4201/3, 4201/4, 4201/5 – 19 %, 4202, 4205, 4206, 4209, 4210 – 85 %, 4211, 4212 – 84 %, 4213 – 46 %, 4217 – 66 %, 4218 – 54 %, 4220, 4221, 4222, 4223/1, 4223/2, 4225, 4226, 4228, 4230/1, 4231, 4233, 4234 – 59 %, 4235 – 54 %, 4236 – 83 %, 4237 – 63 %, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4246, 4247/1, 4247/2, 4255/1 – 89 %, 4255/2, 4256, 4257, 4258, 4259, 4261, 4263/1, 4263/2, 4268, 4269, 4270, 4271, 4274, 4275, 4276 – 61 %, 4277, 4278/1, 4278/2 – 56 %, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283/1, 4283/2, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289/1, 4289/2, 4290/1, 4290/2, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295/1, 4295/2, 4296, 4297, 4298, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307 – 13 %, 4308 – 75 %, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323/1, 4325/1, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365/1, 4365/2, 4366, 4367, 4667/1 – 20 %, 4667/2 – 42 % in 4667/3 – 81 %.
13. člen 
(Melioracija Dolenje – Ustje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Dolenje – Ustje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1132.
(3) Melioracija Dolenje – Ustje leži v:
a) katastrski občini Ustje (2393), parcelne številke: 1270, 1271, 1593/1 – 64 %, 1594, 1741, 1746, 1747/1, 1747/2, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762, 1764, 1765, 1767, 1768, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780/1, 1780/2, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1792/1, 1793, 1794, 1795, 1800, 1801, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813/3, 1813/4, 1817, 1818, 1819, 1821, 1828, 1830, 1832/1, 1832/2 – 79 %, 1836, 1837 in 1841;
b) katastrski občini Šmarje (2396), parcelne številke: 4585, 4586, 4588, 4589/1 in 4589/2;
c) katastrski občini Planina (2399), parcelne številke: 1615, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2183, 2184, 2185, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2196, 2197, 2198, 2199, 2204, 2205, 2206, 2209, 2210 – 86 %, 2211/2, 2218/1, 2218/2, 2219, 2222, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2237, 2238, 2241/1, 2241/2, 2241/3, 2247/1, 2248/1, 2249/1, 2252/1, 2254/1, 2255, 2257 – 83 %, 2259, 2260, 2263, 2264 in 2265.
14. člen 
(Melioracija Brje – Žablje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Brje – Žablje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1142.
(3) Melioracija Brje – Žablje leži v:
a) katastrski občini Vrtovin (2383), parcelne številke: 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2201/2, 2206, 2207, 2208, 2211 – 32 %, 2212, 2213, 2214/1, 2215, 2217/1, 2217/2, 2218/1, 2218/2, 2218/3, 2218/4, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2220/1, 2220/2, 2221/1, 2221/2, 2222/1, 2222/2, 2223/1, 2223/2, 2224/1, 2224/2, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231/1, 2232/1, 2232/2, 2233/1, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/1, 2241/2, 2242/1, 2242/2, 2243/1, 2243/2, 2243/3, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2253/2, 2254/1, 2254/2, 2255, 2256, 2257, 2258/1, 2258/2, 2258/4 – 42 %, 2261/1 – 87 %, 2262, 2263, 2264, 2266 – 81 %, 2267 – 87 %, 2268, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277/1, 2277/2, 2278/1, 2278/3, 2280/1, 2280/2, 2281/1, 2285 – 85 %, 2286 – 88 %, 2287, 2288/1, 2288/2, 2289, 2291, 2292, 2294, 2296/1, 2300 – 89 %, 2301, 2302 – 90 %, 2303, 2304, 2305, 2308, 2309/1, 2309/2, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2339 – 81 %, 2347, 2348 – 81 %, 2351, 2353, 2354, 2356 – 87 %, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389 – 84 %, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407/3, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414/1, 2414/2, 2415, 2416, 2417, 2419/1, 2420, 2421, 2423 – 70 %, 2425 – 50 %, 2429 – 85 %, 2430/1, 2433, 2435, 2436, 2437, 2438/1, 2438/2, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2449 – 79 %, 2452/1, 2452/2 – 83 %, 2456 – 59 %, 2460, 2465, 2466, 2467, 2468 – 42 %, 2469 – 47 %, 2471 – 74 %, 2473, 2474, 2477/1, 2477/2, 2477/3, 2478, 2480, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2490, 2501, 2502, 2503, 2504, 2509 – 78 %, 2602/1, 2602/2 – 49 %, 2603/1 – 57 % in 2603/2 – 56 %;
b) katastrski občini Selo (2387), parcelne številke: 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1423, 1424 – 84 %, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455/1, 1455/2, 1456, 1457, 1458/1, 1458/2, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1472, 1473, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1522, 1524, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1528/3, 1528/4, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535 in 1536;
c) katastrski občini Kamnje (2388), parcelne številke: 2367, 2368/2, 2386/1, 2386/2, 2386/3, 2387/1, 2387/2, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2401 – 72 %, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2430 – 84 %, 2431, 2432, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2461/1, 2461/2, 2462, 2463/1, 2463/2, 2464/1, 2464/2, 2485/1, 2485/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 2488, 2489, 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2491, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2514/1, 2514/2, 2515/1, 2515/2, 2516/1, 2516/2, 2517/1, 2517/2, 2518, 2519/1, 2520/1, 2521/1, 2522/1, 2528, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2535, 2536, 2537, 2542, 2543, 2546, 2547, 2548, 2549, 2551, 2552/1, 2552/2, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559/1, 2560, 2561, 2562, 2564, 2565, 2566/1, 2566/2, 2567, 2568, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2577 – 82 %, 2581, 2582, 2583, 2584, 2586, 2587/1, 2587/2, 2587/3, 2588, 2589, 2594, 2595, 2596, 2597/1, 2597/2, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616 – 43 %, 2619, 2621, 2622 – 57 %, 2625 – 85 %, 2626, 2627/1, 2632, 2633, 2634/1, 2635, 2637/1, 2637/2, 2637/3, 2638, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/1, 2652/2 – 81 %, 2656/1, 2656/2, 2656/3, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662/1, 2662/2, 2663, 2664, 2666, 2667 – 85 %, 2670, 2672, 2674/1, 2674/2, 2675, 2676/1, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682/1, 2682/2, 2686/1, 2686/2, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2701, 2702, 2703, 2705, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2718, 2719, 2722, 2723, 2724, 2725, 2730/1, 2730/2, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2763, 2764, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2775, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2777, 2778/2, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2790, 2791, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802/1, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 2920/4 in 2922/1 – 85 %;
d) katastrski občini Dobravlje (2390), parcelne številke: 1575/1, 1575/2, 1576/2, 1576/3, 1587/1 – 59 %, 1588/1 – 90 %, 1588/2 – 88 %, 1588/3, 1589, 1592, 1593, 1596, 1597/1, 1603/1 – 82 %, 1603/2, 1603/3 – 70 %, 1605/1 – 76 %, 1607/1 – 86 %, 1617/1, 1619/1, 1619/3, 1620, 1787, 1789, 1790/1, 1790/2, 1800, 1804, 1805, 1806 – 74 %, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1814 – 74 %, 1815 – 88 %, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1824 – 88 %, 1825 – 77 %, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 – 56 %, 1833 – 63 %, 1834 – 89 %, 1835 – 79 %, 1836 – 30 %, 1839 – 19 %, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853/1, 1853/2, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861/1, 1861/2, 1862, 1864 – 62 %, 1867 – 52 %, 1870 – 83 %, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1880, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913/1 – 88 %, 1914 – 69 %, 1916, 1917, 1918, 1919 – 90 %, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1927, 1928, 1930 – 77 %, 1931, 1932, 1935, 1937, 1939 – 56 %, 1940, 1941, 1944, 1945, 1952, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038/1, 2038/2, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050 – 83 %, 2051 – 76 %, 2052/1 – 84 %, 2055/1, 2056/1, 2056/2, 2057, 2060, 2061, 2063, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 2069 – 80 %, 2070, 2071, 2072, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081 – 89 %, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2095, 2096, 2097, 2098, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2111/1, 2111/2, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149/1, 2149/2, 2150/1, 2150/2, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157/1, 2157/2, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169 – 87 %, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178 – 52 %, 2185, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200/1, 2200/2, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 – 90 %, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2249, 2255 – 89 %, 2256, 2257, 2258, 2259, 2261, 2262/2, 2263, 2264 – 77 %, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2276, 2277, 2278, 2281, 2282, 2283 – 26 %, 2284, 2285, 2287 – 88 %, 2288, 2289, 2290, 2292 – 84 %, 2293, 2294, 2296, 2299, 2300, 2301, 2306, 2307, 2308, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2325, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342, 2344, 2345 – 47 %, 2346/1, 2346/2, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2361, 2362, 2363/1 in 2363/2;
e) katastrski občini Vipavski Križ (2391), parcelne številke: 3574 – 83 %, 3575 – 77 %, 3576 – 60 %, 3577 – 59 %, 3579 – 83 %, 3580 – 78 %, 3581 – 77 %, 3582 – 73 %, 3583 – 77 %, 3584, 3585, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3627, 3628, 3629 – 15 %, 3630 – 48 %, 3631, 3632 – 86 %, 3633, 3634/1, 3634/2, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3649/1, 3649/2, 3649/3, 3649/4, 3649/5, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663 – 38 %, 3665 – 89 %, 3666/1, 3666/2 in 3667;
f) katastrski občini Velike Žablje (2394), parcelne številke: 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929/1, 1929/2, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988/1, 1988/2, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013/1 – 84 %, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/1, 2018/2, 2019, 2020, 2021, 2022, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2112, 2113, 2115, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 2119, 2120, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148/1, 2150, 2151/1, 2151/2, 2158/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2160/5 – 86 %, 2160/6 – 77 %, 2162 – 70 %, 2163, 2165, 2167 – 74 %, 2168 – 63 %, 2179, 2180, 2181, 2182/1 – 74 %, 2182/2, 2183 – 83 %, 2184 – 80 %, 2185, 2187 – 69 %, 2188, 2190, 2192, 2194 – 88 %, 2195, 2196 – 79 %, 2198, 2201, 2202 in 2203.
15. člen 
(Melioracija Slap I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Slap I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1162.
(3) Melioracija Slap I leži v:
a) katastrski občini Slap (2400), parcelne številke: 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 – 89 %, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583/1, 1583/2, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1591, 1592, 1593 – 87 %, 1594, 1595, 1596, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1671, 1672, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680/1, 1680/2, 1681, 1682, 1683, 1685, 1686, 1687, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704, 1706, 1708, 1709, 1710, 242 – 89 %, 243 – 16 %, 246 – 87 %, 253/1 in 253/2;
b) katastrski občini Lože (2402), parcelne številke: 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1576, 1578/1, 1578/2, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/2, 1584/3, 1584/4, 1586/1, 1586/2, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1594/3, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1606/1, 1606/2, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619/4, 1619/5 – 66 %, 1625, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1633/2 – 59 %, 1633/3, 1634/1, 1635, 1637/1, 1637/2, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1672, 1673, 1674, 1675, 1677, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1695, 1696, 1697/2, 1700 – 72 %, 1701, 1702, 1703, 1704 – 89 %, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1762 in 602.
16. člen 
(Melioracija Slap II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Slap II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 1172.
(3) Melioracija Slap II leži v:
a) katastrski občini Planina (2399), parcelne številke: 2276, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2286, 2289, 2291, 2292, 2295, 2296, 2297, 2298, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2308, 2309, 2310, 2313 – 85 %, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318 in 2319;
b) katastrski občini Slap (2400), parcelne številke: 1465, 1468, 1470, 1471, 1472, 1474, 1476, 1478, 1479, 1482, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490, 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1506, 1507, 1508/1, 1508/2, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1564/1, 1564/2, 1565/1 in 1565/2;
c) katastrski občini Vipava (2401), parcelne številke: 2849/1, 2849/2, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874, 2875, 2877 in 2878.
17. člen 
(Melioracijsko območje Brežiško polje – Bukošek) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Brežiško polje – Bukošek.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 2022.
(3) Melioracijsko območje Brežiško polje – Bukošek leži v katastrski občini Bukošek (1284), parcelne številke: 1006, 1010/5, 1015 – 85 %, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1039, 1042/2, 1042/6, 1042/7, 1042/9 – 86 %, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1051/4, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/2 – 77 %, 1055/3, 1055/4 – 75 %, 1066, 1070/2, 1072, 1076, 1077, 1081/1, 1090/10, 1090/8, 1090/9 – 20 %, 1094, 1095, 1109, 1112, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120,1121, 1122, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1147, 1154/5, 1154/6, 1154/7, 1154/8, 1154/9 – 97 %, 1155/1, 1155/2 1159, 1162, 1167, 1168, 1170 – 78 %, 1177, 1179, 1180 – 69 %, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196 – 47 %, 578, 579, 580, 581, 596, 598 – 27 %, 602, 605, 606, 609, 610, 611, 616, 617, 624, 630, 633, 640, 641, 642, 643, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 663, 664, 672, 675, 678, 681, 682, 686, 690, 691, 696, 699, 701, 705, 712/1 – 78 %, 712/2 – 92 % 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 754, 755, 763, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 782, 786, 787, 789, 792/1, 792/2, 795, 798/1, 798/2, 798/3, 801, 802, 803, 804, 808, 809, 810, 813, 818, 819, 828, 832, 834, 839, 840, 843, 844, 850, 856/1 – 88 %, 859, 860 – 41 %, 863, 864/1, 864/2, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878, 883, 890, 892, 893, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 921, 922, 928, 933, 934, 935, 936, 937, 939/1, 939/2, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 952, 957, 958, 961/1, 961/2, 962, 963, 964, 966, 967, 974, 975, 976, 977, 979/1, 979/2, 980, 981, 982, 983, 987, 988, 991/1 – 64 %, 993, 995, 997 in 998.
18. člen 
(Melioracijsko območje ob Gabernici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje ob Gabernici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 2032.
(3) Melioracijsko območje ob Gabernici leži v:
a) katastrski občini Globoko (1276), parcelne številke: 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 830, 833/1, 833/2, 834, 835, 837, 838, 840/1, 840/2, 841, 842, 843, 844, 845, 851, 852, 853, 856, 857, 859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 859/5, 860, 864, 867/1, 867/2, 871, 872, 873, 876, 877, 884, 887, 888, 889/1, 889/2, 890, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 913, 916, 919/2, 920, 921, 922, 923, 924, 926 – 85 %, 928, 931, 932 – 90 %, 971, 974/1 – 79 %, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 997/1 in 997/2 – 74 %;
b) katastrski občini Mali Vrh (1277), parcelne številke: 854, 855, 856, 860, 861, 862/1, 864 – 62 %, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873 in 874;
c) katastrski občini Črnc (1283), parcelne številke: 1031, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045 in 1046.
19. člen 
(Melioracijsko območje Krško polje – Gazice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Krško polje – Gazice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 2042.
(3) Melioracijsko območje Krško polje – Gazice leži v katastrski občini Cerklje (1302), parcelne številke: 3731, 3732 – 87 %, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3740, 3741, 3744/1, 3744/2, 3744/3, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3757, 3761, 3762, 3764, 3766 – 71 %, 3767/1, 3767/2, 3768, 3771, 3772, 3775, 3776, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788/5, 3789, 3792, 3793, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3805/2, 3806/1, 3806/2, 3807, 3810, 3813, 3817, 3828, 3829, 3830, 3831 – 73 %, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3840, 3844/1, 3847, 3848, 3851, 3852, 3855, 3856, 3859, 3860, 3862, 3864, 3869, 3870, 3871, 3872, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879 in 412/1.
20. člen 
(Melioracijsko območje ob Sromljici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje ob Sromljici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 2142.
(3) Melioracijsko območje ob Sromljici leži v:
a) katastrski občini Dečno Selo (1278), parcelne številke: 199/3 – 47 %, 250/2 – 77 %, 257/2 – 89 %, 257/3 – 32 %, 259, 260 – 82 %, 263/1, 263/2, 263/3 – 49 %, 264, 268/1, 268/2, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274 – 65 %, 276/1 – 79 %, 276/2, 283, 284, 285, 286, 287/1, 289/2 – 81 %, 290, 295 – 82 %, 642, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 664, 668, 670/3, 672, 673, 678, 679, 680, 681, 682/1, 683, 684, 685, 686 – 66 %, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 688, 689, 690, 691, 694, 695, 698, 703, 706/1, 708, 709, 710, 712/1, 712/2, 716/4, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 729/2, 729/5, 729/6, 730, 731, 733, 735/2 – 85 %, 737, 738/1 – 45 %, 738/2 – 53 %, 739/2 – 67 %, 741, 744, 746, 747, 748/1 – 66 %, 748/2, 749, 750, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 763/1, 765, 770, 771 – 86 %, 774, 776 – 55 %, 778, 779, 780, 781, 782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793 in 794;
b) katastrski občini Artiče (1279), parcelne številke: 521/1, 526/2 – 72 %, 528 – 82 %, 529/2 – 86 %, 535/1, 535/2, 535/3 – 73 %, 536, 550/2, 551, 602/2, 735, 736, 739, 743, 744, 746, 747, 750, 751, 755 – 88 %, 756, 757, 760, 761, 763, 764, 780, 781, 782/2, 783, 785, 786, 789, 792, 793, 795, 797, 798 – 73 %, 799, 802, 803, 804, 806, 807, 809, 810, 813, 819, 821/1, 821/2– 95 %, 821/3, 823, 825, 826, 827, 829, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 in 843;
c) katastrski občini Brezina (1282), parcelne številke: 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1104, 1105, 1106, 1109 – 83 %, 1111 – 75 %, 1112, 1114, 1118, 1130 – 89 %, 1133/1, 1134/1, 1134/2 – 24 %, 1137, 1138/1, 1141 – 74 %, 1142, 1143, 1148 – 36 %, 1150/1, 1150/2, 1152 – 55 %, 1153 – 49 %, 1154, 1155, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1162/2, 1165, 1169, 1170, 1171, 1174, 1176/2 – 76 %, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189/1 – 70 %, 1189/2, 1196 – 85 %, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1251, 1254 – 63 %, 1255/2 – 62 %, 1258 – 89 %, 1259, 1262 – 84 %, 1263 – 85 %, 1264 – 90 %, 1270, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283 – 93 %, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1302, 1303, 1304, 1307/2, 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 1310, 1312/1, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1327 – 88 %, 1329, 1330, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1347 – 71 %, 1353, 1354, 1355, 1357, 1359, 1362, 1368, 1369, 1371 – 72 %, 1372 – 12 %, 1373/1, 1373/3, 1373/5, 1373/6, 1374, 1376, 1377, 1379, 1385, 1398 in 1416 – 88 %;
d) katastrski občini Črnc (1283), parcelne številke: 785, 787/1, 787/2 – 42 %, 795,796, 804 – 16 %, 807, 811, 812, 813, 814, 815/1, 815/2, 816, 819, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 834/1, 834/2, 838, 839, 840/1, 840/2, 841, 842, 843, 844, 846, 848/2, 849, 850, 851, 852/1, 854, 857, 859, 860, 861, 862, 863, 867/1 – 73 %, 869, 871, 873, 875 – 47 %, 878, 886, 888, 890, 894/1, 894/2 – 76 %, 901, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 925, 927/1, 928, 929, 934/1 – 34 %, 934/2, 935 – 40 %, 937/1, 941, 943/2 – 68 %, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 953, 984, 985, 987, 991 – 89 %, 992 – 84 %, 995, 996, 997, 998 in 999.
21. člen 
(Melioracijsko območje Ostrožno – Lopata) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Ostrožno – Lopata.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3022.
(3) Melioracijsko območje Ostrožno – Lopata leži v:
a) katastrski občini Ostrožno (1075), parcelne številke: 1010/11 – 16 %, 1010/12, 1010/6, 1010/7, 1013/1, 1013/2, 1015, 1018, 1020/2, 1021/2, 1026/1, 1026/2, 1027/1, 1029/29, 1029/3, 1029/31, 1029/33, 1029/6, 1029/7, 1046/1, 1046/2, 1048/2 – 65 %, 1053 – 71 %, 1054/1, 1054/3, 1054/4, 1055, 1056, 1069/1, 1069/3, 1069/4, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1072/2, 1073/1 – 55 %, 1073/2 – 85 %, 1074/10, 1074/11, 1074/12, 1074/13, 1074/14, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1074/8, 1074/9, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1076, 1079/1, 1080/4, 1082, 1084/1, 1086, 1087, 1088/1, 1089, 1090/1, 1092, 1094, 1095, 1097/10, 1097/20 – 10 %, 1097/21, 1097/22, 1097/25, 1097/26 – 23 %, 1097/27, 1097/28 – 15 %, 1097/4, 1097/6, 1098/20, 1098/21, 1100/2, 1101, 1102, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/6, 1106, 1107/1, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116/1, 1116/2, 1117, 1120, 1121, 1125/1, 1129/2, 1167/2, 1221/1, 1221/2, 1222/1, 1222/2, 1223, 1225, 1228, 716/51, 718/21, 719/1, 719/20, 719/23, 719/24, 719/3, 720/1, 720/8, 721, 725, 726/4, 726/5, 731/1, 731/4, 731/5, 732, 733, 734, 736/1 – 72 %, 736/2, 736/3, 736/4, 737, 738, 741, 742/5 – 88 %, 743/1, 744/16, 744/19, 744/2, 744/32 – 31 %, 744/33, 745, 746/2, 746/3, 747, 748/2, 748/4, 748/5 – 89 %, 748/7, 748/8, 751/1 – 89 %, 751/2, 752, 753/1, 753/2, 754/1, 754/2, 756/2, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 975/21, 979, 980/1, 980/2, 981/1, 981/2, 981/3, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 985/2, 986, 987, 988, 989, 991, 993, 995, 996 in 997;
b) katastrski občini Medlog (1076), parcelne številke: 150/1, 151, 152/1, 2086/3, 209/2, 2099/2 – 35 %, 210, 2109/19 – 75 %, 2109/4, 211, 212/1, 212/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 301, 303/1 – 89 %, 304/1, 304/2, 306/1, 306/2, 307/1, 307/3, 307/4, 312/2, 312/6 – 16 %, 312/7, 313/1, 314/1, 317, 318 – 77 %, 319/1, 319/14, 319/15, 321/3, 323/7, 393, 394, 398/10, 403/6, 407/4, 409, 410/2, 410/8, 414/1 – 76 %, 414/2 – 52 %, 415, 416/3, 416/4 – 46 %, 418, 419/1, 419/2, 420/3, 420/7, 424, 425/1, 425/2 – 59 %, 425/3, 425/4, 425/5, 431, 432/1, 432/2 – 54 %, 433, 437, 442/1, 444/2 – 68 %, 444/4, 444/5 – 16 %, 445/1 – 88 %, 445/2 – 16 %, 447, 473 – 20 %, 474 – 71 %, 475/1, 475/2, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 480/1, 480/2 – 77 %, 481, 482/1 – 89 %, 483, 484, 485, 486, 493, 494/2, 495, 503/1, 503/2 – 86 %, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 508, 509, 510, 511/1 – 72 %, 512, 513, 514, 517/10, 517/6, 517/9 – 24 %, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4, 524/3 – 11 %, 528/2, 529/2, 530/1, 532/1, 533, 534, 535, 536/1 – 90 %, 536/2, 536/3, 547/1, 549, 550, 552, 553, 554, 555 – 78 %, 556, 557, 563/1, 563/2 – 66 %, 564, 565, 566, 567/2, 567/3, 568/4, 568/6 – 89 %, 568/8 – 87 %, 568/9 – 30 %, 569/3, 569/4, 569/5, 569/7, 569/8, 570/1, 570/2, 571, 572, 573/1, 574, 576/1 – 78 %, 577/8, 577/9 – 64 %, 588/2, 588/5 – 89 %, 588/6, 588/7, 589, 590/1, 590/2, 591/3, 591/4, 592/1, 593, 595 – 83 %, 596/2, 597/1 – 88 %, 597/4, 597/5 – 82 %, 597/6 – 82 %, 597/7, 598/5, 599/11, 599/8, 600/13 – 24 %, 602/2, 602/7, 602/8, 606/1, 606/7, 606/8, 635/4 – 85 %, 637/3, 637/4, 638, 640/12, 641/11, 641/12, 642/10, 642/11, 642/2, 643/1, 643/4 – 50 %, 643/5, 643/6, 644/4, 644/5, 644/7, 645/3, 645/4, 646/4, 646/5, 648 – 81 %, 650, 651, 664, 668, 669, 670 in 671.
22. člen 
(Melioracija Žepine I,II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Žepine I,II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3032.
(3) Melioracija Žepine I,II leži v:
a) katastrski občini Šmiklavž (1072), parcelne številke: 100/1, 100/2, 100/3, 102, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115/1 – 73 %, 115/11, 115/23, 115/25, 115/26, 115/27, 115/7, 115/8, 116 – 85 %, 12, 13/1, 14, 1414, 1415, 1416, 15, 16/1, 160/19 – 69 %, 160/21, 160/23, 160/25, 160/28 – 10 %, 160/29, 17/1, 17/3, 17/5, 18, 184, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 28/1, 28/2, 33, 332, 333 – 20 %, 334, 335, 336, 337, 342, 348/2, 35, 36/1, 36/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 47/1, 47/2, 479/1, 479/2, 480/1 – 84 %, 480/3 – 37 %, 49, 50/1, 50/2, 502/1 – 79 %, 502/2, 503, 505/1 – 89 %, 505/2, 51/1 – 85 %, 51/3, 511/2, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 512, 514, 515/1, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 517, 518/2, 519, 52/1, 52/2, 520, 521/1, 521/2, 521/3, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 523, 524, 525, 528, 529/1, 529/2, 53/1 – 72 %, 53/12, 53/14 – 71 %, 53/3 – 88 %, 53/4 – 86 %, 53/5 – 37 %, 530/1, 530/2, 530/3, 531/1, 531/2, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57, 58, 589/2 – 73 %, 59, 590, 591, 592, 60, 601 – 83 %, 602, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 606, 607/1, 608/1, 609/1, 609/7, 612/1, 613, 616/1, 617/2, 618/2, 619, 62, 620/3, 621, 623/1 – 90 %, 623/2, 623/3, 624, 625, 626, 627/1, 627/3, 63, 64, 65, 66/2, 67 – 79 %, 69/2 – 65 %, 7, 71, 73, 75, 76/1, 76/10 – 29 %, 76/3, 77/1 – 87 %, 82/1 – 88 %, 82/3, 84 – 82 %, 85 – 81 %, 86/2, 86/4, 87/8 – 64 %, 87/9 – 70 %, 87/11 – 53 %, 87/12, 87/13, 87/3, 87/4 – 85 %, 87/6, 89/2, 89/3, 90/1, 90/3, 95/1, 96/1, 96/3, 96/4, 98/3 in 99/1;
b) katastrski občini Trnovlje (1073), parcelne številke: 1150/3 – 65 %, 1151/2 – 11 %, 1153, 1155/1, 1156, 1157/1, 1157/10, 1157/11, 1157/12, 1157/13, 1157/14, 1157/15, 1157/3, 1157/5 – 86 %, 1157/6, 1157/7, 1157/8, 1157/9 – 77 %, 1160/3, 1160/9 – 78 %, 1163/1 – 63 %, 1163/2, 1180, 1182/1, 1182/17 – 53 %, 1182/18 – 29 %, 1182/2, 1182/20, 1182/7 – 76 %, 1184/1, 1188/3, 1188/5, 1195, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1197, 1198, 1202, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1206/11 – 71 %, 1206/4 – 16 %, 1206/5, 1206/6 – 89 %, 1206/7 – 69 %, 1206/8 – 62 %, 1206/9 – 77 %, 1207/1, 1207/2, 1208/5 – 88 %, 1209/1 – 51 %, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1211/10 – 89 %, 1211/2, 1211/6, 1211/9, 1212/1, 1212/3, 1212/4, 1215/1, 1215/2, 1216/1, 1216/3, 1216/5, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1221, 1222/1 – 70 %, 1223/1, 1224, 1225/2, 1232/2, 1236/2 – 63 %, 1286/19, 1286/21, 1286/3, 1286/7, 1288/10, 1289, 1293/1 – 90 %, 1293/13, 1293/3, 1293/4, 1300/4, 1300/8, 1301, 1303, 1304, 1305 – 50 %, 1309, 1310, 1314 – 74 %, 1315/1, 1315/2, 1487, 1489 in 1492;
c) katastrski občini Bukovžlak (1083), parcelne številke: 1504/3 – 85 %, 368/6, 369/2, 369/5, 370/1, 371/1, 374/3, 375/2, 375/7, 376, 382, 383, 385/1, 386/3, 452 – 68 %, 459/5, 461/1, 461/2, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465/1, 465/2, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 470/1, 470/2, 471, 472/4, 472/5, 473/2, 473/3, 474/1, 474/2, 474/3, 475/1, 475/10, 475/11, 475/12, 475/13, 475/14, 475/15, 475/16, 475/17, 475/18, 475/19, 475/2, 475/20, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 476/1, 476/2, 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6 – 79 %, 477/7, 477/8 – 62 %, 477/9, 479, 480/1, 480/2, 481, 482, 483, 484, 485, 486/3, 486/4, 487/10, 487/11, 487/9, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 497, 498, 499 – 52 %, 508/1 – 67 %, 509, 510, 511/1 – 55 %, 514 – 83 %, 515/1 – 88 % in 515/2;
d) katastrski občini Goričica (1133), parcelne številke: 312/2, 312/4 – 53 %, 312/11, 312/15, 312/16, 313/2 in 313/3.
23. člen 
(Melioracija na območju Ljubečne) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na območju Ljubečne.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3042.
(3) Melioracija na območju Ljubečne leži v:
a) katastrski občini Škofja vas (1071), parcelne številke: 1573/1, 1573/2, 1579 – 79 %, 1704/1, 1704/2 – 73 %, 1705/1, 1705/2, 1706/4, 1706/5, 1708/11 – 61 %, 1708/12 – 82 %, 1708/9 – 49 %, 1716/1, 1718/1, 1718/2, 1720/2, 1720/5, 1720/6 – 65 %, 1725, 1726/1 – 56 %, 1726/2, 1731/1, 1731/2 – 33 %, 1732 in 1733;
b) katastrski občini Trnovlje (1073), parcelne številke: 1543/1, 1543/2, 1548/6, 1549/2 – 82 %, 1549/3, 1553, 1562/2, 1562/3, 1567, 1568, 1574, 1585/4, 1586/1, 1600/3, 1600/4 – 89 %, 1605/1 – 89 %, 1605/2 – 52 %, 1606/1, 1606/7, 1612/6, 1617/1 – 17 %, 1618/1 – 73 %, 1618/3 – 70 %, 1621, 1622, 1625/1, 1625/2 – 59 %, 1644/1, 1644/2, 1645, 1646, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/7, 1650/8, 1650/9, 1651/1, 1651/2, 1662/1, 1662/2, 1668, 1669, 1677/2, 1677/3, 1678/1, 1678/2, 1692/1, 1692/2, 1695/1, 1695/2, 1695/3, 1695/7 – 89 %, 1696/1, 1696/2, 1705, 1707/1 in 1707/2 – 82 %.
24. člen 
(Melioracija na območju naselja Zadobrova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na območju naselja Zadobrova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3062.
(3) Melioracija na območju naselja Zadobrova leži v katastrski občini Škofja vas (1071), parcelne številke: 1240 – 83 %, 1250/1 – 81 %, 1252 – 49 %, 1253/1, 1253/2, 1253/6 – 64 %, 1253/7, 1253/8, 1259/2 – 63 %, 1259/4, 1259/5, 1260/2, 1261/1 – 11 %, 1261/2, 1262, 1267 – 89 %, 1268, 1274, 1275, 1276, 1277, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1290/2 – 58 %, 1291/1, 1291/2, 1291/3, 1291/4, 1293, 1294/2 – 85 %, 1294/3, 1297/1, 1297/2, 1300, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1313, 1316, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1323, 1327, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2 – 60 %, 1357, 1365, 1366 – 66 %, 1367, 1368/1, 1372/1 – 82 %, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 1377/4 – 64 %, 1377/5, 1378, 1384, 1385/1, 1385/2, 1388, 1389, 1392/1, 1392/2 – 43 %, 1394, 1402/1, 1402/2, 1402/3, 1402/4, 1403/1, 1411/1, 1411/2, 1411/3, 1412, 1413/1, 1413/2, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1418, 1427, 1429 – 80 %, 1431/2, 1431/3, 1432/2 – 57 %, 1436/1, 1436/2 – 75 %, 1438/1, 1440 – 39 %, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2, 1445, 1448/1, 1448/2, 1449, 1452/1, 1452/2, 1452/3, 1455/1, 1456, 1457, 1458, 1459, 1472, 1473, 1476, 1477, 1486, 1487/1, 1489 – 90 %, 1502/1, 1503/1, 1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1513 – 87 %, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1516, 1519 – 75 %, 1520, 1521, 1522, 1526 – 78 %, 1527, 1528, 1529, 1530, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605, 1607, 1608, 1611, 1612/5 – 45 %, 1612/6, 1612/7, 1616/3 – 50 %, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 1619/2, 1628, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1632, 1636/2 – 75 %, 1637 – 44 %, 1638/1, 1638/2, 1639, 1640, 1641, 1642, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 – 87 %, 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1659, 1668/1 – 88 %, 1680 – 76 %, 1683, 1686, 1689 – 75 %, 1692, 1693/2, 1693/4 – 43 %, 1693/5, 1693/6, 1693/7, 1697/1, 1742, 1744, 1745, 1746, 1749 – 12 %, 1750, 1758/2, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1758/6, 1758/7, 1758/8, 1759 – 70 %, 1762, 1763, 1770, 1772/2 – 89 %, 1775 – 43 %, 1776, 1779 – 88 %, 1780/1, 1780/2, 1787/1, 1787/2, 1788 in 1789.
25. člen 
(Osušitev zemljišč Ivenci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Osušitev zemljišč Ivenci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3072.
(3) Osušitev zemljišč Ivenci leži v katastrski občini Višnja vas (1061), parcelne številke: 1567 – 89 %, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 – 88 %, 1579 – 88 %, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585 – 89 %, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/1 – 60 %, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625/1, 1625/2 – 17 %, 1625/3, 1626/1, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638 – 82 %, 1667, 1680 – 84 %, 777/1 – 60 % in 778 – 82 %.
26. člen 
(Melioracija na območju Zg. Trnovelj) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na območju Zg. Trnovelj.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3082.
(3) Melioracija na območju Zg. Trnovelj leži v katastrski občini Trnovlje (1073), parcelne številke: 1743/1, 1743/2, 1746/1, 1746/2, 1749/1, 1749/2, 1752, 1769, 1770, 1771/1, 1771/2, 1772, 1773, 1774, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1796, 1797/1, 1797/2, 1797/3, 1800/2, 1800/3, 1807, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820/3, 1821, 1824, 1825/2, 1825/4, 1825/5, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 1839, 1840 in 1841.
27. člen 
(Melioracijsko območje Medlog – Babno) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Medlog – Babno.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 3092.
(3) Melioracijsko območje Medlog – Babno leži v katastrski občini Medlog (1076), parcelne številke: 1000/1, 1001/1, 1001/6, 1002/1, 1002/2, 1003, 1007/1 – 84 %, 1019/1, 1019/2, 1020, 1021, 1023/1 – 12 %, 1026/1, 1026/3, 1028, 1030, 1031, 1032, 1035/3 – 86 %, 1036, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1041, 1042/3, 1043, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1049/1, 1050, 1051/10, 1051/11, 1051/7, 1051/8, 1051/9, 1052, 1055, 1059/1, 1060, 1061 – 64 %, 1064/1, 1065/1, 1066, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1068, 1070/1 – 86 %, 1070/2, 1070/3, 1072/1 – 72 %, 1072/2, 1074, 1075/4, 1075/5, 1075/6 – 25 %, 1075/7, 1078 – 79 %, 1079, 1082/4 – 14 %, 1083, 1084/2, 1084/3, 1084/4 – 58 %, 1086/2 – 18 %, 1087/2, 1087/4, 1087/5, 1087/6, 1089/4 – 35 %, 1089/7, 1089/8, 1089/9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 1235/2, 1236/1, 1236/3 – 79 %, 1245/1, 1247/1, 1248/1, 1249, 1250, 1251/1, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254 – 77 %, 1262, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1278/1, 1279, 1280, 1283/8, 1284, 1285/10, 1285/8 – 23 %, 1285/9 – 59 %, 1287/1, 1288/1, 2113/3, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134/1, 2134/2, 2135/2 – 63 %, 2135/3, 2137/1, 2139, 2157, 2158 – 68 %, 2159, 2160, 2162/1, 347, 348 – 67 %, 382/3, 383/2, 383/4, 384/1, 384/2, 385, 386, 387/1, 387/11, 387/12, 387/5, 387/6, 387/7, 388, 389/3, 389/5, 390/1, 390/3, 395/3, 396/5, 397/6, 441 – 85 %, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 453, 454, 456, 457/1, 457/2, 458, 460, 461, 462/1, 462/2, 464 – 85 %, 465 – 80 %, 469, 537, 538, 558, 559/1, 559/2, 560, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 661/3, 665, 666, 667, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680/1, 680/2, 681, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687/1, 688, 689, 690/1, 690/4, 690/5, 692/2, 692/3, 692/4, 693, 694/1 – 79 %, 694/2, 695, 696, 697, 699, 700, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2 – 71 %, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 704/3, 705/1, 705/2, 706/8, 706/9, 707, 708, 709/1, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 749, 750 – 71 %, 751, 752, 753, 760/1, 760/2, 761, 763/1, 763/2, 764/2 – 76 %, 764/3, 764/4, 765/1 – 87 %, 765/6, 766/1 – 51 %, 768, 770/3, 770/4, 770/5, 770/6, 771, 772/1, 772/2, 773, 774/10, 774/12, 774/13, 774/14, 774/8, 775, 776/1, 777, 778, 781/1, 782, 783 – 83 %, 784, 785, 786/1, 787, 788/3, 794/1, 795/1, 795/2, 795/3, 795/7 – 63 %, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 – 29 %, 805/4, 805/5, 807/1 – 85 %, 808 in 993/1.
28. člen 
(Melioracija Jable) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Jable.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6012.
(3) Melioracija Jable leži v:
a) katastrski občini Mengeš (1938), parcelne številke: 2834/1, 2925/51, 430/5, 430/8 – 82 %, 430/9, 431/1 – 63 %, 431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 431/8, 432/2, 432/3, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 434/1, 434/10, 434/16 – 36 %, 434/4, 438/11, 438/5, 438/7, 438/9, 439, 440, 458/20, 458/8, 458/9, 463/3, 463/6, 464/1, 464/2, 465/2, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467, 468/1, 468/2, 469/2, 469/7, 471/1, 471/2, 472/1, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477/1, 477/4, 478/1 – 90 %, 479/1, 479/3, 489/1 – 55 %, 490, 494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 499/2, 500/1, 500/2, 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 504, 505, 506, 507, 510/1, 511/1 in 512;
b) katastrski občini Loka (1940), parcelne številke: 236/2 – 82 %, 237/1 – 87 %, 237/2, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2 – 73 %, 248, 249, 250/1, 250/2 – 75 %, 250/3, 267/1, 267/2, 268/1 – 81 %, 268/2, 275/2 – 87 %, 276, 277, 278/1 – 62 %, 279/1, 280/1, 281/5, 282/1, 283/1, 283/10, 283/19, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 284/10, 284/11, 284/3 – 87 %, 285/4 – 77 %, 286/1, 287, 288/6, 288/9, 289 – 72 %, 290/1 – 60 %, 290/2, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 296 – 56 %, 298/1, 299/1, 300, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324/2 – 74 %, 344/2 – 47 %, 725/1 – 87 %, 727/1, 728, 730/1, 730/2 – 56 %, 730/3 – 31 %, 731/1, 732, 733, 734/1, 734/2, 734/3, 735/1, 735/2, 736, 737/1, 737/2 – 29 %, 737/3 – 62 %, 737/4 – 69 %, 738/1 – 63 %, 738/2 – 60 %, 740/10 – 44 %, 740/11, 740/3, 740/4, 740/6 – 48 %, 740/7, 740/8 – 57 %, 740/9 – 77 %, 742/3, 742/7, 743/2 – 31 %, 745/2 – 15 %, 746/1, 746/2 in 747/2.
29. člen 
(Melioracija Čudna) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Čudna.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6042.
(3) Melioracija Čudna leži v:
a) katastrski občini Dob (1943), parcelne številke: 1490, 1491, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495 in 1496;
b) katastrski občini Krtina (1945), parcelne številke: 606/9, 620/3, 621/2, 638, 640/1, 643/1 – 76 %, 644/1, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 725 – 86 %, 726, 727/1, 727/2 – 23 %, 727/3 – 40 %, 731, 732, 733, 734/1, 734/2 – 17 %, 735/1, 735/2 – 34 %, 736/1, 738/5, 741/1, 741/2 – 38 %, 742, 743/1, 743/2 – 69 %, 744, 745, 746, 751/1, 751/2, 754, 755, 756, 759/2, 760, 761, 762, 763, 767/6, 767/7 – 47 %, 769, 770, 774, 775/1, 775/2, 775/3, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821/1, 821/2, 822, 823, 824, 825 in 826.
30. člen 
(Melioracija Rača) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Rača.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6052.
(3) Melioracija Rača leži v:
a) katastrski občini Dob (1943), parcelne številke: 1428/1, 1428/2, 1429/1, 1429/2 – 84 %, 1430/1, 1430/2 – 77 %, 1431/3, 1431/4 – 71 %, 1432/7, 1432/8, 1433/4, 1433/5 – 75 %, 1433/6 – 49 %, 1433/7 – 50 %, 1434/1, 1434/2 – 32 %, 1435/1, 1435/2 – 56 %, 1436/1, 1436/2 – 52 %, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1458/1, 1459/1, 1460/1, 1461/1, 1463/1 – 76 %, 1465 – 88 %, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473/1, 1476/1, 1477/1, 1478/1, 1479, 1480/1, 1481/1, 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1501/12, 1501/13, 1501/14, 1501/3 – 15 %, 1501/4, 1501/5, 1501/6, 1503, 1506/3 – 11 %, 1506/8, 1509/1, 1510/3, 1517/1, 1521, 1525, 1528/11, 1530/8, 1531/1 in 1532/3;
b) katastrski občini Krtina (1945), parcelne številke: 783, 784, 799 – 83 %, 829, 830, 831, 832, 835, 837, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 865, 866, 867, 868, 871, 872, 873, 879, 884, 885, 886, 887, 890, 891, 892, 893, 894, 898, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 900/1, 900/2, 900/3, 901, 902, 903, 904, 908 – 79 %, 910, 912 in 913;
c) katastrski občini Studenec (1946), parcelne številke: 704, 709, 710/1, 710/2, 711 – 89 %, 712, 714, 719/1, 719/2, 719/3, 720/1, 720/2, 721, 723, 724, 727/5, 729, 730, 731, 732, 734/1, 734/2, 736, 737, 738, 739, 740, 742/1, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 761/1, 762, 764, 768, 770, 772, 777/1, 786/1, 786/2, 788, 789, 796, 798, 799, 801, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 818, 820, 821, 822, 824, 826, 828/1, 828/2, 828/3, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 892 – 78 %, 896, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 916, 918, 919, 920, 922, 933, 934, 935, 936, 937 in 939;
d) katastrski občini Brezovica (1958), parcelne številke: 693, 733/14, 733/15 – 90 %, 733/17, 733/18, 733/19, 733/2, 733/40, 733/42, 733/47, 733/54, 733/59, 733/64, 736/2 – 82 %, 760/2, 760/3 – 89 %, 763, 767/25, 767/29, 767/30, 767/32, 767/33, 767/34 in 767/35.
31. člen 
(Melioracija Trzin) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Trzin.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6062.
(3) Melioracija Trzin leži v:
a) katastrski občini Črnuče (1756), parcelne številke: 735/4 – 12 %, 739/2 – 89 %, 742/5 – 86 %, 743/1, 743/2 – 73 %, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 746/2 – 88 %, 746/3, 750/2, 751/2 – 86 %, 752, 753/1 – 76 %, 753/2, 754/1, 754/2, 755/1, 756/1, 756/3, 756/4 – 54 %, 757 – 82 %, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 – 79 %, 766/1, 766/2 – 56 %, 766/4 – 50 %, 776/1, 776/10, 776/11, 776/2, 776/23, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 776/7, 776/8, 776/9, 777, 779, 780 – 87 %, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 795, 796, 797, 798, 799/10, 799/11, 799/12, 799/13, 799/14, 799/15, 799/16, 799/17, 799/18, 799/19, 799/2, 799/20, 799/21, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9, 803/2 – 63 %, 979/1,979/3, 776/19 – 93 %, 776/15 – 53 %, 776/20 – 98 %, 776/22 – 93 %, 776/14 – 56 %, 776/13 – 59 %, 776/16 – 54 %, 776/17 – 60 %, 776/21, 776/12 – 76 %, 776/18 – 84 %, 767 in 766/3 – 12 %;
b) katastrski občini Nadgorica (1757), parcelne številke: 295 – 67 %, 311/1, 311/10, 311/11, 311/12, 311/134 – 53 %, 311/14, 311/156, 311/157, 311/158, 311/159, 311/16, 311/166, 311/167, 311/168, 311/169, 311/17, 311/18 – 90 %, 311/188, 311/19, 311/190, 311/196, 311/2, 311/205, 311/206 – 88 %, 311/210, 311/242, 311/4, 311/47, 311/5, 311/51, 311/52, 311/55, 311/56, 311/59, 311/60, 311/63 – 79 %, 311/66 – 72 %, 311/7, 311/8, 311/9, 312 – 51 %, 788, 789/2, 790, 791, 792/2, 799/2, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809/1 in 810/1;
c) katastrski občini Dragomelj (1758), parcelne številke: 323, 324, 325/1, 325/10, 325/105, 325/106, 325/107, 325/108, 325/109, 325/11, 325/110, 325/111, 325/112, 325/113, 325/114, 325/115, 325/116, 325/117, 325/118, 325/119, 325/120, 325/121, 325/122, 325/123, 325/124, 325/125 – 86 %, 325/129, 325/130, 325/131, 325/132, 325/133, 325/134, 325/135, 325/136 – 42 %, 325/137, 325/149, 325/150, 325/151, 325/152, 325/153, 325/154, 325/2, 325/3 – 87 %, 325/4, 325/43, 325/44, 325/46, 325/47, 325/48, 325/49, 325/5, 325/50, 325/51, 325/52, 325/53, 325/54, 325/55, 325/56, 325/57, 325/58, 325/59, 325/6, 325/60, 325/61, 325/62, 325/7, 325/8, 325/83, 325/88, 325/89, 325/9, 325/93, 325/95, 325/96, 325/97, 329/6 – 46 %, 329/7 – 85 %, 329/8 – 61 %, 330/1, 330/2, 330/3 – 85 %, 330/4 – 85 %, 330/5, 330/6 – 85 %, 330/7 – 88 %, 330/8 – 43 %, 483, 472 – 18 %, 479, 484, 485, 486, 487, 325/42 in 325/90 – 81 %;
d) katastrski občini Trzin (1961), parcelne številke: 1189 – 81 %, 1190, 1192/5, 1194, 1195, 1198/1, 1198/2, 1199, 1202/1, 1202/2, 1203, 1205/1, 1206, 1207/1, 1208/1, 1209, 1210, 1211/1, 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1218/1, 1219, 1220, 1221, 1222/1, 1223/1 – 86 %, 1600/1 – 81 %, 1606/1, 1607, 549/1, 549/2, 555 – 31 %, 556/1, 557/1 – 79 %, 558, 559, 560/1, 560/3, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1 – 42 %, 566/2, 567, 568, 569, 570, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574, 575, 576, 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, 578/3, 579/1, 579/2, 580/1, 581, 582, 583/1, 584, 585/1, 585/2, 586, 587 – 83 %, 588/1 – 58 %, 588/2, 589/1, 589/2, 590 – 69 %, 607/1, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618/1, 618/2, 618/3, 619, 620, 621, 622, 623/1, 623/3, 636/1, 636/11 – 15 %, 636/14, 636/15, 636/17, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658, 659, 660 – 83 %, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 667/6, 668, 669, 670/1, 670/3, 670/7 – 71 %, 672/1, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 728/1, 728/2, 728/5, 728/6, 731 – 71 %, 732/1 – 73 %, 732/2 – 77 %, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 747/1, 747/2 – 85 %, 750 – 89 %, 751, 752, 753, 754 – 82 %, 757, 760, 761/1, 761/2, 762, 763, 764, 765, 767, 768/1, 768/2, 768/3, 769, 770, 771/1, 771/2, 773, 774 – 82 %, 775 – 72 %, 776, 777, 712 – 72 %, 716 – 39 %, 724/3 – 23 %, 1608 – 75 5, 718 – 43 %, 724/4 – 31 %, 728/3 – 40 %, 711 – 86 %, 713 – 67 %, 728/9 – 43 %, 728/4 – 37 %, 604/2 – 13 %, 714 – 63 %, 607/2 – 55 %, 724/2 – 21 %, 724/1 – 45 %, 717 – 38 %, 715 – 49 % in 730 – 72 %;
e) katastrski občini Depala vas (1962), parcelne številke: 251/20 – 74 %, 251/21 – 86 %, 251/22, 251/23, 251/24 – 84 %, 251/25, 251/26, 251/27, 251/28 – 86 %, 251/29 – 81 %, 251/30, 251/31, 251/32, 251/56, 251/57, 251/79, 251/8 – 84 %, 251/80, 252/1, 252/10, 252/11 – 58 %, 252/13 – 21 %, 252/14, 252/2, 252/37, 252/45, 252/48 – 87 %, 253/1, 254/1, 255/1 – 67 %, 256/1, 257/1, 257/2 – 74 %, 258/1, 258/2 – 83 %, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 – 73 %, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297/4, 297/5, 298/1 – 86 %, 298/2 in 346/26.
32. člen 
(Melioracija Radomlja področje 4) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Radomlja področje 4.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6072.
(3) Melioracija Radomlja področje 4 leži v:
a) katastrski občini Lukovica (1933), parcelne številke: 729/1, 729/2 – 22 %, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 741, 742, 744, 745, 746, 748, 749/1, 749/3, 755, 780, 781, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 794, 795, 796 in 798;
b) katastrski občini Dob (1943), parcelne številke: 1779, 1780, 1781, 1783/1, 1783/2, 1783/4 – 65 % in 1783/5 – 32 %;
c) katastrski občini Prevoje (1944), parcelne številke: 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1005, 1006, 1007/10, 1007/11, 1007/3, 1007/4, 1007/6 – 19 %, 1008/1, 1008/4 – 78 %, 1009, 1013, 1016/6, 1016/7, 1018, 1020/1, 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035, 1037/1, 1041, 1052, 1054/1, 1054/2, 1056, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068/3, 1068/4, 1093, 1138, 1139, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1149, 1150, 1157, 1158/1, 1166, 1167/1, 1169, 1170, 1173, 1175, 1176, 1178, 1180, 1181, 1182/1, 1182/2 – 88 %, 1183, 1185, 1186, 1190, 1191, 1192, 1193, 1205, 1208, 1211/1, 1231/1, 1231/2, 1233/1, 1379, 1234/1, 1234/2, 1235/1, 1235/2, 1242, 1244, 1245, 1246, 1248, 1250/4, 1251, 999/2, 999/4, 999/6 in 999/7.
33. člen 
(Melioracija Radomlja področje 3) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Radomlja področje 3.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6082.
(3) Melioracija Radomlja področje 3 leži v:
a) katastrski občini Lukovica (1933), parcelne številke: 1004/1, 1005/1, 1006/1, 1007/4, 1008/1, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034/1, 1034/2 – 63 %, 1035, 1036/1, 1036/2, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1053/1, 1053/2, 1053/3, 1055/1, 1055/2 – 78 %, 1055/3, 1056, 1059/1, 1062 – 83 %, 1069/5, 1072, 1074, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1097/1, 1097/2, 1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133 – 76 %, 944/11, 944/12, 944/2, 945/5, 946/1, 971/5, 980/3, 983 – 76 %, 989/6, 990/1, 991/1, 992/1, 993/4, 994/4, 996/3 in 997/1;
b) katastrski občini Prevoje (1944), parcelne številke: 1501, 1502, 1505 – 85 %, 1507/1, 1507/2, 1512, 1514/1, 1514/2, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 – 82 %, 1522/1, 1523, 1527, 1532, 1533/1, 1535/1, 1536/1, 1536/3, 1537/1, 1540/1, 1541/1, 1543/1, 1544/1, 1544/2, 1546, 1549 – 74 %, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551, 1553, 1557, 1558/1, 1561/1, 1563/1, 1564, 1565, 1566 – 12 %, 1567, 1568, 1570/1, 1570/3, 1570/4, 1570/5, 1570/6, 1570/7, 1570/8, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574, 1575 – 88 %, 1576, 1577 – 12 %, 1578 – 42 %, 1579, 1580/3, 1581/5, 1584/3, 1584/5, 1585/1, 1585/2, 1595/8, 1596/1, 1597/1, 1598/1, 1599/1, 1599/2, 1602/1, 1603/4, 1604/4, 1605/10, 1605/2, 1605/5, 1606/2, 1606/5, 1611, 1612, 1614/1, 1615/2 – 47 %, 1617 – 78 %, 1620/2, 1621/1, 1622/1, 1623, 1624, 1625, 1626/1, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668/4 in 1669/3;
c) katastrski občini Spodnje Koseze (1947), parcelne številke: 1175, 1177, 1178, 1179, 1181, 1184, 1186, 1187, 1189, 1191, 1194, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1238, 1240, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1270 – 90 %, 1272, 1274, 1275, 1277, 1279 – 79 %, 1282, 1298/1, 1298/2, 220/1 – 76 % in 221/1.
34. člen 
(Melioracija Radomlja področje 1) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Radomlja področje 1.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6102.
(3) Melioracija Radomlja področje 1 leži v:
a) katastrski občini Dob (1943), parcelne številke: 1534, 1536, 1538, 1539/1, 1540, 1543, 1546/1, 1549, 1550, 1551, 1552, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1578, 1580, 1587, 1588, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1600, 1604, 1608 – 72 %, 1609, 1610, 1611, 1617/1, 1618/3, 1619/1, 1619/2 – 14 %, 1626/2, 1627, 1629/1, 1629/2, 1630, 1631/1, 1631/2 – 55 %, 1633/1, 1633/2 – 45 %, 1636, 1638, 1639, 1645/1, 1645/2 – 82 %, 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1652/4, 1656/1, 1667, 1672, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/3 – 45 %, 1680/4, 1680/5, 1681, 1682, 1683, 1685, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692 – 87 %, 1693/3, 1695/3, 1696/6, 1697/6, 1699/1, 1700/1, 1700/2 – 49 %, 1701/6, 1701/9, 1702/10, 1702/6, 1703/2, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1706/1, 1706/2 – 60 %, 1709/1, 1710/1, 1711/1, 1712/1, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 1716/1, 1718/1, 1719/1, 1721/1, 1722/1, 1723, 1728, 1730, 1731, 1732, 1736, 1737, 1738/8, 1738/9, 1739/1, 1740/1, 1740/2, 1741/1, 1741/2, 1741/4, 1742/1, 1742/2, 1743/1, 1743/2, 1744/1, 1745/1, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758/5, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1761/1, 1761/2 – 28 %, 1762, 1763 in 1765/1;
b) katastrski občini Krtina (1945), parcelne številke: 1004 – 84 %, 1007/3, 1009/1, 1010/2, 1010/3, 1010/8, 1013/4, 1031, 1032 – 88 %, 1084/10, 1084/2, 1084/4 – 80 %, 1084/5, 1084/7, 1084/9, 1090, 1091, 1093, 1104/1, 1104/4 – 16 %, 1105/2, 1107, 1110, 1111, 1112/1, 1113/1, 1115, 1116, 1117, 1119, 1121, 1140/1, 1140/2, 1145, 1147/1, 1152 – 87 %, 1153, 1157, 1158, 1159 – 89 %, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1169, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1184, 1186/1, 928/3, 928/4, 929/1, 930/1, 931/1, 932/3, 934, 935, 936/1, 936/2, 937, 938, 940/3, 940/4, 941/3, 941/4, 942/1, 943, 944/1, 945/1, 946/1, 947/1, 948/1, 949/1, 951, 953/1, 954, 955/1, 956/1, 957/1, 957/2 – 78 %, 958/1 – 29 %, 992/1, 994, 995/1 in 995/2 – 69 %.
35. člen 
(Melioracija Radomlja področje 2) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Radomlja področje 2.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 6112.
(3) Melioracija Radomlja področje 2 leži v:
a) katastrski občini Prevoje (1944), parcelne številke: 1274, 1275 – 85 %, 1276/1, 1276/2, 1277/5, 1278/2, 1279 – 86 %, 1281/1, 1285/14, 1292, 1293, 1294, 1295/1, 1296, 1345/1 – 87 %, 1346/1, 1347/4, 1353, 1354, 1355 – 88 %, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361/1, 1362/1, 1367, 1368, 1370/1, 1370/2, 1371, 1374/1, 1375/2, 1375/6, 1376/1, 1377/1, 1379/1, 1380/1, 1381/5, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1386/1, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1401, 1403, 1408/1, 1411/14, 1411/15, 1411/16, 1411/17, 1411/18, 1411/2, 1423, 1424, 1433, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1444/1, 1444/2 – 47 %, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1449/5, 1449/6, 1451/1, 1455, 1457, 1460, 1461, 1462, 1466/1, 1466/3, 1468, 1471, 1473, 1475, 1478, 1479, 1483, 1484, 1486, 1487 – 77 %, 1488/1, 1488/2, 1489 in 1490;
b) katastrski občini Studenec (1946), parcelne številke: 100/3 – 77 %, 1845/1, 1845/2, 1846, 1849, 1852, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1944 in 1946.
36. člen 
(Melioracijsko območje Slaptinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Slaptinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8022.
(3) Melioracijsko območje Slaptinci leži v:
a) katastrski občini Slaptinci (0221), parcelne številke: 1059/1, 1066/1, 1066/10, 1066/11, 1066/12, 1066/4, 1066/6, 1066/8, 1066/9, 1084/1, 1084/2, 1207, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1217/2, 1219, 1220, 1221, 1223, 1226, 1227/1, 1228/1, 1229/3, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1242, 1243, 1245, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1258/1, 1260, 1261 – 83 %, 1263/2 – 77 %, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1278, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1280, 1281, 1282, 1325, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1360, 1416, 1417, 1418, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 257/1, 261, 262, 263, 264 – 89 %, 265/7 – 84 %, 265/8, 266, 268, 269/1, 269/2, 271, 272/2, 273, 274, 275, 276, 277, 278/2, 279, 282/1, 283/5, 284/3, 284/4, 287/3, 288/1, 289/1, 290/1, 291, 293/4, 293/9, 298/4, 313, 319/3, 320, 321, 323/1, 323/2, 333/5 – 80 %, 334/1, 334/2, 340/5 – 90 %, 382/1, 383, 386, 395, 396/3 – 86 %, 397/1, 397/3, 398, 399/2, 400/2, 50/2, 52/2, 548, 549/2, 55, 550/2, 550/3 – 81 %, 552/1, 554/1, 554/2, 554/3, 56/2, 59/2, 60, 61/2, 721, 722, 723, 726/1 – 86 % in 726/2;
b) katastrski občini Bolehnečici (0251), parcelne številke: 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5, 536/10, 536/11, 536/12, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/8, 536/9, 57/1 in 58.
37. člen 
(Melioracija Apaške doline – območje Plitvice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Apaške doline – območje Plitvice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8032.
(3) Melioracija Apaške doline – območje Plitvice leži v katastrski občini Plitvica (0191), parcelne številke: 1066, 1077, 1079, 1088, 1089, 1090, 1093/1, 1093/2, 134/2, 152/2, 153, 154, 155, 162 – 88 %, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 194, 195, 196/1, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 224/2, 229/1, 229/2, 230, 231 – 85 %, 232/1, 232/2, 235, 236 – 83 %, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 263/1, 263/2, 264, 265, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 325, 344/1, 344/2, 389, 390, 393, 394, 396/2, 396/3, 399/1, 399/2, 400/2, 400/3, 402/2, 402/6, 402/7, 402/8, 403/1, 404/1, 405/1 – 78 %, 406/1 – 82 %, 406/3 – 90 %, 406/5, 406/6, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/1, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 79/22 in 911/3.
38. člen 
(Melioracijsko območje Lomanoše) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Lomanoše.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8062.
(3) Melioracijsko območje Lomanoše leži v katastrski občini Lomanoše (0190), parcelne številke: 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 610/1, 610/2, 612 – 71 %, 613, 614, 615, 616, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618, 619/1, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628/2, 629, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655 – 85 %, 658, 659, 662, 663, 664, 666/1, 666/2 – 69 %, 668/1, 670/2 – 61 %, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6 – 74 %, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722/1 in 722/2.
39. člen 
(Melioracijsko območje Žihlava – Biserjane) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Žihlava – Biserjane.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8082.
(3) Melioracijsko območje Žihlava – Biserjane leži v:
a) katastrski občini Dragotinci (0213), parcelne številke: 962/2, 963, 964/2, 969/2, 972/3, 973/2, 974, 975, 978, 979, 980, 982/1, 982/6, 984, 985, 986, 987, 989/1, 989/2, 991 in 992;
b) katastrski občini Slaptinci (0221), parcelne številke: 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312, 1314 – 81 %, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1374/1, 1376 – 90 %, 1379/3, 1383, 1384 – 90 %, 1385/1, 1385/2, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1403, 1404, 1405, 1407, 1413, 1420, 1421, 1426, 1428, 1429, 1434, 1437, 1438, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1442, 1443, 1444, 1445/1, 1445/2, 1445/4, 1450, 1453/1, 1453/2 – 59 %, 1454, 1455 in 1456;
c) katastrski občini Jamna (0222), parcelne številke: 1005, 1007/1, 1009, 1010, 1011, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026/1, 1030, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044/1, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072/1, 1072/3, 1074/1, 1075, 1163, 491/2, 493, 921/1, 922/1, 923, 924, 925, 926, 927/1, 928/1, 929/1, 930/1, 937, 938, 945/1, 947, 949, 950, 951, 952 – 33 %, 953, 954, 955, 956/1, 957, 958/1, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 972, 973, 979, 980, 983 – 79 %, 984, 990 – 72 %, 992/1, 992/2 in 998/2.
40. člen 
(Melioracijsko območje Plitvica II.) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Plitvica II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8092.
(3) Melioracijsko območje Plitvica II. leži v:
a) katastrski občini Nasova (0177), parcelne številke: 100/1, 100/2, 100/4, 100/5, 101, 102, 104, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 124/2, 124/3, 124/4, 125/10, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8 – 56 %, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4 – 49 %, 149/5, 15/10, 15/11, 15/12 – 86 %, 15/13, 15/15, 15/16 – 71 %, 15/3 – 22 %, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 150/1 – 88 %, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 152, 154, 16/1 – 82 %, 16/2 – 90 %, 16/3, 16/4, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3 – 55 %, 212/5, 212/6, 212/7, 213/1, 213/2, 214/2, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 – 52 %, 31/8, 31/9, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 51/6, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 582, 584, 586/1, 586/2, 586/3, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 592, 593, 594, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 619/1, 619/2, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639/1, 639/2, 639/3, 640, 641, 643, 645, 646/1 – 79 %, 648/1, 648/2, 651/1, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660/1, 661, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 90, 92/1, 92/2, 94, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 98/1 in 98/2 – 71 %;
b) katastrski občini Črnci (0180), parcelne številke: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1009, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 948, 949, 950, 951, 953, 954, 957, 958 – 44 %, 960/1 – 61 %, 960/2, 961, 964/2, 965, 966/1, 967, 969, 971, 972, 973, 974, 976, 977, 978, 979/1, 979/2, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 – 87 %, 995, 996, 997, 998 in 999;
c) katastrski občini Lutverci (0183), parcelne številke: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1289 in 1290;
d) katastrski občini Plitvica (0191), parcelne številke: 1000, 1002/2 – 74 %, 1003, 1005, 1006/2, 1008/2, 1009, 1010/1, 1010/2, 1012 – 61 %, 1014/1, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 1019/1, 1020/1, 1021/1, 1022/1, 1023/1, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1068, 1101/1, 1102/1, 1103/1 – 68 %, 1104/1 – 79 %, 1105/1, 1107/1, 1110/3, 1110/5, 1112/4, 1114/1, 1115/1, 1116/1, 1117/1, 1119, 1137/6, 1143, 1144/1 – 59 %, 1144/2, 1145/1, 1145/2, 1146/1, 1146/2 – 85 %, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156, 1158, 1160, 1161, 368/86 – 88 %, 368/89 – 70 %, 368/91 – 30 %, 932/1, 933/2, 934/1, 934/2, 935, 936, 937, 940/2 – 89 %, 941/4 – 81 %, 942, 943/2, 944/1 – 90 %, 945, 948, 949, 951, 953, 956/2 – 72 %, 957, 959, 960, 962, 963/1, 964/2, 965, 966, 967, 968 – 54 %, 969/2, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990/2 – 84 %, 991, 992/1 – 69 %, 993, 996, 997 in 999.
41. člen 
(HMS Ščavnica – Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ščavnica – Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8102.
(3) HMS Ščavnica – Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica leži v:
a) katastrski občini Spodnja Ščavnica (0193), parcelne številke: 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1273, 1274/1, 1274/2, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280 – 42 %, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1291, 1293 – 89 %, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/2 – 20 %, 1305, 1306, 1307, 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1359/1, 1359/2, 1362, 1364, 1367, 1368, 1371, 1374, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383, 1384, 1389, 1390, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1438, 1440, 1441, 1445, 1450, 1451, 1455, 1456/1, 1456/3, 1456/4, 1456/6, 1464/1, 1464/2 – 67 %, 1470/1, 1470/2 in 1470/3;
b) katastrski občini Lastomerci (0194), parcelne številke: 506, 510, 512, 513, 514, 515, 517/1, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 547, 550, 555, 556, 557, 558, 559, 565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 in 599;
c) katastrski občini Stavešinci (0205), parcelne številke: 760, 761, 762, 763, 764, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 780, 785, 788, 797/1, 798/1, 798/2, 802, 803, 809/1, 809/2, 814, 815, 819, 820, 821, 822 – 16 %, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 834, 835/1, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 877, 878, 879, 880, 884 – 87 % in 885;
d) katastrski občini Ivanjševci (0206), parcelne številke: 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241/1, 1244, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1271, 1278, 1284, 1285, 1286, 1287, 1303, 1304, 1306, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1319, 1320, 1321, 1322, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332 – 84 %, 1334, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1338 – 86 %, 1340, 1348, 1349, 1350, 1355, 1360, 1363, 1364, 1365, 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/3, 1389/4, 1391, 1397, 1398, 1402, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410 in 1416;
e) katastrski občini Radvenci (0207), parcelne številke: 741, 742, 745, 748, 749, 751 – 83 %, 754, 759, 762, 765, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 778, 779/1, 779/2, 779/3, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 791, 796, 797, 798, 800, 803, 804, 807, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 823, 824, 827, 831/1, 833/1, 834, 835, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 842/1, 842/2, 842/3, 843, 844/1, 844/2, 848/3, 848/4, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 862, 863, 868/1, 868/2, 868/3, 874, 878, 880, 881, 884, 885, 894, 899, 900, 902, 904 – 77 %, 905 – 80 %, 906 – 89 %, 909, 911, 912, 913/1, 913/2, 914, 915, 917, 919, 924, 926, 927, 928, 929, 935, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6, 936/7, 936/8, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 945 in 946;
f) katastrski občini Gornji Ivanjci (0210), parcelne številke: 340, 342, 343, 345, 346, 348, 349, 350, 355, 357/1, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 379, 380 – 62 %, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 435, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 443 – 75 %, 444 – 77 %, 445 – 80 %, 446/1 – 90 %, 446/2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 in 458;
g) katastrski občini Spodnji Ivanjci (0211), parcelne številke: 395/2, 891, 894, 895, 897 – 81 %, 900, 903, 904, 906, 911/10, 911/8, 911/9, 913/2 – 24 %, 913/3, 913/5, 913/6, 922, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 948, 950, 952, 953, 956, 957, 958, 959, 960, 963, 965, 966, 967, 968, 972 in 973.
42. člen 
(HMS Ščavnica – Grabonoš–Sp. Ivanjci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ščavnica – Grabonoš–Sp. Ivanjci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8112.
(3) HMS Ščavnica – Grabonoš–Sp. Ivanjci leži v:
a) katastrski občini Očeslavci (0203), parcelne številke: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588/1, 588/2, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 613, 614, 616, 617, 621, 622, 623, 624/1, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 643, 650 – 83 %, 651, 653/2, 653/3, 653/4, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 in 675;
b) katastrski občini Stavešinci (0205), parcelne številke: 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736/1, 736/2, 736/4, 736/5, 736/6, 736/7, 738/1, 738/2, 740, 746, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 756, 757 in 758;
c) katastrski občini Spodnji Ivanjci (0211), parcelne številke: 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720, 723, 725 – 87 %, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735/1, 735/2 – 54 %, 735/3 – 58 %, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 747, 755, 756, 760, 762, 765, 766, 767, 768, 771, 772, 773, 775, 779, 782, 785, 786, 790, 793, 794, 795, 796, 797, 800, 802, 806, 810, 811, 814, 817, 820/1, 820/2, 825, 826, 828, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 845, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 878, 879, 880, 881, 882, 883 in 884;
d) katastrski občini Grabonoš (0224), parcelne številke: 1215, 1218 – 75 %, 1340, 1341, 1342, 1345, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1359, 1361/1, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369/1, 1370/1, 1370/2, 1373, 1376/1, 1377/1, 1378, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1396, 1397, 1411, 1412, 1413/1, 1414 – 85 %, 1431/2 – 64 %, 1432 – 74 %, 1433, 1434 – 23 % in 1436;
e) katastrski občini Kraljevci (0225), parcelne številke: 593/2 – 77 %, 598, 630/1, 669/3, 881, 882/1, 882/2, 883, 884, 885/1, 885/2, 886 – 88 %, 887 – 65 %, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 904, 905 – 11 %, 906, 907, 908 – 23 %, 909 – 87 %, 911 in 912.
43. člen 
(Melioracijsko območje Boračeva – Črešnjevci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Boračeva – Črešnjevci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8122.
(3) Melioracijsko območje Boračeva – Črešnjevci leži v:
a) katastrski občini Mele (0186), parcelne številke: 957 – 89 % in 958;
b) katastrski občini Črešnjevci (0187), parcelne številke: 1030, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035 – 87 %, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1047, 1052, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1058, 1064, 1065, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 192/2, 945/3, 957, 962, 963, 964, 967/1, 967/3 – 70 %, 967/4, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 977, 980/1, 980/2, 981, 983/1, 983/2, 986/1, 986/2, 987, 989 in 990;
c) katastrski občini Zbigovci (0195), parcelne številke: 593, 595, 596, 602, 603, 604, 605, 606 in 607;
d) katastrski občini Orehovci (0197), parcelne številke: 673, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 699, 700, 701, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 734, 735, 738/1 – 28 % in 738/2;
e) katastrski občini Boračeva (0198), parcelne številke: 388, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 401/1, 401/2, 401/3, 402, 410, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415, 416/1, 417, 418, 426/2, 427/1 – 28 %, 427/2, 428, 429, 431/1, 434, 443/1, 443/3, 443/4, 444, 445, 446, 448/1, 448/2 – 21 %, 449/1, 449/2 – 20 %, 450, 452, 453 – 57 %, 458, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469/1, 469/2 – 13 %, 471, 472, 474, 475/1, 475/2, 476, 479, 483/1, 483/2, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 494/3, 496/2 – 31 %, 497/1, 497/2, 498 in 499.
44. člen 
(HMS Ščavnica – Sp. Ščavnica–Lešane) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ščavnica – Sp. Ščavnica–Lešane.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8132.
(3) HMS Ščavnica – Sp. Ščavnica–Lešane leži v:
a) katastrski občini Plitvički vrh (0192), parcelna številka: 93/6;
b) katastrski občini Spodnja Ščavnica (0193), parcelne številke: 1501 – 90 %, 1502, 1503, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1532, 1535, 1539, 1540, 1542, 1543, 1549, 1551/1, 1551/2, 1551/3 – 63 %, 1552 – 76 %, 1553, 1556 – 88 %, 1557, 1559, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1576, 1577, 1578 – 64 %, 1579, 1581 – 69 %, 1583/2, 1584, 1585, 1587, 1590, 1591, 1592, 1595, 1599, 1600, 1602, 1606, 1608/1, 1608/2, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1629, 1633, 1635, 1640, 1642, 1643, 1644, 1646 – 87 %, 1649, 1655, 1658, 1660, 1662, 1675, 1677, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1692, 1693, 1694, 1697, 1698, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1705, 1707, 1709, 1717, 1722/3, 1722/4, 1727/1, 1728, 1729, 1732, 1734, 1735, 1736 – 52 %, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1757/1, 1760, 1761 – 67 %, 1762 – 73 %, 1764/1, 1764/2 – 55 %, 1765, 1767, 1772, 1775/1, 1775/3, 1780, 1781/5, 1783/1, 1783/2, 1794/1, 1794/3, 1794/4, 1797, 1798, 1799, 1808/2 – 82 %, 1809, 1815, 1820, 1822, 1826, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1841, 1843, 1844, 1848, 1850, 1852, 1854/1 – 88 %, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1871, 1872, 1873/1, 1873/2, 1877, 1883, 1884, 1889, 1895, 1901, 1902/2, 1903, 1904, 1906, 1907/1, 1907/2, 1908/1, 1908/2 – 82 %, 1909, 1911, 217/2, 219, 221/1 – 84 %, 222/4 – 87 % in 270/2 – 84 %.
45. člen 
(HMS Ščavnica, Biserjane – Grabonoš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ščavnica, Biserjane – Grabonoš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 8172.
(3) HMS Ščavnica, Biserjane – Grabonoš leži v:
a) katastrski občini Okoslavci (0212), parcelne številke: 832, 833, 834, 836, 838, 841 – 67 %, 842, 843, 848, 850, 855, 857, 859, 860, 865, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 887 in 888;
b) katastrski občini Dragotinci (0213), parcelne številke: 1058, 1059, 1060/1, 1061/1, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068/1, 1069/1, 1070 in 996/4;
c) katastrski občini Jamna (0222), parcelne številke: 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1106, 1107, 1108/4, 1109, 1111/3, 1115/1, 1116, 1117, 1123/1, 1124/1, 1125/1, 1126 – 43 %, 1128/1, 1128/2, 1130, 1132, 1133, 1134, 1136, 1138, 1141, 1142, 1147/1, 1147/3 in 1171;
d) katastrski občini Blaguš (0223), parcelne številke: 586/5, 588/4, 593/2, 594/1, 595/1, 595/2, 595/3, 598/10, 598/11, 598/12 – 21 %, 598/14, 598/15, 598/16, 598/17, 598/8, 599/3, 602/6, 603, 605, 607, 611, 612, 615, 618/4, 622, 626, 630, 631, 632/1, 632/2, 632/3, 633, 634, 635, 636, 637, 639/1, 639/2, 641, 642, 643, 646, 651, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 669, 671/1, 673/3, 678/1, 681, 682, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 685/1, 690/1, 691/1, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 713, 715, 717, 722, 723, 725, 727, 730/1, 730/2, 732, 733, 736, 738, 739, 742, 743, 744, 750, 751, 753, 755, 756, 757, 758, 760/4 – 73 %, 761, 762, 763, 764, 765, 770, 771, 772, 773/1, 773/2, 774, 779 in 780;
e) katastrski občini Grabonoš (0224), parcelne številke: 1268, 1269, 1271, 1272, 1274, 1275/2, 1283/2, 1283/3, 1295/2, 1296/2, 1297/2, 1298/2, 1299/2, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1304/2, 1305, 1308/4, 1309/2, 1310/16, 1319/3, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 1328, 1330, 1331/1, 1332/1, 1334/1, 1336/10 – 84 %, 1336/11, 1336/12, 1336/13, 1336/14, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/6, 1336/7, 1336/8 in 1336/9.
46. člen 
(Hidromelioracija Rikorvo) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Hidromelioracija Rikorvo.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 13022.
(3) Hidromelioracija Rikorvo leži v katastrski občini Izola (2626), parcelne številke: 2922 – 85 %, 2932, 2933, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940/1, 2941 – 39 %, 2942 – 79 %, 2948, 2949, 2950 – 89 %, 2951, 2952, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977/1 – 77 %, 2978, 2979, 2980 – 90 %, 2981, 2990 – 80 %, 2994, 2995/1, 2996, 2997, 2998, 2999, 3001, 3014, 3016, 3017, 3018, 3021, 3022, 3023, 3025, 3039 – 86 %, 3040, 3041, 3042, 3043 – 87 %, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076 – 90 %, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086/1, 3088, 3089, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097/1, 3099, 3100, 3191/2 – 90 %, 3192, 3193/2, 3200/1, 3204/1, 3204/3, 3204/4, 3204/6 – 90 %, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3217, 3219 – 78 %, 3220, 3221, 3222, 3223, 3232 – 86 %, 3233, 3234, 3235 – 78 %, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3243 in 3244.
47. člen 
(Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 15012.
(3) Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem leži v:
a) katastrski občini Kaplja vas (1904), parcelne številke: 523/1 – 37 %, 523/2 – 88 %, 523/3 – 48 %, 524/11 – 49 %, 524/2 – 51 %, 524/3 – 54 %, 524/4 – 82 %, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8 – 88 %, 529/1 – 69 %, 529/2 – 55 %, 618 – 11 %, 619 in 624 – 89 %;
b) katastrski občini Moste (1905), parcelne številke: 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1452/16, 1455 – 76 %, 1457 – 43 %, 1460/1, 1462 – 57 %, 1463 – 29 %, 1464 – 83 %, 1465, 1466, 1467, 1468, 1471/1, 1471/13 – 65 %, 1471/2 – 88 %, 1471/3 – 13 %, 1472 – 87 %, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1494, 1496, 1497, 1498, 1507 – 66 %, 1511, 1513, 1514, 1516, 1517, 1520, 1523/1, 1523/2, 1524/2, 1525/3, 1525/4 – 18 %, 1525/5, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 46/4 – 74 %, 49/7 – 42 %, 49/8 – 90 % in 8/4;
c) katastrski občini Križ (1907), parcelne številke: 891/1, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 – 90 %, 899 – 90 %, 903, 904, 905/1, 906/1, 908, 909, 910, 911, 912/1 – 62 %, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925/1, 927, 928, 929, 931, 941, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 956 in 957.
48. člen 
(Melioracija Sermin – Valmarin) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Sermin – Valmarin.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17052.
(3) Melioracija Sermin – Valmarin leži v:
a) katastrski občini Ankaran (2594), parcelne številke: 788/2 – 85 %, 788/3, 789, 790/3, 791, 792/1 in 793/10;
b) katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 5736/23, 5736/4, 5736/5, 5736/6, 5796/11 – 88 %, 5796/12 in 5796/6 – 89 %.
49. člen 
(Melioracija doline Badaševice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija doline Badaševice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17072.
(3) Melioracija doline Badaševice leži v:
a) katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 4519, 4520, 4521, 4522, 4523/1 – 86 %, 4524, 4525, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4541/1, 4541/2, 4542/1, 4542/2, 4542/3, 4543, 4544/1, 4544/2, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4554, 4555, 4556, 4559 – 85 %, 5308, 5309, 5310 – 86 %, 5311/1, 5312, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318/1, 5318/2, 5319, 5322/1, 5322/2 – 89 %, 5322/3 – 81 %, 5322/4, 5322/5, 5322/6 – 66 %, 5322/7 – 48 %, 5322/8 – 86 %, 5323/1 – 84 %, 5323/2 – 37 %, 5324/1 – 79 %, 5324/3 – 42 %, 5324/4 – 59 %, 5324/5 – 83 %, 5324/6 – 88 %, 5324/7 – 87 %, 5324/8 – 88 %, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337/1, 5337/2, 5338, 5339, 5341/1, 5341/2 – 78 %, 5342, 5343, 5344/1, 5344/2, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364/1, 5364/2, 5365/1, 5365/2 – 82 %, 5378 – 90 %, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5610, 5612, 5613, 6188/5 – 89 %, 6188/6, 6188/7, 6189/1, 6189/2, 6190, 6191, 6192/1, 6192/2, 6192/3, 6193, 6194, 6195/1, 6195/2, 6195/3, 6196, 6197, 6205/1, 6205/2, 6205/3, 6206, 6207/10, 6207/11, 6207/2, 6207/3, 6207/4, 6207/6, 6207/7, 6207/8, 6207/9, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212/2, 6212/3, 6212/4, 6212/5, 6213/1, 6213/2, 6213/3, 6214/1, 6214/2, 6214/3, 6215/1, 6215/2, 6215/3, 6215/4, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222/1, 6222/2, 6223/1, 6223/2, 6224, 6225, 6226/2 – 78 %, 6227/2 – 88 %, 6228/2 – 80 %, 6229/2 – 74 %, 6231/2 – 74 %, 6232/2, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241/1, 6241/2, 6242/2, 6243/1, 6243/2, 6244, 6245/1, 6245/2, 6246/4, 6246/5, 6247, 6248, 6249/1, 6249/2, 6249/3, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255/1, 6255/2, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266/1, 6266/2, 6267, 6268, 6269 in 6270;
b) katastrski občini Semedela (2606), parcelne številke: 2557/3, 4614/5, 6409/4, 6409/78, 6409/79, 6409/80, 6409/84, 6412/3, 6413, 6414/1, 6414/2, 6415, 6416, 6417, 6418/1, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425/1, 6425/2, 6426, 6427, 6428, 6429/1, 6429/2, 6430/4, 6430/5 – 67 %, 6431/3, 6431/4, 6432/1, 6433/3, 6433/4 – 23 %, 6434, 6435/3, 6436/1, 6437/3, 6438/3, 6438/4 – 41 %, 6439/3 – 85 %, 6439/4 – 82 %, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444/3, 6444/4 – 51 %, 6445/3, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450/1, 6450/2, 6451/3, 6451/4, 6451/5, 6451/6, 6451/7, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459/1, 6460/1, 6461/1, 6468, 6498/3 in 6498/4 – 19 %;
c) katastrski občini Vanganel (2610), parcelne številke: 216, 217, 226/1 – 56 %, 227/1, 228/1, 229 – 89 %, 230 – 85 %, 231 – 81 %, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241 – 65 %, 242, 244 – 89 %, 3254/1, 3254/2, 3254/3 – 85 %, 3255, 3256/1, 3256/2, 3257, 3258, 3259/1, 3259/2, 3260, 3261, 3262, 3263, 3265/1, 3265/2, 3265/3, 3265/4, 3266/1, 3266/2, 3266/3, 3267, 3268, 3269/2, 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3281/1, 3282/1, 3283/1, 3284/1, 3286/1, 3287/1, 3288, 3289 – 90 %, 3290/1 – 80 %, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3319/7, 3319/8 – 53 %, 3320, 3321, 3322/1, 3322/2 – 66 %, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329/1, 3330/2, 3330/5, 3330/6, 3330/7, 3331/1, 3331/2 – 18 %, 3332/1, 3332/2, 3332/3, 3332/4, 3332/5, 3332/7 – 32 %, 3332/8, 3332/9, 3333/1 – 54 %, 3333/2 – 87 %, 3333/3, 3333/4, 3333/5, 3333/8, 3333/9 – 46 %, 3334/1, 3334/2, 3334/3, 3335/3, 3335/5, 3335/6, 3335/7, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3337/1, 3338/1, 3339/1, 3340/1, 3341/1, 3342/1, 3343/1, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463 – 86 %, 464 – 85 % in 465 – 42 %.
50. člen 
(Hidromelioracija Tomaž) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Hidromelioracija Tomaž.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17082.
(3) Hidromelioracija Tomaž leži v katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 4344, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2, 4347/4, 4347/5, 4347/6, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4356, 4370 – 89 %, 4371, 4372/1, 4372/2, 4373/1, 4373/2, 4378/1, 4378/2 – 88 %, 4379, 4380, 4382 – 86 %, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396/3, 4396/4 – 16 %, 4397/1, 4397/2 – 30 %, 4397/3 – 46 %, 4398/1, 4404, 4405, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421 – 82 %, 4422, 4423 – 79 %, 4480 – 77 %, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489/1, 4490, 4491, 4493/1, 4495, 4496, 4498, 4499, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4511/1, 4511/2, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 in 4517.
51. člen 
(Melioracija Ankaranske Bonifike – Purisima) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Ankaranske Bonifike – Purisima.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17092.
(3) Melioracija Ankaranske Bonifike – Purisima leži v katastrski občini Ankaran (2594), parcelne številke: 737/2, 737/4, 737/5, 738/1, 738/2, 739, 740, 741/4, 741/5, 741/6, 741/7 – 89 %, 742/1, 743/1, 744/1, 745, 746/1, 746/2, 747, 748/1, 748/2, 749/1, 750/1, 750/2 – 37 % in 751.
52. člen 
(Melioracija doline Pradisiol) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija doline Pradisiol.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17122.
(3) Melioracija doline Pradisiol leži v katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 3750, 3751, 3827, 3971, 3972, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123/1, 6123/2, 6124, 6133/2, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6159/1, 6159/2, 6160/2, 6160/3, 6161/2, 6161/3, 6161/4, 6161/5, 6162/1, 6162/2, 6163, 6164/1, 6164/2, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180/1, 6180/2, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6273 in 6274.
53. člen 
(Hidromelioracija Ankaranska Bonifika – osuševanje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Hidromelioracija Ankaranska Bonifika – osuševanje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17132.
(3) Hidromelioracija Ankaranska Bonifika – osuševanje leži v katastrski občini Ankaran (2594), parcelne številke: 799/2, 799/32, 799/33, 799/34, 799/48, 799/51, 799/52 – 87 %, 799/53 – 58 %, 799/54 – 11 %, 799/55, 799/56 – 10 %, 799/57, 799/58, 799/59 – 82 %, 805/1, 805/2, 805/3 – 89 %, 805/4 – 57 % in 805/5.
54. člen 
(Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 19012.
(3) Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku leži v:
a) katastrski občini Armeško (1351), parcelne številke: 399/1 – 20 %, 400/1, 400/2 – 46 %, 400/3, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471 in 472;
b) katastrski občini Stolovnik (1356), parcelne številke: 252/1, 252/2 – 77 %, 255, 256/1 – 88 %, 256/2 – 80 %, 263/1, 263/2, 264 – 74 %, 265/1, 265/2, 266 – 65 %, 272/1, 275/1 – 81 %, 275/2, 276/2 – 47 %, 276/4, 609/2, 612, 635, 636, 637, 639, 640, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 659, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 670, 671, 672, 673, 676, 678, 680, 681 in 79/3.
55. člen 
(Melioracijsko območje Kolarica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Kolarica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 19042.
(3) Melioracijsko območje Kolarica leži v katastrski občini Podbočje (1332), parcelne številke: 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1027/7, 1028/1, 1028/2 – 22 %, 1029/10, 1029/11, 1029/12, 1029/5, 1029/6, 1029/7, 1029/8, 1029/9, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1041, 1042/5, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1092/1, 1093, 1094/15, 1094/19 – 86 %, 1094/22, 1094/23 – 25 %, 1094/24 – 86 %, 1132/2 – 79 %, 1132/3, 1132/4, 1135/1, 1135/3, 1135/4 – 48 %, 1136/14, 1136/15, 1136/16, 1136/17 – 46 %, 1136/18, 1136/19 – 55 %, 1136/20, 1136/22, 1136/24, 1136/26, 1136/28, 1136/5, 1137/1, 1137/2 – 44 %, 1139/1, 1139/2 – 54 %, 1140/1, 1140/2, 1141/2, 1141/3, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1144/1, 1144/3, 1144/4, 1145, 1146, 1148, 1150, 1153, 2852/2, 2887/14 – 64 %, 2887/15 – 56 %, 2887/16 – 55 %, 2887/22 – 38 %, 2887/23 – 77 %, 2887/26 – 84 %, 2887/28 – 72 %, 2887/34, 2887/4 – 22 %, 2887/41, 2887/46, 2887/5 – 65 % in 2887/7 – 69 %.
56. člen 
(Melioracijsko območje Krško polje I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Krško polje I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 19052.
(3) Melioracijsko območje Krško polje I leži v katastrski občini Senuše (1325), parcelne številke: 1570/22, 2167/1, 2169/1, 2169/7, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238/1, 2241/1, 2242, 2243/1, 2244/4, 2245/3, 2246/3, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2261, 2263, 2357, 2358, 2360, 2366 – 41 %, 2368 – 39 %, 2371, 2372, 2374, 2375, 2378, 2379, 2383, 2384, 2385 – 67 % in 2806.
57. člen 
(Melioracijsko področje Kalce – Naklo) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko področje Kalce – Naklo.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 19102.
(3) Melioracijsko področje Kalce – Naklo leži v:
a) katastrski občini Veliki Podlog (1329), parcelna številka: 2544/8;
b) katastrski občini Veliko Mraševo (1330), parcelne številke: 1529/1, 1529/10, 1529/16 – 89 %, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1529/5, 1529/6, 1529/66, 1529/68, 1529/7, 1531/39, 1531/5, 1531/6 – 49 %, 1531/79, 1531/80 – 49 %, 1534/1, 1534/28, 1534/77, 2345/1, 2345/6, 2346, 2347, 2362/3, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2417, 2420 – 85 %, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2435, 2436 – 78 %, 2438, 2439, 2440, 2441/1, 2441/2, 2442, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453 in 2454.
58. člen 
(Melioracija Pesniške doline – Območje Zamarkova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – Območje Zamarkova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21022.
(3) Melioracija Pesniške doline – Območje Zamarkova leži v katastrski občini Zamarkova (0550), parcelne številke: 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1010/3, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1014/1, 1014/2, 1018/1, 1018/3, 1018/4, 1029/1, 1033/10, 1033/11, 1033/9, 1037/10, 1037/14, 1037/15, 1037/16, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/9 – 37 %, 1038/12, 1077/2, 1084/1, 1088/3 – 67 %, 1090/1, 1090/2, 1091/2, 1092/1, 1092/2, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1097/2, 1098/2, 1105, 1117, 1118, 1137, 1139, 1140, 1141/14, 1141/28, 1141/44 – 90 %, 1154/18, 1154/27, 1154/29, 1173, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1204/3, 1207/2, 1261/7, 1317/1, 1317/10, 1317/12 – 44 %, 1317/13, 1321/1, 1369, 1378, 1382, 1485/1, 1487/1, 1488, 1489 – 53 %, 1490, 1492 – 79 %, 1493 – 84 %, 1494, 1495, 1500, 1502/1, 1504/10, 1504/2, 1504/4, 1504/5 – 23 %, 1504/6 – 21 %, 1504/7, 1504/8 – 74 %, 1504/9 – 75 %, 963/1, 963/3 – 58 % in 970/10 – 62 %.
59. člen 
(Melioracijsko območje Pesnica – Čagona (Sp. Verjane)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Pesnica – Čagona (Sp. Verjane).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21032.
(3) Melioracijsko območje Pesnica – Čagona (Sp. Verjane) leži v:
a) katastrski občini Zgornje Verjane (0537), parcelne številke: 321/1, 321/5, 322/2, 322/8, 325/1, 329/10 – 39 %, 329/5, 329/6, 329/9, 365/1, 365/2, 365/3, 366/4, 470/1 – 63 %, 470/3 in 470/4;
b) katastrski občini Brengova (0539), parcelne številke: 1296/2, 1298/3, 1315/2, 1329/2, 1336, 1337/4, 1339/3, 1339/4, 1348/10, 1348/11, 1348/12 – 82 %, 1348/13, 1348/14, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7 – 24 %, 1348/8 – 33 %, 1348/9, 1358/3, 1358/4, 1359, 1364/4 – 71 % in 1372/2 – 37 %;
c) katastrski občini Čagona (0545), parcelne številke: 1005/10 – 89 %, 1005/2, 1005/3, 1005/5, 1005/6 – 30 %, 1005/7 – 23 %, 1005/8, 109/3, 112/1, 112/2, 120, 968/3, 968/6 – 27 %, 979/2, 979/3, 979/4, 979/5 – 32 %, 979/6 – 30 %, 979/7 in 979/8;
d) katastrski občini Spodnje Verjane (0546), parcelne številke: 130/4, 135, 138/1, 138/2, 140, 143/6 – 86 %, 145/1 in 148/10;
e) katastrski občini Spodnja Senarska (0547), parcelne številke: 107/1, 107/3, 112/2, 112/5, 119, 128/1, 129/4, 89, 92/2, 93 in 94.
60. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zg. Senarska) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zg. Senarska.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21042.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zg. Senarska leži v:
a) katastrski občini Zgornja Senarska (0548), parcelne številke: 18/2, 18/3 – 70 %, 19/3, 38/2, 44/1 – 71 %, 44/2, 46, 49, 494/5, 505, 506/5, 506/6, 507/3, 507/4, 508/1, 508/2, 509/1, 509/2, 510/7, 510/8, 511/3, 511/4 – 42 %, 512/4, 513/3, 514/3, 516/10 – 23 %, 516/11, 516/6 – 17 %, 516/8 – 27 %, 516/9, 517/11, 517/12, 517/13 – 85 %, 517/14, 517/5 – 28 %, 517/8 – 12 %, 518/2, 518/3, 518/7 – 27 %, 519/1, 519/2, 519/4, 520/11, 520/2, 520/3, 520/8, 520/9 – 82 %, 521/3, 524, 525/1, 525/2, 526/11, 526/4, 526/6 – 60 %, 527/5, 528/1, 528/2, 528/3 in 528/4;
b) katastrski občini Radehova (0549), parcelne številke: 639/2 – 28 %, 641/2 – 80 %, 643/2, 649/1, 650/2 – 88 %, 651/2 – 77 %, 656/2 – 86 %, 685/3, 687/2 in 708/4.
61. člen 
(HMS Pesnica – Melioracija na območju Globovnice I.) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracija na območju Globovnice I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21052.
(3) HMS Pesnica – Melioracija na območju Globovnice I. leži v:
a) katastrski občini Jurovski Dol (0529), parcelne številke: 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580/3, 580/4, 580/5, 580/7, 580/8 – 72 %, 583/3, 585/1, 585/2, 599, 605/1, 613/1, 617, 618, 624, 636, 637, 643/1, 643/2 – 87 %, 644, 650, 651, 652, 653, 654, 657, 658, 660, 661, 662/1, 662/2, 663, 674, 675, 676/3, 676/4, 676/5, 679, 683, 684/1, 684/2, 685, 690/1 – 79 %, 690/2 – 80 %, 692/1, 692/2, 696, 702, 709, 711, 733, 735, 743/1, 743/2, 745, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750, 751, 759, 760, 765/1, 765/2, 766, 767, 778, 779/1, 779/2 – 22 % in 782;
b) katastrski občini Varda (0531), parcelne številke: 261, 262, 263, 281, 282, 286, 290, 300, 301, 302, 311 in 312;
c) katastrski občini Lenart v Slovenskih Goricah (0532), parcelne številke: 1006, 1007/1, 1007/2, 1014, 1015/1, 1015/2, 1023, 331/8 – 90 %, 331/9, 333, 334/3 in 334/4;
d) katastrski občini Zamarkova (0550), parcelne številke: 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1512/1, 1512/2, 1525, 1528/2 in 1529/2.
62. člen 
(HMS Pesnica – MO Velka – Žice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO Velka – Žice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21062.
(3) HMS Pesnica – MO Velka – Žice leži v:
a) katastrski občini Zgornji Žerjavci (0523), parcelne številke: 505, 509/3, 514/3, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 521, 534/2, 535, 536/3, 537/3, 542/3, 543/3, 544, 545, 546/1, 547/1, 547/3, 548, 549/3, 553/1, 554/3, 555, 556/1, 559, 560/2, 563/2, 564/1 in 565/1;
b) katastrski občini Žice (0524), parcelne številke: 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107, 108, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 123, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 132, 134, 136, 138/1, 138/2, 139, 140/1, 140/4, 141/1, 147/1, 147/2, 148, 150/1, 150/2, 151, 152, 153/1, 153/2, 155/4, 158/5, 159/1, 159/2, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 168, 170, 172, 176, 177, 179, 180, 183, 186/2, 187, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/2, 193/4, 193/5, 194/2, 490/1, 491/1, 491/2, 492/1, 496/2, 498/2, 499/2, 500/1, 501, 502, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 506/1, 506/2, 506/3, 507, 509/1, 509/3, 509/7, 509/8, 509/9, 512/1, 513/2, 513/6, 513/7, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 519, 520/10, 520/11, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 529, 557/2, 562/1, 562/2, 563/4, 565, 566/1, 566/2, 567, 568/1, 568/2, 568/3, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 571/3, 571/5 – 90 %, 571/6, 573/1, 92/1, 93/2, 94/1, 96/1 in 96/2.
63. člen 
(Melioracijsko področje Žerjavci I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko področje Žerjavci I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21072.
(3) Melioracijsko področje Žerjavci I leži v katastrski občini Zgornji Žerjavci (0523), parcelne številke: 100, 101/1, 102/1, 79, 905/2, 906/1, 906/2, 909/4, 914/3, 914/4, 917, 919 in 99/2.
64. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Polena) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Polena.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21082.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Polena leži v katastrski občini Zamarkova (0550), parcelne številke: 101/2, 103/2, 108/2, 111/2, 114/2, 115/2, 1344/10, 1344/11, 1344/12, 1344/4 – 21 %, 1344/6 – 87 %, 1344/7 – 10 %, 1344/9, 51/2, 52/2, 52/3, 52/4 – 50 %, 57/2, 57/3, 588, 589, 590, 591, 592 – 89 %, 593, 594, 597, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 60/2, 602/2 – 53 %, 602/3 – 85 %, 603/3 – 74 %, 603/4, 603/5 – 47 %, 606/2 – 46 %, 606/6, 606/7 – 46 %, 607/5, 607/6 – 47 %, 61/2, 610/10, 610/5, 610/8, 610/9 – 56 %, 612/3, 612/4 – 38 %, 612/5 – 45 %, 65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73/1, 73/2, 76/2, 77/2, 80/2, 81/2, 84/2, 85/2, 88/2, 89/2, 92/2, 93/2, 96/2, 97/2, 97/3 – 51 % in 98/2 – 86 %.
65. člen 
(HMS Pesnica – MO Gočova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO Gočova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21092.
(3) HMS Pesnica – MO Gočova leži v:
a) katastrski občini Biš (0346), parcelne številke: 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1191, 1195, 1199, 1202, 1206, 1209, 1213/1, 1213/2, 1214, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, 638, 639, 640, 641, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2 in 646/2;
b) katastrski občini Spodnja Senarska (0547), parcelne številke: 617/15, 617/7, 617/8, 619/10, 619/11, 619/2, 619/3, 619/7 in 619/8;
c) katastrski občini Zgornja Senarska (0548), parcelne številke: 477/1 – 76 %, 477/2, 494/4, 495/1, 499/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 in 6/8;
d) katastrski občini Radehova (0549), parcelne številke: 630, 632, 634/1, 636/4, 637/5, 705/2 in 708/3;
e) katastrski občini Šetarova (0555), parcelne številke: 405 in 509/5;
f) katastrski občini Gočova (0556), parcelne številke: 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014, 1016, 131, 142, 157, 160, 185, 34, 36/2, 36/3, 43, 63, 67, 975/1, 976/1, 979/3 – 84 %, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 in 999.
66. člen 
(MO Šetarova – Radehova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: MO Šetarova – Radehova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21102.
(3) MO Šetarova – Radehova leži v:
a) katastrski občini Radehova (0549), parcelne številke: 10/1, 10/2, 10/3, 13/2, 5/1, 5/2, 539/10, 539/11, 539/2 – 65 %, 539/5, 539/6 – 25 %, 539/7, 539/8, 539/9 – 37 %, 545/2, 545/4, 545/5 – 12 %, 545/6 – 53 %, 545/7, 545/8, 545/9 – 32 %, 549/1 – 65 %, 549/4, 549/5 – 20 %, 549/6 – 83 %, 550/6 – 43 %, 550/7, 550/8, 550/9 – 14 %, 555/10 – 44 %, 555/11, 555/12, 555/3, 555/4, 555/5, 555/7 – 14 %, 555/8 – 45 %, 555/9 – 13 %, 557/2, 557/3, 557/4 – 15 %, 557/5 – 39 %, 566, 569/2, 570/2, 571/2, 572/2, 573/2, 579/3, 580/2, 582 – 88 %, 584/1, 584/2, 590/2 – 86 %, 591/2 – 85 %, 592 – 90 %, 598/1, 604/1, 604/2, 607/1, 607/2, 610/3, 615/1 – 18 %, 615/2, 619/10, 619/11, 619/12, 619/13, 619/14, 619/15, 619/16 – 15 %, 619/17, 619/20 – 42 %, 619/21, 619/3, 619/4, 619/5, 619/6, 619/7, 619/8, 619/9, 625/4, 626/3, 627/1, 627/2 – 50 %, 627/3, 627/7, 635/2, 636/2, 637/2, 649/2, 650/1, 665, 675/1, 675/2, 678/1, 678/2, 678/3, 680/1, 680/2, 680/3, 685/2 – 75 %, 712/1 – 67 %, 712/2 – 68 %, 716/2, 716/3, 716/4 – 86 % in 716/6 – 67 %;
b) katastrski občini Spodnja Voličina (0554), parcelne številke: 215/1, 215/2, 216, 217, 218 in 219/2;
c) katastrski občini Šetarova (0555), parcelne številke: 304/4, 304/5 – 84 %, 306/10 – 35 %, 306/11 – 81 %, 306/12, 306/13 – 66 %, 306/14, 306/15 – 61 %, 306/4, 306/5, 306/9, 315/10, 315/4 – 26 %, 315/5 – 36 %, 315/6 – 44 %, 315/7 – 20 %, 315/8 – 67 %, 315/9 – 60 %, 325/2, 325/3 – 76 %, 333/3, 333/4, 333/5, 334, 335, 338, 339/1, 340/2, 340/3, 343, 354/5, 354/6, 366/3, 366/5, 366/6, 366/7 – 31 %, 366/8, 367, 374/2, 374/3, 391, 395, 396, 425, 430/1 – 89 %, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 430/7, 447/6 – 43 %, 447/7 – 42 %, 448, 469/1, 471/2, 471/3 – 77 %, 471/4 – 61 %, 477, 498/10 – 70 %, 498/15 in 498/16;
d) katastrski občini Gočova (0556), parcelne številke: 915, 960/3 in 961/1.
67. člen 
(MO Porčič – Čreta) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: MO Porčič – Čreta.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21112.
(3) MO Porčič – Čreta leži v:
a) katastrski občini Lenart v Slovenskih Goricah (0532), parcelne številke: 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 919, 920, 921, 922, 923, 924 in 980;
b) katastrski občini Spodnji Porčič (0533), parcelne številke: 1204, 303, 305/4, 306, 307/1, 375 in 416/1;
c) katastrski občini Stari Porčič (0535), parcelne številke: 1176, 216/15, 216/29, 216/30, 219/3 – 83 %, 223, 242/2 – 29 %, 259/4, 266/5 – 89 %, 268/2, 269, 272, 275 in 349;
d) katastrski občini Radehova (0549), parcelne številke: 139/3, 143, 146/3 in 153/2.
68. člen
(HMS Pesnica – območje Drvanja – Trotkova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – območje Drvanja – Trotkova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21122.
(3) HMS Pesnica – območje Drvanja – Trotkova leži v:
a) katastrski občini Trije Kralji (0518), parcelne številke: 16/2 – 89 %, 16/4, 16/5 – 42 %, 17/1, 17/2 – 40 %, 26/1, 26/2 – 36 %, 27/1, 27/2 – 33 %, 27/3 – 77 %, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 38/1 in 38/2 – 73 %;
b) katastrski občini Trotkova (0519), parcelne številke: 643, 645/1 – 88 %, 646, 647, 649, 650, 652, 654, 656, 659, 661, 662, 663, 664, 666, 669, 670, 671, 673, 676 in 677;
c) katastrski občini Benedikt (0520), parcelne številke: 1056, 1068, 1069/3, 1069/4, 1069/7, 1069/8, 1142/4, 1145/47, 1151/14, 1151/15, 1151/16, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1151/20, 1153/1, 1153/2, 1153/4, 1388, 1389, 411/11, 411/12, 411/5, 411/7 – 65 %, 445, 446/7, 447/1, 447/2, 447/3 – 77 %, 449 – 90 %, 450/1, 450/2, 451/1, 452/2 – 81 %, 452/4 – 50 %, 452/6, 452/7 – 90 %, 456/7 – 75 %, 460/101 – 65 %, 461/1, 461/2, 471/13 – 89 %, 471/5, 472/1, 472/3 – 74 %, 500/1, 500/10, 500/11 – 88 %, 503/1, 503/2, 512/5, 530/3, 530/4, 530/5, 531/3 – 80 %, 531/4 – 83 %, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/5, 532/6, 540/1, 540/2, 540/3, 541, 542/4, 542/5 – 11 %, 542/6, 542/7 – 35 %, 542/8, 542/9 – 34 %, 543/1, 544/1, 546/1, 546/2 – 19 %, 547/1, 547/2 – 84 %, 584/2, 584/4, 584/7, 584/8, 588/7, 588/8, 590/1, 590/3, 590/4, 591/1, 591/2 – 60 %, 591/3, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 593/1, 593/2, 632, 633/1, 633/2, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 635/7, 638/1 – 89 %, 639/1 – 87 %, 641/2, 641/4, 642/4 – 21 %, 651/18, 651/19 in 654/1.
69. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zamarkova–Voličina) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zamarkova–Voličina.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21132.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zamarkova–Voličina leži v katastrski občini Zamarkova (0550), parcelne številke: 1344/18, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1399, 1400, 1401, 1416/3 – 45 %, 1416/4, 1417/3 – 15 %, 1417/4, 1418/3 – 15 %, 1418/4, 1429/2, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1438, 1442/1, 1442/2, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 in 1452.
70. člen 
(HMS Pesnica – MO Spodnji Porčič) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO Spodnji Porčič.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21152.
(3) HMS Pesnica – MO Spodnji Porčič leži v:
a) katastrski občini Spodnji Porčič (0533), parcelne številke: 376, 379, 399/1, 399/2 – 43 %, 400/5, 406/3, 406/4 – 30 %, 413/13 – 89 %, 413/21 – 80 %, 413/27, 413/28 – 86 %, 413/29 – 46 %, 413/32, 413/33, 413/34, 413/35, 413/36, 413/37, 413/38, 413/39, 413/9, 420/1, 420/8 in 420/9 – 38 %;
b) katastrski občini Stari Porčič (0535), parcelne številke: 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 241/1, 242/1, 243/2, 244/1, 245, 246, 247, 248/2, 253, 256/2, 258/1, 259/2, 263/2, 265/6, 265/8, 266/1, 266/4 – 87 %, 267/1, 268/1, 372/1, 384/4 in 384/5 – 82 %.
71. člen 
(HMS Pesnica – Melioracija na območju Drvanje in Ročice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracija na območju Drvanje in Ročice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21172.
(3) HMS Pesnica – Melioracija na območju Drvanje in Ročice leži v:
a) katastrski občini Trotkova (0519), parcelne številke: 678, 680, 681, 682 in 683;
b) katastrski občini Benedikt (0520), parcelne številke: 1390/1, 1390/2, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393/1, 1393/2, 1394, 1397, 1399, 1400, 1401, 1403/1, 1403/2 in 1405;
c) katastrski občini Gradišče v Slovenskih Goricah (0536), parcelne številke: 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 318/1, 319, 320, 321, 327, 328/1, 328/2, 329, 331/2, 332, 333, 334/3 in 335;
d) katastrski občini Zgornje Verjane (0537), parcelne številke: 210/2, 235/3, 480/1, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 486/1 – 89 %, 486/2 – 73 %, 487/1, 487/2, 488/2 – 12 %, 488/3, 488/4, 489/1, 489/2 – 14 %, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 493/3, 494, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 498/1 – 77 %, 498/2 – 81 %, 499/1, 500/1, 500/2, 501, 502, 503, 504/1, 506/1, 506/2, 507, 513, 514/1, 514/2, 515, 516, 521/10, 521/11, 521/12, 521/13, 521/14, 521/16, 521/17, 521/4, 521/5, 521/6, 521/7, 521/8 – 32 %, 521/9, 522, 523, 524, 525, 527/3, 527/4, 528/2, 529/3, 529/4, 531/3 in 531/4;
e) katastrski občini Osek (0538), parcelne številke: 1104/2, 1104/3, 1105, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1111/1, 1111/2, 1112/1 – 87 %, 1112/2 – 61 %, 1114/1, 1114/2, 1114/3 – 15 %, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1123/1, 1123/2, 1125/1, 1125/10, 1125/11, 1125/2, 1125/3, 1125/4, 1125/7, 1125/8, 1125/9, 1126/1, 1126/3, 1126/4, 932/2 – 87 %, 936/4, 936/5 – 81 %, 936/8, 939/1, 939/2 – 81 % in 941/2 – 87 %;
f) katastrski občini Brengova (0539), parcelne številke: 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2 – 49 %, 1387/3, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1396, 1397, 1398 in 1401.
72. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Šetarovska gmajna) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Šetarovska gmajna.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21182.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Šetarovska gmajna leži v:
a) katastrski občini Radehova (0549), parcelne številke: 723/12, 723/14, 723/15 – 44 %, 723/16 – 26 %, 723/17, 723/3, 723/4 – 35 %, 723/5, 723/6 – 37 %, 723/7 – 55 % in 723/8 – 29 %;
b) katastrski občini Šetarova (0555), parcelne številke: 520/10, 520/2, 520/3, 520/6, 520/8, 520/9 – 57 %, 536, 537, 539, 540, 541, 549, 556/1, 556/2, 556/3 – 86 %, 558, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 577, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613/1 in 613/2;
c) katastrski občini Gočova (0556), parcelne številke: 1026, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033, 1034, 1035, 1040 in 1042.
73. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vinička vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vinička vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21202.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vinička vas leži v:
a) katastrski občini Vinička vas (0552), parcelne številke: 487/2, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 in 498;
b) katastrski občini Grušova (0645), parcelne številke: 365/2, 365/3, 365/4 – 31 %, 367/1, 367/2 – 11 %, 367/3 – 23 %, 368, 369, 370, 371 in 374.
74. člen 
(Melioracija Pesniške doline – območje Šetarova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – območje Šetarova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 21212.
(3) Melioracija Pesniške doline – območje Šetarova leži v:
a) katastrski občini Radehova (0549), parcelna številka: 535;
b) katastrski občini Šetarova (0555), parcelne številke: 207/3, 291, 292, 293, 297/4, 297/5, 298/2, 301/2, 301/5, 302/2, 302/3, 302/4, 304/3, 306/6, 307/10, 307/11 – 50 %, 307/6, 307/7, 308/2, 308/3, 308/4, 308/8, 309/2, 310/2, 311/2, 311/3, 311/6 – 67 %, 311/7, 311/8 – 88 %, 311/9 – 24 %, 314, 318/12, 318/13 – 83 %, 318/14, 318/15, 318/16, 318/7, 318/8, 318/9, 498/12, 506/10, 506/11 – 58 %, 506/7, 508/2, 508/5, 509/10, 509/11 – 87 %, 509/12, 509/8, 509/9, 554/5, 554/6 – 45 % in 554/7.
75. člen 
(Melioracijsko območje Kamovci II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Kamovci II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22012.
(3) Melioracijsko območje Kamovci II leži v katastrski občini Genterovci (0155), parcelne številke: 101, 103, 107, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 126, 127, 128/1, 128/2, 131, 14, 1689/1, 1689/2, 1691/1, 1691/10, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1692/1 – 84 %, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1700/3, 1700/4 – 16 %, 1700/5, 1700/6 – 22 %, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 564, 574, 580, 582, 583, 584, 589, 600, 632, 633, 643, 644, 673/1, 673/2 – 15 %, 676/1, 676/2 – 15 %, 677/1, 677/2 – 16 %, 680/1, 680/2 – 17 %, 681/1, 681/2 – 17 %, 684/1, 684/2 – 18 %, 689/1, 689/2 – 27 %, 692/1, 692/2 – 28 %, 693/1, 693/2 – 30 %, 696/1, 696/2 – 32 %, 697/1, 697/2 – 33 %, 700/1, 700/2 – 30 %, 701/1, 701/2 – 25 %, 704/1, 704/2 – 27 %, 718/10, 718/7, 718/8 – 43 %, 718/9, 734, 736, 741, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 757/2, 757/3, 757/4 – 43 %, 758/1, 758/2 – 42 %, 76, 762/1, 762/2 – 38 %, 763, 764/1, 764/2 – 34 %, 765/1, 765/2 – 33 %, 768/1, 768/2 – 34 %, 769, 770, 771, 772, 808, 809, 810, 811, 812, 816, 817, 818, 819, 820, 87, 88, 89, 927/1, 927/2 – 32 %, 928/3, 928/4 – 34 %, 928/5, 928/6 – 38 %, 929/1, 929/2 – 38 %, 98 in 99.
76. člen 
(Melioracijsko območje Benica – Korung – Kasalaš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Benica – Korung – Kasalaš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22032.
(3) Melioracijsko območje Benica – Korung – Kasalaš leži v:
a) katastrski občini Čentiba (0167), parcelne številke: 3154/1, 3154/2, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 – 70 %, 3183 – 42 %, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206/1, 3206/2, 3206/3, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3272, 3273, 3274, 3277, 3278, 3279, 3281, 3283, 3284, 3285, 3288, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3331 – 66 %, 3342 – 78 %, 3347, 3350, 3351, 3355, 3357/2, 3358, 3366, 3367/1, 3368/1, 3369/1, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392/1, 3398, 3399, 3400, 3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408/2, 3415, 3416, 3417, 3418, 3453, 3459, 3461, 3462, 3463, 3467, 3468/1, 3468/2, 3470, 3471, 3473, 3476, 3479/1, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495/1, 3495/2, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3509, 3510, 3511, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525 – 89 %, 3527/2 – 68 %, 3531/2 – 69 %, 3538, 3539, 3540, 3541, 3547, 3548, 3549, 3553 – 79 %, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456 – 50 %, 4459, 4460, 4461, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4479/2, 4480/2, 4481/2, 4483/2, 4489, 4490, 4491, 4492, 4494 – 16 %, 4497, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513 – 88 %, 4665, 4676, 4677/1 – 87 %, 4677/2, 4677/3, 4677/4, 4677/5, 4678/1, 4678/2 – 85 %, 4679/1, 4679/2, 4679/3, 4679/4, 4680, 4681/1, 4681/2, 4681/3, 4684/1, 4684/2, 4684/3, 4684/4, 4685 – 41 %, 4686 in 4688;
b) katastrski občini Dolina pri Lendavi (0168), parcelne številke: 1186/1, 1186/2, 1187/1, 1187/2, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1191, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201/1, 1201/2, 1202/1, 1202/2, 1203/1, 1203/2, 1204/1, 1204/2, 1205, 1206/1, 1206/2, 1207/1, 1207/2, 1208, 1209/1, 1209/2, 1210/1, 1210/2, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1220/1, 1220/2, 1221, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1223/2, 1224/3, 1224/4, 1224/5, 1224/6, 1225/1, 1225/2, 1226/1, 1226/2, 1227/1, 1227/2, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1252, 1253, 1254 – 83 %, 1255/1, 1255/2, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263 – 28 %, 1264/1 – 72 %, 1264/2 – 54 %, 1265 – 66 %, 1266 – 40 %, 1267 – 18 %, 1268 – 14 %, 1269 – 74 %, 1270/1, 1270/2, 1271/1, 1271/2, 1272/1, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/2, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287/1, 1287/2, 1288/1, 1288/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380/1, 2380/2, 2381/1, 2381/2, 2382/1, 2382/2, 2383/1, 2383/2, 2384/1, 2384/2, 2385/1, 2385/2, 2386/1, 2386/2, 2388 – 89 %, 2389, 2390 – 87 %, 2391/1, 2391/2, 2392, 2393, 2394 – 39 %, 2395 – 66 %, 2396, 2397, 2398, 2399 – 88 %, 2400, 2401, 2402, 2403 – 81 %, 2404 – 21 %, 2405 – 42 %, 2406, 2407 – 88 %, 2408 – 71 %, 2409/1, 2409/2, 2410/1, 2410/2, 2411/1, 2411/2, 2412/1, 2412/2, 2413/1, 2413/2, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2416/1, 2416/2, 2417/1, 2417/2, 2418/1, 2418/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/2, 2420/1, 2420/2, 2421/1, 2421/2, 2422/1, 2422/2, 2424/1, 2424/2, 2425/1, 2425/2, 2426/1, 2426/2, 2427 – 41 %, 2428 – 34 %, 2429 – 33 %, 2430 – 30 %, 2431 – 40 %, 2432/1, 2432/2, 2433/1, 2433/2, 2434/1, 2434/2, 2435/1, 2435/2, 2436/1, 2463/2, 2437, 2438, 2439 – 87 %, 2440 – 80 %, 2441 – 81 %, 2442 – 77 %, 2443 – 73 %, 2444/1, 2444/2, 2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447/1, 2447/2, 2448/1, 2448/2, 2449, 2450/1, 2450/2, 2451/1, 2451/2, 2452/1, 2452/2, 2453/1, 2453/2, 2454/1, 2454/2, 2455/1, 2455/2, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 2459/1, 2459/2, 2460 – 65 %, 2461 – 67 %, 2462 – 64 %, 2463 – 69 %, 2464 – 70 %, 2465 – 73 %, 2466/1 – 89 %, 2466/2 – 81 %, 2467, 2468, 2469, 2470 – 87 %, 2471 – 87 %, 2472 – 85 %, 2473 – 80 %, 2474 – 73 %, 2477/1, 2477/2, 2478/1, 2478/2, 2479/1, 2479/2, 2480/3, 2480/4, 2480/5, 2480/6, 2481/1, 2481/2, 2482/1, 2482/2, 2483 – 66 %, 2484 – 63 %, 2485/3, 2485/4, 2485/5, 2485/6, 2486/1, 2486/2, 2487/1, 2487/2, 2488/1, 2488/2, 2489/1, 2489/2, 2490 – 62 %, 2491 – 60 %, 2492 – 55 %, 2493 – 52 %, 2494 – 53 %, 2495/1, 2495/2, 2496/1, 2496/2, 2497/1, 2497/2, 2498/1, 2498/2, 2499 – 41 %, 2500/1, 2500/2, 2501/1, 2501/2, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511/1, 2512/1, 2513/1, 2514/1, 2515/1, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524/1, 2524/2, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534/1, 2535/1, 2535/2, 2537/1, 2538/1, 2539, 2540/1, 2541/1, 2542/1, 2543/1, 2544/1, 2545/1, 2545/2, 2545/3, 2546, 2547, 2548, 2549 – 22 %, 2550 – 14 %, 2553, 2561, 2566, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600 – 66 %, 2601 – 87 %, 2602, 2603, 2605, 2606, 2610 – 59 %, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2618/2, 2619, 2620/1, 2621/1, 2622/1, 2623/1, 2624/1, 2625/1, 2626/1, 2627/1, 2628/1, 2629, 2631/1, 2632/1, 2633/2, 2634/1, 2635/1, 2635/2, 2636/1, 2637/1, 2638/1, 2639/1, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644/1, 2645/1, 2646/1, 2647/1, 2648/1, 2649/1, 2650, 2651, 2652, 2654, 2656/1, 2657/1, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 – 77 %, 2663 – 84 %, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671 – 84 %, 2672 – 85 %, 2673, 2674 – 79 %, 2675 – 77 %, 2676, 2677/2 – 88 %, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698 in 3114/3.
77. člen 
(Melioracijsko območje Pince – Pašnik) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Pince – Pašnik.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22042.
(3) Melioracijsko območje Pince – Pašnik leži v katastrski občini Pince (0170), parcelne številke: 2657/1 – 27 %, 2774/1, 2774/2 – 90 %, 2774/3, 2774/4 – 70 %, 2775, 2776/1 in 2776/2.
78. člen 
(HMS Ledava Melioracija Turnišče II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ledava Melioracija Turnišče II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22062.
(3) HMS Ledava Melioracija Turnišče II leži v:
a) katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8471, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477 in 8478;
c) katastrski občini Turnišče (0149), parcelne številke: 5368, 5369, 5370, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5521, 5526 – 85 %, 5527, 5528, 5529, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5661 – 68 %, 5662 – 81 %, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5711, 5712, 5713, 5714, 5716, 5717, 5718, 5720 in 5721.
79. člen 
(Melioracijsko območje Petišovsko polje – Zatak – Pince) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Petišovsko polje – Zatak – Pince.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22072.
(3) Melioracijsko območje Petišovsko polje – Zatak – Pince leži v:
a) katastrski občini Čentiba (0167), parcelne številke: 4353/2, 4353/3, 4565, 4566, 4586/1, 4597/1, 4597/2, 4603/1, 4608/1, 4608/2, 4608/3, 4608/4, 4609/1, 4609/2, 4609/3, 4609/4, 4610/1, 4610/2, 4610/3, 4617, 4671/10, 4671/12, 4671/14, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/6, 4671/7, 4556, 4564, 4620, 4672, 4673, 4714, 4576/1, 4585/1, 4590/1, 4595/1, 4596/1, 4621/1, 4671/1, 4354/2 in 4355/2;
b) katastrski občini Dolina pri Lendavi (0168), parcelne številke: 2662 – 77 %, 2663 – 84 %, 2664, 2666, 2749/1, 2749/2, 2749/4 – 63 %, 2759/1, 2759/4, 2764/1, 2764/2, 2794/2, 2805/2, 2806/2, 2807, 2808, 2816, 2871, 2883, 2897, 2904, 2942, 2943, 2964, 2966, 2967, 2983, 3055, 3056 – 52 %, 3057 – 70 %, 3058, 3059, 3060 – 72 %, 3061 – 45 %, 3062/1, 3063/1, 3064, 3065/1, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3076, 3085/1, 3085/2, 3085/3, 3086/1, 3086/2, 3086/3, 3086/4, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3087/4, 3088/1, 3088/2, 3088/3, 3088/4, 3089/1, 3089/2, 3089/3, 3089/4, 3089/5, 3090/1, 3090/10, 3090/11, 3090/2, 3090/3, 3090/4, 3090/5, 3090/6, 3090/7, 3090/8, 3090/9, 3091/1, 3091/2, 3091/3, 3091/4, 3092/1, 3092/2, 3095, 3110, 3111, 3151/1, 3152/1, 3152/2, 3152/3, 3152/7 – 54 %, 3152/8 – 71 %, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3154/4, 3154/6, 3154/8, 3155/1, 3156, 3157, 3160, 3192 in 3242;
c) katastrski občini Pince (0170), parcelne številke: 2663/4 – 41 %, 2663/5 – 80 %, 2664/1, 2664/2, 2666/14, 2666/4, 2666/5, 2668, 2674, 2675, 2677 – 90 %, 2678, 2679, 2680, 2681/4, 2682, 2683, 2684 – 38 %, 2685/2 – 50 %, 2686, 2687, 2689 – 76 %, 2690/1, 2692/3, 2692/4, 2692/5, 2692/6, 2692/7, 2697/2, 2697/3, 2697/4, 2697/7, 2663/1, 2666/1, 2692/1, 2663/2, 2666/2, 2663/3, 2666/8, 2666/9, 2666/10, 2666/11, 2666/12 in 2666/13.
80. člen 
(Melioracijsko območje Kasalaš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Kasalaš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22082.
(3) Melioracijsko območje Kasalaš leži v katastrski občini Lendava (0166), parcelne številke: 148/1, 148/20 – 45 %, 148/21 – 50 %, 148/22 – 64 % in 148/3.
81. člen 
(Melioracija v Dolgi vasi) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija v Dolgi vasi.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22092.
(3) Melioracija v Dolgi vasi leži v katastrski občini Dolga vas pri Lendavi (0157), parcelne številke: 1, 13, 268, 269, 270, 271, 4, 54, 543, 544, 545, 547, 548/1, 548/2, 549, 5491, 5492, 5494/1, 5494/2, 5494/3, 5496, 5497, 5498 in 70.
82. člen 
(Melioracija ob Borosnjaku) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Borosnjaku.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22102.
(3) Melioracija ob Borosnjaku leži v katastrski občini Dolga vas pri Lendavi (0157), parcelne številke: 2060/1, 2060/2 – 60 %, 2061/3, 2062/4, 2062/5 – 49 %, 2063/4, 2063/5, 2063/6 – 45 %, 2064/4, 2064/5 – 44 %, 2065/2, 2065/4, 2065/5 – 48 %, 2066/2, 2066/4, 2066/5 – 55 %, 2067/2, 2067/4, 2067/5 – 60 %, 2068/2, 2068/4, 2068/5 – 54 %, 2069/2, 2069/4, 2069/5 – 50 %, 2070/2, 2070/4, 2070/5 – 50 %, 2071/2, 2071/3, 2072/1, 2072/2 – 51 %, 2073/2, 2073/4, 2073/5 – 52 %, 2074/10 – 62 %, 2074/3, 2074/4, 2074/7, 2074/8 – 58 %, 2074/9, 2075/10 – 65 %, 2075/3, 2075/4, 2075/7, 2075/8 – 62 %, 2075/9, 2076/2, 2076/4, 2076/5 – 68 %, 2077/2, 2077/4, 2077/5 – 63 %, 2078/1, 2078/2 – 53 %, 2079/1, 2079/2 – 53 %, 2080/1, 2080/2 – 57 %, 2081/1, 2081/2 – 61 %, 2086/1, 2086/2 – 67 %, 2091/1, 2091/2 – 59 %, 2092, 2093/1, 2093/2 – 59 %, 2094/1, 2094/2 – 49 %, 2098/1, 2098/2 – 62 %, 2100/1, 2100/2 – 50 %, 2102/1, 2102/2 – 47 %, 282/1, 289/2, 290, 340/6, 340/7, 364/5, 364/6 – 21 %, 386/4, 386/5 – 30 %, 387/4, 387/5 – 31 %, 399/2, 400/2, 409, 410, 411, 416, 417, 420, 430, 438, 455, 503, 525, 526, 527, 534, 5506/1, 5506/2, 5507/1, 5507/2, 5507/3, 5507/4, 5507/5, 5507/6, 5508/13, 5508/17, 5508/18, 5508/20, 5508/21, 5508/22, 5508/24, 5508/25, 5508/26, 5508/27, 5508/28, 5508/29, 5508/30 – 67 %, 5508/31, 5508/32 – 62 %, 5508/33, 5508/34 – 58 %, 5510/1, 5510/2, 5510/3, 5510/4, 5511/3, 5867, 5868, 5869, 5870, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879 – 74 %, 5880, 5881, 5882, 5883 – 75 %, 5884, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935 – 89 %, 5937 – 64 %, 780, 787, 788, 789, 790, 792, 794, 800, 801, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 824/3, 825/3, 826/3, 827/3, 828/3, 829/3, 830/3, 831/3, 832/3, 833/3, 834/3, 835/3, 836/3, 837/3, 838/3, 839/3, 840/3, 841/3, 842/3, 843/3, 844/3, 845/3, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3, 851/3, 852/3, 853/3, 854/3, 855/3, 856/3, 857/3, 858/3 in 859/3.
83. člen 
(Melioracijsko območje Benica – Petišovci, Benica – Ritaš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Benica – Petišovci, Benica – Ritaš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22112.
(3) Melioracijsko območje Benica – Petišovci, Benica – Ritaš leži v katastrski občini Pince (0170), parcelne številke: 2653/1 – 78 %, 2653/2, 2654 – 73 %, 4855, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891 in 4893.
84. člen 
(Melioracijsko območje Riganoc) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Riganoc.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22132.
(3) Melioracijsko območje Riganoc leži v katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 1614, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1766, 1771, 1772, 1845, 1861/1, 1861/2, 1884, 3589, 3706, 3742, 8347 – 39 %, 8349/1, 8349/2, 8349/3, 8349/4, 8349/5, 8349/6, 8351, 8355/1, 8355/2 in 8359.
85. člen 
(Melioracija površin na kompleksu EE Benica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija površin na kompleksu EE Benica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22142.
(3) Melioracija površin na kompleksu EE Benica leži v katastrski občini Petišovci (0169), parcelne številke: 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 2795, 2798, 2819, 2850, 3175, 3220 – 21 %, 3221 – 40 %, 3222, 3223 – 53 %, 3225 – 74 %, 3226, 3229, 3232 – 36 %, 3233, 3235 – 83 %, 3236, 3238, 3239, 3240 – 71 %, 3241, 3243 – 59 %, 3244, 3245, 3246 – 42 %, 3250, 3252 – 52 %, 3253, 3255, 3256 – 52 %, 3257/1 – 74 %, 3257/3 – 55 %, 3257/4 – 72 %, 3258 – 83 %, 3260, 3261, 3263, 3264/2, 3264/3, 3266 – 73 %, 3267, 3269 – 89 %, 3270 – 32 %, 3271, 3272, 3273, 3274, 3276, 3278 – 79 %, 3280, 3282, 3285 – 71 %, 3286, 3289, 3290, 3293, 3294, 3296 – 64 %, 3299, 3300, 3302, 3306/3, 3306/4, 3306/5, 3308 – 49 %, 3309, 3310, 3312 – 71 %, 3314 – 84 %, 3317 – 65 %, 3318, 3319/1, 3319/2, 3319/3, 3346, 3347, 3353, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3361, 3362, 3395, 3396/1, 3396/2, 3400, 3401, 3402, 3413, 3442/1, 3443, 3444, 3447, 3448, 3496, 3502, 3503, 3512, 3513, 3514, 3532, 3533, 3534, 3541, 3542, 3545, 3546, 3547/1, 3552/1 – 84 %, 3552/2, 3552/3, 3552/4, 3553, 3554, 3555/1, 3559, 3560, 3563, 3564, 3566, 3568, 3571, 3574, 3575, 4217/1, 4217/2, 4217/3, 4217/4, 4218, 4219, 4220, 4221, 4227/15 – 11 %, 4229, 4231, 4234, 4236, 4238/1, 4238/2, 1095, 1096, 1115, 1122, 1124, 1133, 1134, 1135, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1155, 1156, 1163, 1169, 1171, 1184, 1188/1, 1188/2, 1190/2, 1191/2, 952, 953, 954, 961, 962, 988 in 991, 4332, 3369/5, 3403, 3404 in 3407.
86. člen 
(Melioracijsko območje Ginjevec – Dobrovniški pašnik) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Ginjevec – Dobrovniški pašnik.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22162.
(3) Melioracijsko območje Ginjevec – Dobrovniški pašnik leži v katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 7528 – 62 %, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547/1, 7547/2, 7548/1, 7548/2, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553/1, 7553/2, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590/1, 7590/2, 7590/3, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7599, 7600, 7601, 7606/1, 7606/2, 7607/1, 7607/2, 7608/1, 7608/2, 7609/1, 7609/2, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614/1, 7614/2, 7615/1, 7615/2, 7616/1, 7616/2, 7617/1, 7617/2, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832/1, 7832/2, 7833/1, 7833/2, 7834, 7835, 7836/1, 7836/2, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862/1, 7862/2, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883/1, 7883/2, 7883/3, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923/1, 7923/2, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931 – 81 %, 7932, 7935, 7936 – 70 %, 7938, 7939, 7940, 7941 – 55 %, 7942, 7943 – 53 %, 7945 – 75 % in 7946 – 79 %.
87. člen 
(Melioracija na območju Žitkovci, Riganoc) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na območju Žitkovci, Riganoc.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22172.
(3) Melioracija na območju Žitkovci, Riganoc leži v katastrski občini Žitkovci (0145), parcelne številke: 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1343, 1344/1, 1345, 1352, 1353/1, 1354, 1355, 1357, 26, 28/1 – 90 %, 28/2, 28/3, 30, 39, 41, 490, 491, 503, 504, 508, 511/3, 512/3, 513, 514, 983, 984, 991 in 997.
88. člen 
(Melioracija Mostje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Mostje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22182.
(3) Melioracija Mostje leži v katastrski občini Mostje pri Lendavi (0156), parcelne številke: 111/1, 1113/1, 1113/2, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 118/1, 119/1, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 170/2, 171, 183, 66/1, 67, 69, 76, 77, 80/2 in 81/2.
89. člen 
(Melioracijsko območje Žitkovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Žitkovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22192.
(3) Melioracijsko območje Žitkovci leži v:
a) katastrski občini Žitkovci (0145), parcelne številke: 1347, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 846, 847, 854, 862, 865, 867, 868, 881, 887, 888, 898, 913, 914, 915, 916, 917, 928, 944, 950, 957 in 958;
b) katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6454, 6455, 6460, 6461, 6462, 6463, 6466, 6467, 6468, 6470, 6471, 6472, 6473/1, 6473/2, 6474, 6475, 6476, 6477, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 7391 – 74 %, 7392, 7402, 7403 – 77 %, 7404, 7415, 7438, 7439 – 74 %, 7455, 7456 – 78 %, 7457 – 60 %, 7458, 7462, 7466, 7475, 7477, 7479, 8361/1, 8361/2 in 8361/3;
c) katastrski občini Radmožanci (0153), parcelni številki: 2865 in 2867.
90. člen 
(Turško groblje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Turško groblje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22212.
(3) Turško groblje leži v:
a) katastrski občini Motvarjevci (0097), parcelni številki: 4167 in 4171;
b) katastrski občini Kobilje (0144), parcelne številke: 199, 217, 226, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 66, 6986, 6987, 6990/1, 6990/2, 88 in 90/1.
91. člen 
(Pašnik Rastična) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Pašnik Rastična.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22222.
(3) Pašnik Rastična leži v katastrski občini Kobilje (0144), parcelne številke: 1001/1 – 68 %, 1001/2 – 83 %, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3372/1, 3372/2, 3373, 3374, 3375/1, 3376, 3377/1, 3378/1, 3378/2, 3379/1, 3380, 3381 – 75 %, 3410 – 28 %, 3414 – 43 %, 3415 – 43 %, 3416 – 43 %, 3417, 3419/1 – 76 %, 3420/1 – 70 %, 3421/1, 3422/1, 3423 – 84 %, 3425/1 – 72 %, 3426/1, 3429 – 34 %, 3430/1, 3431/1, 3432, 3433 – 25 %, 3434 – 77 %, 3439 – 84 %, 3440, 3441, 3442, 3443, 3447, 3448, 3460, 3489, 3538, 3594, 3613, 3622, 3628, 3646, 3657, 3658, 5530/1, 5547, 5556, 5559/1, 5562, 5569, 5570, 5597, 5600, 664, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 697/1, 697/2, 697/3, 6992/1, 6992/10, 6992/11, 6992/12, 6992/13, 6992/2, 6992/3, 6992/4, 6992/5, 6992/6, 6992/7, 6992/8, 6992/9, 6996/1, 6996/2, 6996/3, 6996/4, 6996/5, 6996/6, 6997, 6999, 7002, 7008/1, 7008/2, 7008/3, 7008/4, 7009, 7015/1, 7015/2, 7015/3, 7018/1, 7018/2, 702, 732/1, 732/2, 750, 751/1, 751/2, 755, 769, 770, 804, 811, 812, 830, 840, 841, 846, 851, 853, 854, 857/1, 882 – 87 %, 883, 896 – 77 %, 897/1 – 80 %, 897/2 – 71 %, 898 – 84 %, 899 – 87 %, 900/1 – 84 %, 900/2 – 87 %, 901 – 83 % in 902 – 89 %.
92. člen 
(Melioracijsko območje Kamovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Kamovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22232.
(3) Melioracijsko območje Kamovci leži v:
a) katastrski občini Kamovci (0154), parcelne številke: 430, 436, 437, 445, 446, 447/2, 476, 487, 488, 510 – 90 %, 511, 513, 514, 516, 517, 580, 631, 636, 637, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 721, 723 – 45 %, 724 in 726;
b) katastrski občini Genterovci (0155), parcelne številke: 101, 103, 107, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 126, 127, 128/1, 128/2, 131, 14, 1689/1, 1689/2, 1691/1, 1691/10, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1692/1 – 84 %, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 541, 542, 543/1, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 564, 574, 580, 582, 583, 584, 589, 600, 632, 633, 643, 644, 685/1, 685/2 – 21 %, 688/1, 688/2 – 25 %, 76, 87, 88, 89, 98 in 99.
93. člen 
(Melioracija Gaberje – Lakoš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Gaberje – Lakoš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22242.
(3) Melioracija Gaberje – Lakoš leži v:
a) katastrski občini Gaberje (0164), parcelne številke: 2489 – 87 %, 2490, 2491 – 79 %, 329/1 – 85 %, 329/2, 354/1, 354/3 in 425/1;
b) katastrski občini Lakoš (0165), parcelne številke: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 – 89 %, 252 – 87 %, 253, 254, 255 – 89 %, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 – 88 %, 263 – 85 %, 264, 265, 266 – 84 %, 267, 268, 269 – 53 %, 40, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343 in 4344;
c) katastrski občini Lendava (0166), parcelne številke: 479, 491, 563, 564, 599, 600, 6741, 6742, 6743, 6744/3, 6746/1, 6746/3, 6746/4, 6747 – 89 %, 6748, 6753/1 in 6753/2 – 52 %.
94. člen 
(Melioracijsko območje Strehovci – Dobrovnik) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Strehovci – Dobrovnik.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22252.
(3) Melioracijsko območje Strehovci – Dobrovnik leži v:
a) katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8585/1, 8585/2, 8589, 8590, 8591, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8629, 8630, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8687 – 81 %, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708/1, 8708/2 – 14 %, 8708/3, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717/1, 8717/2, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728/1, 8728/2, 8729, 8730, 8731, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738/1, 8738/2, 8739, 8740, 8741, 8742/1, 8742/2, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8753, 8754, 8755, 8756, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775 in 8776;
b) katastrski občini Strehovci (0147), parcelne številke: 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1791, 1792, 1807/1, 1807/2, 1840, 1841, 1844/1, 1844/2, 1845, 1848, 1849 – 90 %, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2543, 2544, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953/1, 2953/2, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974/1, 2974/2, 2975, 2976, 2977, 2978/1, 2978/2, 2979, 2982, 2983, 2984, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026/1, 3026/2, 3026/3, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3057/1, 3057/2, 3057/3, 3058, 3059, 3060, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069/1, 3069/2, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 – 69 %, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3093, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3112, 3113, 3114, 3120, 3121, 3126, 3127, 3135, 3136, 3140, 3141, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3238, 3239, 3240, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276/1, 3276/2 in 3277.
95. člen 
(Melioracijsko območje Ujret) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Ujret.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22262.
(3) Melioracijsko območje Ujret leži v:
a) katastrski občini Dolga vas pri Lendavi (0157), parcelne številke: 5392/3, 5393/3, 5394, 5395, 5537/2 in 5537/1;
b) katastrski občini Gaberje (0164), parcelne številke: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2/1, 2/2 – 71 %, 2/3 – 59 %, 2/4 – 69 %, 200, 202/1, 202/2, 202/3, 203, 204/1 – 36 %, 204/2, 204/3, 205 – 33 %, 206, 208 – 42 %, 211 – 39 %, 213, 214, 215 – 29 %, 217, 221, 222, 224 – 31 %, 229, 230, 2485/1, 2485/2, 2485/3, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 3, 4 – 81 %, 5, 7, 8, 281, 275/1 in 276/1;
c) katastrski občini Lendava (0166), parcelne številke: 100, 101, 102, 104, 105, 113/1, 119, 366, 6725/1, 6725/2, 6725/3, 6726/1, 6726/10, 6726/11, 6726/3 – 83 %, 6727, 6728/1, 6728/2, 6729/1, 6729/3 – 13 %, 6729/8 – 67 %, 6729/9, 6733, 6734, 6798, 6799/1, 6799/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 16, 40, 168, 169 in 170.
96. člen 
(Melioracijsko območje Dobrovnik II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Dobrovnik II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22272.
(3) Melioracijsko območje Dobrovnik II leži v katastrski občini Dobrovnik (0146), parcelne številke: 6776, 6782, 6783, 6786/1, 6786/2, 6791/3, 6791/4, 6792/1, 6792/2, 6794, 6795, 6798/1, 6798/2, 6801/1, 6801/2, 6802/1, 6802/2, 6803, 6808, 6809, 6810, 6811, 6849, 6850, 6857, 6858, 6859, 6862, 6870 – 88 %, 6871, 6872, 6873, 6877/1, 6878/1, 6878/2, 6879/1, 6879/2, 6880/1, 6880/2, 6881, 7323, 8393/1, 8393/2, 8393/3, 6739, 6746, 6747, 6748, 6753, 6757, 6758, 6759, 6761, 6763, 6764, 6765, 6769, 6773, 6866, 6867, 6868, 6869, 7324, 7325, 7331, 7334, 7336, 7337, 7338, 7340, 7341, 7342, 7350, 7351, 7353, 7360, 7365, 7366, 7368, 7372, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7381, 7382, 7383, 7326/1, 7327/1, 7329/1, 7343/1, 7344/1, 7352/1, 7356/1, 7357/1, 7359/1, 7363/1, 7329/2, 8398/1, 7329/3, 8398/2, 8398/3 in 8398/4.
97. člen 
(Melioracija Radmožanci (med Ledavo in Ginjo)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Radmožanci (med Ledavo in Ginjo).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 22292.
(3) Melioracija Radmožanci (med Ledavo in Ginjo) leži v katastrski občini Radmožanci (0153), parcelne številke: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2126, 2127, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157/1, 2157/2, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2166/2, 2167, 2168, 2169/1, 2169/2, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179/1, 2179/2 – 88 %, 2208, 2255, 2260, 2263, 2275, 2278, 2279, 2280, 2283, 2286/1, 2286/2, 2302, 2320, 2338, 2475, 2478, 2483, 2488, 2505, 2509, 2529, 2551, 2553, 2556, 2558, 2574, 2586, 2591, 2599, 2621, 2635, 2657, 2676, 2687, 2699/1, 2701, 2702, 2770, 2777, 2833, 2836, 2841, 2842/1, 2842/2, 2842/3, 2842/4, 2846/1, 2846/2, 2846/3, 2846/4, 2846/5, 2848, 2849/1, 2849/2, 2849/3, 2852/1, 2852/2, 2852/3, 2852/4, 2852/5, 2852/6, 2853, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2861/1 – 48 %, 2861/2 – 44 %, 2861/3 – 36 %, 2861/4 – 47 %, 2861/5 – 55 %, 2861/6 – 88 % in 99.
98. člen 
(Melioracija ob Gameljščici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Gameljščici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 24012.
(3) Melioracija ob Gameljščici leži v:
a) katastrski občini Šinkov Turn (1744), parcelne številke: 200/1, 219/1, 219/2, 231/1 in 450/1;
b) katastrski občini Vesca (1745), parcelne številke: 556/1, 557/1, 558/1, 559/1, 560/1, 563/1 in 566/1;
c) katastrski občini Skaručna (1748), parcelne številke: 657, 658, 793, 794/1, 795 – 49 %, 802/2 – 83 %, 808/3, 809/1, 811/2, 847/1 in 847/7.
99. člen 
(Melioracija Poljšak) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Poljšak.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 24112.
(3) Melioracija Poljšak leži v:
a) katastrski občini Vodice (1741), parcelne številke: 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050/1, 1050/2, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2, 1075/1, 1075/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1121/1 – 60 %, 1125/1 – 28 %, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1128 – 38 %, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1145/3, 1145/4, 1147/4, 1147/5, 1148/6, 1148/7, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1153, 1154/1, 1155/1, 1156/1, 1157/3, 1157/4, 141, 1414/1, 142/2, 147/3, 148/3, 151/2, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 944/2 – 62 %, 944/3 – 44 %, 945, 949, 950, 951, 952/1, 954, 957 – 56 %, 958, 959/1, 959/2, 959/3 – 88 %, 960/3, 960/4, 960/5, 961/1, 961/4 – 12 %, 961/5, 964/1, 964/3, 964/37 – 19 %, 964/38, 964/40, 964/41, 966/1, 966/2, 966/3, 966/4, 966/5, 969, 970/1 – 82 %, 970/2, 971/1, 971/2 – 78 %, 975/1, 975/3, 976/3, 976/4 – 87 %, 976/5, 977, 978/3, 978/4, 980/1, 981, 982/1, 982/2, 982/3, 984/3, 984/4, 984/5 – 59 %, 984/6, 984/7, 986/1, 986/2, 987, 988, 989, 990, 992/1, 992/2, 992/3, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 994/3, 995/1, 995/2, 995/3, 996/1, 996/2, 996/3 – 84 %, 997/1, 997/2, 999/1, 999/2 in 999/3;
b) katastrski občini Bukovica (1743), parcelne številke: 1034/2 – 20 %, 1108, 1109, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1133/2, 1134, 1135, 1137, 1138/1, 1139/1 – 81 %, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 115/4, 1150, 1151/1, 1152/1, 1154/1, 1154/10, 1154/11, 1154/2, 1154/3, 1154/4, 1154/5, 1154/6, 1154/7, 1154/8, 1154/9, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1155/8, 1155/9, 1156/1, 1156/10, 1156/11, 1156/2, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/8, 1156/9, 1157/1, 1157/2, 1158/1, 1158/2, 1159, 116, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1181, 1182/1, 1182/2, 1185, 1186, 1187, 119, 1191 – 87 %, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 – 87 %, 120, 121, 1223/2, 1223/3 – 34 %, 1223/4, 1225, 1231, 1232, 1233 – 58 %, 1234, 1236 – 70 %, 1237, 1238, 1239, 1246/2, 1252/3, 1252/5, 1252/6 – 81 %, 1253, 1254, 1255, 1256/1, 1256/2, 1257, 1258/1, 1258/2, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1266/2 – 79 %, 1270/1, 1271, 1272/1, 1273, 1274 – 88 %, 1275, 1276/1, 1301/3, 1302, 1303/1, 1303/2 – 69 %, 1305, 1307, 1308/1 – 80 %, 1353, 181 – 90 %, 183, 184, 187, 188, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 191/1 – 61 %, 191/2 – 79 %, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 192/2, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 193/2, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 – 71 %, 196, 1960 – 54 %, 1961, 1962, 1963, 1964 – 87 %, 1965, 1966, 1967, 1968 – 78 %, 1969, 1970, 1974 – 76 %, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 – 77 %, 2024 – 22 %, 2025 – 39 %, 2026, 2027, 2028, 2029, 203, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 204, 2040, 207, 208/1, 208/2, 212 – 78 %, 213 – 71 %, 216 – 69 %, 217, 227/1, 227/2, 228, 229, 231, 232, 238, 239/1, 245, 246, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 551, 552/1, 552/2, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 556/1, 556/2, 556/3, 560/1, 560/2, 560/3, 561/1, 561/2, 561/3, 566/1, 566/2 – 78 %, 567/1, 567/2 – 73 %, 570/1, 570/2 – 73 %, 571/1, 571/2 – 62 %, 579/1, 579/2, 580/1, 581/1, 585/1 – 70 %, 585/2, 586, 587, 588/1, 591/2, 592 – 68 %, 595 – 72 %, 596/1, 599 – 67 %, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 – 76 %, 610 – 85 %, 611 – 58 %, 614 – 57 %, 615/1, 615/2, 616, 617, 621 – 41 %, 622, 623, 624 – 89 %, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 641 – 76 %, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 655, 656, 657 – 56 %, 662, 663, 671, 672 – 89 %, 673 – 82 %, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733, 734, 735, 736/1, 737/1, 738, 739/1, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4 – 85 %, 740/1, 741/1, 742/1, 743/1, 744, 745/1, 746/1, 747, 75/2, 750 – 86 %, 753/2 – 88 %, 759/3, 759/4 – 79 %, 759/5, 76/1, 760/1, 761/1, 761/2, 762/1, 763/1, 764/1, 765/1, 766/1, 767/1, 768/1, 769/1, 77, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/1, 775/1, 776, 777/1, 778/1, 779, 78/1, 780, 781/1, 782, 783, 784/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/5, 90, 91/1 – 86 %, 93/1 – 88 %, 96/1 – 81 %, 97/1 – 57 %, 97/2, 98/1 in 98/3;
c) katastrski občini Šinkov Turn (1744), parcelne številke: 332, 333, 334, 335, 336 – 50 %, 337, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 349, 350/1, 351, 352 – 86 %, 353, 354, 355, 356 – 89 %, 358, 359 – 80 %, 360 – 56 %, 361, 362, 363, 364/1, 365/1 – 90 %, 366/1, 367, 369/1 in 371/1 – 75 %;
d) katastrski občini Vesca (1745), parcelne številke: 31/1, 324/1 – 48 %, 325, 326, 327, 328, 329, 330 – 59 %, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 342/1, 342/2 – 41 %, 352/1 – 71 %, 353, 354/1, 354/2 – 14 %, 355/1, 356, 357/1, 357/2, 358, 359/1 – 81 %, 360/1, 360/4 – 59 %, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/7 – 72 %, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 – 78 %, 385 – 86 %, 386, 387, 390 – 79 %, 391, 392, 393, 394, 395, 396 – 86 %, 397, 398, 399 – 63 %, 400, 401, 402, 403, 404/1, 404/2, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 418/3, 419/1 – 62 %, 420, 421, 422, 423, 424, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 431/2, 432, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 436/3, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468, 469/1, 470/1, 471/1, 472, 473, 476, 477/1, 477/2, 479/1, 479/2 – 85 %, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484/3, 484/4, 484/6, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494/1, 494/2, 497/1, 498, 501 in 502/3;
e) katastrski občini Polje (1747), parcelne številke: 10/1, 100, 101/1, 101/2, 105 – 83 %, 106, 109 – 71 %, 113 – 84 %, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 129, 13, 131, 132, 133, 14, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 159, 160, 161, 168, 169, 170, 19/1, 20/1, 20/3, 21 – 82 %, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 377/3, 377/4, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 379/2, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2 – 63 %, 382/1, 382/2 – 71 %, 383, 384, 385, 386, 387, 389 – 80 %, 39, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 4/2 – 52 %, 40/11 – 70 %, 400, 401, 402, 403, 408 – 74 %, 409, 410/3, 411/2, 411/3, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 – 47 %, 422, 423, 424 – 35 %, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 – 17 %, 436 – 10 %, 437, 438, 440, 45/2 – 56 %, 451 – 28 %, 452, 453, 454 – 24 %, 456, 457, 459 – 20 %, 46, 460, 461 – 90 %, 462, 463 – 84 %, 464, 465 – 16 %, 466 – 12 %, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 48/1, 49/1, 50/1, 50/2 – 57 %, 51/2, 51/3 – 28 %, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7/7 – 65 %, 7/8, 70, 71, 72/1, 72/2 – 18 %, 73, 732/1, 74/1, 74/2 – 76 %, 741 – 33 %, 75/1, 75/2 – 79 %, 765, 768, 769, 77/3, 77/4 – 41 %, 77/5, 77/6 – 85 %, 770, 771 – 11 %, 772, 78/1, 79/1, 79/2, 80/2 – 88 %, 85/5, 85/6, 86, 87, 88, 89, 93/2, 95/12, 97/3, 98 in 99;
f) katastrski občini Skaručna (1748), parcelne številke: 563 – 14 %, 564, 567 – 68 %, 568 – 34 %, 629, 630/1, 631, 633, 638/10 – 54 %, 640, 641/1, 641/2, 751 – 83 %, 754 – 87 %, 755, 756/1, 757, 758, 759, 760 – 83 %, 776/3, 776/4, 776/5 – 75 % in 776/6 – 77 %.
100. člen 
(Melioracija Dobrunjščica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Dobrunjščica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 24152.
(3) Melioracija Dobrunjščica leži v:
a) katastrski občini Dobrunje (1773), parcelne številke: 1676/3 – 43 %, 1677, 1678, 1680, 1681/5, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1693/1, 1693/2, 1694/1 – 87 %, 1696/1, 1697, 1698, 1699, 1700 – 83 %, 1702, 1705, 1707/1, 1707/2, 1707/3 – 38 %, 1707/4, 1707/5, 1707/6 – 87 %, 1707/7 – 27 %, 1708/2, 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1710/9, 1710/10, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1716/1, 1718, 1719, 1720/3 – 69 %, 1720/5, 1721, 1722, 1723, 1724/1, 1724/2, 1724/3, 1724/4, 1724/5, 1725/1, 1725/2, 1726, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1731, 1732, 1733/1, 1733/2 – 12 %, 1733/3 – 41 %, 1733/4 in 1746;
b) katastrski občini Podmolnik (1774), parcelne številke: 342/2, 342/4, 342/5, 342/8 – 86 %, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 345/3 – 85 %, 345/4, 345/5, 345/6, 346/1, 346/2, 347/2, 350, 351, 352/1, 352/2, 457/10 – 56 %, 457/11, 457/9 – 83 %, 459/12, 459/3, 468 – 89 %, 469 – 69 %, 510/1 – 15 %, 513/1, 514 – 83 %, 515 – 69 %, 517, 520/4, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534/1 – 90 %, 535, 549/1, 553, 554 – 79 %, 555, 557/1 – 87 %, 567, 568/1, 568/2, 568/3, 569, 570/1, 570/2, 570/3, 571, 572, 573/5, 573/6, 574/3, 575/1, 575/10, 575/17, 575/3, 576/5, 576/6 – 86 %, 582/3, 582/4, 583/1, 583/4, 584/1, 584/2, 585/1, 591/1, 672/1 in 672/2;
c) katastrski občini Sostro (1775), parcelne številke: 1020/74, 1020/75 – 74 %, 1040/1, 1040/2 – 12 %, 1041/1, 1041/2 – 69 %, 1174/14, 1175/5, 1186/2, 1188/2, 1188/3, 1189 – 83 %, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296/1, 1296/10, 1296/11, 1296/12, 1296/13 – 89 %, 1296/15, 1296/16 – 41 %, 1296/3, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1296/7, 1296/8, 1296/9 – 82 %, 1297/1 – 86 %, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1315/1, 1316, 1317/1, 1317/2, 1328/1, 1330/2, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342/1, 1342/2, 1345, 1346, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1351, 1353, 1354/1, 1354/10, 1354/11, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1354/6, 1354/7, 1354/8, 1354/9, 1355/1, 1355/2, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366/2, 1366/3, 1367/1, 1367/2, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/1, 1377/1, 1378, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1400/11 – 61 %, 1400/3, 1400/5, 1400/7, 1401/1, 1402/1, 1404, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1409/1, 1409/2, 1411/2, 1411/3, 1411/4, 1411/5, 1412, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1413/6, 1417, 1418, 1419/1, 1420 – 85 %, 1860/1, 1876/5 – 81 %, 1876/6, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914/1, 1914/2, 1915, 1916, 1919, 1920/1, 1920/2, 1922, 1923, 1924, 1926, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1938 – 76 %, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1950, 1951, 1956, 1958/1, 1958/2, 1962, 543/1, 544, 546/1 – 68 %, 547 – 81 % in 548.
101. člen 
(Melioracija Kozarica – Virje I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Kozarica – Virje I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29012.
(3) Melioracija Kozarica – Virje I leži v:
a) katastrski občini Križevci (0236), parcelne številke: 562, 565, 566/1, 566/2, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601 in 602;
b) katastrski občini Grlava (0237), parcelne številke: 1007/4, 1017, 582, 585/1, 585/2 – 46 %, 587, 588, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 610, 615, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627/1, 627/2 – 37 %, 628/1, 628/2 – 30 %, 630/1, 630/2 – 26 %, 632/1, 632/2 – 22 %, 634/3, 634/4 – 20 %, 634/5 – 25 %, 634/6, 635/1, 635/2 – 33 %, 637, 638, 641, 642, 645, 646, 647, 650, 652, 653, 654/1, 654/2, 659, 660, 663, 666, 667, 668, 672 in 673;
c) katastrski občini Krištanci (0238), parcelne številke: 600/1, 600/2, 601, 602, 603/1 – 67 %, 603/2, 607/1 – 63 %, 607/2, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617/1, 617/2, 618, 619, 620/1, 620/2, 621, 622, 625, 626, 627, 628, 629, 631 – 86 %, 633, 635, 637, 638, 639, 641, 643, 644, 646, 649, 650, 653, 656, 657, 658/1, 660, 662, 663/1, 663/2, 665, 666, 667, 669, 705, 714/1, 714/2, 716, 725, 735,757/1, 758, 760/3, 767 – 87 % in 832;
d) katastrski občini Cven (0241), parcelne številke: 448, 1080, 1082, 1087, 1088/1, 1091, 1093, 1095/1, 1095/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111/1, 1181, 1182, 1183, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/2, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1214, 1216, 1219, 1221, 1222, 1223, 1225/1, 1225/2, 1226, 1228, 1229, 1234, 1235, 1236, 1241, 1244, 1246, 1247/1, 1250/1, 1250/2, 1252, 1254, 1257, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265/1, 1265/2, 1268, 1270, 1272, 1278, 1279, 1280, 1281, 1291, 1292/1, 1292/2, 1298, 1301, 1306, 1308, 1309, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1331, 1333, 1334, 1336, 1337, 1339, 1343, 1344, 1348/1, 1348/2, 1352, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1395, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407/1, 1408/1, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416 in 277/13;
e) katastrski občini Babinci (0242), parcelne številke: 615, 616, 617, 619, 621, 622, 628, 630, 631, 632, 634, 635/1, 635/2, 637, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 643, 645/1, 645/2, 645/3, 646, 649, 651, 653, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 672/1, 672/2, 701 – 75 %, 705, 707, 709/1, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 722 – 62 %, 726, 738/1, 738/2 – 86 %, 741, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 755, 756, 757/1, 757/2, 758, 760, 763/1, 763/2, 765, 766, 767, 768, 794, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 862 – 88 %, 865, 866, 869, 870, 873, 874, 875, 881, 885, 943/2 – 85 % in 979 – 21 %;
f) katastrski občini Noršinci (0243), parcelne številke: 612/1, 612/2, 613, 614, 615, 616, 617, 618/1, 619, 625, 626/1, 626/2, 627, 628, 629/1 – 41 %, 629/2, 631, 632, 633/1, 633/2, 636/1, 636/3, 636/4, 637, 638, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657/1, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 673, 678, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694/1, 694/2, 697, 709, 710, 712, 713, 717, 718 in 722;
g) katastrski občini Lukavci (0244), parcelne številke: 1000, 1001, 1002, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1037/1, 1037/2, 1038, 1041/1, 1041/2, 1042, 1043, 1044, 1055/6 – 73 %, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 984, 986, 989, 990, 991, 992/10, 992/11, 992/12, 992/14, 992/17 – 17 %, 992/18, 992/19, 992/20, 992/3, 992/4, 992/5, 992/6, 992/7, 992/8, 992/9 in 997;
h) katastrski občini Ključarovci pri Ljutomeru (0245), parcelne številke: 1351, 1352, 1356, 1357, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1368, 1369, 1370, 1373, 1374, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1384, 1386, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1397/1, 1397/3 – 19 %, 1400/1, 1400/2 – 80 %, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 1415/3, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421 in 1422;
i) katastrski občini Boreci (0246), parcelne številke: 350, 351/1, 354 – 74 %, 355/1, 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 683/1, 683/2, 683/3, 683/9, 684/1, 684/2, 685, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 688, 689, 690, 704, 717/1, 717/2, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 729, 731, 733, 734, 735, 737, 738, 740 – 33 %, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 756, 758, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 769, 770 – 22 %, 772, 773, 776, 777, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789/1, 789/2, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 800/1, 800/2, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 808/3, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 822, 823, 824, 825, 827, 828, 830/1, 830/2, 831, 833, 834/1, 834/2, 836/1, 836/2, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 845, 853, 854, 856, 858, 862, 864, 865 in 866;
j) katastrski občini Ljutomer (0259), parcelne številke: 3017, 3019, 3020, 3021, 3029, 3030, 3032, 3033, 3035, 3037, 3040, 3041, 3043, 3044, 3046, 3047, 3049, 3051, 3052/1, 3053, 3055, 3056, 3058, 3059/1, 3059/2, 3060, 3065/1, 3065/2, 3066, 3070, 3071, 3078, 3079/1, 3079/2, 3079/3, 3079/4, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211, 3212, 3213, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3226, 3228, 3229, 3234, 3236, 3237, 3238, 3244, 3245, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255 in 3256.
102. člen 
(Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29042.
(3) Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci II leži v:
a) katastrski občini Noršinci (0243), parcelne številke: 16/33, 16/34, 16/35, 16/37, 16/42, 16/46, 16/47 – 30 %, 16/51 – 79 %, 16/52, 16/53, 16/54 – 60 %, 16/79, 522/1, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559/1, 560/1, 561/1, 562/1, 563/3, 563/5, 564/1, 565/1, 566/4, 566/5, 568/3, 569/3, 570/3, 571/6, 572/3, 572/4, 573/3, 574/3, 575/11, 575/6, 575/9, 576/3, 576/4, 578/3, 578/4, 579, 580, 583, 584, 585, 586 in 587;
b) katastrski občini Lukavci (0244), parcelne številke: 156/91, 203/6, 203/7, 204/4, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 821, 823, 824, 825 – 52 %, 826 – 85 %, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902, 905, 906, 908, 909, 911/1, 911/2 – 15 %, 912, 915/1 in 915/2;
c) katastrski občini Ključarovci pri Ljutomeru (0245), parcelne številke: 1019, 1070/1, 1145/1, 1145/6, 1147/1, 1148/1, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/2 – 44 %, 1157/3 – 77 %, 1157/4, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1158/6, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1167, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194/1, 1194/2, 1194/3, 1194/4, 1194/5, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200/1, 1201/1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1270, 1271 in 1451;
d) katastrski občini Cezanjevci (0258), parcelne številke: 365/5, 365/6 – 90 %, 870/1, 870/10, 870/11, 870/12, 870/13, 870/14, 870/2, 870/3, 870/6, 870/7, 870/8, 870/9, 871, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980/1, 980/2, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 988/2, 990, 991, 992, 993 in 995;
e) katastrski občini Ljutomer (0259), parcelne številke: 1352/2, 1352/3, 1352/4, 2870/1, 2871, 3003, 3004 in 3005.
103. člen 
(Melioracija Kozarica – Virje II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Kozarica – Virje II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29072.
(3) Melioracija Kozarica – Virje II leži v:
a) katastrski občini Vučja vas (0230), parcelni številki: 1111/2 in 1112/2;
b) katastrski občini Bučečovci (0231), parcelne številke: 1052/2, 1053/3, 1056, 1059, 1060, 1061, 1062, 1078, 1082, 1088/3, 1088/3, 1088/4, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1097/7 – 42 %, 1098, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1172, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183/1, 1183/2, 1243/1, 1243/10, 1243/2, 1243/4, 1243/5, 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1248, 1249, 1250, 1255, 1257, 1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1268, 1270, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1303, 1304, 1305, 1306 in 1307;
c) katastrski občini Stara Nova vas (0232), parcelne številke: 1251, 1257/2, 1258/2, 1261/1, 1261/2, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274/3, 1275/2, 1282/2, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287/1, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402/1, 1403, 1406, 1407 – 14 %, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446 – 40 %, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454/1, 1455, 1460, 1461, 1463, 1465, 1466, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1490/3, 1492, 1493, 1505, 1506, 1509, 1513, 1514, 1515 in 1516;
d) katastrski občini Bunčani (0233), parcelne številke: 344, 345/5 – 75 %, 754, 755, 756, 757/1 – 74 %, 757/2, 758/2, 76, 760/2, 761/2, 762, 763, 765/2, 766, 769, 77, 770, 773/2, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782/1, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795/2, 796/2, 797/2, 798/2, 799/2, 800, 802/2, 803/1, 803/2, 803/4, 804, 805, 806, 810, 811/2, 812, 813, 814, 815/1, 815/2, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824/2, 826, 827, 828/1, 828/2, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 849, 850, 851/1, 851/2, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 877, 879, 880, 881/1, 881/2, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 in 931;
e) katastrski občini Veržej (0234), parcelne številke: 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264, 1265, 1266/2, 1268/2, 1269/2, 1270/2, 1271, 1272/2, 1273/2, 1274/2, 1275/2, 1276/2, 1277/2, 1278/2, 1279/2, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1285/2, 1286/2, 1287/2, 1288/2, 1289/2, 1290/2, 1291/2, 1292/2, 1293/2, 1294/3, 1294/4, 1295/2, 1296/2, 1297/2, 1298/2, 1299/3, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1345, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363/1, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1481/1, 1600/3, 1609, 1610 in 1612 – 73 %;
f) katastrski občini Iljaševci (0235), parcelne številke: 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1029 – 24 %, 1030, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081, 1082, 1084, 900, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944, 946/1, 947, 948, 949, 950, 951/1, 951/2, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979, 981, 984 – 87 %, 985, 986, 987, 988, 989/1, 989/2, 990, 993, 994, 995, 996, 997, 998 in 999;
g) katastrski občini Križevci (0236), parcelne številke: 606, 607/1, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 621, 622/1, 624/1, 624/2, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 635, 636, 639, 642, 648/4, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 657 in 658.
104. člen 
(HMS Ščavnica MO ob Turji) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ščavnica MO ob Turji.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29092.
(3) HMS Ščavnica MO ob Turji leži v:
a) katastrski občini Kuršinci (0249), parcelne številke: 790, 792, 797, 798 – 79 %, 800, 801, 802/2, 802/3, 802/4, 805, 810, 811, 815, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6 in 816/7;
b) katastrski občini Radoslavci (0256), parcelne številke: 1/2, 1/3 – 75 %, 1/6, 1203/2, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1235, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1238, 1241, 1242, 1243/1, 1244, 1245, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1282/1, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1317, 1318, 1320/1, 1320/3, 1320/4, 1329, 1339, 1347, 1349, 1351, 1352, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358/1, 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1372, 1373, 1374, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413 – 76 %, 15/1, 177/2, 177/3, 187/4, 203/3, 204/3 – 62 %, 215, 219/3, 219/4, 219/6, 222/2, 248/2, 251, 261/2, 269/1 – 63 %, 269/3, 270/2, 271/2, 283/1, 284/2 – 73 %, 6/1, 6/2, 7, 9/3 in 9/5 – 62 %;
c) katastrski občini Branoslavci (0257), parcelne številke: 1/4, 1/5, 11/1, 11/2, 1183, 1184, 1185, 1187 – 68 %, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1202/2, 1202/3 – 36 %, 1202/4 – 71 %, 1202/5, 1202/6 – 81 %, 1203, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1244, 1245, 1252, 1253, 1254, 1258/1, 1258/2, 1262, 1263, 1264, 1267, 1268, 15, 3/3, 3/4, 5 in 7/2.
105. člen 
(Melioracija območja Bolehnečici – Berkovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija območja Bolehnečici – Berkovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29102.
(3) Melioracija območja Bolehnečici – Berkovci leži v:
a) katastrski občini Slaptinci (0221), parcelne številke: 1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1464, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1475/4, 1475/5, 1475/6 in 1479/1;
b) katastrski občini Logarovci (0247), parcelne številke: 1121, 1123, 1125/1, 1131, 1133, 1135, 1136, 1138, 1139, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1171, 1172, 1173, 1175, 1178/1 – 88 %, 1178/2 – 54 %, 1180, 1183/1, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1205, 1209, 1218, 1219, 1220/1, 1222, 1223, 1226/2, 1226/3, 1226/4, 1226/7, 1226/8, 1226/9, 1227, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1241, 1244/1 – 46 %, 1244/3 – 32 %, 1247, 1249, 1251, 1252, 1254, 1257, 1259 – 89 %, 1260 – 89 %, 1261, 1262 in 1263;
c) katastrski občini Berkovci (0250), parcelne številke: 100/2 – 88 %, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1008, 1009, 101, 1010, 1014/2, 102, 110/1, 110/2, 111/1, 111/3, 111/4, 112/1, 112/3, 112/5, 144/11, 144/14, 145/3 – 55 %, 147/3, 148/3 – 87 %, 149/4, 151, 152/4, 152/6, 154/3, 156/4, 156/5 – 82 %, 156/8, 157/1, 158/1, 158/11, 158/12, 158/4, 598, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 616, 617/1, 618, 621, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 641/1, 641/2, 643, 644, 647/1, 649, 653, 654/1, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665/1, 665/2, 666, 667, 668, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703/1, 704, 707, 708, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736/1, 736/3 – 87 %, 738, 739, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 750, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 752/5, 752/6, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5, 756/4, 756/5, 756/7, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 776/1, 776/2, 776/3, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 832, 836, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 – 90 %, 852, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 892, 893, 902, 909 – 90 %, 934, 939, 942, 989 in 991;
d) katastrski občini Bolehnečici (0251), parcelne številke: 537/2, 670, 671, 674, 675, 678/1, 679, 680 – 89 %, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 695, 696, 697, 698, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 715, 721, 722, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734/1, 734/2, 735, 739, 740, 741, 742, 746, 748, 750, 751, 753, 755, 756, 757, 758, 763, 764, 768, 769, 770, 772, 774 – 81 %, 778, 779 – 71 %, 780, 786, 787/2, 788 – 90 %, 790, 791, 792, 793, 795, 798, 799, 800, 804 – 85 %, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813/1, 814, 820, 821, 822, 825, 826, 827/1, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 – 27 %, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 861, 864, 867, 868, 871, 878 – 88 %, 879 – 52 %, 880, 885/1, 886, 887, 889, 890, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 904, 905, 917, 932, 935/3 – 43 %, 935/4, 936, 937, 960, 962, 964/3, 966/3, 966/5, 966/6, 967 in 990;
e) katastrski občini Drakovci (0253), parcelne številke: 1410, 1411, 1414, 1415, 1416, 1418, 1425, 1426, 1427, 1428 in 1430.
106. člen 
(Melioracijsko področje Virje – Vučja vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko področje Virje – Vučja vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29112.
(3) Melioracijsko področje Virje – Vučja vas leži v:
a) katastrski občini Vučja vas (0230), parcelne številke: 396, 400, 436, 441, 442, 443, 500/1, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 515/1, 515/10, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 522, 557, 567/1, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/17, 567/18, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8 in 567/9;
b) katastrski občini Bučečovci (0231), parcelne številke: 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 534, 535, 536/1, 540/2, 540/4, 541/1, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 542/1, 542/2, 543/1, 544, 557/1, 558, 559, 567, 568, 571, 714, 717/1, 717/2, 731/2, 731/3, 734, 746, 749 in 764.
107. člen 
(Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 29132.
(3) Melioracija ščavniške doline – območje Cezanjevci I leži v:
a) katastrski občini Branoslavci (0257), parcelne številke: 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129/1, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 123/2, 124/2, 131, 134/1 – 78 %, 134/3, 136/1, 136/3, 137/6, 137/7, 138, 140, 155/1, 155/17 – 72 % in 99;
b) katastrski občini Cezanjevci (0258), parcelne številke: 280/2, 280/3, 283/1, 284/1, 285/3 – 87 %, 288/2, 289/3, 292, 294, 296/1, 298/1, 300, 302/1, 304/1, 304/5, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 in 968;
c) katastrski občini Ljutomer (0259), parcelne številke: 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907 in 2908.
108. člen 
(Melioracija Pobrežje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pobrežje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 35012.
(3) Melioracija Pobrežje leži v:
a) katastrski občini Homec (0933), parcelne številke: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440/1, 440/2, 441, 442/2, 453, 456 in 465/1;
b) katastrski občini Zgornje Pobrežje (0934), parcelne številke: 100, 101, 102, 103, 104, 105 – 90 %, 106/1, 106/2, 107/1, 107/3, 108, 109 – 85 %, 110, 113 – 49 %, 114, 116/1, 117/5 – 25 %, 117/6, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 – 83 %, 131 – 90 %, 132, 134, 135, 136, 148, 151, 153, 154, 157, 160, 166, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 196, 197/1, 197/3 – 76 %, 200, 201, 259 – 15 %, 262, 263, 264, 265 – 31 %, 300, 306/1 – 28 %, 306/2, 307/1, 308, 309, 310, 311 – 85 %, 312, 313, 322, 323, 326, 327, 353, 354, 357, 358, 360, 372, 373, 376, 41, 44, 444, 447, 45, 451, 455, 456, 46, 460, 461, 47, 471, 473 – 89 %, 474/2 – 26 %, 48/1, 48/2, 572/1, 572/3, 575/1 – 86 %, 580 – 67 %, 582 – 85 %, 583, 584, 585, 586, 587, 591, 592, 593, 596 – 77 %, 597/1, 598, 599/1, 599/2 – 78 %, 602/1 – 87 %, 602/2, 603, 606, 607/1, 610/1 – 33 %, 610/2, 610/3, 611, 612, 613, 614 – 84 %, 617 – 89 %, 618, 619, 620, 621, 622, 625, 626, 627/1 – 89 %, 627/2, 628, 630 – 46 %, 631, 632, 633, 634, 635/1, 635/2, 635/3 – 88 %, 635/5, 636, 637, 638, 639, 640, 643/1, 643/2, 648, 649, 650/1, 650/2, 652, 655, 656/1, 656/2, 657, 660/1, 660/2, 660/3, 661/1, 661/2 – 90 %, 664, 665/2, 665/3, 667, 668/1, 668/2, 671, 672, 673, 674, 675/1, 675/2, 677, 680, 681, 684, 685, 690, 691/1, 691/2, 694, 695, 698, 699, 702, 703, 706, 709, 710, 713/1, 713/2, 714, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724, 726, 727, 728, 731, 733, 734 – 81 %, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 750 – 64 %, 78, 80, 81, 82, 83/1, 95/1, 95/2 – 81 %, 96/1, 96/2, 97, 98 in 99;
c) katastrski občini Spodnja Rečica (0935), parcelne številke: 610/2, 610/3 – 83 % in 610/7 – 88 %.
109. člen 
(Melioracija Gačnik pašnik) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Gačnik pašnik.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36012.
(3) Melioracija Gačnik pašnik leži v katastrski občini Gančani (0129), parcelne številke: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248/2, 26 – 60 %, 27 – 57 %, 28 – 73 %, 29, 30 – 53 %, 31, 32, 33 – 80 %, 34, 35 – 66 %, 36 – 82 %, 37 – 90 %, 38, 39 – 80 %, 40, 41, 42, 43 – 87 %, 44 – 89 %, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 – 87 %, 56, 57, 58 – 47 %, 59 – 72 %, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 – 66 %, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 in 99.
110. člen 
(HMS Velika Krka) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Velika Krka.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36062.
(3) HMS Velika Krka leži v:
a) katastrski občini Dolenci (0003), parcelne številke: 1920/2, 3767, 3768, 3769, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3780, 3781, 3786, 3787/1, 3787/2, 3789, 3794, 3795, 3799, 3801, 3802, 3803, 3804, 3818 – 41 %, 3819, 3822, 3824, 3826, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3886, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3917, 3921, 3922, 3923, 3930, 3932/2 – 72 %, 3932/6, 3932/7, 3932/8, 3936/1 – 81 %, 3936/2 – 74 %, 3936/3, 3936/4 – 63 %, 3936/5, 3938/2, 3941, 3942, 3943, 3896 in 3897;
b) katastrski občini Markovci (0005), parcelne številke: 2773, 2774, 2775, 2790, 2792 – 83 %, 2795/2, 2796, 3083, 3084, 3085, 3086, 3088, 3202, 3203, 3204, 3205, 3218, 3220, 3221, 3222, 3241, 3243 – 59 %, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3252, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3554, 3555, 3753, 3754, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3763, 3765/5 – 63 %, 3766, 3769, 3781, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3792, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3802, 3803, 3804/1, 3804/2, 3804/3, 3805, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3835, 3836, 3837/1, 3837/2, 3838, 3839, 3840, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3852, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3981, 3982, 3985, 3986, 4032, 4035, 4036, 4038/2, 4039, 4041, 4042, 4043, 4045, 4046, 4048, 4049, 4054, 4055, 4056, 4059, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4068, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077/3 – 83 %, 4078/2 – 65 %, 4080, 4081, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090/1, 4090/2, 4096/1, 4096/2, 4097, 4099, 4100/1, 4101/1, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4114, 4115, 4116, 4117, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4144, 4145, 4147/1, 4147/2, 4148, 4150, 4151, 4152, 4153/1, 4153/2, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4161, 4162, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4180, 4182, 4183, 4184, 4185, 4189, 4193, 4194, 4195, 4198/1, 4198/2, 4199, 4200/1, 4204/2, 4205, 4208/1, 4208/3, 4210, 4211, 4215, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221/1, 4221/2, 4224/1, 4224/2, 4225, 4229, 4230, 4232/1, 4232/2, 4234, 4235, 4237 in 4227/1;
c) katastrski občini Čepinci (0006), parcelne številke: 3505, 3507, 3508, 3511, 3512, 3513 in 3521;
d) katastrski občini Peskovci (0016), parcelne številke: 1391, 1392 – 65 %, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2739, 2753, 2755 – 80 %, 2757, 2780, 2783, 2784, 2785, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2798, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813 – 85 %, 2814, 2815 – 81 %, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861 – 40 %, 2862, 2863, 2865, 2866, 2868, 2869, 2871, 2872, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880 in 2882;
e) katastrski občini Šalovci (0017), parcelne številke: 1515 – 84 %, 1518 – 87 %, 1519, 1520 – 76 %, 1521, 1522, 1523 – 87 %, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1587, 1590, 1593, 6180 – 78 %, 6181 – 89 %, 6184 – 62 %, 6185, 6557 – 88 %, 6561 – 34 %, 6562, 6565, 6566 – 54 %, 6569 – 31 %, 6570, 6573 – 75 %, 6576 – 76 %, 6579 – 71 %, 6580 – 19 %, 6900, 6901, 6904, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6917/1, 6917/2, 6918, 6919, 6922, 6923, 6924, 6926, 6927, 6928, 6929, 6931, 6936, 7001, 7002, 7003, 7006, 7007 – 59 %, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024/1, 7024/2, 7025, 7028, 7029, 7030, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7042, 7043, 7044, 7046, 7047, 7048 – 58 %, 7050, 7052, 7054 – 60 %, 7055 – 67 %, 7056 – 41 %, 7121/2, 7131/2 – 11 %, 7136, 7137, 7140, 7141, 7144, 7145, 7148, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7162, 7165/1, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7173, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7218, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7230, 7231, 7232, 7241, 7243, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251 – 86 %, 7252 – 78 %, 7254, 7255, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7275, 7276, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282 in 7283.
111. člen 
(HMS Ledava nad jezerom) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ledava nad jezerom.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36082.
(3) HMS Ledava nad jezerom leži v:
a) katastrski občini Sveti Jurij (0034), parcelne številke: 1305, 1306, 1800, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822/1, 1824, 1826, 1827, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1852/2 – 88 %, 1853, 1854/1, 1854/2, 1856/1, 1857, 1858, 1859/4, 1860/1, 1860/2, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866/1, 1866/2, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1884/1, 1884/2, 1885, 1886/1, 1886/2, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890/1, 1890/2, 1891/1, 1891/2, 1896/1, 1897/1, 1898/1, 1899/1, 1899/2 – 14 %, 1900/1, 1900/2 – 27 %, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908 – 85 %, 1909, 1910, 1913, 1915/2, 1915/4 – 42 %, 1915/6, 1915/7 – 14 %, 1916/1, 1916/2 – 23 %, 1917, 1918, 1923/1, 1923/2 – 21 %, 1924/1, 1924/2 – 77 %, 1925/1, 1925/2 – 87 %, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1940 in 387;
b) katastrski občini Večeslavci (0036), parcelne številke: 1003/2, 1005/1 – 56 %, 1141, 1147, 1219, 1220, 1269/4 – 78 %, 1417 – 80 %, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1911, 1912/1, 1912/2, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1922, 1924, 1926, 1927, 1928/1, 1928/2 – 82 %, 1930/2, 1930/3, 1931/1, 1931/2, 1932/1, 1932/2, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1946/1, 1946/2, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/1, 2022/2, 2023, 2026, 2028, 2029/3, 2029/4, 2029/5, 2030, 2036, 2038, 2039/1, 2039/2 – 79 %, 2040, 2043, 2045, 2046, 2049, 2056/1, 2056/2, 2058, 2059, 2060, 2062, 2063, 2064, 2065, 2067/1, 2067/2, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2080/1, 2080/2, 2081/2, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2086/1, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2099, 2102, 2105, 2108/1, 2108/2, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2123, 2124, 2125/1, 2125/2, 2126, 2128, 2129, 2130, 2132, 2135, 2137/1, 2137/3, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142/1, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2 – 86 %, 2162, 2163, 2164, 2168, 2169, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179/1, 2179/2, 2180, 2181/1, 2181/2, 2182, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2208, 851/1 – 85 %, 854/1, 861, 990 – 65 % in 991/3;
c) katastrski občini Pertoča (0048), parcelne številke: 156/2 – 62 %, 167/1, 168/5, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1990/1, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 – 85 %, 2026, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2045, 2047, 2048, 2050/1 – 82 %, 2050/2 – 28 %, 2050/3, 2053/1, 2053/2, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088/1, 2088/2, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096/1, 2100, 2101, 2102, 2104, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108, 2111, 2112, 2113, 2117, 2118, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125/1, 2125/2, 2128, 2129/2, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1, 2146/2, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152/1, 2152/2, 2156, 2157, 2158, 2159/1, 2159/2, 2160, 2161, 2162/1, 2162/2, 2165/1, 2165/2, 2166, 2167, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176/1, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2180/2, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190/1, 299, 300, 301, 308, 645/1, 646, 647, 648 – 12 %, 666/2, 67, 70, 75 in 76.
112. člen 
(Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci–Beznovci–Vadarci–Lemerje–Bodonci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci–Beznovci–Vadarci–Lemerje–Bodonci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36092.
(3) Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci–Beznovci–Vadarci–Lemerje–Bodonci leži v:
a) katastrski občini Vadarci (0052), parcelne številke: 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1398, 1399/1 – 88 %, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1416, 1417 – 50 %, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 896/1, 896/2, 905/1, 905/2, 906/1, 906/2, 909/1, 909/2, 910, 911 – 23 %, 913 – 88 %, 917, 918, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 941 in 943;
b) katastrski občini Bodonci (0053), parcelne številke: 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109/2, 2111, 2112, 2113, 2115, 2124, 2127, 2128/1, 2131, 2134, 2135, 2138, 2139, 2140, 2141, 2144, 2145, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2157, 2158, 2160, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2170, 2174, 2175, 2176, 2177, 2179, 2182, 2183, 2188, 2191, 2192, 2195, 2196, 2197, 2198, 2200, 2201, 2204, 2205, 2206, 2209, 2213, 2214, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2229, 2231, 2235, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2247, 2249, 2251, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2264, 2265, 2266, 2267/1, 2269, 2274 in 2275;
c) katastrski občini Zenkovci (0062), parcelne številke: 117, 118 – 86 %, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 137 – 62 %, 138, 139, 140, 144, 145, 147, 153, 154, 155, 156, 157/1, 158, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 170/1, 170/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 177/1, 177/2, 179/1, 179/2, 181/1, 181/2, 181/3, 182/2, 182/3, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 242, 245, 246, 248, 251, 253, 256, 259, 262, 264 – 79 %, 267, 268, 269 – 82 %, 272, 273, 275, 277, 282, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 326/2, 326/3, 326/4, 326/6, 326/7, 326/8, 326/9, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 328, 329, 330/1, 330/2, 350, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 361/3 – 73 %, 361/4 – 82 %, 362 – 78 %, 363 – 84 %, 364, 368, 369, 370, 372, 376, 378, 403, 406, 407, 410, 412, 414 – 82 %, 416, 418, 419/1, 419/2, 419/6, 419/7, 420, 421, 425 – 89 %, 427, 429, 603/1, 604, 606, 608, 609, 610, 613/2, 613/3, 614/1, 614/2, 614/3, 615/1, 615/2, 615/3, 616/1, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 619/1, 619/2, 619/3, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 621/3, 622/1, 622/2, 622/3, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 625/4, 625/5, 627/1, 627/2, 628, 629/1, 630/1, 630/2, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 708, 712, 713, 714, 716, 718, 720, 773, 788 – 88 %, 789, 792, 793, 796, 797, 800, 801, 804, 805, 808, 809, 812, 813, 819, 820, 825, 826, 829, 830 – 90 %, 833 in 834/1;
d) katastrski občini Beznovci (0064), parcelne številke: 105, 107 – 82 %, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 253, 255/1 – 52 %, 256, 257/2, 381, 382/2 – 66 %, 383/2, 386, 393, 394, 408, 411/2, 416, 53, 56, 58, 65, 738, 739, 740, 752/2, 755/2, 756/2, 757/2, 758/2, 765/2, 767/2, 772, 773, 778, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 825, 828, 830/2, 831, 832, 833, 834 – 85 %, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 856 – 17 %, 857, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 919/1, 920 – 88 %, 921, 922, 923, 924/1, 924/2, 925, 926, 927, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960/1, 960/3 – 12 %, 961, 962, 963, 964, 965, 966 in 973;
e) katastrski občini Lemerje (0073), parcelne številke: 457, 478/9, 480/2, 485/2 in 485/5.
113. člen 
(Kramarovci Grad Marof) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Kramarovci Grad Marof.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36102.
(3) Kramarovci Grad Marof leži v:
a) katastrski občini Ocinje (0030), parcelne številke: 100, 101, 102, 103 – 81 %, 104, 105, 106, 107, 109 – 84 %, 110, 111, 112 – 87 %, 113 – 85 %, 114 – 65 %, 115, 116 – 87 %, 117, 118, 119 – 88 %, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 149 – 70 %, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 193, 195, 197/2, 200, 204/2, 206, 213 – 61 %, 216, 538, 539, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560 – 75 %, 561 – 69 %, 562 – 76 %, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 652, 653, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 in 672;
b) katastrski občini Kramarovci (0031), parcelne številke: 10, 11, 12, 16/1, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 3, 4 – 82 %, 412, 414, 415, 416, 420, 422, 443, 8/1 in 9;
c) katastrski občini Grad (0038), parcelne številke: 1815 – 89 %, 1852, 1856, 1858/1, 1858/2, 1866, 1867, 1873, 1874 – 63 %, 1875/1 – 84 %, 2218 in 2219.
114. člen 
(Melioracijsko območje Domajinci – Mlinišče) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Domajinci – Mlinišče.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36122.
(3) Melioracijsko območje Domajinci – Mlinišče leži v:
a) katastrski občini Krašči (0051), parcelne številke: 1362/1, 1362/2, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384 in 1385;
b) katastrski občini Beznovci (0064), parcelne številke: 17 – 36 %, 19, 21, 37 – 73 %, 39, 40, 43/4, 43/5, 448, 449, 45, 452, 454/1, 454/2, 46, 47, 499, 798, 799/1, 799/3, 800/1, 800/3, 801/1, 801/3, 802/1, 802/3, 803/1, 804, 805, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895/1 in 895/2 – 30 %;
c) katastrski občini Domajinci (0066), parcelne številke: 1083 – 61 %, 1308 – 43 %, 1309, 1312, 1313 – 73 %, 1328/2 – 88 %, 1332/2, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441/1, 1441/2, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1446, 1447, 1448, 1457, 1458, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1474, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503, 1504, 1509, 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1522, 1525, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567/1, 1568, 1571, 1572, 1575, 1576, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1607, 1608, 1611, 1612, 1629 – 19 %, 1630/1, 1631, 1632, 1633, 1634, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651/1, 1651/2, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664/3, 1667/1, 1667/2 – 73 %, 1669, 1670, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1680, 1681, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 – 80 %, 1690 – 67 %, 1691, 1692, 1693, 1694 – 48 %, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1709, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721/1, 1721/2, 1722, 1723, 1724/1, 1724/2, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757/1, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1785, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826, 1829, 1832, 1833, 1834, 1837, 1838, 407, 408, 409, 410, 411, 412 in 415.
115. člen 
(Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36132.
(3) Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici leži v:
a) katastrski občini Gorica (0076), parcelne številke: 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450/1, 450/2, 451, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 485, 486, 487, 490, 491, 494, 497 – 65 %, 500, 501, 502, 503, 513/1, 513/2, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541 – 85 %, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 552 – 82 %, 553, 554 – 84 %, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 568, 569, 570, 571, 573, 574, 577, 579 – 82 %, 844, 845, 846, 847, 848, 850/1, 850/2, 850/3 – 86 %, 850/8, 852 – 78 %, 856, 858, 859, 860/1, 860/2, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 864, 865 – 90 %, 866/1, 866/2 – 63 %, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2 – 37 %, 869/1, 871, 872, 873, 875/1, 875/2, 876, 877, 878, 879, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886, 887/1, 887/2, 889, 891, 893, 894, 895, 896, 899, 905 – 88 %, 907, 908/2 – 59 %, 912, 916, 917, 919, 920, 926/1, 926/2 in 929;
b) katastrski občini Puconci (0077), parcelne številke: 1370/1 – 86 %, 1371, 1375, 1376, 1380, 1381 – 89 %, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1611, 1613, 1614, 1616, 1618, 1620, 1621, 1624, 1626, 1633, 1639 in 1644;
c) katastrski občini Polana (0110), parcelne številke: 13 – 87 %, 138 – 73 %, 140, 141, 15, 17, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 26 – 61 %, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 27, 270/1, 270/2, 271, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 287, 288, 30, 31, 34, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 359, 360, 361 in 364.
116. člen 
(HMS območje Tešanovci Bogojina) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS območje Tešanovci Bogojina.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36142.
(3) HMS območje Tešanovci Bogojina leži v:
a) katastrski občini Tešanovci (0093), parcelna številka: 1125;
b) katastrski občini Bogojina (0100), parcelne številke: 5675, 5678 in 5682/1.
117. člen 
(Melioracija Mala Krka – Domanjševci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Mala Krka – Domanjševci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36152.
(3) Melioracija Mala Krka – Domanjševci leži v:
a) katastrski občini Domanjševci (0019), parcelne številke: 2772 – 87 %, 2774/1 – 52 %, 2777, 2782, 2783/3, 2786, 2791/2, 2792, 2795/1, 2803/2, 2804, 2806/1, 2807/1, 2808/1, 2818, 2819, 2821 – 45 %, 2884/3 – 58 %, 2885/2, 2910/1, 2911/1, 2913/2, 2914/2 – 68 %, 2919/1, 2923, 2924 – 64 %, 2934/2 – 74 %, 2985, 3211/2, 3212/1, 3213/1, 3215/3, 3218/4, 3489, 4237/2, 4237/5, 4237/6, 4238/2, 4244/3 – 86 %, 4244/4, 4245/3, 4245/4, 4246/3 – 86 %, 4246/4, 4247/3 – 52 %, 4247/4, 4248/3, 4248/4, 4288, 4289, 4290, 4294, 4297, 4301, 4307, 4308/2, 4312, 4313/2, 4317 – 59 %, 4318, 4324/2 – 68 %, 4325, 4327/2, 4328/2, 4329/2, 4376, 5385/1 – 54 %, 5385/2, 5386/1 – 29 %, 5386/2, 5389/1 – 48 %, 5389/2, 5390/1 – 65 %, 5390/2, 5394/1, 5394/2, 5412/2, 5412/5, 5412/6, 5414/3, 5414/5, 5414/6, 5415/4, 5415/5, 5416/2, 5417/3, 5417/4, 7263, 7268, 7270/2, 7271, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360 – 51 %, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7728, 7729, 7731, 7736, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7820, 7835, 7929/1, 7929/2, 7929/3, 7937, 7938, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8269, 8273, 8276/2 – 47 %, 8277, 8278, 8279, 8280, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8295, 8296, 8297, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8305, 8306/1, 8306/2, 8307/1, 8307/2, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8340, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8352, 8353, 8354, 8355, 8357, 8358, 8359, 8361, 8362, 8366 – 74 %, 8367 – 70 %, 8369, 8371, 8372, 8375, 8376, 8377, 8379, 8381, 8387, 8388, 8397, 8398, 8399, 8400 – 16 %, 8404, 8405, 8406, 8408, 8409, 8412, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8424, 8426, 8428, 8429, 8439, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8453/1, 8453/2, 8454, 8455, 8457, 8458, 8486, 8489/1, 8492, 8493, 8494 – 69 %, 8498, 8499, 8500, 8502, 8503, 8514/1, 8514/2, 8515, 8516, 8518, 8519, 8520, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553/1, 8553/2, 8554, 8555, 8556, 8568, 7266, 7267/2, 7267/1, 7303, 7304, 7305, 7342, 7344, 7345, 7347, 7737, 7738, 7739, 7740, 7742, 7744, 7821, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7940 in 7941;
b) katastrski občini Križevci (0020), parcelne številke: 3412/2, 3418/2, 3419/2, 3421/2 – 78 %, 3422/2, 3423/2 – 80 %, 3424/2, 3426/2, 8651, 8652, 8653, 8655, 8656, 8657, 8658, 8660, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8700, 8701, 8703, 8705, 8706, 8707, 8708, 8710, 8711, 8713, 8714, 8715, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8726, 8727, 8733/1, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8742, 8743, 8749, 8751, 8752, 8753, 8756, 8757, 8759, 8760, 8761, 8763, 8764, 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8821, 8835, 8836, 8837, 8838, 8854, 8855, 8856, 8857, 8860, 8861, 8865, 8868, 8869, 8887, 8888, 8889, 8894/1 – 11 %, 8894/2, 8897, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907 in 8908.
118. člen 
(Melioracijsko območje Tešanovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Tešanovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36162.
(3) Melioracijsko območje Tešanovci leži v katastrski občini Tešanovci (0093), parcelne številke: 1, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018 – 84 %, 1020 – 82 %, 1021 – 89 %, 1022 – 90 %, 1023 – 87 %, 1024 – 84 %, 1025 – 86 %, 1026 – 82 %, 1027 – 89 %, 1028, 1029 – 87 %, 1030 – 88 %, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1097, 1098, 1099, 11, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2 – 68 %, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118/1, 1118/2, 1119/1, 1119/2, 1128, 1129, 113, 1130, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 114/1, 114/2 – 46 %, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1169, 117 – 90 %, 1170, 1171, 1172, 1173/1, 1173/3, 1173/4, 1177, 1179, 118, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 119, 1192, 1194, 1197, 1198, 1199, 12, 120, 1200, 1204, 1205, 1206, 121, 1211, 1212, 1215, 1216, 1219, 122, 1220, 1223, 1224, 1228, 1229, 123, 1232, 1233, 1236, 1237, 124, 1240, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 126, 1260, 1261, 1262, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 127, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 128, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286/1 – 74 %, 1286/2, 1287/1 – 75 %, 1287/2, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 15, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 16, 160, 163, 166, 167, 168, 17, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 185, 188 – 89 %, 19, 2, 21, 25, 27, 28/1, 28/2, 289, 298, 299, 30, 304, 305, 307, 308, 313, 314, 317, 32, 321, 322, 328, 329, 338, 339, 34, 353/2, 360/1 – 65 %, 38 – 86 %, 393, 394, 6, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 7, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 713, 714, 716, 717, 718, 724, 725, 726, 727, 730, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 769, 773, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 830, 833, 834, 836, 840, 841/1, 843/1, 845, 874, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 887, 888, 889/1, 892/2, 892/3, 894, 895, 896, 897, 898, 9, 900, 901, 902/2, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 931/1, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 947, 948/1, 948/2, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 969, 971, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 993, 994, 996 in 997.
119. člen 
(Melioracije Martjanci – Borovje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Martjanci – Borovje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36182.
(3) Melioracije Martjanci – Borovje leži v:
a) katastrski občini Puconci (0077), parcelne številke: 1072, 1073, 1079/1 – 78 %, 1079/2 – 77 %, 1080 – 81 %, 1081/1 – 70 %, 1086 in 1096;
b) katastrski občini Sebeborci (0078), parcelne številke: 10, 102, 103, 106, 107, 1497/1, 1498, 1501, 1502, 1504 – 47 %, 1505 – 57 %, 1510/1, 1510/2, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1953, 1954, 1955 – 24 %, 1956/1, 1956/2, 1956/3, 1957/1, 1957/2, 1960, 1961, 1964, 1966 – 71 %, 1967, 1970 – 90 %, 1996, 1998/1, 1999 – 90 %, 2001 – 73 %, 2002/1, 2004 – 40 %, 2015/2, 2015/3 – 88 %, 2015/4, 2029 – 85 %, 2032, 2033, 2036, 2037, 2038, 2039 – 50 %, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055 – 90 %, 2056, 2058 – 85 %, 2059, 2061, 2062, 2063, 2065/1, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071/1, 2071/2, 2071/3, 2072, 2073, 2074/1, 2074/2, 2088, 2120/1, 2135/1, 2136/1, 2136/3, 2140/1, 2140/2, 2140/3, 2140/4 – 80 %, 2141, 2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2156 – 84 %, 2159, 2160, 2164, 2165, 2172, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/2, 2179/2, 2180/2, 2181, 2182, 2183, 2186, 2187, 2188, 2189, 2192, 2193, 2194/2, 2194/3 – 49 %, 2195/1, 2195/2, 2197/1 – 67 %, 2197/2, 2198, 2199, 2200/1 – 87 %, 2200/2, 2201/1, 2201/2, 2202, 2203, 2204/1, 2204/2, 2206, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210/1 – 84 %, 2210/2, 2211/1, 2211/2, 2214/1, 2238/1, 2238/2, 2239/1, 25, 26, 27, 47, 50, 51, 52, 59, 68/1, 70/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 98/1 in 99;
c) katastrski občini Martjanci (0107), parcelne številke: 110/1, 110/3, 110/4, 110/5 in 54/3.
120. člen 
(HMS Ob Krki, območje Hodoš – Krplivnik) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Ob Krki, območje Hodoš – Krplivnik.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36192.
(3) HMS Ob Krki, območje Hodoš – Krplivnik leži v:
a) katastrski občini Šalovci (0017), parcelne številke: 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6790, 6791, 6792, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6820, 6821, 6822, 6823, 6834, 6835, 6836, 6837, 6839 – 88 %, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6846, 6848, 6850 in 6855/2;
b) katastrski občini Krplivnik (0018), parcelne številke: 1174/1, 1175/1, 1182/1, 2640, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2654, 2656, 2658, 2659, 2660, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2677, 2678, 2679, 268/1, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 269/1, 2690, 2691, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 274/1, 276/1, 312, 313, 316, 317, 319, 320 in 321.
121. člen 
(Melioracijsko območje Mezev – Sebeborci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Mezev – Sebeborci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36202.
(3) Melioracijsko območje Mezev – Sebeborci leži v:
a) katastrski občini Sebeborci (0078), parcelne številke: 1216/3, 1216/4, 1223, 1231/1, 1257, 1258, 1267 – 88 %, 1268, 1269, 1270 – 84 %, 1271/3, 1272, 1275, 1290, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307/3, 1307/4, 1307/6, 1308/3 in 1308/4;
b) katastrski občini Moravci (0092), parcelne številke: 1900 – 55 %, 3251, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261/1, 3261/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301/1, 3301/2, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3477/1, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3490/1, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3630 in 3662 – 28 %;
c) katastrski občini Martjanci (0107), parcelna številka: 196.
122. člen 
(Melioracijsko območje Noršinci – Nemčavci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Noršinci – Nemčavci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36212.
(3) Melioracijsko območje Noršinci – Nemčavci leži v:
a) katastrski občini Martjanci (0107), parcelne številke: 460, 461, 462, 463, 466, 467/1 in 467/2;
b) katastrski občini Nemčavci (0108), parcelne številke: 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 402/1 – 72 %, 402/2, 403/1 – 69 %, 403/2, 404/3 – 16 %, 404/5, 404/6, 404/7, 413/1, 413/2, 413/3, 414/2, 414/3, 414/4, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 423, 424, 425/3, 426, 480/1, 480/2, 480/3 – 86 %, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 482/2, 482/3, 483/1, 483/2, 483/3, 484/1, 484/2, 484/3, 485/1, 485/2, 485/3, 486/1, 486/2, 486/3, 487/1, 487/2, 487/3, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 518/1, 519/1, 519/2, 519/3, 522/1, 522/2, 524, 525, 528, 529, 532 – 87 %, 489/1 in 489/2.
123. člen 
(Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36222.
(3) Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci leži v:
a) katastrski občini Puconci (0077), parcelne številke: 1145, 1147/1 – 40 %, 1147/3, 1148/3, 1148/4, 1149/1, 1149/2, 1150/5, 2223, 2224, 2229, 2232, 2234, 2236, 2238, 2239, 2246, 2247, 2248, 2249 in 2226/2;
b) katastrski občini Nemčavci (0108), parcelne številke: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 139, 142/1 – 80 %, 142/2 – 89 %, 143/1, 143/2, 145, 147, 148, 152, 153, 156, 160, 168, 169, 171, 172, 175, 180, 184, 189, 192, 196, 199, 200 – 82 %, 203, 204/1, 204/2, 208, 211, 214, 217 – 70 %, 221, 224, 225, 228, 231, 232, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289/1 – 87 %, 289/2, 292/1, 293, 294, 296, 297, 303, 304/2, 307, 308, 311, 312, 316, 317 – 85 %, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 342, 343, 348, 349, 353, 354/2, 354/5, 356/2, 360/1, 360/2, 361, 365, 366, 369, 371, 372, 373, 378, 379, 382/1, 382/2, 398 – 90 %, 399/2, 72, 73, 74, 75, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84/1 – 67 %, 84/2, 86/1 – 83 %, 86/2, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96, 98 in 99;
c) katastrski občini Markišavci (0109), parcelne številke: 1, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113/2, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8 – 86 %, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 132, 133, 134, 135, 136, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 280, 281 – 88 %, 282/3, 29, 3, 30, 31, 32, 327, 328, 329, 33, 334/1, 335, 336, 337, 338, 339, 34, 341, 343, 344, 347 – 86 %, 349, 35/4 – 84 %, 356 – 87 %, 358/2 – 81 %, 358/3, 358/4 – 51 %, 359, 36, 360, 361, 37, 370, 371, 374, 381, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 394, 395/1, 395/2, 397, 398, 399, 4, 40, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 409, 41, 410, 411, 415, 416, 417/1, 417/2, 418, 42, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 43, 431, 432, 44, 441/1 – 84 %, 441/2, 45, 46, 48, 483, 484, 488/3, 488/4 – 54 %, 488/6 – 81 %, 489/6, 491/1 – 89 %, 5, 50, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 7, 76 – 82 %, 77, 79, 8, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 121, 119, 130, 110, 331/1, 330/1, 330/2 in 331/2.
124. člen 
(MO Budinski mlin – Plese) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: MO Budinski mlin – Plese.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36262.
(3) MO Budinski mlin – Plese leži v:
a) katastrski občini Mlajtinci (0102), parcelne številke: 1197, 1198/3, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 in 1665/2 – 87 %;
b) katastrski občini Rakičan (0104), parcelne številke: 1096 – 88 %, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1168/1, 1169, 1170, 1171, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1186, 1187/1, 1531/1, 1532/10, 1532/5, 1532/7, 1533, 1534 – 78 %, 1535 – 86 %, 1536 – 88 %, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 – 78 %, 1543 – 86 %, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577 in 1578.
125. člen 
(Melioracije Motvarjevci II, Čobarjevo, Čikečka vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Motvarjevci II, Čobarjevo, Čikečka vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36272.
(3) Melioracije Motvarjevci II, Čobarjevo, Čikečka vas leži v:
a) katastrski občini Čikečka vas (0095), parcelne številke: 4376, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386/1 in 4386/2 – 42 %;
b) katastrski občini Motvarjevci (0097), parcelne številke: 1103, 1104, 1105/1, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1317 – 73 %, 2816/2, 2822/1 – 89 %, 3397, 3398/1, 3399, 3400, 3401, 3402, 3409, 3473/1 – 27 %, 3473/2, 3474, 3476, 3477/1 – 37 %, 3477/2, 3478/1 – 38 %, 3478/2, 3479/1 – 38 %, 3479/2, 3480/1 – 36 %, 3480/2, 3480/3, 3481/1 – 42 %, 3481/2, 3481/3, 3482, 3489 – 40 %, 3490, 3491, 3492/1 – 47 %, 3492/2, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3503, 3506, 3507, 3508, 4012, 4013, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4024 – 51 %, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4051, 4052, 4053, 4058, 4059, 4060, 543/1 – 81 %, 545/2 – 23 %, 547 – 69 % in 553;
c) katastrski občini Kobilje (0144), parcelne številke: 101, 102, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 133, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 2311, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2395, 2396, 2398, 2399, 2400, 2403/2, 2406, 2407, 2408, 2409, 2415, 2416, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2421, 2422, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2432, 2433, 2436, 2437, 2440/2, 2441/2, 2444, 2445, 2446, 2447, 2455, 2456, 2457, 2458/1, 2458/2, 2459, 2461, 2462, 2464, 2465, 2466, 2468, 2469, 2476, 2477, 2481, 2482, 2484, 2485, 2488, 2489 in 92.
126. člen 
(Melioracije ob Kobiljskem potoku – Motvarjevci, Kobilje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije ob Kobiljskem potoku – Motvarjevci, Kobilje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36282.
(3) Melioracije ob Kobiljskem potoku – Motvarjevci, Kobilje leži v:
a) katastrski občini Motvarjevci (0097), parcelne številke: 586, 587 in 589;
b) katastrski občini Kobilje (0144), parcelne številke: 239, 254, 256, 265, 325, 337, 6980, 6982/1, 6982/2, 6982/3, 6982/4, 6982/5, 6982/6 in 6982/7.
127. člen 
(Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Tešanovci Mlajtinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Tešanovci Mlajtinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36292.
(3) Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Tešanovci Mlajtinci leži v:
a) katastrski občini Mlajtinci (0102), parcelne številke: 192, 199, 205 in 66/1;
b) katastrski občini Tešanovci (0093), parcelni številki: 1290 in 1299.
128. člen 
(Levi breg Ledave) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Levi breg Ledave.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36302.
(3) Levi breg Ledave leži v:
a) katastrski občini Zenkovci (0062), parcelne številke: 662, 663, 664, 666, 667, 669, 671, 673/1, 673/2, 674, 676 – 86 %, 739, 740/1, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 752/3, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 761/3, 761/4, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 767, 768/1 – 13 %, 768/2, 887, 888, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 894, 896/1, 896/2, 899, 900, 903, 904, 906, 907, 908, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 922, 923, 924/1, 924/2, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 968 in 969;
b) katastrski občini Beznovci (0064), parcelne številke: 897/1, 897/2, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900/1, 900/2, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 903, 904/1, 904/2, 904/4, 905, 906, 907, 908, 909 – 87 %, 911, 912/2, 914, 915 in 916;
c) katastrski občini Topolovci (0065), parcelne številke: 100, 101 – 82 %, 109, 111, 112, 114, 117, 119, 120 – 66 %, 122, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 139, 142, 144, 146, 149, 175, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270/1, 271, 272, 273, 275/1, 276, 277, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 284/1, 284/2, 285, 286, 289, 291, 292, 294, 296, 299/2, 299/3, 300, 304, 305/2, 306/2, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 312, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 – 87 %, 79 – 28 %, 80 – 30 %, 81 – 33 %, 82 – 35 %, 83 – 32 %, 84 – 32 %, 85 – 35 %, 86 – 36 %, 87 – 59 %, 97, 98 in 99;
d) katastrski občini Domajinci (0066), parcelne številke: 1617 – 90 %, 1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1627, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 885, 890/2, 891, 893 – 61 %, 894, 896 in 904;
e) katastrski občini Strukovci (0071), parcelne številke: 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 140, 143, 151, 152, 153, 154, 156, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 179 – 77 %, 180, 184, 186, 188, 189, 192 – 60 %, 193, 195 – 77 %, 196, 199, 200, 201, 203, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 241, 242, 245, 248, 249, 254, 255/1 – 57 %, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 303, 305, 308, 309, 316, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 354, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 372, 374, 375, 376, 377, 380, 382, 384, 386, 387, 388, 389, 723, 724, 727, 729, 730, 731, 732, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 759, 760, 761, 762, 766, 769, 770, 772 – 77 %, 775, 776, 777, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 791, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 in 99;
f) katastrski občini Puževci (0072), parcelne številke: 133, 134/1, 134/2, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 15, 150, 153/1, 153/2, 154, 158 – 73 %, 16, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 18, 180, 181, 183, 188, 19, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 211, 22, 223, 224, 225, 226, 228, 23, 230, 231/1 – 74 %, 231/2, 233, 234, 235, 238, 239, 24, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248/5, 249/1, 249/2, 250, 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 254/3, 255 – 43 %, 257/1, 257/2, 259, 26, 260, 261, 264 – 90 %, 269, 27, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 289, 29, 290, 294, 296, 297, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 320, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 34, 340, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 37, 386, 394, 397, 398, 4, 406, 437, 44, 440, 441, 442, 443, 444, 46, 48/1, 48/2, 5, 52/1, 52/2, 525, 526, 64, 67, 68/1, 7, 71, 72, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 8 in 9;
g) katastrski občini Lemerje (0073), parcelne številke: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 566, 567, 571, 572, 573, 580/3 – 26 %, 580/4 – 38 %, 582, 584/3, 584/4, 586 – 79 %, 588/1, 588/3, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 600, 601, 602, 603, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 619, 621, 623, 624, 625, 626, 628/1, 630/1, 630/2, 631, 632, 633, 636, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 666, 667, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 680, 737, 740, 742, 743, 745 – 61 %, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754 – 83 %, 755, 756, 757/1, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 770, 771, 772, 773, 777, 778, 779, 782 – 90 %, 783/1, 783/2, 784/1, 785 – 89 %, 787, 788, 789, 790, 793, 794, 795 – 51 %, 797, 799/1, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 in 821;
h) katastrski občini Brezovci (0074), parcelne številke: 1036, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1070/1, 1070/2, 783, 784, 786/1, 787, 788, 789, 790/1, 797, 798, 799, 803, 804/1 – 63 %, 804/2, 805/1, 805/2, 809, 813, 816, 817, 818, 820 – 53 %, 821, 822/1, 822/2, 822/3, 825, 827 – 72 %, 828 – 81 %, 830, 839, 840, 846, 847, 848, 849, 853, 856, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 871, 873/1, 873/2, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882/1, 882/2, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927 in 931;
i) katastrski občini Predanovci (0075), parcelne številke: 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 290, 294, 298, 302, 304, 305, 307, 310, 311, 314, 315, 316/1, 319, 325, 326, 327, 328, 333, 335, 338/3 – 21 %, 338/4, 341, 342, 346, 348, 349, 351, 354, 358, 362, 366, 367, 371/1, 371/2, 371/4, 379, 380, 388, 420, 422, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 485, 490, 496, 497, 500/1, 501, 504, 505, 508, 509, 512, 513, 515, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 715, 717, 719, 720, 722, 723, 724, 728, 729, 734 – 55 %, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 751, 753, 756/1, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 772, 773 in 774/1;
j) katastrski občini Markišavci (0109), parcelne številke: 138, 139, 141, 142/1, 143, 144, 145, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 170, 171/3, 171/5, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206/1, 206/2, 207, 208 – 89 %, 215/5, 215/6 – 59 %, 215/8 – 75 %, 216, 217, 218, 219, 220, 221 in 242 – 86 %;
k) katastrski občini Polana (0110), parcelne številke: 375/1, 375/2, 529, 532, 535/2, 164, 165, 166, 201, 209, 213, 215, 216, 220, 225, 226, 229, 236, 238, 241, 243, 244, 245, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 379, 382, 383, 388, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 401, 404, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 440, 441, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 483, 486, 489, 492, 493, 494, 497, 500, 503, 504, 507, 508, 510, 513, 514, 519, 522, 525, 380/1, 399/1, 415/1, 426/1, 230/2, 380/2, 399/2, 415/2 in 426/2.
129. člen 
(Melioracije Muzge) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Muzge.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36312.
(3) Melioracije Muzge leži v:
a) katastrski občini Rakičan (0104), parcelne številke: 1843, 1844, 1846, 1847, 1849, 1853, 1856, 1862, 1868/1, 1868/4, 1868/6, 1958/3 in 2206;
b) katastrski občini Bakovci (0128), parcelna številka: 3082;
c) katastrski občini Lipovci (0133), parcelne številke: 1600/1, 1640, 1690, 1710/3, 1760, 1780/1, 1798 – 69 %, 1799, 1815, 1900, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007 in 3008 – 62 %.
130. člen 
(Melioracije Beltinci – Hrenovice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Beltinci – Hrenovice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36322.
(3) Melioracije Beltinci – Hrenovice leži v:
a) katastrski občini Beltinci (0131), parcelne številke: 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 2012, 2013, 2014 in 2015;
b) katastrski občini Ižakovci (0135), parcelne številke: 3245, 3247 – 45 %, 690 – 77 %, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 718/3, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 803, 804 in 805.
131. člen 
(Melioracije Moravci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Moravci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36362.
(3) Melioracije Moravci leži v katastrski občini Moravci (0092), parcelne številke: 2629/1, 2630/1, 2632/2, 2652/1, 2654/1, 2655/1, 2658/1, 3032/10, 3032/6, 3032/7, 3032/8, 3032/9, 3324 – 85 %, 3326, 3327, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334/1, 3334/2, 3334/4, 3334/5, 3338 – 76 %, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3350/1 – 85 %, 3350/2, 3351/1 – 65 %, 3351/2, 3356/1 – 39 %, 3356/2, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387/1, 3388, 3389, 3390, 3394, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401/1, 3401/2, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3514/1 – 12 %, 3517/1 – 17 %, 3517/2, 3518, 3519, 3531/1, 3531/2 – 56 %, 3532 – 41 %, 3533/1, 3533/2, 3533/3, 3533/4, 3533/5, 3534, 3535/1, 3535/3, 3535/6, 3536/1, 3536/3, 3537, 3538, 3540/1, 3540/2 – 85 %, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6, 3540/7, 3540/8, 3540/9, 3546 – 68 %, 3547/1 – 40 %, 3547/2, 3548/2, 3548/3 – 80 %, 3548/4, 3549, 3550/2 – 25 %, 3550/3 – 29 %, 3550/4 – 36 %, 3551/1, 3551/2, 3552, 3553 – 89 %, 3554/1, 3554/2, 3555, 3557/1 – 88 %, 3562/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568, 3569, 3573/1, 3573/2, 3573/3, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3606, 3607, 3609/1, 3609/2, 3610, 3611/1, 3611/2, 3612/1, 3612/2, 3614, 3616, 3617, 3618, 3619/1, 3619/2, 3619/3, 3619/4, 3619/5, 3619/6, 3620, 3642 in 3658.
132. člen 
(Hidromelioracije Gerlinci – Fikšinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Hidromelioracije Gerlinci – Fikšinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36392.
(3) Hidromelioracije Gerlinci – Fikšinci leži v:
a) katastrski občini Kramarovci (0031), parcelne številke: 311 – 86 %, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 459, 460, 461, 462, 465, 466 – 81 %, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/3, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 in 523;
b) katastrski občini Fikšinci (0035), parcelne številke: 1001/1, 1002, 1003, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1009 – 89 %, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1021, 1022, 1025, 1026, 1027, 1028, 225, 232, 233/1, 233/10, 233/9, 256/1, 256/2, 256/3, 556 – 72 %, 575, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 588, 589, 592, 593, 596/2, 597/1, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 767, 768, 911/1, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 966, 967, 968, 969, 970, 973, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987/1, 988, 989, 990, 991, 992, 993 in 994;
c) katastrski občini Gerlinci (0050), parcelne številke: 2253, 2254, 2256, 2258, 2260, 2261, 2262, 2266, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277/1, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287 – 70 %, 2288, 2289, 2290, 2291, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2328, 2329, 2330, 2332/3, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2348, 2349, 2359/1 – 90 %, 2359/2, 2360 – 87 %, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2396/1, 2396/2, 2396/3 – 40 %, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2429, 2430, 2444, 2445, 2446/2, 2447, 2448/2, 2450, 2452, 2455, 2457, 2459, 2460, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471 in 2472.
133. člen 
(Melioracije Tešanovci Gajič) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Tešanovci Gajič.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36402.
(3) Melioracije Tešanovci Gajič leži v katastrski občini Ivanci (0101), parcelne številke: 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1038 – 49 %, 1039 – 44 %, 1040 – 43 %, 1041 – 42 %, 1042 – 42 %, 1043 – 41 %, 1044 – 39 %, 1045 – 37 %, 1046 – 37 %, 1047 – 34 %, 1048 – 33 %, 1049 – 31 %, 1050 – 27 %, 1051 – 23 %, 1052 – 17 %, 1053 – 14 %, 2341/2, 2377, 2378, 2379, 2380, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 862, 863 – 81 %, 864 – 85 %, 865 – 53 %, 866, 895 – 84 %, 896 – 87 %, 897 – 90 %, 898, 899 – 90 %, 900, 902/1 – 81 %, 902/2, 902/4, 903/1 – 76 %, 903/2, 903/3, 903/4, 905/1 – 80 %, 905/2, 905/3, 905/4, 906/1 – 81 %, 906/2, 906/3, 906/4, 907/1 – 83 %, 907/2, 907/3, 907/4, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935/1, 941/1, 941/2, 941/3, 941/4, 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 957/1, 957/2, 957/3 in 957/4.
134. člen 
(Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Martjanci–Nemčavci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Martjanci–Nemčavci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36412.
(3) Melioracije zemljišča ob potoku Lipnica – objekt Martjanci–Nemčavci leži v:
a) katastrski občini Mlajtinci (0102), parcelna številka: 56 – 18 %;
b) katastrski občini Noršinci (0106), parcelne številke: 608, 610/1, 610/2, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652/1 – 13 %, 652/2 – 63 %, 654 – 14 %, 656 – 16 %, 658 – 27 %, 660, 662, 664, 666/1, 666/2, 668, 670, 672 – 86 %, 685, 697/2, 700/2 – 82 %, 703/2 – 39 %, 723 – 43 %, 725 – 45 %, 727/2, 729 – 42 %, 731/2, 731/3, 733/2 – 63 %, 733/3, 735 – 30 %, 737 – 59 %, 739 – 60 %, 741 – 60 %, 743 – 60 %, 745 – 74 %, 747 – 77 %, 749/1 – 90 %, 749/3, 751/1, 751/3, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 755/1, 755/2, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769/1, 769/2, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783/1, 783/2, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 807/1, 807/2, 809/1, 809/2, 811, 813, 814 – 63 %, 815/1 – 73 %, 815/2, 816/1 – 65 %, 816/2 – 62 %, 817, 819, 820, 822, 824/1, 824/2 – 82 %, 826, 828/1, 828/2, 831, 834, 837, 840, 843/1, 843/2, 845, 846, 848/1, 848/2, 848/3, 850/1, 850/2, 852/1, 852/2, 854, 856, 858, 860 – 64 %, 862 – 66 %, 864 – 57 %, 866/1 – 55 %, 866/2 – 75 %, 868, 870, 872, 874, 876/1, 876/2, 878, 880, 882, 884, 886 – 77 %, 888 – 77 %, 890 – 78 %, 892, 894, 896, 902, 904, 908 – 80 %, 910 – 77 %, 912/1 – 78 %, 912/2 – 79 %, 914 – 81 %, 916 – 89 %, 918 – 87 %, 920 – 85 %, 922 – 84 %, 924, 926, 928, 930, 932 – 89 %, 934 – 73 %, 936 – 66 % in 938 – 64 %;
c) katastrski občini Martjanci (0107), parcelne številke: 280/2, 336/1, 336/2, 619, 620, 621/2, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 707, 720/1, 720/2, 721, 725, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 761, 784, 788, 928, 938, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962 in 963;
d) katastrski občini Nemčavci (0108), parcelne številke: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 in 64.
135. člen 
(HMS Cankova – Korovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Cankova – Korovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36422.
(3) HMS Cankova – Korovci leži v:
a) katastrski občini Korovci (0068), parcelne številke: 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 186, 197, 357, 365, 366 – 88 %, 367/1, 370, 376/1, 377, 395/6 – 81 %, 442, 443, 444, 445/5, 445/6, 446/1, 448, 453 – 88 %, 454/1, 455, 456, 457/1, 468, 485, 487 – 83 %, 488, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 505, 506 – 81 %, 507 – 60 %, 508 – 27 %, 513 – 76 %, 528 – 80 %, 529 – 84 %, 531, 532/1, 533, 534 – 71 %, 535, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 841, 842, 845, 846, 848, 849, 851, 852, 854, 855, 857, 858, 860, 863, 864, 866, 867, 869, 872, 876, 880/1 – 23 %, 880/2, 880/3, 882, 883, 885, 886, 887, 888/1, 888/2 – 19 %, 890, 891, 892, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 914, 916, 917, 918, 921, 922, 924/1, 925, 926, 940, 941, 942, 943/3, 943/4, 945/1, 945/6, 946/1, 946/2, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 956, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 973, 974, 977, 978, 979, 984 – 87 %, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 923/2, 927/2 in 449;
b) katastrski občini Cankova (0069), parcelne številke: 1019, 1059, 1061, 1065, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 – 89 %, 1218, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1247, 1248, 1249, 1256, 1257, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1271, 1278, 1279, 1283, 1286, 1287, 1289/1, 1289/3, 1290, 1291, 1292, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319, 1322, 1328, 1333, 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1359/1, 1359/2, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 1375, 1376, 1378, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401/1, 1401/2, 1402, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1414, 1416, 1418, 1419, 1420, 1423, 1425, 1426, 1428, 1429, 1431, 1432, 1434 – 64 %, 1435, 1438, 1439, 1440, 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/4, 1448/5, 1449, 1450, 1451/1, 1451/2, 1454/1 – 18 %, 1454/2, 1456, 1458, 1460, 1461, 1462, 1465, 1466, 1471, 1472, 1474, 1485, 1487, 1489, 490, 496/10, 663, 664/1, 665/1, 665/12 – 58 %, 716 – 84 %, 717/1, 717/2 – 39 %, 738/1, 739, 742, 743/1, 747/1 – 84 %, 748, 749, 857/1, 861/2 – 82 %, 861/3, 861/4 – 87 %, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 628, 629, 631, 633, 634, 637, 642, 646, 812, 1480, 662/1, 871/1, 1251/1, 1254/2, 1277/2, 1285/2, 1479/2, 1255/3, 1479/3 in 665/8.
136. člen
(Melioracijsko območje Berek) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Berek.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36442.
(3) Melioracijsko območje Berek leži v katastrski občini Murska Sobota (0105), parcelne številke: 3251, 3269 – 72 %, 3301 – 77 %, 3381/1, 3381/2, 3400/1, 3400/2, 3404/1, 3404/2, 3406/1, 3406/2, 3408/1, 3408/2, 3410/1, 3410/2, 3422, 3431, 3432/1, 3432/2 in 3466.
137. člen 
(Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36452.
(3) Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko leži v:
a) katastrski občini Hodoš (0001), parcelne številke: 3443/3, 3445, 3446/2, 3446/3, 3448/1 – 86 %, 3448/3, 3484 – 57 %, 3525/1, 3525/2, 3525/3 in 3529 – 48 %;
b) katastrski občini Krplivnik (0018), parcelne številke: 2622, 2623, 2624, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637 in 2638.
138. člen 
(Melioracijsko območje Filovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Filovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36462.
(3) Melioracijsko območje Filovci leži v katastrski občini Filovci (0099), parcelne številke: 1878 – 70 %, 1879 – 78 %, 1880, 1881, 1884, 1885 – 73 %, 1886 – 25 %, 1887, 1888, 1889, 1890, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 – 61 %, 2015 – 88 %, 4121, 4123, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4134, 4135, 4138, 4139/2, 4184, 4186, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4226, 4227, 4239, 4240, 4245, 4249, 4250, 4254, 6187, 6189, 6190, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6201, 6202, 6203, 6204, 6206, 6207, 6209, 6211, 6212, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6228, 6230, 6232, 6233, 6234, 6236 – 61 %, 6237, 6238, 6239, 6242, 6243, 6245, 6246, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6261, 6263, 6267, 6269, 6270, 6271, 6273, 6280, 6281, 6284, 6286, 6287, 6289, 6296, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6304, 6305, 6306, 6309, 6310, 6312, 6313, 6315, 6317, 6318, 6320, 6322, 6324, 6329, 6330, 6331, 6335, 6336, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350/1, 6350/2 – 51 %, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6360, 6362, 6363, 6365, 6367, 6368, 6369/1, 6369/2, 6370, 6371, 6375, 6377/1, 6377/2, 6378, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6392, 6394, 6395, 6397/1, 6398, 6399/1, 6402/1, 6402/2 – 27 %, 6404, 6406, 6409, 6412, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6423, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6434, 6435, 6436, 6438, 6440, 6441/1, 6441/2, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6453, 6454, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6487, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6503, 6504, 6507, 6508, 6509, 6510, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6519, 6521, 6523, 6524, 6525, 6526, 6528, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6535, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6546, 6547, 6548, 6550, 6552, 6554, 6555, 6556, 6559, 6560, 6561, 6563, 6564, 6565, 6568, 6569, 6571, 6572, 6573, 6575, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6585, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6595, 6597, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6614, 6615, 6616/1, 6616/2, 6617, 6618, 6620, 6622, 6623/1, 6623/2, 6623/3, 6624/1, 6624/2, 6625, 6626, 6627, 6629, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6648, 6649, 6652, 6653, 6654/1 – 50 %, 6654/2, 6656, 6657, 6658, 6663, 6664, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6673, 6675, 6676, 6677, 6679, 6680, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6700, 6702, 6703, 6706, 6709, 6710, 6713, 6716, 6718, 6719, 6720, 6721, 6723, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6733, 6734, 6735, 6739, 6741, 6742, 6743, 6744, 6748, 6749, 6751 – 81 %, 6753, 6754, 6757, 6758, 6761, 6762, 6765, 6766, 6770, 6771, 6772, 6773, 6775, 6776, 6777, 6781, 6782, 6783, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6793, 6794, 6795, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6833, 6836, 6840, 6849, 6850, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 7880, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7890, 7892, 7893, 7894, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7907, 7908, 7909, 7910, 7912/1, 7912/2, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7919, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7935, 7937, 7938, 7939, 7940/1, 7940/2, 7941, 7942, 7943, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7954, 7955, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980 in 7981.
139. člen 
(Melioracija Lijak) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lijak.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37082.
(3) Melioracija Lijak leži v:
a) katastrski občini Loke (2308), parcelne številke: 198/4 – 25 %, 198/5, 292/14 – 29 %, 292/15, 312/2 – 32 %, 312/3, 312/4 – 63 %, 313/1, 313/2, 313/3, 317/1, 317/2, 319, 320/2 – 17 %, 320/3, 321/6 – 23 %, 321/7, 348, 349, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353, 354, 355, 356/5, 356/6 – 18 %, 356/7, 357, 358/2, 359/1, 359/15, 359/16 – 21 %, 359/17 – 12 %, 360/1, 363/2, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376, 377 – 78 %, 378 – 83 %, 379 in 380;
b) katastrski občini Šmihel (2309), parcelne številke: 3700/1, 3700/3, 3700/4, 3700/5, 3700/6, 3700/7, 3700/8, 3700/9, 3701/1, 3701/2, 3701/3, 3701/4, 3702/1, 3702/2, 3702/3, 3703/3, 3704/2, 3706, 3707/1, 3708/1, 3708/5, 3710/1, 3710/2, 3710/3, 3710/4, 3711/1, 3711/2, 3711/4, 3711/5, 3711/6, 3711/8, 3711/9, 3714/1, 3716/1, 3717, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3718/4, 3719/1, 3731, 3734, 3735, 4465/7, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4466/5, 4466/6, 4466/7, 4466/8, 4468/1, 4469, 4470, 4471, 4474/1, 4474/2, 4475/1, 4475/5, 4477, 4478, 4480, 4481 – 89 %, 4483/1, 4483/2, 4484/1, 4484/3, 4484/4 in 4484/6.
140. člen 
(Melioracija Lijak 1) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lijak 1.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37102.
(3) Melioracija Lijak 1 leži v katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1204/1, 1204/2 – 74 %, 1207, 1208, 1210/1 – 89 %, 1210/2, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 – 64 %, 1239 – 64 %, 1242/1, 1243/1, 1244/1, 1245/1 – 72 %, 1245/4 – 70 %, 1245/5 – 85 %, 1246/1, 1249/1, 1250/1, 1251/1, 1252/1, 1253/1 – 87 %, 1254/1, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1260/1, 1261/1, 1262/1, 1263/1, 1265/1, 1265/2, 1266/1, 1267/1, 1268/1, 1270/1 – 75 %, 1271/1 – 71 %, 1272/1 – 46 %, 1273/1 – 86 %, 1274/2, 1275, 1276/1, 1277/1, 1281/1, 1282/1, 1284/1, 1285/1, 1287/1, 1288/1, 1289/1, 1292/1, 1293, 1294/3, 1294/4, 1295/1, 1300/1 – 85 %, 1302, 1303/1, 1303/5, 1303/6 – 83 %, 1304/1, 1304/2, 1307, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1323/1, 1324/1, 1327/1, 1329/3, 1330/1, 1331/1, 1333/1, 1334/1, 1335, 1336, 1337, 1338, 1345, 1347 – 72 %, 1349/1 – 88 %, 1349/2, 1350, 1351, 1355/1, 1355/2, 1356, 1359/1, 1360/1, 1361/1, 1361/2, 1363/1, 1364/1, 1365/1, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385/1, 1386, 1389 – 39 %, 1392/1 in 1393/1.
141. člen 
(Melioracija Dornberško polje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Dornberško polje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37152.
(3) Melioracija Dornberško polje leži v:
a) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1845, 1846 – 40 %, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859/1, 1860/1, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1878, 1879, 1880 in 1881;
b) katastrski občini Dornberk (2335), parcelne številke: 400, 424, 8059/2, 8059/3, 8059/4, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082/1, 8082/2, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094/1, 8094/2, 8095/1, 8095/2, 8096/1, 8096/2 – 83 %, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105/1, 8105/2, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111/1, 8111/2, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118/1, 8118/2, 8119, 8120 – 78 %, 8122/1, 8123, 8124, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8156, 8161, 8162, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8182, 8183, 8184/1, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201 in 8202.
142. člen 
(Melioracija ob Lijaku – Ajševica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Lijaku – Ajševica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37162.
(3) Melioracija ob Lijaku – Ajševica leži v katastrski občini Ozeljan (2310), parcelne številke: 3595/1, 3595/12, 3595/13 – 84 %, 3595/15, 3595/16 – 78 %, 3595/2 – 79 %, 3595/3, 3675/2, 5612, 5625, 5626, 5630, 5631, 5632, 5634/1, 5635 in 5636/1.
143. člen 
(Melioracija Šempaske gmajne) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Šempaske gmajne.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37242.
(3) Melioracija Šempaske gmajne leži v:
a) katastrski občini Vitovlje (2311), parcelne številke: 5471/1, 5471/2, 5473, 5474, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5486, 5487, 5500, 5501, 5502, 5503 – 86 %, 5504 – 83 %, 5505 – 84 %, 5509, 5510/1, 5510/2, 5511, 5513, 5514, 5519, 5520, 5522, 5523, 5524/1, 5524/2, 5526, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5543/1, 5543/2, 5548/1, 5549/1, 5550/1, 5551/1, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556 in 5557/1;
b) katastrski občini Šempas (2313), parcelne številke: 3569/280, 3569/59 – 61 %, 3569/61, 3569/62 – 52 %, 3569/64, 3569/884, 5901 – 70 %, 5902, 5908 – 76 %, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913 – 19 %, 5915 – 86 %, 5917, 5918, 5919, 5920 – 50 %, 5921 – 11 %, 5922 – 27 %, 5923, 5925, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5935, 5936, 5937 – 80 %, 5938 – 64 %, 5939/1, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5956 – 89 %, 5958/1, 5958/2 – 44 %, 5959/1 – 83 %, 5962 – 73 %, 5963 – 44 %, 5964 – 67 %, 5967 – 50 %, 5972, 5975, 5977, 5978, 5979, 5980, 5985/1 – 69 %, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5994, 5995, 5996/1, 5996/2, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6004, 6005, 6006, 6007, 6014, 6015, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037/1, 6038/1, 6038/2, 6039, 6041, 6042, 6043, 6044 – 13 %, 6048 – 50 %, 6052, 6053, 6054, 6055 – 85 %, 6056, 6057, 6059, 6060, 6062, 6063, 6065, 6068, 6069, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6080/1, 6080/2 – 15 %, 6081, 6082, 6083, 6084, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6145, 6146 in 6147.
144. člen 
(Melioracija Črniče – Dolenje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Črniče – Dolenje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37252.
(3) Melioracija Črniče – Dolenje leži v:
a) katastrski občini Vitovlje (2311), parcelne številke: 2229/1, 2241, 2243/1, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2252, 2254/1, 2310/1 – 68 %, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5564, 5566, 5567, 5568, 5570, 5571/1, 5571/2, 5571/3, 5572/1, 5572/2, 5572/3, 5573, 5574, 5575/1, 5576, 5577, 5578, 5580, 5581, 5583, 5584 – 77 %, 5585, 5586, 5587 – 55 %, 5591, 5592, 5593, 5594, 5598, 5600, 5602/2, 5602/3 in 5602/4;
b) katastrski občini Osek (2312), parcelne številke: 1904/1 – 12 %, 1904/2, 1913/1, 1927/1, 1930, 2416/1, 2417/1, 2417/3, 2514/1, 2516/1, 2516/2, 2516/4, 2518, 2520, 2522, 2536, 2537 – 85 %, 2552 – 74 %, 2553, 2554, 2555, 2556, 2559 – 87 %, 2560, 5466 – 87 %, 5467, 5468, 5469 – 90 %, 5470, 5472, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478/2, 5478/3, 5478/4, 5481, 5482, 5483, 5484/1, 5486/1 – 18 %, 5486/5 – 84 %, 5488, 5489, 5491/1, 5491/2 – 11 %, 5493, 5494, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5510, 5511, 5512, 5513, 5519, 5520, 5521, 5530, 5531, 5532, 5533, 5536, 5537, 5538, 5540, 5541, 5542, 5544, 5545, 5548, 5551/1 – 86 %, 5552, 5554, 5556/1, 5559/1, 5559/2, 5560, 5563, 5564, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5574, 5575, 5576, 5579, 5580, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5588, 5589 – 65 %, 5590, 5591 – 56 %, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5615, 5616/1, 5616/2, 5617, 5618, 5621 – 90 %, 5623, 5624 – 88 %, 5627 – 63 %, 5628 – 89 %, 5631, 5632, 5633, 5634 – 78 %, 5635, 5640 – 74 %, 5642, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5666, 5667, 5668, 5670, 5671, 5672, 5674, 5675, 5676, 5677 – 78 %, 5678, 5680, 5684, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691/1, 5694, 5695, 5696, 5698, 5699, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729 – 89 %, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5738 in 5739;
c) katastrski občini Črniče (2384), parcelne številke: 2541, 2581 – 33 %, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2596, 2597 – 59 %, 2598 – 45 %, 2599 – 56 %, 2600, 2603, 2604 in 2608.
145. člen
(Melioracija polja Okroglica I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija polja Okroglica I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37312.
(3) Melioracija polja Okroglica I leži v katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1397, 1398, 1401, 1402/1, 1404/1, 1404/2, 1405, 1406, 1407, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1454/3, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1509, 1510, 1511, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/1, 1520/2, 1521, 1523/1, 1523/2, 1528, 1531, 1533/1, 1534/1, 1534/2, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 – 74 %, 1545/1, 1545/2, 1546, 1550, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558 in 1559.
146. člen 
(Melioracija Prvačina I) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Prvačina I.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37332.
(3) Melioracija Prvačina I leži v:
a) katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1189, 1190, 1191, 1192, 1193 in 1195;
b) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1515/1, 1515/21, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1, 1610/1, 1611/1, 1612/1, 1613/1, 1614/1, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621/3, 1622/1, 1622/2, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631/1, 1631/2, 1632, 1633, 1638, 1641 – 80 %, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1679, 1680/1, 1680/2, 1681, 1682, 1683, 1684/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1709, 1711, 1712, 1713, 1714/1, 1714/2, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732/1, 1733, 1734, 1735, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821/1, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831/1, 1831/2, 1834, 1835, 1836, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841 in 1842/1.
147. člen 
(Melioracija Prvačina II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Prvačina II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37342.
(3) Melioracija Prvačina II leži v:
a) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1891, 1892, 1893, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924/1, 1924/2, 1924/3, 1925, 1926, 1927, 1928/1, 1928/2, 1932, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953 – 65 %, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2031/1, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2065, 2066/1, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2079, 2080, 2081, 2082, 2085, 2086, 2088/1, 2088/2, 2089/1, 2089/2, 2090/1, 2090/2, 2091/1, 2091/2, 2092, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 in 2108;
b) katastrski občini Gradišče (2321), parcelne številke: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 580, 581, 582/1, 582/2, 583, 584, 585, 586, 590, 591, 592/1, 592/2, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 in 610.
148. člen 
(Melioracija Šempasko polje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Šempasko polje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37352.
(3) Melioracija Šempasko polje leži v:
a) katastrski občini Ozeljan (2310), parcelne številke: 5411/10, 5411/11, 5411/12, 5411/7, 5483/1, 5484, 5485, 5486, 5488, 5493/1, 5494/1, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530/2, 5532, 5535, 5536/1, 5536/2, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548/1, 5548/2, 5548/7 – 79 %, 5548/8, 5549/2, 5552/1 – 90 %, 5552/2, 5552/3, 5553, 5554/1, 5555, 5557/1, 5557/2, 5557/3, 5558, 5559, 5560, 5561/1, 5561/2, 5561/3, 5561/4, 5561/5, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5579, 5580, 5581/1, 5585, 5586, 5587/1, 5587/2, 5590, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5601 in 5602;
b) katastrski občini Šempas (2313), parcelne številke: 5344/2 – 17 %, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470/1, 5470/2, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479 – 74 %, 5481 – 76 %, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488/1, 5488/2, 5488/3 – 88 %, 5488/4 – 44 %, 5489/1, 5492/1, 5492/2 – 79 %, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499/1, 5499/2, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576/1, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5606/1, 5606/2, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626/1, 5626/2, 5631, 5632, 5633, 5634/1, 5634/2, 5634/3, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658/1, 5658/2, 5659, 5660, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693/1, 5693/2, 5702, 5703, 5704, 5705, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5729, 5730, 5731, 5732/1, 5732/2, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749/1, 5749/2, 5749/3, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768/1, 5768/2, 5770 – 42 %, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5781, 5785, 5786, 5790, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798/2, 5800/4, 5800/5 – 42 %, 5800/6, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807 in 5808.
149. člen 
(Melioracija Podkraj) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Podkraj.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37362.
(3) Melioracija Podkraj leži v katastrski občini Renče (2322), parcelne številke: 2669, 2670, 2671 – 89 %, 2672, 2673/2, 2673/3, 2673/4, 2679, 2680, 2681, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2712/1, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2731, 2732, 2733, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2754, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2762/1, 2764, 2765, 2768, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776 – 71 %, 2778, 2779, 2784, 2786, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795/1, 2795/2, 2796, 2797, 2799 – 86 %, 2800 in 2803 – 72 %.
150. člen 
(Melioracija Lepenje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lepenje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37372.
(3) Melioracija Lepenje leži v:
a) katastrski občini Ozeljan (2310), parcelne številke: 5658 – 89 %, 5659/1, 5659/2, 5661/1 – 63 %, 5663, 5665/1, 5665/3 – 87 %, 5665/4 – 27 %, 5666/1 in 5666/2;
b) katastrski občini Šempas (2313), parcelne številke: 5811, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5832/1, 5832/2, 5833, 5834, 5835, 5836, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5852, 5853, 5854/1, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5871/2, 5871/3, 5872, 5873, 5874, 5876, 5877, 5878/1, 5878/2, 5880, 5881, 5886/1, 5887, 5888, 5889, 5890 in 5891.
151. člen 
(Melioracija Okroglica II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Okroglica II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37382.
(3) Melioracija Okroglica II leži v katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1566, 1569 – 89 %, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1587, 1588, 1589/1, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1614 – 88 %, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2 in 1622.
152. člen 
(Melioracija Mrljaki) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Mrljaki.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37392.
(3) Melioracija Mrljaki leži v katastrski občini Renče (2322), parcelne številke: 2340 – 86 %, 2341, 2342, 2343, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393 – 82 %, 2394/1, 2394/2, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/3, 2400, 2401, 2402 – 87 %, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2417/4, 2417/5 – 49 %, 2418, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2429, 2430, 2434 – 81 %, 2436, 2442, 2444/1, 2444/2, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2451/1, 2451/2, 2452, 2455/1, 2455/2, 2462 – 72 %, 2463, 2464, 2465, 2466, 2470/1, 2471/1, 2471/2, 2471/3, 2475/1, 2475/4, 2477, 2478, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2501/1, 2501/2, 2505, 2508, 2509, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2, 2523, 2525, 2526/1, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556, 2559, 2560, 2561, 2562/1, 2562/2, 2564/1, 2564/2, 2564/3, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2572, 2574/1, 2575/1, 2581, 2582, 2583, 2584, 2588, 2589, 2594/1, 2594/2, 2595, 2596, 2597, 2598/1, 2598/2, 2598/3, 2598/4, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603/1 – 76 %, 2607, 2608, 2610/1, 2610/2 – 11 %, 2611, 2612, 2613, 2614/1, 2614/2, 2614/3 in 2615.
153. člen 
(Melioracija Orehovlje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Orehovlje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37402.
(3) Melioracija Orehovlje leži v:
a) katastrski občini Bilje (2318), parcelne številke: 638, 639 – 89 %, 641 – 78 %, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651 – 72 %, 652 – 22 %, 653, 654, 655 – 87 %, 658 – 90 %, 659/1, 659/2 – 82 %, 660, 661/1, 661/2 – 27 %, 662/1, 663, 664/1, 664/2, 666/1 – 83 %, 666/2, 674, 676, 678/1 – 89 %, 678/2, 679, 681, 683 – 77 %, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 690, 691 in 692;
b) katastrski občini Orehovlje (2324), parcelne številke: 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 277, 278, 279, 282/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4 – 66 %, 312/1 – 22 %, 312/2, 313, 315 – 71 %, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 356, 357, 358/1, 358/2, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376/1, 376/2, 381, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 414, 416 – 82 %, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 429 – 71 %, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3 in 450/4.
154. člen 
(Melioracije polja pod Lokami) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije polja pod Lokami.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37422.
(3) Melioracije polja pod Lokami leži v katastrski občini Loke (2308), parcelne številke: 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 511, 512, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 531, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 539/1, 539/2, 540, 541/1, 541/2, 542, 544, 546, 549, 550, 551/1, 552, 563, 564, 565, 566, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 in 577.
155. člen 
(Melioracija Bukovica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Bukovica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37432.
(3) Melioracija Bukovica leži v katastrski občini Bukovica (2319), parcelne številke: 691, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 703, 704, 706/2, 706/3 – 86 %, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/2, 723/3, 723/4, 724/1, 724/2, 726, 727, 728/1, 728/2, 741, 742, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 748, 753, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 811/1, 811/2, 811/3, 814, 815/1, 815/2, 818, 819/1, 819/2, 819/3, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 845, 846/1, 848, 849, 859, 861/1, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 871, 873, 874, 875, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914 in 915.
156. člen 
(Melioracija Replje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Replje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37522.
(3) Melioracija Replje leži v:
a) katastrski občini Šempas (2313), parcelna številka: 2877;
b) katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1000, 1001, 1003, 1007/1, 1007/2 – 80 %, 1091/1, 1092, 1093, 1094, 1095/2, 1095/4, 1095/5, 1096/3, 1096/5, 1097/3, 1097/4, 1100/3, 1100/4, 1104/1, 1142/6 – 15 %, 1142/8, 645/3, 651/1, 652, 686/12, 686/8 – 57 %, 686/9, 791/2 – 70 %, 791/3, 792/1, 792/10 – 50 %, 792/11, 792/12, 792/13 – 67 %, 792/14, 792/2, 792/3 – 85 %, 792/4, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8 – 64 %, 792/9, 794/2, 794/3, 794/4 – 75 %, 794/6, 795/10, 795/11, 795/2, 795/3, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 795/8, 796/1, 796/10, 796/11 – 87 %, 796/13, 796/14, 796/15, 796/16, 796/17, 796/18, 796/6, 796/7, 796/8, 808, 810/2 – 84 %, 811, 816/1, 816/2, 816/4, 816/5, 816/6, 816/7, 819/1, 821/1 – 53 %, 821/2, 823/1 – 69 %, 823/10, 823/12, 823/16, 823/2, 823/20, 823/21, 823/22, 823/23, 823/24, 823/25, 823/26, 823/27, 823/31 – 75 %, 823/7, 826/36, 827, 828, 829/2, 829/4, 829/5, 842/1, 842/3, 843/1, 843/3, 859/1 – 44 %, 859/3 – 76 %, 860/16, 860/4, 860/6 – 88 %, 860/7, 862/1 – 58 % in 999/1.
157. člen 
(Melioracijsko območje – Dobruška gmajna) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje – Dobruška gmajna.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 38042.
(3) Melioracijsko območje – Dobruška gmajna leži v:
a) katastrski občini Tomažja vas (1469), parcelne številke: 158/1, 158/2, 160/1, 162/1, 163/1, 166/1, 170/3, 170/7, 170/8 – 27 %, 170/9 – 10 %, 172/1, 172/3, 175, 178/3, 178/5, 178/6, 178/8, 181/1 in 181/3;
b) katastrski občini Dobrava (1470), parcelne številke: 1735, 349/12, 349/13, 349/14, 349/16, 349/18, 349/19, 349/8, 350/15 – 49 %, 350/37, 350/41 – 86 % in 350/43 – 44 %.
158. člen 
(Melioracija Mokrega polja) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Mokrega polja.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 38062.
(3) Melioracija Mokrega polja leži v:
a) katastrski občini Gradišče (1473), parcelna številka: 4450;
b) katastrski občini Polhovica (1474), parcelne številke: 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547 – 88 %, 1548 – 77 %, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1593/1, 1593/2, 1597, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681/3, 1681/4, 1681/5, 1682, 1684, 1685, 1687, 1688, 1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1698/2, 1698/3, 1698/4, 1699, 1700, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715/1, 1716/1, 1717, 1718, 1719, 1720, 1723, 1725, 1733, 1739 – 65 %, 1741, 1744/1, 1744/2 – 90 %, 1745, 1747, 1749, 1752, 1753, 259/1 – 72 %, 823/4 – 80 %, 823/5 – 84 %, 826/1, 826/3 – 80 %, 826/4 – 88 %, 827/1 – 72 %, 827/2, 827/3, 829/1, 829/3, 829/4, 847/1, 848, 849, 876 in 879.
159. člen 
(Melioracijsko območje Draškovec) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Draškovec.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 38072.
(3) Melioracijsko območje Draškovec leži v katastrski občini Gradišče (1473), parcelne številke: 1516/6, 1521, 1560/1, 1560/3, 2865/37, 2865/38, 2865/39, 2865/40, 2865/41, 2865/42, 2865/43, 2865/44, 2865/45, 2865/47, 2865/48, 2865/49, 2865/50, 2865/51, 2865/52, 2865/53, 2865/54, 2865/55, 2865/56, 2865/57, 2865/58, 2865/61, 3194, 3202/3, 3212/3 – 59 %, 3213/1, 3213/3, 3217/22, 3217/3 – 82 %, 3217/38, 3217/41, 3217/43, 3217/45, 3217/50, 3217/51, 3219/16, 3219/38, 3219/39, 3221/24 – 79 %, 3233/10, 3233/11, 3233/12, 3233/13, 3233/14, 3233/15, 3233/17, 3233/18, 3233/19, 3233/20, 3233/21, 3233/22, 3233/25, 3233/29, 3233/30, 3233/31, 3233/4, 3233/6, 3233/7, 3233/8, 3233/9, 3235/6, 3235/7, 3235/8, 3239/1, 3239/2, 3240, 3259, 3266/1, 3267/14, 3267/15, 3267/16, 3267/18, 3267/19 – 44 %, 3267/20, 3267/21 – 16 %, 3281/3, 3281/5, 3282/100 – 78 %, 3282/102, 3282/103, 3282/105, 3282/106, 3282/108, 3282/109, 3282/111, 3282/112, 3282/114, 3282/115, 3282/117, 3282/118, 3282/120, 3282/121, 3282/123, 3282/124, 3282/126, 3282/127, 3282/129, 3282/130, 3282/132, 3282/133, 3282/135, 3282/136, 3282/138, 3282/139, 3282/141, 3282/142, 3282/144, 3282/146, 3282/147, 3282/149, 3282/150 – 74 %, 3282/152, 3282/156, 3282/27 – 77 %, 3282/28, 3282/29, 3282/3, 3282/30, 3282/31, 3282/32, 3282/33, 3282/34, 3282/35, 3282/36 – 90 %, 3282/37, 3282/38, 3282/39, 3282/40, 3282/41, 3282/42, 3282/43, 3282/63, 3282/65 – 86 %, 3282/73 – 75 %, 3282/74 – 78 %, 3282/75 – 83 %, 3282/76 – 67 %, 3282/77, 3282/78 – 73 %, 3282/79 – 80 %, 3282/80 – 63 %, 3282/81 – 36 %, 3282/95, 3282/96, 3282/97 – 69 %, 3282/99, 3290/1, 3290/3, 3296/1, 3296/10, 3296/11, 3296/12, 3296/13, 3296/14, 3296/15, 3296/2 – 70 %, 3296/3, 3296/4 – 76 %, 3296/5, 3296/6 – 89 %, 3296/7, 3296/8 – 90 %, 3296/9, 3347/1, 3347/3, 3347/5 – 65 %, 3358, 3495/10, 3495/11 – 73 %, 3495/5, 3495/6, 3495/7, 3495/8 in 3495/9.
160. člen 
(Melioracijsko območje Lešnica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Lešnica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39052.
(3) Melioracijsko območje Lešnica leži v katastrski občini Lešnica pri Ormožu (0320), parcelne številke: 16, 18, 189/2, 19, 29/2, 41/2, 42/1 – 82 %, 42/3, 43/2 – 90 %, 43/4, 45/4 – 54 %, 533/2, 539/4, 549/2, 550/2, 568/7 – 21 %, 611/13, 620, 621 – 89 %, 623, 624, 626, 628 – 80 %, 632, 635/1, 635/2, 636/1, 636/2, 639, 640, 642 – 12 %, 643, 644 – 49 %, 646, 649, 650/1, 650/2, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 660, 661, 663, 664, 666, 671, 674, 675, 677, 682, 684, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689, 691, 693, 702, 706, 708, 709, 712, 714, 716, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 730, 732, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 748, 749, 751, 756, 757 – 87 %, 760, 765, 768/1, 769/2, 769/3, 769/4, 770/1, 770/2, 770/3, 771/1, 771/2, 772, 773, 774, 777, 780, 781, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 799, 801, 802, 816, 818, 820, 823, 824, 827, 828, 829, 834, 835, 836, 837, 839, 842, 843, 844, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855 in 860.
161. člen 
(Melioracija na območju Krčevina) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na območju Krčevina.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39062.
(3) Melioracija na območju Krčevina leži v:
a) katastrski občini Vinski Vrh (0301), parcelne številke: 584/2, 586/1, 587/1, 587/2, 588/2, 589, 595/2, 595/3, 595/5, 595/7, 596/2, 597/1 in 597/3 – 89 %, 669, 670 in 672/1;
b) katastrski občini Hum (0314), parcelne številke: 10/1, 109/1, 109/2, 110, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 76/1 – 78 %, 77/1, 79, 82, 83/1, 83/2, 84, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 88/2, 9/1, 9/2, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1 in 92/2.
162. člen 
(Melioracijsko področje južno od ceste Ormož – Ptuj) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko področje južno od ceste Ormož – Ptuj.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39082.
(3) Melioracijsko področje južno od ceste Ormož – Ptuj leži v:
a) katastrski občini Osluševci (0328), parcelne številke: 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 in 559;
b) katastrski občini Cvetkovci (0329), parcelne številke: 1276/1 – 87 %, 1276/2, 1277 – 85 %, 1278, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1330 – 86 %, 1331, 1333, 1334, 1336 – 80 %, 1337, 1338, 1340, 1343 – 80 %,1350, 1351, 1356/1, 1357, 1363, 1364, 1365, 1368, 1371/1, 1371/2, 1372, 1373, 1375 – 88 %, 1378, 1379, 1381/2, 1381/3, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 – 79 %, 1387 – 90 %, 1390, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1412, 1413 – 88 %, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1 – 76 %, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447/1, 1448/1, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472/1, 1472/2, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 649/15 – 11 %, 649/16, 652/1, 652/2, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/8, 654/9, 655/3, 655/4, 656, 657, 658, 659/1 – 37 %, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2 – 85 %, 661/1, 662/1, 662/2, 663, 664, 665/1, 668 – 90 %, 675/2 – 49 %, 676/1 – 41 %, 691/1, 692/1, 706/1 – 89 %, 707, 708/3 – 63 %, 709/1, 715/1, 715/2, 721/1, 722, 723, 724/1, 725, 726, 727/5 – 82 %, 737/1, 738, 739/1, 740/1, 741, 742, 744/1, 745/1 – 89 %, 747 – 56 %, 748, 749, 755/1 – 47 %, 755/28 – 57 %, 755/33, 755/34, 755/35 – 68 %, 755/40 – 86 %, 755/41 – 82 %, 755/42, 755/43, 755/44, 755/45, 755/46, 755/47, 755/48, 755/49, 755/50, 755/51, 755/52, 755/53, 755/54, 755/55, 756/1, 758/1 – 84 %, 758/2, 759/1, 760, 762/1, 765/1, 765/2, 765/3 – 67 %, 765/5, 766/2, 772/2 – 36 %, 772/3 – 46 %, 779/10 – 76 %, 779/14 – 17 % in 779/2;
c) katastrski občini Trgovišče (0330), parcelne številke:, 13/2, 20/1, 20/2, 24/1, 28, 29, 317/9, 32/2, 33/2, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 713, 715/1, 715/2 – 79 %, 716/1, 716/2, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794/1, 794/2, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/1, 835/1, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 – 51 %, 861/1, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 901, 904, 905/1, 905/2, 906, 907/1, 907/3, 908, 909, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947/1, 947/2, 947/3, 957, 958, 959/3, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 991 – 51 % in 992;
d) katastrski občini Velika Nedelja (0331), parcelne številke: 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507/1, 1507/4, 1509/5 – 64 %, 1509/6, 1509/7, 1510, 1514/3, 1517, 1519, 1520, 1521, 1524, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2, 1563, 1564, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1635, 1636, 1637/1, 1637/2, 1638, 1639, 1640, 1643, 1644, 1645, 1646, 1671/1, 1671/2, 1672 in 1673.
163. člen 
(Melioracija Sejanske doline) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Sejanske doline.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39092.
(3) Melioracija Sejanske doline leži v:
a) katastrski občini Savci (0282), parcelne številke: 1642, 1643/1, 1643/3, 1645, 1678 in 1680;
b) katastrski občini Bratonečice (0285), parcelne številke: 1476, 1477, 1478 – 54 %, 1480, 1481, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7, 1487/1, 1487/2, 1490, 1492, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1525, 1526, 1527, 1529, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532, 1533, 1534, 1536, 1539, 1541, 1543, 1545, 1549, 1550, 1570 in 1571;
c) katastrski občini Vičanci (0322), parcelne številke: 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5, 1498, 1501, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1513, 1515/1, 1515/2, 1516, 1517, 751/2, 754 – 87 %, 755, 756/2, 758 – 84 %, 760/1, 761/1, 761/2, 762, 763, 764/1, 765, 766/2, 768/2, 769/2, 770, 771/1, 780/2, 781, 782/2, 790/2, 791/1, 792, 793/1 – 28 %, 796, 798, 800, 801, 802, 804 – 84 %, 805/4, 805/5, 806, 811, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 813/3, 814/3, 818/3, 818/4, 819/2, 822/2, 823/2, 826/2, 838/3, 839/1, 840, 841, 842, 843/1, 844/2, 845/2 in 846/2;
d) katastrski občini Sodinci (0324), parcelne številke: 1582, 1583, 1584, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611/1 – 49 %, 1612/3, 1613, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1620, 1623 in 1626 – 85 %;
e) katastrski občini Strjanci (0325), parcelne številke: 623, 674, 681/3, 685/1, 688, 690, 697 in 698.
164. člen 
(Melioracija Središče ob Dravi) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Središče ob Dravi.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39112.
(3) Melioracija Središče ob Dravi leži v katastrski občini Središče (0338), parcelne številke: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/4, 1010/2, 1011/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1015/5, 369/3, 370/2, 374/2, 374/3, 375/2, 383/2, 384/2 – 79 %, 387/3 – 90 %, 388/2 – 85 %, 461, 463, 464/1, 464/2, 469, 472 – 72 %, 473, 474, 475 – 51 %, 476 – 41 %, 477, 478, 480, 487, 488, 489, 490, 493 – 58 %, 494, 495, 496, 498/1, 498/2, 499 – 83 %, 501 – 34 %, 502, 503, 506, 507, 512, 515, 516/2, 517, 522/1, 522/2, 523, 528, 529, 535/2, 536/1, 536/2, 541/1, 541/2, 542/1, 542/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 553/1 – 59 %, 553/2, 554/1 – 76 %, 554/2, 559/2, 585 – 76 %, 588, 589, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 605/3, 610, 611, 612, 616, 617, 622/1, 622/2, 622/3, 623/1, 623/2, 623/3, 623/4, 628/1, 628/2, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 635/1, 636 – 84 %, 637/1, 637/2, 637/3, 642/1, 642/2, 643, 644, 645/2 – 85 %, 647 – 73 %, 648, 649, 650, 653, 654, 655/1, 659/1, 659/3, 661/2, 661/3, 662 – 89 %, 664/1, 664/2, 664/3, 665/1, 669, 670, 673/1, 673/2, 673/3, 674/1, 677/1, 678/1, 678/2, 679, 680, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 685/1, 685/2, 685/3, 686, 689, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 691/1, 691/2, 691/3, 694/1, 762/2, 763, 765/2, 766/1, 766/2, 767 – 89 %, 771, 772, 773, 776, 777, 778, 779, 780, 783, 784, 785, 786, 787, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792/1, 792/2, 793, 794, 795, 798, 799, 802/1 – 72 %, 802/2, 803/1, 803/2, 804, 805, 806/1, 806/2, 809/1, 809/2, 810, 811, 812, 813, 814/11, 814/12, 814/13, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 817, 818/1, 818/2, 819/1, 822/1, 823/1, 823/2, 823/3, 826, 827/1, 828, 829, 830, 831/1, 831/2, 831/3, 832, 833, 834, 835/1, 835/4, 836/1, 836/3 – 82 %, 837/2, 838/1, 839, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 854, 855/1, 855/2, 856, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862/2, 863/1, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871, 872, 875/2 – 84 %, 876/1, 877/2, 881/1, 881/3, 882/1, 888/1, 914/2, 914/3, 914/4, 915/1, 916/2, 917/1, 918/2, 920/2, 920/3, 921/1, 922/2, 922/3, 922/4, 922/5, 923, 924, 925/1, 925/2, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944/1, 944/2, 945/1, 945/2, 945/3, 946/1, 946/2, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953/1, 953/2, 955/1, 956/2, 957/1, 960/1, 960/2, 961/1, 961/2, 963, 964, 965/1, 965/2, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 981/3, 982, 983, 984, 985/1, 985/2, 986/1, 986/2, 987, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 993, 994, 995/1 – 89 %, 995/2, 996, 997/1, 997/2, 999/1 in 999/2.
165. člen 
(Melioracija v Sejanski dolini – območje Savci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija v Sejanski dolini – območje Savci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39132.
(3) Melioracija v Sejanski dolini – območje Savci leži v katastrski občini Savci (0282), parcelne številke: 1238, 1240, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1242, 1245, 1255/1, 1256/1, 1256/2, 1257/1, 1259/1, 1261/1, 1262/1, 1263/1, 1616/1, 1616/2, 1619/1, 1619/4, 1619/5, 1619/6, 1619/7, 1619/8, 1620, 1621/3 – 89 %, 1621/4, 1621/6, 1621/7, 1622 – 86 %, 1624, 1625, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 1627, 1628, 1630, 1631, 1633, 1637/1, 1637/2, 1638, 1640, 1647/1, 1647/2, 1647/3, 1647/4, 1647/5, 1648, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1658, 1659, 1660/1, 1660/2, 169/1, 169/2, 169/3, 171, 172 – 88 %, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 193/1, 193/2, 195, 196/1, 196/2, 197/2, 198, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 223, 224/2, 53, 54/2, 56/1, 56/2, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 81, 82, 83 in 84.
166. člen 
(Melioracijsko območje Rucmanci – Savci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Rucmanci – Savci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39142.
(3) Melioracijsko območje Rucmanci – Savci leži v:
a) katastrski občini Trnovci (0279), parcelne številke: 1037, 1042/2, 1043 – 29 %, 1044 – 49 %, 1046, 1047, 1053, 1057, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065 – 82 %, 1191, 1195 – 90 %, 1222, 1224, 1225 – 81 %, 1226, 1236 – 77 %, 1241/1, 1241/2, 1244, 1246 – 57 %, 1248/1, 1252/1 – 61 %, 1252/2, 1252/3, 1254, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258, 1259/1, 1259/2, 1262, 1265, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272/3, 1272/4 – 54 %, 1272/5 – 85 %, 1275/1, 1275/2, 1277, 1278 – 88 %, 1284, 1286, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2 – 90 %, 1290/3, 1290/4, 1290/5, 1290/6, 1291, 1292, 1293 – 27 %, 1339/1, 1339/3, 1339/4, 1341 – 82 %, 190 – 79 %, 191 – 88 %, 203 – 89 %, 206/1, 206/2 – 89 %, 266, 274, 275, 276, 290 – 86 %, 295/3, 295/4, 295/7, 295/8, 295/9, 400 – 89 %, 401, 403, 404 – 76 %, 422 – 43 %, 458, 459, 466, 467/1, 467/2 – 84 %, 468/1, 468/2 – 84 %, 506, 507 – 69 %, 508 – 88 %, 509, 510/1 – 58 %, 510/2, 512, 513, 515/1, 515/2, 515/3, 516/1, 516/2, 517/2 – 75 %, 519, 520, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 538 – 82 %, 605 – 87 %, 608/1, 609, 610/1, 702/1, 703/1, 703/2, 705/2, 705/3, 706, 707, 712, 716, 733, 734, 737, 739, 741/1, 741/2, 745, 856, 858, 859, 861/1 – 85 %, 861/2, 915/2, 917, 920, 921 in 922;
b) katastrski občini Rucmanci (0280), parcelne številke: *27/1, 1003 – 79 %, 1044, 1046, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1049/1, 1050, 1051/5 – 88 %, 1052, 1053, 1055 – 86 %, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068 – 85 %, 1070/1 – 38 %, 1071 – 87 %, 1072/1 – 71 %, 1072/2 – 72 %, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1101/1, 1101/2 – 39 %, 1101/3, 1109 – 71 %, 1110/3, 1110/6, 1111/2, 1111/3 – 83 %, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118/3, 1118/4 – 27 %, 1119/1, 1125, 1126, 1127, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1139 – 77 %, 1140, 1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150/1, 1150/2, 1151, 1152, 1153, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1154/4, 1155 – 89 %, 1157, 1158/1, 1159, 1160 – 88 %, 1161, 1162/1, 1162/3, 1162/4, 1163/1 – 50 %, 1166 – 78 %, 1173, 1174, 1175, 1176/1, 1176/2 – 82 %, 1177, 1181, 1184/1, 1211/1, 1212, 146/1, 146/2 – 34 %, 147 – 78 %, 151/1, 165, 166, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175 – 81 %, 176, 180/1 – 70 %, 180/2, 181, 187 – 75 %, 188, 189 – 85 %, 190, 191, 192 – 71 %, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207 – 90 %, 208, 209/2 – 71 %, 238, 31, 351/1 – 65 %, 352/1, 352/2, 353 – 49 %, 355/1 – 60 %, 356/1, 356/2 – 71 %, 358, 359/1, 359/2, 36, 360/1 – 73 %, 360/2 – 90 %, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 384/1, 384/2, 385, 386, 39/1, 41, 42/1, 42/2, 43, 716/3, 760, 761, 762 – 47 %, 764 – 37 %, 765, 766, 769, 770 – 83 %, 771, 821/2 – 60 %, 822/2, 823, 824/1, 824/2 – 86 %, 825, 830/2, 831 – 76 %, 832/1, 832/2, 832/3, 832/4 – 88 %, 840/1, 840/2 – 86 %, 841, 842, 843, 844/1, 844/2 – 74 %, 849, 853, 856/1 – 88 %, 856/2, 942/3 – 85 %, 970, 971, 972, 973, 986, 987, 988/1, 988/2, 989/1, 989/2, 991 in 992/2;
c) katastrski občini Rakovci (0281), parcelne številke: 23 – 67 %, 371/3 – 75 %, 373/1, 373/4, 401, 402, 424/1, 424/2, 427/1, 427/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/3, 451/3, 454, 457, 460, 463, 466/1, 466/2, 467/1, 467/3, 468, 470, 476/1, 476/2, 477, 480, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492 – 88 %, 493, 581, 598 – 71 %, 599 – 71 %, 601 – 81 %, 602, 604, 605, 606 – 71 %, 607, 615, 617, 618, 619 – 59 %, 620/2, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2 in 624/1 – 76 %;
d) katastrski občini Savci (0282), parcelne številke: 109/2, 109/3, 1214/1 – 18 %, 1214/2, 1217/4 – 82 %, 125/2, 168/3, 168/4, 173, 24, 244/1 – 19 %, 244/2, 245, 25, 250, 252/1, 255, 26, 271/2, 274, 276, 277, 278/1, 278/3 – 65 %, 279, 28, 282, 283, 284, 29, 309/1, 309/2, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 311/1 – 76 %, 311/2 – 90 %, 346, 359, 362, 364, 365, 368, 37, 376/1, 377, 379, 38, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 39, 390, 394, 396, 397, 398, 399, 40, 400, 404/1, 404/2, 406, 407, 409, 410, 412, 415/1, 415/2, 417, 426, 427 – 73 %, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 445, 446, 447 – 57 %, 450, 452 – 77 %, 453, 454, 459/1 – 79 %, 459/2 – 68 %, 488, 490, 503 – 90 %, 506 – 90 %, 507, 526 – 75 %, 527, 563, 572/1, 573, 575, 579/2, 580, 581, 582/1, 582/2, 584/1, 584/2, 591/1, 592, 610/1 – 71 %, 610/2, 611 – 89 %, 615/2, 615/3 – 87 %, 620, 621/10, 621/12 – 67 %, 621/13, 621/14 – 65 %, 621/15, 621/17, 621/3, 621/4, 621/9 – 10 %, 75, 76, 77, 78/1, 78/2 – 89 %, 79/1, 79/2 – 69 %, 85, 86/1, 86/2, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 90/1, 91/2, 92, 91/1, 93/2, 94, 93/1, 95, 99, 96, 97, 98, 100, 104, 105/2, 116, 115, 113, 109/1, 110, 123, 124, 156/1, 120, 135, 136, 134, 128, 129, 130, 156/3, 167, 164, 165, 166, 125/1, 321, 324/1, 273, 272, 330, 331, 332, 268, 269, 267, 266, 257/1, 259, 260/1, 260/2, 262, 343, 344, 264, 348, 257/2, 258/1, 258/2, 117, 253/1, 254, 251, 352, 360, 358, 357, 354, 355, 353, 432, 435, 448, 447, 504, 455, 451, 456, 508, 528 in 310/1;
e) katastrski občini Senčak (0355), parcelne številke: 460/12, 460/13 – 49 %, 460/3, 460/7, 460/8, 460/9, 461/3, 461/6, 461/7 in 461/8.
167. člen 
(Melioracijsko območje Ključarovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Ključarovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39222.
(3) Melioracijsko območje Ključarovci leži v katastrski občini Ključarovci pri Ormožu (0287), parcelne številke: 1421, 1423, 1424, 1429 – 15 %, 1431 – 89 %, 1440 – 19 %, 1440 – 81 %, 1441 – 17 %, 1441 – 83 %, 1442 – 23 %, 1442 – 77 %, 1443, 1451, 1452, 1453 – 87 %, 1455 – 86 %, 1459 – 89 %, 1461/1, 1461/2, 1464, 1465, 1470, 1474, 1476, 1479, 1483 – 38 %, 1483 – 62 %, 1484, 1485/1, 1485/2, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489, 1490, 1491, 1496 – 14 %, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507/1, 1507/2 – 10 %, 1507/2 – 90 %, 1508, 1509/1, 1509/2, 1510, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519/1 – 42 %, 1519/1 – 58 %, 1519/3 – 25 %, 1519/3 – 75 %, 1519/4 – 45 %, 1519/4 – 55 %, 1520/1, 1520/3, 1520/4, 1525, 1528, 1529, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 – 11 %, 1539 – 89 %, 1540 – 11 %, 1540 – 89 %, 1545 – 12 %, 1545 – 87 %, 1548 – 80 %, 1549, 1550, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1571, 1572, 1573 – 89 %, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1587, 1588, 1591 – 16 %, 1591 – 84 %, 1592, 1593, 1594, 1599/1, 1599/2, 1602/1, 1602/2, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610 – 29 %, 1610 – 60 %, 1613 – 15 %, 1613 – 72 %, 1618, 1619, 1622 – 11 %, 1622 – 88 %, 1623, 1625 – 16 %, 1625 – 84 %, 1626 – 39 %, 1626 – 41 %, 1629, 1630 – 10 %, 1630 – 90 %, 1642, 1643 – 12 %, 1643 – 88 %, 1644, 1645, 1648, 1649, 1655, 1657, 1658, 1664, 1665, 1666, 1669 – 89 %, 1672 – 36 %, 1672 – 62 %, 1680/1, 1685, 1686, 1690, 1691, 1693, 1695, 1696, 1698 – 12 %, 1698 – 88 %, 1699, 1702/1 – 20 %, 1702/1 – 80 %, 1702/2 – 19 %, 1702/2 – 81 %, 1705/2 – 53 %, 1714 – 21 %, 1714 – 78 %, 1717 – 43 %, 1717 – 52 %, 1718, 1719, 1724, 1728, 1731, 1736, 1738, 1740, 1741, 1743, 1746, 1747, 1749, 1751/1, 1751/2, 1752, 1755, 1758, 1759, 1760, 1770/1, 1771 – 11 %, 1771 – 89 %, 1772 – 89 %, 1781, 1782, 1785 – 29 %, 1785 – 46 %, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793/1, 1793/2, 1798, 1801, 1806, 1808, 1809, 1815 – 13 %, 1815 – 76 %, 1816 – 13 %, 1816 – 82 %, 1819 – 69 %, 1824, 1825 – 90 % in 1827.
168. člen 
(Melioracijsko območje Koračice – Pršetinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Koračice – Pršetinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 39232.
(3) Melioracijsko območje Koračice – Pršetinci leži v:
a) katastrski občini Koračice (0288), parcelne številke: 100, 1015/1, 1018/2 – 87 %, 1040, 1049/4, 105, 1051, 1052, 1053, 109, 111/1, 111/2, 1128 – 52 %, 113/3, 1130 – 85 %, 1134 – 79 %, 1135/2, 114/1, 114/2, 115, 1161 – 77 %, 117, 118/1, 118/2, 127/6, 127/7 – 87 %, 1282/2, 1283, 1284 – 88 %, 1287, 1288/3, 129/1 – 24 %, 129/1 – 39 %, 1298 – 88 %, 1299, 130, 1308/2, 1316 – 55 %, 1317/1, 1317/2, 1318/2 – 14 %, 1318/2 – 68 %, 1318/3, 1324, 133, 135/1 – 11 %, 135/1 – 89 %, 143, 144, 1478 – 68 %, 1479, 152/3, 152/4, 1531/2, 1537/3 – 72 %, 1538 – 78 %, 1539/2 – 77 %, 1578, 1579/1, 1605 – 27 %, 1605 – 44 %, 1608/2 – 10 %, 1608/2 – 14 %, 1615/13 – 27 %, 1615/17 – 14 %, 1615/18 – 33 %, 164, 165/2, 204 – 15 %, 204 – 78 %, 205, 206 – 68 %, 209/2 – 10 %, 209/2 – 90 %, 275/2, 276/1, 276/2, 296/2 – 17 %, 296/2 – 83 %, 325/1, 328/4, 328/5, 330/2 – 10 %, 330/2 – 54 %, 331/18 – 69 %, 331/8 – 26 %, 331/8 – 55 %, 349/2 – 10 %, 367/1, 369/2 – 76 %, 392/2, 401/1, 401/2, 405 – 82 %, 406, 422, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5 – 11 %, 426/5 – 86 %, 427/1, 427/2, 429, 431, 434, 438, 440, 443/1, 445, 448/4, 448/5 – 28 %, 448/6 – 88 %, 448/7, 484/2 – 89 %, 52 – 61 %, 53, 537/2 – 31 %, 538 – 45 %, 538 – 55 %, 539, 542/2 – 79 %, 55, 664/4 – 32 %, 664/4 – 68 %, 704/1, 704/2, 704/3, 712/1, 712/2 – 11 %, 712/2 – 89 %, 712/8 – 34 %, 712/8 – 39 %, 741/2, 82, 83, 84 – 78 %, 88/2, 90/2 – 21 %, 90/2 – 67 %, 90/4 – 62 %, 91/1, 93, 94 in 95, 89, 112, 127/4, 331/17, 1049/3, 1285, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1640, 1644, 1646, 1647, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1653/2, 1655, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1660/1, 1660/2, 1661, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2, 1668, 1669/1, 1669/2, 1671, 1672, 1675, 1676, 1680, 1681, 1684, 1687, 1688/1, 1688/2, 1691, 1694, 1696/1, 1696/2, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1707, 1708, 1711, 1715, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1734, 1735, 1736/2, 1739, 1740, 1741, 1742, 1747, 1749, 1750, 1751, 1755, 1756, 1758/1, 1758/2, 1766, 1769, 1774/5, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1790, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1804, 1810/1, 1810/2, 1811/1, 1811/2, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1822, 1823, 1827, 1828, 1830, 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1851, 1853, 1857, 1858/1, 1858/2, 1861, 1862, 1863, 1867, 1869, 1872, 1873, 1876, 1877, 1878, 1882, 1883, 1885, 1888, 1891, 1892, 1893, 1896, 1897, 1898, 1900, 1903, 1905, 1906, 1909/2, 1911, 1916/1, 1917, 1919, 1920, 1923, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 in 1937;
b) v katastrski občini Pršetinci (289) parcelne številke: 205/2, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 209/1, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 217, 221, 223/3, 223/5, 223/7, 223/12, 286/1, 287/1, 287/2, 288, 289, 290/1, 290/2, 298/1, 298/2, 299/2, 299/4, 299/5, 303, 304, 307, 308, 315/2, 322/5, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 342, 400/3, 400/4, 401/3, 472/1, 473, 474, 476, 477/1, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488/1, 488/2, 490, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 517/1, 517/2, 518, 520 in 521.
169. člen 
(Hidromelioracija doline Dragonje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Hidromelioracija doline Dragonje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 40012.
(3) Hidromelioracija doline Dragonje leži v:
a) katastrski občini Krkavče (2625), parcelne številke: 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2802, 2818, 2821, 2822, 2823, 2835, 2836 – 79 %, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168 – 88 %, 3169, 3170, 3171, 3173, 3174 – 35 %, 3175 – 47 %, 3176, 3177, 3179 – 47 %, 3180, 3181 – 86 %, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 3188, 3190, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209 – 87 %, 3210, 3211, 3212, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3222, 3223, 3224 – 73 %, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3232, 3233/1, 3233/2, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3261, 3263, 3264/1, 3264/2, 3267, 3268, 3270, 3271, 3272 – 36 %, 3274 – 47 %, 3275, 3276, 3279, 3280, 3283, 3296 – 86 %, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 – 90 %, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336 – 87 %, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345/1, 3345/2, 3345/3, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367/1, 3367/2, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398 – 88 %, 3399 – 77 %, 3400, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3482, 3483, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492/1, 3492/2, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502 – 79 %, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515 – 84 %, 3516 – 77 %, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522 – 62 %, 3523 – 61 %, 3524 – 90 %, 3525, 3526 – 76 %, 3528, 3530, 3531, 3532, 3533, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1 – 80 %, 3540/3 – 89 %, 3543/1, 3543/2, 3544, 3545, 3546, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/3, 3552/4, 3557/1, 3557/2, 3558 – 30 %, 3559, 3560/1, 3560/2, 3560/3, 3561/1, 3561/2, 3561/3, 3561/4, 3562, 3563, 3564/1, 3564/2, 3565/1, 3565/2 – 74 %, 3566/1, 3566/2 – 60 %, 3566/3 – 46 %, 3566/4, 3567/1, 3567/2, 3567/3, 3568/1, 3568/2, 3568/3, 3569/1, 3569/2, 3570, 3571 – 86 %, 3572, 3577 – 78 %, 3579, 3580, 3582, 3584, 3586, 3588, 3589, 3590/1, 3590/2, 3590/3, 3590/4, 3591/1, 3591/2, 3591/3, 3592/1, 3592/2, 3593/1, 3593/2, 3594/1, 3594/2, 3595, 3596, 3597, 3598/1, 3598/2, 3598/3, 3599, 3600, 3601, 3602/1, 3602/2, 3603, 3605, 3606, 3607, 3608, 3610, 3611, 3612 in 3613;
b) katastrski občini Sečovlje (2632), parcelne številke: 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052/1, 6052/2, 6052/3, 6053, 6054, 6055/1, 6055/2, 6057/1, 6057/2, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064/1, 6064/2, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070/1 – 89 %, 6070/2, 6071/1 – 90 %, 6071/2, 6072/2, 6072/5, 6072/7 – 85 %, 6072/8, 6072/9, 6073, 6074, 6076/1, 6076/2, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083/1, 6083/2, 6085/1, 6085/2, 6085/3, 6085/4, 6086/1, 6086/2, 6086/3, 6086/4, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092/1, 6092/2, 6093, 6094, 6095, 6097/1, 6097/2, 6097/5, 6097/6, 6098/1, 6098/2, 6099/1, 6099/2, 6099/3, 6100, 6101/1, 6101/2, 6101/3, 6102/1, 6102/2, 6102/3, 6104/1, 6104/2, 6105/1, 6105/2, 6106/1, 6106/2, 6106/3, 6106/4, 6108/1, 6108/2, 6108/3, 6108/4, 6108/5, 6108/6, 6109/1, 6109/2, 6109/3, 6110/1, 6110/2, 6110/3, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115/1, 6115/2, 6116/1, 6116/2, 6117/1, 6117/2, 6118, 6120 – 84 %, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127/1, 6127/2, 6127/3, 6127/4, 6128/1, 6128/2, 6128/3, 6128/4, 6129/1, 6129/2, 6129/3, 6130, 6132/1, 6132/2, 6132/3, 6132/5, 6132/6 – 90 %, 6133/1 – 75 %, 6133/2, 6133/3, 6133/4, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6141, 6142, 6143, 6145, 6146, 6148, 6150, 6151 – 85 %, 6153 – 86 %, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6163, 6164 – 79 %, 6165, 6168 – 78 %, 6169 – 90 %, 6170, 6171 – 90 %, 6173, 6174 – 89 %, 6176 – 90 %, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6188, 6189/1, 6189/2, 6189/3, 6190, 6191, 6192, 6193, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199 – 85 %, 6200 – 88 %, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6217/1 – 79 %, 6217/2, 6218 – 90 %, 6219 – 77 %, 6220 – 71 %, 6221 – 68 %, 6222 – 88 %, 6223/1, 6223/2, 6224 – 83 %, 6225 – 84 % in 6226;
c) katastrski občini Raven (2633), parcelne številke: 1995, 1996/2, 1996/3, 1997/1, 1997/2, 1998/1, 1999, 2000, 2001/1, 2001/2, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008/1, 2008/2, 2009, 2010 – 82 %, 2011, 2012/1 – 86 %, 2012/2 – 62 %, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025/1 – 68 %, 2025/2, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035/1, 2035/2, 2037, 2062, 2064, 2065/1, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070/1, 2070/2, 2071, 2072/1, 2072/2 – 82 %, 2073/1, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079/5, 2079/6, 2080/3, 2080/5, 2080/6, 2081/1, 2081/2, 2083/1, 2083/2, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086 – 81 %, 2087/1, 2087/2, 2087/3, 2088, 2089/1, 2089/2, 2090, 2091/1, 2091/2, 2092, 2093 – 79 %, 2094 – 89 %, 2095, 2096/1, 2096/2, 2097, 2098, 2099/1, 2099/2, 2100, 2101/1, 2101/2, 2104/1, 2104/2, 2104/3, 2104/4, 2104/5, 2106/1, 2107/1, 2108, 2109, 2110/1, 2110/2, 2111/1, 2111/2, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2116/1, 2116/2, 2117/1, 2117/2, 2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127/1, 2127/2, 2128/1, 2128/2 – 75 %, 2129, 2130, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134/1, 2134/2, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149, 2150/2, 2151, 2152, 2154/1, 2154/3, 2154/4, 2154/5, 2155/2, 2155/3, 2155/4, 2156/2, 2156/3, 2156/4, 2157/1, 2157/2, 2158/1, 2158/2, 2160/1, 2161/1, 2161/2, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168/2, 2173/2, 2173/5, 2173/7, 2174/1 – 88 %, 2174/2, 2175/1, 2367/5, 2367/9, 2373/1, 2374, 2375, 2376, 2377, 2380/1, 2380/2 – 83 %, 2382 – 90 %, 2383, 2384, 2385, 2386/1, 2386/2, 2387/1, 2388, 2389/1, 2391/3, 2393/1, 2393/2 – 31 %, 2393/24, 2393/25, 2393/28, 2393/29, 2393/3 – 34 %, 2393/7 – 86 %, 2393/8, 2393/9 – 10 %, 2395/3, 2396, 2397, 2398, 2399/2, 2399/3 – 21 %, 2400/11 – 68 %, 2400/13 – 86 %, 2400/6 – 77 %, 2403/5, 2406, 2407/1, 2407/5, 2408/2, 2409/1, 2409/2, 2410, 2411/2, 2412/2, 2412/4, 2413/1, 2414, 2415, 2416/9, 2417/6 – 28 %, 2421/12, 2421/18, 2421/3, 2421/7, 2422/1, 2423, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435/1, 2435/2, 2436/1, 2436/2, 2437/1, 2437/2, 2438/1, 2439/1, 2439/2, 2440, 2441 – 81 %, 2442, 2443/1, 2443/3, 2445/5, 2449/11 – 20 %, 2449/12, 2449/14, 2450/11, 2451 – 13 %, 2454 – 71 %, 2456, 2457 – 84 %, 2458/1, 2458/4 – 17 %, 2458/5, 2460/4, 2461/5 – 14 %, 2461/6 – 14 %, 2461/3, 2461/4, 2462/5 – 10 %, 2462/3, 2462/4, 2464/1, 2464/2 – 16 %, 2462/6 – 85 %, 2465/3, 2465/4, 2466, 2469, 2471, 2473, 2474, 2475, 2476 – 85 %, 2477, 2478, 2480, 2481, 2484 – 63 %, 2485, 2488, 2490 – 89 %, 2491, 2492, 2493 – 82 %, 2494 – 77 %, 2495, 2496 – 45 %, 2501, 2502, 2504, 2505, 2506/1, 2506/2, 2507/1, 2507/2, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510, 2511/1, 2511/2, 2520/1 – 89 %, 2520/2, 2521/1, 2521/2, 2522/1, 2522/2, 2523/1, 2523/2, 2524, 2525, 2526, 2527, 2529/1, 2529/2, 2530/3, 2530/4, 2530/5, 2530/6, 2531/1, 2531/2, 2532, 2533/1, 2533/2, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560/1, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577/1, 2577/2, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585 – 81 %, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595/1, 2595/2 – 74 %, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626 – 78 %, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661 – 76 %, 2666, 2667/1, 2667/2, 2668, 3012 – 86 %, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3022, 3024, 3027 – 87 %, 3028, 3029, 3030, 3031, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041/1, 3041/2, 3042 – 49 %, 3043/1, 3043/2, 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3046/1, 3046/2, 3047/1, 3047/2, 3048, 3049/1, 3049/2, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054/2, 3054/3, 3054/4, 3055, 3056, 3057, 3058, 3060, 3061/1, 3061/2, 3063/2, 3064/1, 3064/2 – 82 %, 3065/1, 3065/2, 3066/1, 3066/2, 3067, 3068/1, 3068/2, 3069, 3070, 3071, 3073, 3074 – 77 %, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081 in 3111 – 24 %.
170. člen 
(Melioracija Jernejske doline) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Jernejske doline.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 40022.
(3) Melioracija Jernejske doline leži v katastrski občini Sečovlje (2632), parcelne številke: 1192 – 83 %, 1193 – 79 %, 1194/1 – 89 %, 1194/2 – 81 %, 1195, 1196, 1197 – 85 %, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 – 86 %, 1207, 1208 – 82 %, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1299, 1300, 1301, 1302/1 – 82 %, 1304/2, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1328, 1329, 1330 – 79 %, 1331 – 35 %, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346/1, 1346/2 – 34 %, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 – 86 %, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1388, 1389, 1390 – 89 %, 1391 – 86 %, 1392 – 90 %, 1416, 1417, 1418/1, 1418/2, 1418/3, 1419, 1436 – 66 %, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1447, 1448/1, 1448/2 – 65 %, 1460, 1466, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 – 88 %, 1478, 1479 – 87 %, 1480/1, 1480/2, 1481, 1482, 1483 – 84 %, 1484, 1486 – 68 %, 1487/1, 1487/3, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 – 89 %, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 – 87 %, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546 – 83 %, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590/1, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 – 86 %, 1597 – 80 %, 1598 – 66 %, 1599/1, 1599/2, 1600, 1601, 1602 – 69 %, 1603, 1606/1 – 49 %, 1606/2, 1607, 1608, 1609, 1610 – 86 %, 1611, 1612, 1613, 1614/1, 2031/1, 2031/2, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056, 2058 – 38 %, 2059 – 50 %, 2060, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2066 – 85 %, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084 in 2085.
171. člen 
(Melioracija doline Drnice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija doline Drnice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 40032.
(3) Melioracija doline Drnice leži v:
a) katastrski občini Dvori nad Izolo (2629), parcelne številke: 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 248, 249, 2493, 2494, 2495 – 88 %, 2499 – 62 %, 250 – 71 %, 2500, 2504 – 50 %, 251 – 82 %, 252, 253 – 70 %, 2544, 2545 – 85 %, 2546, 2549, 2550, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563/1, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 257 – 15 %, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580 in 2581;
b) katastrski občini Sečovlje (2632), parcelne številke: 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668/1, 2668/2, 2669/1, 2669/2, 2670, 2671/1, 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728 – 40 %, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748 – 86 %, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776/1, 2776/2, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783 – 84 %, 2784, 2785 – 87 %, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888/1, 2888/2, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950/1, 2950/2, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2991 – 11 %, 2995/121 – 37 %, 2995/3 – 35 %, 2995/4 – 46 %, 2995/5 – 53 %, 3022/2 – 87 %, 3023/1 – 86 %, 3024/1, 3024/2, 3024/3, 3024/4, 3025, 3026 – 67 %, 3027 – 74 %, 3028 – 80 %, 3029, 3030, 3031, 3032 – 82 %, 3033 – 86 %, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039 – 83 %, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 – 87 %, 3177, 3178 – 75 %, 3179 – 71 %, 3180, 3181, 3182, 3183 – 66 %, 3184/1, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200/1, 3201, 3202/3, 3202/4 – 72 %, 3206, 3207 – 90 %, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229/2, 5472/1 – 74 %, 5644/1, 5645/1, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796/1, 5797/1, 5798/1, 5799, 5800, 5801, 5802 – 89 %, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5950, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977/1, 5977/2, 5978/1, 5978/2, 5978/3, 5980/1, 5980/2, 5980/3, 5980/4, 5980/5, 5980/6, 5980/7, 5982, 5983, 5984, 5985, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040/1, 6040/2, 6242, 6243 in 6244;
c) katastrski občini Raven (2633), parcelne številke: 1742, 1743, 1744, 1745/1, 1745/2, 1746/1, 1746/2, 1748, 1749, 1750, 1751, 1754, 1755, 1758, 1759, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 – 74 %, 1769/1 – 86 %, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1779 – 74 %, 1780, 1781 – 83 %, 1782, 1783 – 63 %, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 – 86 %, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 – 82 %, 1826, 1827, 1828, 1829 – 84 %, 1830 – 36 %, 1831 – 67 %, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837 – 31 %, 1845, 1846 – 29 %, 1847, 1848, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874, 1880/1, 1881, 1882, 1883/3, 1883/4, 1884/1 – 74 %, 1959/6, 1961 – 69 %, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969/5, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 – 88 %, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361 – 73 %, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1 – 70 %, 441/2 – 89 %, 443 – 88 %, 444 – 88 %, 445, 446, 447, 448, 449, 450 – 63 %, 451 – 78 %, 452 – 72 %, 453, 454, 455/1 – 90 %, 455/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473/1, 473/3 – 44 %, 474/1, 475/1, 476, 477 – 69 %, 480/1, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514/1, 514/2, 515, 516/1, 516/2, 519, 521 – 89 %, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 in 532;
d) katastrski občini Nova vas (2634), parcelne številke: 2606 – 89 %, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628 – 87 %, 2629/1, 2629/2, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635/1, 2635/2, 2635/3, 2636 – 87 %, 2637, 2638, 2639, 2640/1, 2640/2, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2671, 2672, 2673, 2674/1, 2674/2, 2675/1, 2675/2, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2697, 2698, 2699/1, 2699/2 – 22 %, 2918, 2919 – 62 %, 2920, 2921, 2922, 2923/1, 2923/2, 2923/3, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952/1, 2952/2, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2962, 2963, 2964 – 86 %, 2965, 2966, 2967 – 84 %, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977 – 89 %, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2986/1, 2987/1, 2988/1 – 87 %, 2988/3, 2989/2, 2989/3, 2989/4 – 89 %, 2990/1, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023/1, 3024/1, 3025/3, 3025/4, 3026/1, 3026/3, 3027, 3028/1, 3029/1, 3030, 3031/1, 3032/2, 3032/3, 3033/1, 3033/2, 3034/1, 3035/1, 3036/1 – 87 %, 3036/3, 3037/1, 3037/3 – 42 %, 3038/1, 3039/1, 3040, 3041, 3042 – 82 %, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052/1, 3052/2, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067/1, 3067/2, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3707/1, 3707/11, 3707/4 – 69 %, 3707/6, 3707/9 – 83 %, 3731/1 – 79 %, 3731/3, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791 – 87 %, 792, 793/1 – 74 %, 793/2 – 64 %, 794, 795, 796, 797 – 86 %, 798, 799, 800 – 79 %, 801 – 67 %, 802/1, 802/2, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838/1, 838/2, 839, 840, 841 in 842.
172. člen 
(Melioracija na zemljišču Gajevci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na zemljišču Gajevci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42022.
(3) Melioracija na zemljišču Gajevci leži v:
a) katastrski občini Gajevci (0411), parcelne številke: 32/180, 32/181, 32/182 – 83 %, 32/184, 32/185 – 87 %, 32/226 – 57 %, 32/227, 32/229, 32/230, 32/231, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551/1, 551/2, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 557/3, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 559, 560, 561/1, 561/2, 562, 563/1, 563/2, 564, 565, 566, 580, 581, 582, 583, 593, 596/1, 596/2, 597, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605/1, 605/2, 606, 607, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627/1, 627/2, 628, 629/1, 629/2 – 38 %, 630/1, 630/4, 631/1, 631/3, 631/4, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/1 – 62 %, 642/2 – 43 %, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657 in 658;
b) katastrski občini Mala vas (0412), parcelne številke: 393, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 in 436.
173. člen 
(HMS Pesnica–Melioracijsko območje Žamenci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica–Melioracijsko območje Žamenci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42032.
(3) HMS Pesnica–Melioracijsko območje Žamenci leži v:
a) katastrski občini Polenci (0379), parcelne številke: 1150, 1151, 1152, 1153, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 1161/1, 1161/2, 1162, 1163 – 84 %, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1173, 1182, 1184, 1186/1, 1186/2 – 69 %, 1186/3 – 83 %, 1192, 1194, 1195, 1196, 1203/2, 1203/3, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1242, 1243, 1245, 1246/1, 1246/2, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 243/2, 273 – 84 %, 277/2 – 78 %, 334, 335/1, 337/1, 337/2 – 71 %, 337/3 – 57 %, 344, 345 in 346;
b) katastrski občini Prerad (0380), parcelne številke: 581/1, 581/2, 582, 583/1, 585, 586 – 29 %, 587 – 78 %, 588, 589, 602, 603 – 82 %, 604 – 86 %, 605 – 53 %, 606, 607/1, 607/2, 608, 610, 611 in 612/1;
c) katastrski občini Slomi (0382), parcelne številke: 1154, 1155, 1156, 1157, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1186/1, 1186/2, 1189/1, 1190/1, 1190/2 – 86 %, 1193, 1194, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1208, 1209, 1210/1, 1210/2, 1211/1, 1211/2, 1212, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222/1, 1222/2 – 88 %, 1222/3, 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1257, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 in 1266.
174. člen 
(MO Janežovci pri Placarju) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: MO Janežovci pri Placarju.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42042.
(3) MO Janežovci pri Placarju leži v:
a) katastrski občini Vintarovci (0364), parcelne številke: 43/1, 43/2, 48/1, 48/2, 50/5, 50/6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64 – 72 %, 65, 66, 68/3, 68/4, 72/1, 72/2 – 84 %, 73 – 83 % in 842/3 – 60 %;
b) katastrski občini Drstelja (0368), parcelne številke: 302 – 89 %, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 311, 312, 313, 322/2, 322/3, 326/10, 326/12, 326/7, 326/8, 328/2, 329/2, 330/3, 331/2, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 340/3, 341/1 – 88 %, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 345, 347/3, 404/3, 404/4, 406/1 in 406/2.
175. člen 
(Melioracijsko območje Pacinje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Pacinje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42052.
(3) Melioracijsko območje Pacinje leži v:
a) katastrski občini Spodnji Velovlek (0372), parcelni številki: 828 in 830;
b) katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 1952/1, 1952/2, 1955 in 1957.
176. člen 
(Melioracijsko območje Mostje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Mostje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42062.
(3) Melioracijsko območje Mostje leži v katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 1576/5 – 49 %, 2014, 2015/1 – 81 %, 2015/2 – 83 %, 2015/4 – 83 %, 2015/6 – 83 %, 2015/7 – 85 %, 2015/8, 2016, 2019, 2023 – 14 %, 2028, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031, 2034 – 79 %, 2035 – 75 %, 2036, 2037 – 79 %, 2038 – 26 %, 2039, 2040 – 29 %, 2041, 2042, 2044, 2045 – 12 %, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059/1, 2059/2, 2060/1, 2060/2, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 – 28 %, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2068, 2069/1, 2069/2, 2070/1, 2070/2, 2071, 2072, 2073, 2076, 2077, 2081 – 31 %, 2083 – 14 %, 2085 – 22 % in 2086 – 49 %.
177. člen 
(Melioracijsko območje Biš) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Biš.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42072.
(3) Melioracijsko območje Biš leži v katastrski občini Biš (0346), parcelne številke: 1135/2, 341/1 – 89 %, 346/2, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 359/1, 361/1, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 371, 372, 380/1, 380/3, 381/2 – 90 %, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/4, 386/5, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 404 – 84 %, 405 – 84 %, 406 – 83 %, 407/1, 407/2, 409 – 79 %, 411, 413, 416/1 – 80 %, 416/2, 416/3, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 440/1, 441, 447/1 – 84 %, 447/2, 448, 461/2, 461/5, 463/4, 464/1, 464/3, 465/2, 465/4, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 468/2, 468/4, 469/2, 469/4, 470/1, 470/3, 470/4, 534, 537, 538, 539/2, 541/1, 541/2, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 545/2 – 88 %, 545/3, 546, 547, 548, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 550/1, 550/2, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/2 – 89 %, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 586/3, 587, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 593, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621 in 622.
178. člen 
(Melioracijsko območje Ločič, območje VIII/9 – Hvaletinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Ločič, območje VIII/9 – Hvaletinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42082.
(3) Melioracijsko območje Ločič, območje VIII/9 – Hvaletinci leži v:
a) katastrski občini Ločič (0350), parcelne številke: 259/2, 261/1, 262, 263, 264/1, 265/1, 271/5, 272/2, 273, 274, 275/2, 276/2, 278, 416/4, 419/2, 423/2, 423/3, 424/1, 426 – 71 %, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449/1, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460, 461 in 462;
b) katastrski občini Svetinci (0351), parcelne številke: 710/2, 711, 713/1, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 736/2, 737/2, 783/3, 784/3, 786/3, 786/4, 787/3 in 787/4;
c) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 637/4, 637/5, 638, 639, 640 in 649/3;
d) katastrski občini Grlinci (0353), parcelne številke: 187/2, 188, 189, 190, 191/1, 192, 193/1, 194/2, 197/2, 198/2, 206/2, 207/3, 207/4, 208/3, 208/4, 209/2, 209/4, 209/6, 211/1, 212/1, 213/1, 213/3 – 89 %, 213/5, 219/2, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 221/1, 221/2, 223/2, 223/3, 223/4 in 223/5;
e) katastrski občini Levanjci (0361), parcelne številke: 207, 208/2, 208/3, 208/4, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228/2, 229, 230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 234/3, 235/1, 235/2, 236, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243/1, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 260/1, 260/2, 260/3, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 266, 267/1, 267/2, 268, 269/2, 270/2, 271, 272/1, 273, 274/1, 274/2, 275, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2 in 278;
f) katastrski občini Spodnji Velovlek (0372), parcelne številke: 707/1, 708/1, 709/1, 710/2, 711/3, 711/4, 712/2, 713/2, 714/2 in 715/2;
g) katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 146/1 in 146/11.
179. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje »Tibolci–Zamušani«) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje »Tibolci–Zamušani«.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42092.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje »Tibolci–Zamušani« leži v:
a) katastrski občini Tibolci (0381), parcelne številke: 1004, 1006, 1008, 1009, 1011/1, 1011/2, 1019, 1020, 1021, 1023/1, 1023/2, 1025, 1027, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041 – 85 %, 1043/1, 1044/1, 1049 – 85 %, 1051, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1082/2 in 1107/1 – 54 %;
b) katastrski občini Moškanjci (0407), parcelne številke: 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 806/1, 806/2 – 61 %, 807, 808, 809/1, 810/13, 810/15, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824 – 68 %, 825, 826, 827, 829, 830, 831 in 832;
c) katastrski občini Gorišnica (0408), parcelne številke: 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2 – 88 %, 585 – 86 %, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 – 28 %, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627/5, 628/2, 628/5 – 33 %, 628/6, 629, 630, 631, 632, 633, 635/1, 635/2, 636, 637, 638 – 46 %, 639 – 88 %, 640/1, 640/2 – 68 %, 642/1, 642/2, 643 – 55 %, 644, 645/1, 645/2, 646 – 34 %, 647/1, 647/5 – 63 %, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/1, 682/2, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730/1, 731, 732, 733, 734, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 736/6, 737, 738, 740, 741/1, 741/2, 742 in 753;
d) katastrski občini Zamušani (0409), parcelne številke: 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015 – 76 %, 1016 – 87 %, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1066, 853/1, 853/2, 853/3, 854, 855, 856/1, 862, 863/1, 864/4, 867/1, 868/1, 869/1, 870/1, 872/1, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880/1, 880/2, 881 – 79 %, 882, 883, 884/1, 884/2, 884/3, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896/5, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 959/1, 960 – 70 %, 963/1, 963/2 – 79 %, 963/3 – 78 %, 964, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969, 970, 971, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992 – 83 %, 993/2, 996/2, 996/3, 996/4, 997 in 998;
e) katastrski občini Formin (0410), parcelne številke: 521, 522, 523/1, 524/1, 524/2, 528, 529, 530, 532/1, 532/2 – 79 %, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 535 in 536.
180. člen 
(Melioracija Pesniške doline – Območje IX/a) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – Območje IX/a.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42102.
(3) Melioracija Pesniške doline – Območje IX/a leži v katastrski občini Trnovska vas (0345), parcelne številke: 660/1, 661/2, 664, 666, 669/1 – 75 %, 669/2 – 15 %, 670/1, 673/1, 673/2, 673/3, 676/10, 676/11, 676/12, 676/13, 676/15, 676/16, 676/17, 676/18, 676/19, 676/20, 676/21, 676/22, 676/23, 676/24, 676/25, 676/26, 676/27, 676/28, 676/29, 676/3, 676/31, 676/32, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 677/1, 677/2 – 24 %, 678/1, 679, 680/2, 680/4, 681/3, 681/5 – 88 %, 682, 773/1, 776/1, 779, 780/1, 781/1, 781/2, 782/1, 782/3, 783/2, 787/1, 787/3, 787/9, 788/1, 788/2, 789/1, 789/2, 790/2, 791/2 in 792.
181. člen 
(MO ob Brnici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: MO ob Brnici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42122.
(3) MO ob Brnici leži v:
a) katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 1669, 1671/1, 1671/2, 1673, 1674, 1675/1, 1678, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1685, 1686/1 in 1686/2;
b) katastrski občini Hlaponci (0376), parcelne številke: 857, 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 878/1, 880/1, 883, 889, 890, 891, 892, 893 in 894;
c) katastrski občini Slomi (0382), parcelne številke: 1028/1, 1028/2, 1029, 1030 – 78 %, 1031, 1032 – 87 %, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 in 1153.
182. člen 
(Melioracija Pesniške doline – MO 12 – Strejaci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – MO 12 – Strejaci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42132.
(3) Melioracija Pesniške doline – MO 12 – Strejaci leži v:
a) katastrski občini Slomi (0382), parcelne številke: 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 – 84 %, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099/1, 1099/2, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107 – 84 %, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1115/2, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1127, 1131, 1134/1, 1134/2, 1150, 1151, 1152, 1274, 1275, 1276, 780/1 – 78 %, 781/1 in 784/1 – 70 %;
b) katastrski občini Moškanjci (0407), parcelne številke: 775, 776, 777, 779 in 780.
183. člen
(Melioracija Pesniške doline – območje XV.) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – območje XV.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42162.
(3) Melioracija Pesniške doline – območje XV. leži v:
a) katastrski občini Svetinci (0351), parcelne številke: *58, 629/11 – 83 %, 629/12, 629/13, 629/14, 629/18, 629/19, 630/1, 630/3, 631, 632/1, 632/2, 633, 635, 636, 637/1, 637/2, 638/1, 638/2, 639/1, 639/2, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 646/3, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 650/3, 651, 652, 653, 668/3 – 32 %, 670/1, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685/1, 685/2, 686, 689/1 – 13 %, 689/2, 744/2, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 756, 757/1, 758/2, 764/2, 766/1, 767, 768, 769, 770/2 – 86 %, 771/1, 773/2 – 42 %, 773/3 – 81 %, 907, 910/1 – 31 %, 910/2, 910/3, 912, 913/1, 913/2, 916, 917, 918 – 13 %, 920, 924, 925, 926, 927, 928 in 929;
b) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 453/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 482/1, 482/2, 483, 484, 485, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490, 491, 492, 495, 499/1, 499/2, 503, 504, 505, 507/1, 507/2, 508/1, 510, 512/1, 513/2, 516, 518/1, 521, 532/1, 532/2, 533/1, 540/1, 540/10, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 543, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 547/1 – 90 %, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549/1, 549/3, 549/7, 550/1, 550/2, 550/3, 550/5, 550/7 – 90 %, 551, 552/1 – 83 %, 552/2 – 18 %, 552/3, 553/1, 553/3, 554/1, 554/3, 555/1, 556/1, 557/2, 559/1, 560/1, 599/8, 6, 600/1, 600/3, 601, 700, 704, 705, 706/1, 706/2, 706/3, 722, 724, 725 in 726.
184. člen 
(HMS Pesnica – Mužjak (območje XVI)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Mužjak (območje XVI).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42172.
(3) HMS Pesnica – Mužjak (območje XVI) leži v:
a) katastrski občini Svetinci (0351), parcelna številka: 654;
b) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 553/2, 554/2, 554/4, 555/2, 555/3, 556/2, 556/3, 557/1, 557/3, 559/2, 560/3, 561, 562/1, 563/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 573, 574, 575, 576, 577/4, 577/5, 577/6, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 580, 581/1, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 587, 588/1, 589/2 – 87 %, 590/1, 591, 592/1, 594, 595, 596/1, 596/2, 597/1, 598, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 600/2 – 82 %, 602/1, 602/2, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 604/7, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 617/3, 617/4, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 622, 623/1, 623/2, 624, 625, 626, 627, 628/1, 628/2, 628/3, 630, 631, 632/2, 632/3, 633/6 in 634/3.
185. člen 
(Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42192.
(3) Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3 leži v:
a) katastrski občini Trnovec (0423), parcelne številke: 306, 308, 309, 310, 311, 312 in 314;
b) katastrski občini Apače (0424), parcelne številke: 712, 713, 714, 715, 717, 719, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749/1, 752 – 88 %, 754 – 85 %, 756, 758, 760, 761, 762/1, 762/2, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771/1 – 76 %, 771/2, 777, 780, 783/1, 783/5 – 13 %, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786, 787, 788, 789/1, 789/2, 789/3 – 41 %, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 791/3, 792, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822/1, 822/2, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843/1, 843/2, 846, 859, 860, 861, 862, 863, 866, 867, 868, 869, 870, 872/1, 872/2 – 87 %, 873/1, 873/2, 875, 876, 877, 878, 879, 881/2, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 in 904;
c) katastrski občini Lovrenc na Dravskem Polju (0425), parcelne številke: 1206, 1207, 1208/1, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1228/1, 1228/2, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240/3, 1240/6, 1240/9, 1241 – 83 %, 1242/2 – 84 %, 1243/2, 1244, 1245, 1246/1, 1246/2, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 410/2 – 68 %, 417/2 – 71 %, 420/2 – 59 %, 464/2 – 63 %, 467/2 – 76 %, 472/2 – 76 %, 475/2 – 79 %, 476/2 – 79 %, 479/2 – 77 %, 480/2 – 76 %, 483/2 – 41 %, 531/1, 531/2, 532, 533/2, 534/2, 535, 536, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/1, 576/1 – 82 %, 576/10, 576/11, 576/12, 576/13, 576/14, 576/15, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 576/6, 576/7, 576/8, 576/9, 577/1, 577/10, 577/121, 577/122 – 21 %, 577/28, 577/3, 577/31, 577/33, 577/75, 577/76, 577/77, 577/78, 577/79, 577/8, 577/80, 577/81, 577/82, 577/83, 577/84, 577/85, 577/87, 577/88, 577/89, 577/90 in 577/91;
d) katastrski občini Župečja vas (0426), parcelne številke: 322/2, 325/1, 326, 329, 330, 333/1, 334/1, 337/1, 338/1, 342/1, 343, 344/3, 347/2, 348, 349, 350/2, 353/2, 354, 355, 356/2, 359/2, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362/2, 363/2, 364, 365, 366/2, 368, 369/1, 369/2, 372, 373, 374, 375/2, 376, 377, 383, 384, 387/1, 387/2, 388/1, 886/4, 899, 932/1, 932/2, 932/3, 933, 934, 935, 936, 937, 938/1, 938/2, 939, 940 in 941;
e) katastrski občini Podlože (0437), parcelne številke: 1456/1, 1456/2, 1457, 1458, 1460/1, 1460/2, 1461/1, 1461/2, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474/1, 1474/2, 1476/1, 1476/2, 1478/2, 1478/3, 1480/1, 1480/2, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486/1, 1486/2, 1487/1, 1487/2, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491, 1492, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1504/1, 1504/2, 1508, 1511, 1512/1, 1512/2, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1530, 1532, 1534/1 – 33 %, 1534/2, 1535/1 – 17 %, 1535/2, 1537, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1540, 1541/1 – 26 %, 1541/2, 1542/1 – 12 %, 1542/2 – 51 %, 1542/3, 1544, 1545 in 1546;
f) katastrski občini Zgornja Pristava (0445), parcelne številke: 1309, 1310, 1311, 1312, 1314/1, 1314/2, 1316/1, 1316/2 – 89 %, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323/1 in 1323/2.
186. člen 
(HMS Polskava – Od Župečje vasi do Mihovcev) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Od Župečje vasi do Mihovcev.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42232.
(3) HMS Polskava – Od Župečje vasi do Mihovcev leži v:
a) katastrski občini Župečja vas (0426), parcelne številke: 212/1, 212/5, 212/6, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 234, 239, 240, 246, 247, 252, 253, 258, 259, 260, 264, 265, 270, 271, 276, 277, 282, 283, 288, 289, 292, 293, 295/1, 295/2, 296, 887/1, 888/1, 888/4, 888/5, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 – 84 %, 919/1, 923, 924, 925, 926 – 85 %, 927 – 68 %, 928, 929, 930/1 – 88 % in 930/2;
b) katastrski občini Pleterje (0427), parcelne številke: 1000/1, 1000/2, 1001, 1002/1, 1002/2, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1007/1, 1008, 1009, 1010, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023/1, 1023/2, 1024/1, 1024/2, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 138/1, 142/1 – 26 %, 142/3 – 88 %, 757/1, 758/1, 759/1, 941, 943/1, 943/3, 943/4, 944, 945, 946, 947/1, 947/2, 948, 950, 951, 952, 953, 954, 956/1, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 971, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 977/1, 977/2, 978/1, 978/2, 979, 980, 986, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 993, 994/1, 994/2, 994/3, 997, 998 in 999;
c) katastrski občini Mihovce (0428), parcelne številke: 1000/1, 1000/2, 906/1, 906/2, 908 – 76 %, 909/2, 909/3, 909/4 – 18 %, 909/5, 909/6, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917/3, 917/4, 918, 919, 920/1, 920/2, 921/1, 921/2, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938/1, 938/2, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 946, 947/1, 947/2, 948, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 952/1, 952/2, 952/3, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962/1, 962/2, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 971, 972/1, 972/2, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979/1, 979/2, 980, 981, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/2, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998/1, 998/2, 998/3 in 999;
d) katastrski občini Podlože (0437), parcelne številke: 1317, 1318, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1360/1, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375/1, 1375/2, 1376, 1378, 1381, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428/1 – 90 %, 1428/2, 1442 in 1447.
187. člen 
(Melioracija Pesniške doline – območje Drbetinci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline – območje Drbetinci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42382.
(3) Melioracija Pesniške doline – območje Drbetinci leži v:
a) katastrski občini Drbetinci (0344), parcelne številke: 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816 in 817;
b) katastrski občini Trnovska vas (0345), parcelne številke: 1055, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063 in 1064;
c) katastrski občini Biš (0346), parcelna številka: 1162;
d) katastrski občini Spodnje Verjane (0546), parcelne številke: 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194 in 195.
188. člen 
(Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42412.
(3) Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci leži v:
a) katastrski občini Janežovci (0369), parcelne številke: 570, 571/1, 571/2, 571/3, 572, 575, 576/1, 580/4 – 77 %, 585/1, 585/2, 613/1, 613/10, 613/11, 613/12, 613/13, 613/14, 613/15, 613/16, 613/17, 613/18, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 613/9, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 623/1, 623/11, 623/12, 623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8, 623/9, 631/1, 631/2, 631/3, 631/4, 631/5, 631/6, 635/1, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 636/1, 636/10, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 636/16, 636/17, 636/18, 636/19, 636/20, 636/21, 636/22, 636/23, 636/24, 636/25, 636/26, 636/27, 636/28, 636/29, 636/30, 636/31, 636/32, 636/33, 636/34, 636/35, 636/36, 636/37, 636/9, 637/1, 637/3, 637/4, 637/5, 651, 652, 653, 656, 691/102, 691/103, 691/104, 691/105, 691/106, 691/107, 691/108, 691/109, 691/110, 691/111, 691/112, 691/113, 691/114, 691/115, 691/116, 691/117, 691/118, 691/119, 691/120, 691/121, 691/122, 691/123, 691/135, 691/137, 691/139, 691/141, 691/151, 691/152, 691/39, 691/43, 691/49, 691/50, 691/51, 691/52, 691/54, 691/55, 691/57, 691/58, 691/59, 691/60, 691/61, 691/62, 691/63, 691/64, 691/65, 691/66, 691/68, 691/69, 691/70, 691/71, 691/72, 691/73, 691/74, 691/75, 691/76, 691/77, 691/78, 691/79 – 89 %, 691/80, 691/81, 691/82, 691/83, 691/84, 691/89 in 691/99;
b) katastrski občini Nova vas pri Ptuju (0389), parcelne številke: 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/4, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/5, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/6, 1/60, 1/61 – 83 %, 1/7 in 1/8.
189. člen 
(HMS Pesnica – MO Levanjci (območje 7a)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO Levanjci (območje 7a).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42432.
(3) HMS Pesnica – MO Levanjci (območje 7a) leži v:
a) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 657/1, 659, 660, 661 in 662;
b) katastrski občini Levanjci (0361), parcelne številke: 905, 906, 908, 909, 910, 914, 916, 919, 920, 922, 924, 925, 928/1, 928/2, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969, 971, 972 in 974.
190. člen 
(Levanjci XVIII) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Levanjci XVIII.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42442.
(3) Levanjci XVIII leži v:
a) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 609/2 – 60 %, 610/1, 610/2, 610/3, 611/1 – 90 %, 611/5, 611/6, 614, 615, 616, 617/1, 617/2, 618/2 – 85 %, 619/2, 620/2, 632/1, 632/4, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 633/5, 634/1, 634/2, 635, 636 in 647/2 – 58 %;
b) katastrski občini Levanjci (0361), parcelne številke: 160/2 – 83 %, 162/3, 162/4 – 89 %, 163/1, 163/2, 163/3, 180/2 – 85 %, 184, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203/1, 204, 205, 206, 208/1, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 214/2, 215/2, 218, 223, 227, 228/1, 279/1, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 283, 284, 285/1, 286/1, 287/1, 295/1 – 64 %, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/2, 864/2 in 864/3;
c) katastrski občini Zgornji Velovlek (0371), parcelne številke: 389/3 – 86 %, 389/4 – 76 %, 396/3, 397/2, 398/1 – 80 %, 399/1, 399/2 – 48 %, 400/1 – 55 %, 400/2, 400/5, 401/2 – 66 %, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404, 405/1 – 87 %, 405/2, 405/3, 405/4, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409, 410/1, 410/2, 410/3 in 420.
191. člen 
(Pri Janezu) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Pri Janezu.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42452.
(3) Pri Janezu leži v:
a) katastrski občini Hvaletinci (0342), parcelne številke: 709/1, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 724, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4 in 801/1;
b) katastrski občini Vitomarci (0343), parcelne številke: 1132/4, 1132/7, 1132/8, 1140, 705/1, 706/1, 707/1, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 710/1, 711, 712, 713/1, 713/2, 714/1, 716/1, 716/2, 720/1, 721/1, 723/1, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728/1, 730, 731/1, 732/1, 732/2, 734/1, 735 in 736;
c) katastrski občini Svetinci (0351), parcelne številke: 780/1, 781, 782/1, 785/1, 786/2, 791/2, 792, 793, 794 in 840/3;
d) katastrski občini Desenci (0352), parcelne številke: 567/1, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 649/1 in 649/2.
192. člen 
(HMS Pesnica – MO 9 – ob Krki (Mostje – Gabernik – Juršinci)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO 9 – ob Krki (Mostje – Gabernik – Juršinci).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42462.
(3) HMS Pesnica – MO 9 – ob Krki (Mostje – Gabernik – Juršinci) leži v:
a) katastrski občini Juršinci (0358), parcelne številke: 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 729/1, 729/2 – 83 %, 731/1, 731/2 – 61 %, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 749, 750, 751, 752, 753 in 754;
b) katastrski občini Dragovič (0359), parcelne številke: 489/1, 489/2, 491, 493, 499, 500, 501, 502 in 503;
c) katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1726, 1729/1, 1729/2, 1731, 1733, 1735/1, 1735/2, 1736, 1737/1, 1737/2, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747 – 89 %, 1748, 1749, 1750, 1751 in 1752.
193. člen 
(HMS Pesnica – območje Žrebečjak (XIX.)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – območje Žrebečjak (XIX.).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42472.
(3) HMS Pesnica – območje Žrebečjak (XIX.) leži v katastrski občini Levanjci (0361), parcelne številke: 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 – 87 %, 901, 902 in 903.
194. člen 
(HMS Pesnica – območje Svetinci (območje 6)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – območje Svetinci (območje 6).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42482.
(3) HMS Pesnica – območje Svetinci (območje 6) leži v katastrski občini Svetinci (0351), parcelne številke: 852, 853, 854, 855, 857 – 54 %, 858, 859, 861/1, 861/2, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 in 890 – 89 %.
195. člen 
(HMS Pesnica – Velovlak II. (območje 7)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Velovlak II. (območje 7).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42502.
(3) HMS Pesnica – Velovlak II. (območje 7) leži v katastrski občini Spodnji Velovlek (0372), parcelne številke: 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1 in 761/2.
196. člen 
(Balajsovci, Biš, območje VII, VIII, IX) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Balajsovci, Biš, območje VII, VIII, IX.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42512.
(3) Balajsovci, Biš, območje VII, VIII, IX leži v:
a) katastrski občini Trnovska vas (0345), parcelne številke: 1, 1023/6 – 73 %, 1030/16, 1034/1, 1035/1, 170/2, 178/1, 182/1, 183/1, 183/2, 188/1, 189/1, 189/2, 189/4 – 42 %, 190/1, 190/2, 190/3 – 80 %, 190/4, 191, 193/1, 193/2, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 2/1, 2/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/1, 237/2, 238/1, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 240/2, 242/2, 242/3, 244/3, 244/4, 266, 267, 268 – 80 %, 269 – 54 %, 270, 271 – 87 %, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294/1 – 77 %, 294/2, 295, 296, 297, 298, 299, 300/1 – 77 %, 300/2, 301/1 – 89 %, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1 – 89 %, 307/2 – 64 %, 309/1, 309/2, 310, 311/1, 311/2, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316/1, 317, 318, 319/1, 320/2 – 83 %, 398/1, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 406/3, 435/16, 5, 6, 7 in 8/1;
b) katastrski občini Biš (0346), parcelne številke: 1134/5 – 71 %, 1134/6, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/4, 217/1, 218/3 – 72 %, 316/1 – 79 %, 316/2 – 86 %, 323, 324, 325, 326/1 – 89 %, 327 – 73 %, 328/1, 328/2, 328/3, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 333/3, 334/1, 334/2, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340/1, 341/4, 342, 343, 344, 345/1, 373/2, 374 in 375.
197. člen 
(HMS Pesnica – MO 3 – Ločič II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO 3 – Ločič II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42522.
(3) HMS Pesnica – MO 3 – Ločič II leži v:
a) katastrski občini Trnovska vas (0345), parcelne številke: 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096, 1099, 1103, 1104, 1105 – 85 %, 1109, 1114, 1115, 1116, 1121, 1122, 1123, 1124 in 1125;
b) katastrski občini Ločič (0350), parcelne številke: 550/1, 550/2, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 in 566.
198. člen 
(Vitomarci 7,8,9, območje X, XI) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Vitomarci 7,8,9, območje X, XI.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42532.
(3) Vitomarci 7,8,9, območje X, XI leži v:
a) katastrski občini Vitomarci (0343), parcelne številke: 1132/2, 1142, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4 in 52/2;
b) katastrski občini Drbetinci (0344), parcelni številki: 818 in 819;
c) katastrski občini Trnovska vas (0345), parcelne številke: 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 102/3, 1023/4, 1031/5, 1033/10, 1033/3, 1033/6, 1033/9, 1034/6, 104/10, 106/1, 106/2, 1067, 112, 113, 114, 115, 116/2, 116/3, 117, 119, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/3 – 86 %, 126/3, 141/1, 142, 143, 145, 146, 148/2, 148/4, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 165, 166, 168/1, 168/2, 169, 170/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178/3 – 81 %, 179/1, 180, 182/2, 183/3, 183/4, 188/2 – 64 %, 307/3 – 86 %, 307/4 – 84 %, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 86, 87/1, 87/3, 87/4, 88/1, 91/2, 92/2, 95/2, 95/3, 96 in 97;
d) katastrski občini Ločič (0350), parcelne številke: 493, 494, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4 – 81 %, 496/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 502/2, 504/1, 504/2 – 67 %, 505, 506, 507/1, 507/2, 508, 509, 512, 514/1, 514/2, 517, 518/1 – 80 %, 518/2, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 525/3 – 71 %, 526, 527/1, 527/2, 539/1 in 570.
199. člen 
(HMS Pesnica – območje Formin 1 in 2) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – območje Formin 1 in 2.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42552.
(3) HMS Pesnica – območje Formin 1 in 2 leži v:
a) katastrski občini Formin (0410), parcelne številke: 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 568/1, 568/2, 569, 572, 573, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 585, 593, 596, 598, 599, 629/1, 629/4, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 634, 635, 636, 637, 640, 642, 643, 644, 645/1, 645/2, 645/4, 645/5, 645/7, 645/8, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 648/3, 649/1, 649/10, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 649/8, 649/9, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 652/1, 652/3, 652/4, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 658/1, 658/3, 659/1, 659/2, 659/4, 660/1, 660/2, 660/3, 660/5, 661/1, 661/2, 661/3, 661/5, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676 in 677;
b) katastrski občini Gajevci (0411), parcelne številke: 33, 34, 631/2, 705, 706, 708 in 710.
200. člen 
(HMS Pesnica – Melioracijsko območje Dornava–Mezgovci) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Dornava–Mezgovci.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42562.
(3) HMS Pesnica – Melioracijsko območje Dornava–Mezgovci leži v:
a) katastrski občini Mezgovci (0383), parcelne številke: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 – 74 %, 461, 462, 463 in 464;
b) katastrski občini Dornava (0384), parcelne številke: 145/2 – 81 %, 152/1, 152/2, 153/6 – 48 %, 205/2 – 85 %, 208/3 – 56 %, 209/3 – 86 %, 220/7 – 62 %, 58/1 – 87 %, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 904, 905, 906, 908, 909/1, 909/2, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917/3, 918, 919, 920, 921, 922/1, 923/1, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 966, 967, 969/2, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976 – 57 %, 977, 978, 979, 980, 981, 982 – 13 % in 983.
201. člen
(HMS PESNICA – Melioracijsko območje Podvinci–Pacinje, Desenci–Velovlek) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS PESNICA – Melioracijsko območje Podvinci–Pacinje, Desenci–Velovlek.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42572.
(3) HMS PESNICA – Melioracijsko območje Podvinci–Pacinje, Desenci–Velovlek leži v:
a) katastrski občini Spodnji Velovlek (0372), parcelne številke: 768, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 771, 772, 773, 774, 775, 786, 787, 788, 789, 790, 793, 794, 795, 799, 800, 802, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 814, 815, 835, 836/1, 836/2, 838, 839, 840, 841, 842, 843/1 – 72 %, 843/2, 844, 845, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 878, 879, 880, 881, 882/2, 882/3, 882/4, 885 – 83 %, 887, 891, 893, 894, 900, 903, 904, 905, 906/1, 906/2, 907, 908, 909, 911, 912, 913/1, 913/2, 914, 915, 916/1, 916/2, 916/3, 918, 921, 922, 930/1, 930/2, 931, 932, 934, 935, 938 in 939;
b) katastrski občini Podvinci (0385), parcelne številke: 1095, 1096, 1097, 1098, 1102, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110, 1111, 1113 in 1114;
c) katastrski občini Pacinje (0386), parcelne številke: 189/3, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 787, 791, 794, 795, 796, 797, 801, 802, 803, 804, 805, 806/2 – 35 %, 806/4 – 85 %, 806/6 – 80 %, 807, 809, 810/1, 810/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 828, 829, 830, 831, 834/1, 835, 836, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 848/1 – 74 %, 850 – 87 %, 851, 852, 853, 854, 860, 861, 862, 869, 871, 872, 873, 875/1, 875/2, 876/1, 876/2, 877/1, 877/2, 878, 879/1, 879/2, 882, 884, 885, 886, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 921, 926, 927, 928, 930, 931, 938, 942/1, 943/4, 944/1 – 62 %, 945, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 972, 973 – 32 %, 979, 982/1, 982/2, 987, 988, 989, 991, 992, 998 in 999.
202. člen 
(HMS Pesnica – območje Velovlak) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – območje Velovlak.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42592.
(3) HMS Pesnica – območje Velovlak leži v:
a) katastrski občini Zgornji Velovlek (0371), parcelne številke: 371/5, 372/4, 373/3, 374/1, 375/1, 376/2, 377/1, 377/3, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 382/3, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 384/2, 384/3, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389/1 – 35 %, 389/2, 390, 391/2, 391/3, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397/1, 398/2, 399/3, 399/4, 400/3, 400/4, 402/3, 423/1, 423/2, 424, 425, 427, 428, 429 in 433;
b) katastrski občini Spodnji Velovlek (0372), parcelne številke: 614/2, 617/1, 617/2, 676 – 56 %, 766, 780/1, 780/2, 780/3, 783, 822 in 824.
203. člen 
(Dornava) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Dornava.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42602.
(3) Dornava leži v:
a) katastrski občini Dornava (0384), parcelne številke: 822/1, 822/2, 822/3, 824, 827, 829, 836, 837, 839, 840 in 870;
b) katastrski občini Podvinci (0385), parcelne številke: 1115/1, 1115/2 in 1116.
204. člen
(HMS Pesnica – MO 10 – Mostje III) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO 10 – Mostje III.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 42662.
(3) HMS Pesnica – MO 10 – Mostje III leži v katastrski občini Mostje (0373), parcelne številke: 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1767, 1769, 1770/1, 1770/2, 1773, 1778, 1779, 1781, 1783, 1784, 1786, 1790, 1791, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831/1, 1831/2, 1832/1, 1832/2, 1833/1, 1833/2, 1835, 1836, 1837 in 1838.
205. člen 
(Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad II.) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad II..
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 49012.
(3) Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad II. leži v katastrski občini Dobrava (0861), parcelne številke: 1012 – 36 %, 1013 – 79 %, 1015, 1018, 1022, 1023 – 87 %, 1028/5 – 34 %, 1040, 1044/12, 1044/2 – 46 %, 1044/35 – 84 %, 1044/5 – 87 %, 1045/2, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1048, 1049/1, 1050, 1051, 1058/1, 1058/2, 1060/1, 809/1, 809/2 – 56 %, 928/1, 928/2, 928/22 – 32 %, 928/5, 928/8 in 928/9.
206. člen 
(Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dovže) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dovže.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 49032.
(3) Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dovže leži v katastrski občini Dobrava (0861), parcelne številke: 537, 542, 543/1, 543/2, 544, 545/2, 545/4, 546, 551/2, 551/3 – 42 %, 551/6, 552/2, 552/3, 552/4 – 87 %, 553/1, 553/2 – 88 %, 553/3, 553/5, 553/6, 553/7, 554/2, 554/3, 554/4, 573/1, 579/2, 581, 582, 583/1, 583/2, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5 in 589/7.
207. člen 
(Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad I.) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad I..
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 49042.
(3) Melioracijsko območje Mislinjska dobrava – Dobrovski grad I. leži v katastrski občini Dobrava (0861), parcelne številke: 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1055/2, 1067/17, 1067/23, 1067/5, 1067/63, 1067/64, 1067/65, 1067/68, 1067/69, 1067/76 in 1067/77.
208. člen 
(Melioracija ob Ložnici pri Makolah) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Ložnici pri Makolah.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50062.
(3) Melioracija ob Ložnici pri Makolah leži v:
a) katastrski občini Črešnjevec (0751), parcelne številke: 1692, 1693, 1694, 1710, 1711, 1729, 1730, 1733, 1735, 1742, 1743, 1744 in 1745;
b) katastrski občini Cigonca (0766), parcelne številke: 688;
c) katastrski občini Laporje (0769), parcelne številke: 765, 768, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 816, 817, 818, 819, 820/1 in 820/2;
d) katastrski občini Vrhole pri Laporju (0770), parcelne številke: 1297 – 89 %, 1298, 1300, 1301, 1303 – 45 %, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1320, 1321, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329/1, 1329/3, 1330/1, 1332, 1333, 1334/1, 1334/2, 1337, 1338, 1339, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1367/1, 1367/2, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387 in 1388;
e) katastrski občini Pretrež (0771), parcelne številke: 120/2 – 74 %, 120/3 – 82 %, 120/10, 120/11, 120/5, 120/6, 125/10, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 721, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2 in 748.
209. člen 
(HMS Polskava – Črete in Stari log) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Črete in Stari log.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50092.
(3) HMS Polskava – Črete in Stari log leži v:
a) katastrski občini Spodnje Jablane (0432), parcelne številke: 745, 746, 747 in 748;
b) katastrski občini Pongrce (0434), parcelne številke: 526, 528/1, 528/2, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 in 540;
c) katastrski občini Šikole (0435), parcelne številke: 989, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 991/6, 991/7 in 991/8;
d) katastrski občini Spodnja Polskava (0748), parcelne številke: 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1574/1, 1574/2, 1575, 1579, 1580, 1581 in 1582;
e) katastrski občini Vrhloga (0750), parcelne številke: 1092, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1097, 1098, 1099/8, 1102 – 44 %, 1103, 1109 – 47 %, 1110, 1111 – 84 %, 1113, 1121, 1122/2, 1131 – 78 %, 1134, 1135, 1136, 1137/1, 1138/2 – 37 %, 1171, 1172, 1173/6 – 83 %, 1173/7, 1195, 1199/1, 1199/3, 1199/4, 1200, 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1203/1, 1203/2, 1206, 1207, 1209/1, 1209/2, 1210, 1212, 1215, 1217 – 85 %, 1218 – 83 %, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1229/5, 1229/6, 1230/2, 1230/3, 1230/4 in 1230/5;
f) katastrski občini Gaj (2661), parcelne številke: 732, 733/3, 737, 738, 739, 740, 741/1 – 49 %, 741/2, 991, 992, 995 in 997.
210. člen 
(HMS Polskava – Devina) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Devina.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50112.
(3) HMS Polskava – Devina leži v:
a) katastrski občini Pokoše (0747), parcelne številke: 435/1, 440/1, 440/2 – 77 %, 440/4 – 83 %, 442, 443, 444, 445/1, 446/4, 447/1, 448/1, 448/2, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 453/5, 454, 458, 471 in 473;
b) katastrski občini Spodnja Polskava (0748), parcelne številke: 1536, 1538, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1543/1, 1543/10, 1543/11, 1543/12, 1543/13, 1543/14, 1543/15, 1543/16, 1543/17, 1543/18, 1543/19, 1543/2, 1543/21, 1543/22, 1543/3, 1543/4, 1543/5, 1543/6, 1543/7, 1543/8, 1543/9, 1567 in 1571;
c) katastrski občini Vrhloga (0750), parcelne številke: 477/172 – 88 %, 539/1, 540/1 – 78 %, 540/3 – 67 %, 542/4, 542/6 – 90 % in 542/8;
d) katastrski občini Črešnjevec (0751), parcelne številke: 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1488, 1489, 1490, 1492/1 – 81 %, 1493/1, 1493/3, 1493/4, 1493/5, 1493/6, 1493/7, 1497, 1498/1, 1498/2 – 86 %, 1499 – 88 %, 1502, 1504, 1506, 1508, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1512/5, 1512/6, 1513, 1514 – 38 %, 1515, 1516, 1517, 1518/4, 1520/1, 1520/2 – 23 %, 1522, 1532, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1538/1, 1538/2, 1541/1, 1541/2 – 79 %, 1541/3, 1546 – 88 %, 1549, 1550 – 48 %, 1551, 1553, 1554, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1557/4, 1557/5, 1558, 1559, 1560, 1561, 1564, 1565, 1566, 1567, 1570/1 – 62 %, 1570/6, 1571/2, 1572, 1577, 1578, 1580, 1582/2, 1582/3, 1582/5, 1585, 1591/1, 1591/10 – 85 %, 1591/2, 1591/6, 1591/7, 1591/8, 1591/9, 1594, 1596, 1599, 1602, 1608, 1609, 1610, 1613, 1616, 1618/2 – 80 %, 1618/3, 1620/1, 1620/2, 1620/3, 1620/4, 1621, 1624, 1627, 1629/10, 1629/3, 1629/5, 1629/6, 1629/7, 1629/8, 1629/9, 1630, 1631, 686/130 – 68 %, 686/131, 686/133, 686/327, 686/328, 686/329 in 845.
211. člen 
(Melioracija Ložnica – Sp. Pečke) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Ložnica – Sp. Pečke.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50132.
(3) Melioracija Ložnica – Sp. Pečke leži v:
a) katastrski občini Štatenberg (0772), parcelne številke: 1550, 1551, 1552, 1554, 1555 – 83 %, 1556/1, 1556/2, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1569/1, 1569/2 – 66 %, 1569/3, 1572, 1577, 1581/1, 1581/2, 1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1606, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1619, 1620, 1621 – 58 %, 1623/1, 1627, 1628, 1633/1, 1633/2, 1635, 1641/1, 1641/2, 1645/3 – 52 %, 1648, 1649, 1650, 1652, 1654, 1655, 1658, 1659, 1661, 1662/1, 1662/2 – 37 %, 1664/1, 1664/2, 1666/2, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1675, 1677, 1678, 1679, 1681, 1683, 1685, 1686, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1698/2, 1699, 1700, 1701, 1708 – 78 %, 336, 337/1 – 18 %, 337/2, 339/1, 339/2, 340, 341, 459, 472, 475, 481, 482/1 in 8;
b) katastrski občini Pečke (0773), parcelne številke: 1200, 1201, 1203, 1204, 1211/1, 1211/2 – 85 %, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221/1, 1221/2 – 84 %, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1235, 1237, 1239, 1240, 1255, 1257, 1260, 1264/1, 1265/1, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1277, 1279, 1281/1, 1282, 1283, 1285, 1286, 1288, 1289, 1290, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338 in 1339.
212. člen 
(HMS Polskava – Zg. Polskava) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Zg. Polskava.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50142.
(3) HMS Polskava – Zg. Polskava leži v:
a) katastrski občini Zgornja Polskava (0742), parcelne številke: 256/1, 748, 749, 751, 752, 753 – 79 %, 754/2, 754/3, 754/4, 759, 763, 764/1, 764/2, 764/3, 767 – 80 %, 768, 769, 773, 774, 775, 776, 777, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 846/5, 849, 850, 851, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 877, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 885/1, 885/2, 886, 887, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 905, 908/4 – 78 %, 910/1, 913, 915, 916/1, 916/2, 917, 918, 920, 921/1, 921/2, 921/3, 923, 927/1, 927/13 – 87 %, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21, 929, 930, 931, 932, 936, 939, 945, 946, 948, 949, 950, 951/1, 954/2 – 85 %, 955/1, 955/2, 958/1, 958/2, 959, 960, 961, 962, 963, 969, 970 in 971 – 82 %;
b) katastrski občini Pokoše (0747), parcelne številke: 384, 390 – 78 %, 391, 394, 395, 398, 405, 407, 408, 409/1, 409/2, 412, 413/2, 414, 415, 416, 418, 419 in 421.
213. člen 
(Melioracijsko območje Čadram – Pobrež) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Čadram – Pobrež.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50162.
(3) Melioracijsko območje Čadram – Pobrež leži v:
a) katastrski občini Zgornje Grušovje (0764), parcelne številke: 804, 805/1, 823, 824, 825, 826/1, 1232 – 87 %, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1248, 1249, 1252, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1266, 1268, 1270, 1273 – 71 %, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 – 81 %, 1282, 1285, 1287, 1288/1, 1288/2, 1292 – 88 %, 1294 – 78 %, 1295, 1296, 1297, 1298/1, 1298/2, 1299/1, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1322, 1325, 1333, 1335, 1337, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1356 – 83 %, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363/2, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1383/1, 1383/2, 1385, 1386, 1388, 1390, 1391, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1412, 946, 1258, 1260, 1327 – 49 %, 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1330, 1348 – 36 %, 1349 – 48 %, 1350 – 38 %, 1351 in 1352 – 91 %;
b) katastrski občini Spodnje Grušovje (1109), parcelne številke: 500/6, 546/4, 782/1, 783/8, 783/9, 784/2, 784/5 in 784/6.
214. člen 
(HMS Polskava – Marof) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Marof.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50172.
(3) HMS Polskava – Marof leži v katastrski občini Vrhloga (0750), parcelne številke: 1252/1, 1252/2, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1257, 1258/1, 1258/2, 1258/3, 1258/4, 1261/1, 1261/4, 1261/5, 1261/7, 1269, 1274, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1279, 1280, 1282 in 1285.
215. člen 
(Melioracija Oplotnica – Dobrova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Oplotnica – Dobrova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50182.
(3) Melioracija Oplotnica – Dobrova leži v:
a) katastrski občini Zlogona Gora (0759), parcelne številke: 486, 549, 550, 551, 552, 553, 559, 560, 561, 563, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2 – 73 %, 575, 576, 577, 578 in 579 – 67 %;
b) katastrski občini Oplotnica (0763), parcelne številke: 1027, 211/1, 3073, 3074 – 85 %, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080/1, 3080/2, 3081, 3082, 3083, 3084 – 90 %, 3085, 3086, 3090, 3091, 3092, 3093, 3096, 3098, 3099, 3101, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3117/4, 3119, 3139/1, 3140, 3143/2, 3143/3, 3143/4, 3143/6, 3143/7, 3143/8 – 89 %, 3144 – 62 %, 3148, 3150, 3151, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160/1, 3160/2, 3161, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3190, 3191/1, 3191/2, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200/1, 3201, 3204, 3205, 3206, 3207, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3219, 3221, 3222, 3223, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3235/2 – 85 %, 3238, 3241, 3243, 3245/1, 3245/2, 3246/1, 3246/2, 3247, 3248, 3249, 3250, 3252, 3253/1, 3253/2, 3254, 3255, 3256 – 82 %, 3259 – 87 %, 3262, 3265, 3268, 3271, 3272, 3275, 3276 – 85 %, 3278 – 68 %, 3281, 3282, 3285/2, 3285/7, 3286, 3287, 3291/1 – 65 %, 3291/2, 3291/3, 3315, 3317, 3318, 3321/2, 3322/1, 3322/2, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3343, 3344, 3345/1, 3345/2, 3347, 3348, 3349, 3350/2, 3376, 3378, 3380, 3383, 3384, 3391, 3397, 3398, 3399, 3400/1, 3400/2, 3401, 3402, 3405/1, 3405/2, 3407, 3408, 3409, 3410, 3413/1, 3413/2, 3413/3, 3413/4, 3422, 3426/1, 3426/2, 3427, 3428, 3429 – 59 %, 3431, 3432, 3433/1, 3433/2, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441/3, 3441/5, 3443, 3444, 3448, 3449, 3450, 3451, 3453, 3454, 3455/1, 3457, 3461, 3462, 3478, 485/2, 491/2 – 70 %, 500 in 967;
c) katastrski občini Zgornje Grušovje (0764), parcelne številke: 1130/5, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425/1, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1442, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1516, 1517, 1518, 1519/1, 1519/2, 1520, 1521, 1524, 1525, 1526/1, 1526/2, 1527, 1528 in 1529.
216. člen 
(Melioracija ob Ložnici in Bistrici) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Ložnici in Bistrici.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50192.
(3) Melioracija ob Ložnici in Bistrici leži v:
a) katastrski občini Črešnjevec (0751), parcelne številke: 1687, 1688, 1689, 1691, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707, 1708, 1709/1, 1709/2, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1734, 1736/1, 1736/2, 1737, 1740, 1741, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1784, 1785 in 1788;
b) katastrski občini Spodnja Nova vas (0752), parcelne številke: 690, 691, 692, 693, 695/1, 695/2, 696, 700/2, 700/4, 700/5, 701, 702, 703, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735 in 736;
c) katastrski občini Slovenska Bistrica (0753), parcelni številki: 2770 in 2771.
217. člen 
(Melioracija Cigonca) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Cigonca.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 50202.
(3) Melioracija Cigonca leži v:
a) katastrski občini Črešnjevec (0751), parcelne številke: 1751, 1786 in 1787;
b) katastrski občini Slovenska Bistrica (0753), parcelne številke: 2596, 2597, 2607/1, 2607/2, 2607/3, 2608 – 89 %, 2609/4, 2610, 2611, 2613/1 – 92 %, 2613/3, 2613/4 – 56 %, 2635/4, 2635/5, 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638, 2639/1, 2662/1 – 39 %, 2663 – 66 %, 2664 – 64 %, 2666, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/1, 2745/2, 2745/3, 2745/4, 2745/5, 2745/6, 2748, 2749, 2750, 2751, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2760, 2761/1, 2761/2, 2765 in 2778;
c) katastrski občini Cigonca (0766), parcelne številke: 381/4 – 67 %, 384/1, 388/4, 389, 390/54, 390/55 – 85 %, 390/56 – 76 %, 390/57, 390/58, 401, 402/1 – 89 %, 402/2 – 19 %, 404/1, 404/2, 404/3 – 85 %, 405/1, 406 – 89 %, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 576, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 587, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 609 – 62 %, 610, 611, 612, 618, 622, 623, 624, 626/1, 626/2, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 645/1, 645/2, 645/3, 648, 649, 650, 651, 652, 655, 657/1, 657/2 – 57 %, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 696 in 697.
218. člen 
(Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 51012.
(3) Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste leži v:
a) katastrski občini Tepanje (1107), parcelne številke: 1230, 1231/1, 1232/1, 1233, 1234/3, 1234/4 – 45 %, 1235/1, 1235/2 – 42 %, 1236/1, 1236/2, 1236/3 – 82 %, 1237/1, 1237/2 – 38 %, 1238/1, 1238/2 – 70 %, 1242 – 86 %, 1243, 1244/3, 1251/6, 1252/2, 1253/2, 1254, 1255, 1256/2, 1258/2, 1260/2, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1275 in 1276;
b) katastrski občini Konjiška vas (1114), parcelne številke: 1591/1, 1591/2, 1593/1, 1593/3, 1601 – 45 %, 1602, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1611, 1614/1, 1614/2, 1614/3, 1615/1, 1615/2, 1616, 1624, 1626, 1628, 1629, 1633/1 – 47 %, 1633/2, 1635, 1636, 1637, 1642, 1643, 1645, 1647, 1652 – 88 %, 1654, 1655, 1656, 1657, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1688/10, 1688/11, 1688/12, 1688/13, 1688/2, 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9, 1690, 1691, 1801/1, 1802, 1804, 1805, 1810, 1811, 1812, 1813, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820, 1821, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1854/1, 1854/2, 1868, 1870, 1871, 1872, 1877, 1879 – 79 %, 1883, 1884, 1886, 1890, 1891, 1892, 1893, 1895/2, 1905, 1906, 1908, 1910/1, 1910/2 – 58 %, 1912/2, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1928, 1931, 1933/1, 1935 – 90 %, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943/1, 1943/2, 1943/3, 1943/4, 1943/5, 1943/6, 1945, 1946, 1948/1 – 83 %, 1948/2, 1950/1, 1950/3, 1950/4, 1950/5, 1950/6, 1950/7 – 68 %, 1950/8, 1954, 1955 – 79 %, 1956/1 – 41 %, 1956/2, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964 in 1965/1;
c) katastrski občini Slovenske Konjice (1115), parcelne številke: 1479/1, 1480/1, 1481/1, 1485/1, 1486, 1488/1, 1489, 1492 in 1494.
219. člen 
(Dravinjska dolina–Melioracijsko območje Spodnja Pristava) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Dravinjska dolina–Melioracijsko območje Spodnja Pristava.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 51022.
(3) Dravinjska dolina–Melioracijsko območje Spodnja Pristava leži v katastrski občini Žiče (1113), parcelne številke: 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385/1, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1411/2 – 21 %, 1411/3, 1411/4, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1449/5 in 1450.
220. člen 
(Melioracijsko območje Tepanje – Sp. Grušovje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Tepanje – Sp. Grušovje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 51032.
(3) Melioracijsko območje Tepanje – Sp. Grušovje leži v:
a) katastrski občini Tepanje (1107), parcelne številke: 1283 – 83 %, 1284, 1285/2 – 90 %, 1286, 1287 – 88 %, 1293, 1294/3, 1294/4, 1294/5, 1295/3, 1295/4, 1296/3, 1296/4, 1297/4, 1297/5, 1297/6, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303/1 – 80 %, 1303/2, 1305/1, 1305/2, 1306, 1307/1, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342/2, 1342/5 – 45 %, 1342/6, 1342/7, 1345 – 85 %, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1367 – 68 %, 1368, 1369/1, 1369/2, 1370/1, 1370/2, 1371, 1372 – 62 %, 1373/1, 1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1384/5 in 1384/6;
b) katastrski občini Spodnje Grušovje (1109), parcelne številke: 100, 1001/1, 1001/2 – 38 %, 1002, 1003/1, 1003/2, 1004, 789 – 89 %, 790/1 – 90 %, 790/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/3 – 65 %, 803/4 – 14 %, 803/5, 803/6, 803/7, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 814, 815, 826, 827, 828, 829, 833, 837, 838, 841, 842/1, 842/2, 843, 844, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 848/3, 852 – 78 %, 853/1, 853/2, 854 – 89 %, 862 – 89 %, 866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 867/3, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 871/3, 871/4 – 77 %, 871/5, 871/6, 872/1, 872/2, 872/3, 873, 874, 875, 876, 890, 891, 892, 895, 897/1, 897/2, 898, 899/1, 899/2, 899/3, 900, 907, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943/1, 945, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 96, 960, 961, 962, 963, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971/1, 971/2, 972, 973, 974/3, 974/4, 974/5 – 84 %, 974/6, 974/7, 975/1, 975/2, 976, 977, 978, 979/1, 979/2, 98, 980, 981/1, 981/2, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 986/1, 986/2, 987/1, 987/2, 987/3, 988/1, 988/2, 989/1, 989/2, 99, 994/1, 994/2, 994/3, 995/1, 995/2, 995/3, 996, 997, 998 in 999/1.
221. člen 
(Melioracije Kunšperskega polja) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Kunšperskega polja.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54032.
(3) Melioracije Kunšperskega polja leži v katastrski občini Kunšperk (1250), parcelne številke: 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1200 – 64 %, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1253, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1263, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1274, 1281, 1303, 1304, 1305, 1306, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1453, 1454, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1488, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1535, 1536, 1537, 1538, 1542/2, 1562, 1563, 1564, 1567, 1572/3, 1578/1, 443/1, 443/2, 443/3, 445/1, 445/2, 445/5, 446/2, 446/3 – 79 %, 446/4, 449/1 in 449/2.
222. člen 
(Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek – Olimje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek – Olimje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54042.
(3) Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek – Olimje leži v:
a) katastrski občini Sopote (1228), parcelne številke: 1240/1, 1242, 1243, 1245, 1246, 1250/2, 1250/3 – 89 %, 1255/1, 1268/1, 1269/1, 1270/1, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/2, 1278/3, 1279, 1280, 1281 in 1282;
b) katastrski občini Podčetrtek (1229), parcelne številke: 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645/2 – 58 %, 645/3, 645/5 – 31 %, 646/1 – 73 %, 646/2, 647/1, 647/2 – 65 %, 648/1, 648/2 – 51 %, 649/1, 649/2 – 39 %, 651, 652/1, 652/2, 677/6 – 84 %, 678/1 – 22 %, 678/3, 678/4, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 687/2, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2 – 44 %, 704, 705, 706/11, 706/9, 708/1, 708/2, 709, 710, 711, 712, 713, 714/2, 715/2, 716/2, 717/2, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/9 – 35 %, 724/1, 724/2 – 48 %, 726/1, 726/3 – 19 %, 726/4 – 43 %, 730/1, 730/4 – 19 %, 731/1, 732/1, 733/1, 734 in 735;
c) katastrski občini Imeno (1230), parcelne številke: 2072, 2073, 2074, 2075, 2076/1, 2079 – 57 %, 2080, 2082, 521 in 526.
223. člen 
(Melioracija na Imenskem polju) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija na Imenskem polju.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54072.
(3) Melioracija na Imenskem polju leži v katastrski občini Imeno (1230), parcelne številke: 1569/1, 1919, 1936, 1937, 1938, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959/1, 1959/2, 1960, 1961, 1962/1, 1963/1, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1974/6 – 89 %, 1975, 1976 – 76 %, 1977 – 96 %, 1978/1, 1978/2, 1978/3 – 24 %, 1980/1, 1980/3, 1981, 1985, 1986, 1987/1, 1987/2 – 14 %, 1988/1, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017, 2018, 2019/1 in 2020.
224. člen 
(Melioracije Pristavškega polja) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Pristavškega polja.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54082.
(3) Melioracije Pristavškega polja leži v:
a) katastrski občini Pristava (1210), parcelne številke: 1401, 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1418, 1419, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1436 – 82 %, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1, 1446/2, 1459/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1478/1, 1480/1, 1481/1, 1484/1, 1485/1, 1486/3, 1486/5, 1489/1, 1490/1, 1491/1, 1494/1, 1496/1, 1497/1, 1498/1, 1499/1, 1500/1, 1501/1, 1506, 1507/1, 1508/4, 1508/6, 1508/8, 1509/3, 1509/5, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1, 1515/2, 1516/1, 1516/2, 1517, 1518, 1523, 1524, 1555, 1557/1, 1558, 1559, 201/2, 202/2, 202/3, 206/4 in 208/5;
b) katastrski občini Ema (1218), parcelne številke: 494/1, 495/1, 496, 498, 499, 503/1, 503/2 – 12 %, 504/1 – 78 %, 505/1, 505/2 – 23 %, 505/3, 506, 507/1, 507/2, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516/1, 518/1, 518/2 – 16 %, 519, 525, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 537/3, 539 – 87 %, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 548/2, 548/3, 549, 550 in 552;
c) katastrski občini Sodna vas (1219), parcelne številke: 536, 537, 538, 541/1, 541/2, 543, 544, 545 – 89 %, 546, 548/1, 552, 555, 557, 559, 562, 563, 564, 565, 568, 576 – 87 %, 578, 579/1, 579/2, 580, 582, 584/1 in 584/2;
d) katastrski občini Roginska Gorca (1220), parcelne številke: 2454/1, 2454/2, 2457, 2460, 2469, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2497 – 90 %, 2498, 2507/2, 2514, 2515, 2516, 2517, 2519, 2520/1, 2520/2, 2521, 2522, 2529, 2530, 2531/1, 2531/2, 2533, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542/1, 2542/2, 2543, 2545, 2548, 2549, 2550, 2551, 2553 – 66 %, 2554, 2567, 2568, 2569, 2570 in 2571.
225. člen 
(Melioracija polja Sedlarjevo – Buče) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija polja Sedlarjevo – Buče.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54092.
(3) Melioracija polja Sedlarjevo – Buče leži v:
a) katastrski občini Buče (1234), parcelne številke: 1124, 1125, 1126, 1127, 1130, 1131/1, 1131/2, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150/1, 1150/2 in 442;
b) katastrski občini Vrenska Gorca (1239), parcelne številke: 1260/1 – 37 %, 1260/2, 1261, 1262, 1264, 1265, 1267, 1269, 1270, 1271, 1276, 1278, 1279/1, 1279/2, 1282, 1287, 1288, 1297, 1299, 1300/1, 1301, 1302, 1309, 1318, 1319 in 1321;
c) katastrski občini Sedlarjevo (1240), parcelne številke: 1559, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 1630, 1646, 1649, 1662/2 – 80 %, 1663/2, 1683, 1689, 1693, 1694, 1695, 1696 – 89 %, 1697 – 89 %, 1698, 1699 – 88 %, 1700, 1701, 1702, 1703 – 79 %, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 – 77 %, 1709, 1710/1, 1710/2 – 88 %, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1731, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1795, 1796, 1797, 1798, 1803, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812/1, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1836 – 51 %, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1845, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862 in 1863;
d) katastrski občini Lastnič (1241), parcelne številke: 1711, 1712, 1713, 1716, 1717 in 1718.
226. člen 
(Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 54122.
(3) Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka leži v:
a) katastrski občini Bodrež (1203), parcelne številke: 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1361/1, 1361/2, 1363, 1364, 140/10, 165/14, 165/2 – 89 %, 172/1, 172/3, 172/4, 173 – 68 %, 177 – 55 %, 178/1 – 88 %, 178/13, 178/2 – 75 %, 178/3, 178/4, 178/7, 1794/13, 1822, 1823/1, 1824, 1832, 1833, 1837, 1838, 1840, 1841/1, 1841/2, 1845/2, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852, 1853, 1854, 1857, 1858, 1860, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871/1, 1871/2, 1872, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1884, 1885, 1887/2, 1888, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1895, 1898, 1899/1, 1899/2, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 – 89 %, 1905/1, 1905/2, 1906, 1907/1, 1907/2, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1930, 1931/1, 1931/2, 1932, 1934, 1935, 276/1, 276/2, 278/2, 278/3, 350/4, 356, 357/6,628/2, 632/2 – 83 %, 639/2, 639/4, 639/5, 639/6, 640/3, 645/2, 908/2, 909/2, 914, 935 in 936;
b) katastrski občini Platinovec (1205), parcelne številke: 1623/1, 1623/2, 1625/1, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635 in 1636;
c) katastrski občini Spodnje Selce (2659), parcelne številke: 543/2, 544/2, 545/2, 548/2, 549/2, 550, 554, 555, 556/2, 823 – 77 %, 825/2 – 86 %, 827/1 – 88 %, 827/2 – 83 %, 832/3, 963 – 80 %, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 972, 973, 975, 976, 978, 979, 980, 982, 983, 984 – 89 %, 985/1, 985/2, 986, 987, 988, 989 in 990.
227. člen 
(Melioracija Rakovniško polje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Rakovniško polje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 57022.
(3) Melioracija Rakovniško polje leži v:
a) katastrski občini Bistrica (1398), parcelne številke: 2510, 2511, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2519/2, 2520, 2521, 2523, 2526, 2527, 2529, 2533, 2535, 2536/1, 2536/2, 2537, 2539, 2541, 2542, 2543, 2545, 2547, 2548 – 82 %, 2550/2 – 72 %, 2550/3, 2550/4 – 61 %, 2550/5 – 80 %, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2560, 2562, 2564, 2565/1, 2565/2, 2565/3, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2575/1, 2575/2, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580/1, 2580/2, 2581, 2583, 2584/1 – 88 %, 2588/2 – 54 %, 2590, 2591/1 – 57 %, 2591/2, 2593/3 – 74 %, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610 – 58 %, 2611, 2613, 2614, 2616, 2618, 2619, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2630, 2632/1, 2633/1 – 87 %, 2633/2, 2637/2 – 17 %, 2637/5 – 77 %, 2637/6 – 72 %, 2637/7, 2641/1 – 66 %, 2641/2, 2642, 2643, 2644, 2645, 2647, 2648, 2649/1, 2649/2, 2650 – 88 %, 2651, 2652, 2656, 2663/10 – 69 %, 2663/11, 2663/12, 2663/13, 2663/6, 2663/7 – 59 %, 2663/8 – 44 %, 2663/9, 2665 – 70 %, 2666/1 – 86 %, 2666/2 – 79 %, 2668/2, 2670/1, 2670/2 – 11 %, 2671/2, 2671/3, 2671/4, 2672/1 – 73 %, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678/1, 2678/2, 2683/1 – 37 %, 2683/2, 2684/1 – 59 %, 2684/2, 2685/1 – 60 %, 2685/2, 2686/1 – 65 %, 2686/2, 2687/2, 2687/3 – 84 %, 2687/4, 2688, 2689, 2690/1 – 86 %, 2690/2, 2693, 2694/1, 2694/2, 2694/3, 2695, 2698, 2699/1, 2699/3, 2700, 2701/1, 2701/2, 2707, 2709, 2710, 2717/1, 2717/2, 2720/2 – 74 %, 2721, 2722/2, 2722/3 – 32 %, 2732, 2735, 2736, 2737, 2738, 2740, 2741, 2745, 2746, 2751, 2752, 2754, 2755, 2764, 2767, 2768, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2788, 2789, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796/2, 2796/3, 2796/4, 2796/5, 2797/1, 2798/1, 2799/1, 2800/1, 2801/1, 2802, 2806/1, 2806/2, 2807, 2808, 2811/5, 2811/6, 2813, 2814, 2815, 2816/3, 2820 – 87 %, 2821, 2823, 2827, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836 – 84 %, 2837, 2841 – 73 %, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2848, 2849, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855/1, 2855/3, 2856, 2859, 2860, 2866, 2867, 2874, 2875, 2876, 2880, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914/1, 2914/2, 2915, 2919, 2920, 2924, 2926, 2928, 2929, 2930, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2964/2 – 41 %, 2964/3 – 47 %, 2967 – 88 %, 2968/2 – 84 %, 2973, 2974, 2975, 2976/1, 2976/2, 2977, 2980/1, 2980/2, 2981, 2982, 2986 – 89 %, 2991 – 79 %, 2992 – 55 %, 2994 – 88 %, 2998, 3001, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008, 3011, 3012, 3013, 3018 – 45 %, 3029 – 43 %, 3044 – 88 %, 3045, 3049, 3050, 3055, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 3075, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091/1, 3092, 3093, 3094, 3098, 3101, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3113, 3117, 3120, 3121, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3134, 3136, 3141/1, 3141/2, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3153, 3158, 3159, 3161, 3162, 3163, 3164, 3168, 3185, 3187, 3188, 3189, 3191, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308 in 3309;
b) katastrski občini Šentrupert (1399), parcelne številke: 4043 – 60 %, 4044, 4045 – 66 %, 4046 – 57 %, 4047/3, 4050, 4051, 4052 4053 – 88 %, 4058, 4059, 4060/2, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4068, 4069, 4070, 4071 in 4072.
228. člen
(Melioracijsko območje Jeseniščica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Jeseniščica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 57032.
(3) Melioracijsko območje Jeseniščica leži v:
a) katastrski občini Bistrica (1398), parcelne številke: 1399/6, 1399/7, 1400/18, 1400/29, 1400/30, 1400/32 – 59 %, 1400/34, 1400/6, 1400/69, 1400/7, 1400/70 – 90 %, 1400/72, 2351, 2353, 2355, 2356, 2357, 2358, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375/3, 2376, 2378, 2379 – 12 %, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2391, 2392, 2393/2, 2393/3 – 83 %, 2393/4, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401/1, 2401/2, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2420, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2433/1, 2433/2, 2434, 2435, 2438, 2439, 2440, 2453, 2454/1, 2454/2, 2455, 2456, 2458, 2459, 2460/1, 2460/2, 2460/3, 2463/1, 2463/2, 2463/3, 2465/3, 2466/1, 2466/2, 2466/3, 2470, 2475/1, 2475/2, 2475/3, 2476, 2483, 2484, 2485, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2498, 2502, 2503, 2504, 2505 in 3205;
b) katastrski občini Mokronog (1412), parcelne številke: 2851, 2854, 2856, 2858, 2861, 2862, 2863, 2864, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2875, 2876, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894 in 2896.
229. člen 
(Melioracijsko območje Volčje Njive) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracijsko območje Volčje Njive.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 57042.
(3) Melioracijsko območje Volčje Njive leži v katastrski občini Mirna (1410), parcelne številke: 2050/1, 2184, 2185, 2188, 2189, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2637, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646/1, 2646/2, 2647, 2649, 2650, 2651, 2654, 2656, 2657, 2658, 2660, 2662, 2664/1, 2664/2 in 2666.
230. člen 
(Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 59042.
(3) Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova) leži v:
a) katastrski občini Laze (0965), parcelne številke: 1, 10/1, 10/2 – 74 %, 100/2 – 46 %, 1002/3, 1003, 1004/2, 1006, 1007, 1008/3, 103, 1031, 1032, 1033, 1034/2, 1035/2, 1036/2, 1037, 1039, 1040/6, 1040/8, 1042, 1044, 1045, 1046/3 – 89 %, 1047/2, 1047/4, 105/1 – 52 %, 105/2, 105/3, 106/2 – 89 %, 108/1, 109, 11, 110/4 – 89 %, 110/5, 113/1 – 84 %, 113/2, 117/1 – 79 %, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 121, 122, 123, 124, 1241, 1242, 1248/1, 1250, 1251/1, 1252/1, 1253/1, 1254/1, 1255/1, 1256, 1257, 1259/1, 126, 1268, 127, 1270 – 65 %, 1271/1, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1278/1, 128/1 – 82 %, 128/2, 1280, 1282, 1283, 1284, 129/3, 129/4, 1293/1, 1293/2, 1294/1, 1294/10, 1294/2, 1294/3, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/8, 1294/9, 1295/1, 1295/10, 1295/8, 1295/9 – 26 %, 1296/2, 1296/3 – 37 %, 1296/4, 1296/5, 1298/10, 1298/11 – 52 %, 1298/13, 1298/14 – 42 %, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 130/1, 130/2 – 79 %, 131, 132, 133, 134, 136, 137/1, 138/2, 139, 1392/1, 1392/2, 1394/10, 1394/11, 14/1 – 89 %, 14/2, 14/3, 14/4, 1404/2, 1404/5, 1417/3, 142/3, 142/4, 142/5 – 79 %, 1422, 144, 15, 150 – 84 %, 152, 155/1 – 88 %, 17, 179/1, 179/2, 18, 186/1 – 62 %, 186/2 – 48 %, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 2, 20, 200/1, 200/2, 201/1, 203, 21, 218/1, 218/2, 219, 22 – 81 %, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2 – 44 %, 224/3, 24 – 82 %, 3, 32, 325/2, 326/2, 327 – 90 %, 328/1, 36, 37 – 77 %, 38, 39 – 83 %, 4, 40, 43, 44, 45, 46/1, 46/2 – 36 %, 47, 48/1 – 50 %, 48/3 – 28 %, 5/1, 5/2, 5/3, 50, 51, 52, 53, 554/1 – 52 %, 554/2 – 64 %, 554/3, 556, 557, 559, 560/1, 560/2 – 19 %, 560/4 – 21 %, 560/5 – 90 %, 560/6, 561/1, 561/2, 562, 563/1, 563/2 – 30 %, 564, 565, 566/1 – 22 %, 566/3, 566/4 – 24 %, 568/1, 568/2, 568/3, 57, 571/1 – 66 %, 571/2, 573/10, 573/11 – 43 %, 573/2, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 578/1 – 59 %, 58, 59, 60, 61, 62, 626/4 – 69 %, 626/5, 626/7, 626/8 – 89 %, 63/1, 63/2, 63/3, 630/2, 631/2, 634, 635, 636, 637, 638, 639/2, 639/4, 64, 641/1, 644/1, 645, 646, 647 – 87 %, 648, 65, 653/1, 653/2, 656, 657, 658, 659, 66 – 89 %, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 67, 670/1, 671, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 673, 674/2, 674/3, 677/1, 677/2, 678, 68, 680, 681, 682, 683/1 – 74 %, 684, 685, 686, 687, 688, 69, 690/1, 690/2, 691, 693, 7, 70, 71, 72, 730/1, 730/2 – 87 %, 730/4, 733/1 – 83 %, 734/4, 735/1, 736, 737, 738, 74, 740, 741/2, 741/3, 741/4, 741/5, 744, 745, 746, 749/1, 749/2, 75, 750, 751/1, 751/10, 751/12, 751/13 – 82 %, 751/15, 751/16, 751/17 – 70 %, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 752/1, 752/10, 752/11, 752/2, 752/8, 752/9, 753/2, 753/3, 753/4, 754/2, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 758/4, 759, 76, 760/1, 760/2 – 30 %, 761, 762, 763/1, 764, 765/12, 765/2, 765/6, 765/7, 765/8, 765/9, 766/1, 766/2, 766/3, 767, 768 – 81 %, 769/2, 769/3 – 87 %, 77, 770/1, 771/1, 771/2, 771/3, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 782/4, 783, 79, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 80, 81, 82, 83, 84, 847, 848, 85, 851/1, 851/21, 86, 87, 89, 896, 897/3, 898, 899, 9/1, 9/2, 9/3, 90, 900, 901/3, 902/1, 902/2, 902/3, 907, 908, 909, 91, 911, 912, 913, 916, 917, 918/2, 918/3, 918/6 – 60 %, 919, 920, 921, 922, 923, 927, 929, 93/1 – 81 %, 93/2, 930, 931/1, 931/2 – 80 %, 932, 933/2, 933/3, 933/6, 934, 935, 936, 938, 939, 94, 940 – 78 %, 941, 942 – 61 %, 943, 944/3, 944/4 – 23 %, 947/3, 948/1, 948/2, 949, 95, 950, 951, 953, 954/1, 954/2, 955, 956/1, 957/1, 957/2, 958, 959, 96/1, 96/2, 960/1, 960/2, 960/3, 961, 962, 963, 964 – 88 %, 966, 967, 968, 970/1, 970/2, 970/3, 970/5, 971/2, 972/2, 973/2, 974/1, 976, 977, 978, 979, 98 – 90 %, 980/1, 981/3, 981/4, 981/5, 982/1, 983/2 in 99 – 51 %;
b) katastrski občini Ložnica (0966), parcelne številke: 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/13, 1002/14, 1002/18, 1002/19, 1022, 1073/11, 418/2, 419, 421/1, 421/3, 421/4, 421/6 – 74 %, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 549, 552, 553/2, 553/4, 554/1, 598/5, 598/6, 598/7, 598/8, 598/9, 600, 601/2, 601/5, 603, 604, 605, 606, 607, 608/10, 608/11, 608/4, 608/8, 608/9 – 19 %, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 636/1, 636/2, 637 – 79 %, 638/2, 639, 640/1, 640/2 – 28 %, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 652, 653, 657/2, 661/11, 661/3, 661/5, 661/7, 663/1, 663/2, 664, 665/1, 665/2, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 667/5, 668, 669/3, 669/4, 669/2 – 42 %, 670/1, 670/2, 670/3, 671, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680/1, 680/2, 680/3 – 71 %, 681/1, 681/2 – 18 %, 682, 684, 685/1 – 90 %, 687/1, 690/11 – 90 %, 690/5, 690/8, 690/9 – 82 %, 691/13, 691/2, 693, 695/1, 695/2, 700, 701, 702/1, 702/2, 703/1 – 60 %, 703/2, 704/2, 705/1 – 90 %, 705/2 – 41 %, 706/1, 706/2, 711/1, 711/2 – 37 %, 711/3 – 18 %, 712, 714, 718/1, 719, 720, 721/1, 721/2, 721/3, 722/1, 722/2 – 56 %, 724/1, 724/2 – 36 %, 725, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 731/3, 731/4, 731/5 – 58 %, 731/6, 732/1, 732/2 – 75 %, 735/1, 735/2, 736, 740/5, 740/6, 740/7, 741, 742, 744/1, 744/2, 745, 746, 748/3, 748/4, 748/5, 748/6, 749/1, 749/3, 749/4, 750/1 – 73 %, 750/3 – 79 %, 751/2, 751/3 – 75 %, 751/4 – 22 %, 752/1, 752/3, 752/4, 753/4 – 86 %, 753/5, 753/6, 753/7, 754/1, 754/2, 754/3 – 89 %, 755, 756/4 – 76 %, 756/5, 756/6, 756/7, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 758/1, 758/2, 759, 761/1, 761/2, 761/3, 762/1 – 86 %, 763/3, 763/4, 765/1 – 83 %, 765/2, 765/4 – 76 %, 765/5, 765/6, 767, 770/2, 770/3 – 88 %, 865/3 – 75 %, 869/1, 870, 871, 875, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 881/1, 881/2, 882/2, 884, 885/1, 885/3, 886/1, 886/10, 886/7, 886/8 – 28 %, 899 – 75 %, 900, 929/1, 933, 934, 935, 936, 937, 940/1, 942, 944, 945, 948, 949/1, 949/2 – 23 %, 952/2, 952/3, 953, 954/1, 954/2, 955/1 – 34 %, 955/2, 956/1, 956/2, 958/1, 958/11, 958/12 – 51 %, 958/13, 958/14, 958/15, 958/16, 958/17, 958/18, 958/19, 958/3, 958/4, 958/7, 958/8, 958/9, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 961, 962/1, 962/2 – 12 %, 964, 965/1, 965/2 – 29 %, 966, 967/3 – 77 %, 967/4, 967/5, 968 – 76 %, 969/1, 977/5 – 54 %, 977/6 – 63 %, 984/3, 984/4, 985/1, 985/4, 987/1, 987/2, 989/1, 990, 991, 992, 993/5, 994/1, 994/2, 995 in 996/1.
231. člen 
(Melioracije Šmatevž) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije Šmatevž.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62012.
(3) Melioracije Šmatevž leži v:
a) katastrski občini Šmatevž (0989), parcelne številke: 45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 45/19 – 48 %, 501/44 – 34 %, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 59, 60, 61, 62, 65, 66/1, 69/1, 70/1, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 75/1, 76 in 77/1;
b) katastrski občini Trnava (0990), parcelne številke: 895, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904 – 88 %, 905 – 85 % in 906;
c) katastrski občini Gomilsko (1008), parcelne številke: 64, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 69/10, 69/15, 69/5, 786 in 787/4.
232. člen 
(Melioracije ob Bolski) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije ob Bolski.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62042.
(3) Melioracije ob Bolski leži v:
a) katastrski občini Ojstriška vas (1009), parcelne številke: 1619/1 – 36 %, 1619/11, 1619/2 – 81 %, 1619/3 – 73 %, 1619/6 – 69 %, 1696 – 32 %, 1697, 1698, 1700, 1702, 1703, 1705, 1707, 1708, 1710, 1713/1, 1713/2 – 84 %, 1714, 1723, 1725 – 62 %, 1726/3 – 50 %, 1726/4, 1848, 1877/1, 1877/2, 1878, 1880 – 46 %, 1881, 1882, 1885, 1886, 1888/1, 1888/2, 1889, 1891 – 83 %, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1913, 1914/1, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919/1, 1919/2, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1942 in 1955;
b) katastrski občini Prekopa (1010), parcelne številke: 1634/1, 1658/2 – 61 %, 1670/1, 1671, 1672, 1675, 1677, 1678/1, 1678/2, 1680, 1682 – 41 %, 1684/2, 1685, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698/1, 1698/2, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1709, 354/3 – 30 %, 354/4 – 82 %, 577, 581, 582/1, 673/1, 673/3, 673/4, 673/5, 688/1, 688/2, 688/3, 688/5, 688/8 – 10 %, 688/9, 691/4, 691/5 – 25 % in 691/6;
c) katastrski občini Tešova (1011), parcelne številke: 781/2, 793/2, 793/3, 794/10 – 74 %, 794/8 – 90 %, 794/9 – 17 %, 833, 834, 835/1, 835/3, 845, 846, 847/1, 849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 852, 853, 855 – 52 %, 863, 864, 865, 866, 867/1, 867/2, 874/1 – 65 % in 876/1.
233. člen 
(Melioracije na območju Pirešice) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije na območju Pirešice.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62062.
(3) Melioracije na območju Pirešice leži v:
a) katastrski občini Železno (0977), parcelni številki: 2045 in 2047;
b) katastrski občini Žalec (0996), parcelne številke: 158/2, 159/1, 159/2, 160, 165/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 169/1, 169/2, 169/3, 170 – 75 %, 171, 173/1, 173/2, 174, 176, 177/1, 177/2 – 73 %, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 1961/3, 1962/7, 1962/8, 1965/13, 1966/1, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200, 2001/10, 2001/20, 201/1, 202, 204/1, 205/1, 205/2 – 76 %, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 209/3 – 30 %, 2092/17, 2092/25, 2093/4, 2094/14 – 70 %, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216, 217, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220, 223/1, 224/1, 224/2, 225, 226, 228, 230, 2306, 2307/1 – 90 %, 2307/3, 2307/4 – 78 %, 231/1, 231/2, 2314 – 89 %, 2315, 2316 – 43 %, 2317, 232, 233/4, 234/2, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 266/1, 266/4, 269/12, 269/13, 269/2, 269/5, 270/1, 270/3, 271, 289/1, 289/2, 291, 292, 293, 301/1, 304/1 – 83 %, 304/2 – 28 %, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316/1, 316/2, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 323/13 – 26 %, 323/14 – 32 %, 323/15, 323/16, 323/17, 323/19, 323/2, 323/20, 323/8, 323/9, 324, 325/7, 331/2, 332, 333, 334, 339, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 344/1, 345/1, 345/2, 346, 348, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1, 351/2, 354/10, 354/13, 354/17, 354/18, 354/19, 354/4, 354/8, 354/9, 355/5, 36, 38, 42/2, 42/3, 43, 44 in 46/3 – 60 %;
c) katastrski občini Velika Pirešica (0998), parcelne številke: 1197/1 – 38 %, 1197/2, 1197/3, 1201/1, 1201/6 – 16 %, 1201/7 – 31 %, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1207/1 – 86 %, 1207/2 – 26 %, 1208/1, 1208/2, 1210/1 – 71 %, 1211 – 58 %, 1213/1, 1213/2 – 79 %, 1213/3 – 50 %, 1214/1, 1214/2, 1219, 1220/1, 1220/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222/1, 1222/2, 1222/4, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 1224/4, 1225/1, 1225/2, 498, 499, 550, 551, 552/1, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4 – 56 %, 558/5 – 78 %, 560/1, 561/1, 561/2, 564, 565, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578/1, 578/2, 579/1, 579/2, 581/1, 581/2 – 83 %, 583, 584, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 598/1 – 83 %, 598/2, 599, 603, 605, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/3, 610/4, 611, 620, 621, 624, 625/1, 625/11, 625/12, 625/13 – 83 %, 625/2, 625/5, 625/6 – 75 %, 625/7, 625/8, 627, 636, 638, 639, 641, 642, 654/1, 654/3, 656, 657, 658/1, 659, 661, 662, 674/4 – 85 %, 675, 730, 735/1, 735/2, 735/3, 735/5, 737, 738, 739/1, 741, 743/1, 743/2, 744/2, 750, 751/1, 751/2, 751/3, 752, 756/1, 756/2, 759/1, 762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 765/1, 772/2, 776/2, 776/3, 776/4, 776/6, 777, 778, 780, 782, 783/3 – 77 %, 787/2, 787/3 – 88 %, 794/6, 827/1 – 83 %, 828/1 – 66 %, 828/2, 829, 830/2, 830/3 – 90 %, 831, 832/1, 832/2, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/3, 848, 849/1, 849/2, 849/3, 850/1, 850/2, 850/3, 851, 852, 853, 855/2 in 856/1;
d) katastrski občini Gorica (0999), parcelne številke: 182/2, 183 – 73 %, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1 – 38 %, 185/4, 185/5 – 44 %, 195, 198/2, 198/3, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/8, 203/9, 204, 205, 206, 218/1 – 81 %, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3, 22/1, 221/1 – 12 %, 221/2 – 39 %, 221/4 – 86 %, 23, 238, 239, 24, 240/2 – 57 %, 242/2, 25, 255/4, 257/2, 258/1 – 87 %, 258/2, 259/1, 259/4, 260 – 27 %, 264/1 – 75 %, 271/2, 272/2, 278, 279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5 – 88 %, 279/6, 279/7, 279/8 – 67 %, 280 – 87 %, 291/3, 291/4, 291/5, 293, 294/1, 296/6, 297/1 – 80 %, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309/4, 310/1 – 84 %, 310/2 – 25 %, 310/3 – 50 %, 314/1, 314/3, 314/4, 316, 318/1, 318/2, 318/3, 319/1, 319/2, 32/1, 32/2, 32/4, 32/5, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 324/1, 324/2 – 85 %, 34, 343 – 81 %, 346, 347, 348 – 70 %, 349 – 49 %, 350 – 75 %, 354/7 – 88 %, 355 – 90 %, 356, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 36, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 362/1, 362/3, 363, 364/1, 365/1, 367, 368, 37/1, 37/2 – 86 %, 370, 371/1, 371/2, 372, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 377/5, 377/6, 378/1, 378/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 41/1 – 85 %, 422, 423, 424, 426, 43/1, 43/2, 430 – 87 %, 431, 432, 433, 434, 435, 44 – 28 %, 440, 441, 442, 443, 444 – 64 %, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 45 – 38 %, 450, 451, 455/2, 455/3, 456, 457, 458, 459 in 460;
e) katastrski občini Levec (1000), parcelne številke: 1455/1, 1455/2, 1455/3 – 54 %, 1455/362, 1455/363, 1455/364, 1455/365, 1455/366, 1455/367, 1455/368, 1455/369, 1455/370, 1455/371, 1455/372, 1455/373, 1455/374, 1455/375, 1455/376 – 74 %, 1455/378, 1455/379, 1455/380, 1455/389, 1455/390, 1455/392 – 44 %, 1455/396, 1455/397 – 85 %, 1458/2, 1458/3, 1463/1, 1465/5, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1468/1 – 80 %, 1468/10 – 86 %, 1468/4, 1468/8, 1468/9 – 84 % in 1469.
234. člen 
(Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62152.
(3) Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II leži v:
a) katastrski občini Podvrh (0986), parcelne številke: 1/4, 1/5 – 68 %, 1/6, 18, 23/1, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2 – 71 %, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 632/1, 632/2, 632/3 in 636/1;
b) katastrski občini Braslovče (0987), parcelne številke: 103/2, 319/11, 319/12, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 – 88 %, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 – 56 %, 393, 395/4 – 73 %, 395/5 – 43 %, 397/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427, 428 – 88 %, 429 – 53 %, 430, 432, 433, 434 – 41 %, 435, 436, 437 – 47 %, 438/1, 438/2, 438/27, 438/3, 438/4, 438/5 in 438/93;
c) katastrski občini Polzela (0992), parcelne številke: 705/2, 706, 707/2, 708/2, 709, 710, 711, 712, 713, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/2, 714/24, 714/3, 714/31, 714/33, 714/4, 714/43, 714/44, 714/7, 714/8, 714/9, 718, 719, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731 – 82 %, 732, 743, 744, 746, 747, 748/1, 748/2, 748/3, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 753/3 – 87 %, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768/1, 768/2, 769/1, 769/2 in 769/3;
d) katastrski občini Gotovlje (0997), parcelne številke: 1723/2 – 72 %, 1744/2, 1752, 1774/3, 1785/4 – 32 %, 1785/5 – 45 %, 1785/7 – 89 %, 1785/8, 1786/6 – 28 %, 458/25, 465/1, 491/1, 492/1, 492/2, 492/3, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 494/3, 495/1 – 27 %, 495/2, 496/1, 496/2, 497, 498, 499, 500, 504/10, 504/16, 504/18 – 57 %, 504/19 – 53 %, 504/20 – 24 %, 504/22, 504/24 – 50 %, 504/3, 504/5, 504/7, 504/9, 506/13, 506/11, 506/12, 506/5, 506/9 – 73 %, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4 – 57 %, 511/6, 512/1, 512/2, 514, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 517, 518, 520, 521, 522/122, 522/123, 522/130, 522/131, 522/132, 522/133, 522/134, 522/135, 522/139, 522/140, 522/141, 522/147, 522/148, 522/149, 522/150, 522/154, 522/155, 522/156, 522/173, 522/181, 522/256, 522/257, 522/258 in 625/3;
e) katastrski občini Medlog (1076), parcelne številke: 369/3 – 18 %, 369/4, 370/17 – 38 %, 370/18, 370/19, 370/22 – 22 %, 370/23, 370/3, 373, 378, 379, 380, 381, 813, 814, 815, 816 – 86 %, 817, 818, 819, 820 – 74 %, 821, 822, 823, 824, 846/1, 847, 848/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860/1, 861/1, 861/4 – 38 %, 861/5, 861/6, 862/1, 863, 864, 865/1, 865/3, 866, 869, 870/1, 871, 872, 873/1, 874, 875/1, 875/2, 876/1, 877, 881/1, 881/2, 882, 883, 884/1, 885 in 886/2.
235. člen 
(Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62162.
(3) Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas leži v:
a) katastrski občini Železno (0977), parcelne številke: 2173/1 – 40 %, 2176/3 – 86 %, 2267/5 – 71 %, 2269, 2270/3, 2271, 2272/1 – 76 %, 2272/2 – 28 %, 2272/3, 2272/4 – 78 %, 2272/5, 2272/6, 2275/1, 2300, 2301, 2302/1, 2302/2, 2314, 2315, 2316, 2317/1, 2319, 2320/1, 2321, 2323, 2324, 2331, 2332, 2333, 2334/1, 2335, 2349, 2350, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353/1, 2353/2 – 33 %, 2417/1, 2417/2 – 31 %, 2419/1, 2647/1 – 87 %, 2647/2 – 14 %, 2648, 2649, 2726, 2727, 2728, 2729/1 in 2729/2;
b) katastrski občini Studence (0978), parcelne številke: 1201/1, 1202, 1220, 1221, 1222, 1223/2, 1223/3 – 89 %, 1223/4, 1223/5 – 58 %, 1224, 1225/1, 1229, 1230, 1252, 1253, 1254, 1255, 1306/1 – 65 %, 1306/2, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, 1320, 1322, 1323, 1324, 1329, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1331/2, 1332, 1334/1, 1336 – 84 %, 1338, 1340, 1341, 1346, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350, 1352, 1353/1, 1360/2 – 81 %, 1658 – 38 %, 441/1 – 88 %, 441/2, 441/3 – 50 %, 442, 443, 444, 446, 447, 448/1, 448/3, 448/4 – 85 %, 449, 450/1 in 450/2;
c) katastrski občini Črni Vrh (1016), parcelne številke: 1247, 1249, 1254, 1256, 1258, 1259, 1261, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282 – 89 %, 1284, 1289 – 88 %, 1290, 1292, 1293, 1300, 1302, 1303, 1304, 1311, 1312, 1313, 1314, 1317 in 392/4 – 88 %.
236. člen 
(Melioracija Gotovlje – Arja vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Gotovlje – Arja vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62192.
(3) Melioracija Gotovlje – Arja vas leži v:
a) katastrski občini Žalec (0996), parcelne številke: 1952/1, 1954/1 – 35 %, 1954/2, 1957/1, 1970/3, 1970/6, 1970/7, 1970/8, 1989/1, 396/1, 397/10, 397/2, 397/3, 397/4, 397/8, 397/9, 415/2, 447, 476, 477/1, 477/3, 478, 481, 482, 484, 485, 488/1, 488/2, 489/1, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2 – 88 %, 496/1, 497 – 84 %, 502/7, 503/2 – 75 %, 505/1, 508/1 – 81 %, 514, 517, 518/1, 518/3, 519/1, 520/1, 522, 523, 524, 525, 526/1, 527/1, 528, 530/1, 530/2, 530/3, 531/1, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547/1, 547/2, 550, 551, 554, 555/1, 555/2, 557, 559/2 – 65 %, 559/3, 560, 561, 562, 563/1, 564/1, 565/1, 566/1, 569/1, 569/2, 593, 594, 595, 596, 597, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/1, 602/2, 603/2, 606, 607, 608, 609, 610, 611/1, 611/2, 612, 614, 628/1, 653/2, 654/1, 655/1, 656/1, 657/1, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 668, 669, 671, 672, 674/1, 674/2, 675, 676/1, 676/2, 678, 679, 680, 685/1, 686/1, 686/4 – 89 %, 687, 688, 697/2, 697/4, 702/4, 703 – 88 %, 704/1, 704/2, 705, 706/1, 706/2, 707/1, 707/2, 708/1, 710/1, 711/1, 714, 715, 716/2 – 76 % in 720;
b) katastrski občini Gotovlje (0997), parcelne številke: 100, 103/1, 103/4, 103/5, 105/2, 107/1, 118/1, 119/1, 128/5 – 54 %, 130/2, 130/3, 130/4, 131/2, 132/1, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 16/1, 17, 1730/12, 1758/2, 1759/2, 18/1, 29/1, 29/2, 29/3, 30/6 – 77 %, 40/1, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/6, 42/8, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 457/28, 457/75, 457/76 – 66 %, 457/77, 457/78 – 34 %, 457/79, 457/80 – 45 %, 457/81, 457/82 – 45 %, 457/83, 457/84 – 78 %, 457/9, 458/10, 458/11, 458/133, 458/161, 458/166, 458/167 – 13 %, 458/177, 458/18, 458/184, 458/185, 458/189, 458/190, 458/21, 458/52 – 87 %, 458/54, 459/102, 459/103 – 84 %, 459/104, 459/105, 459/12, 459/16, 459/172, 459/18 – 85 %, 459/42 – 81 %, 459/57 – 52 %, 459/80, 459/84, 46/1, 46/2, 460/1, 461, 462, 463, 465/11, 465/13, 465/14, 465/2 – 84 %, 465/5 – 14 %, 465/7, 465/8, 465/9 – 30 %, 466, 467, 47/1, 47/2, 476/3, 476/4, 476/5 – 86 %, 476/6 – 60 %, 476/8 – 69 %, 478/2, 478/3 – 83 %, 478/4, 478/8 – 87 %, 479, 48, 480, 481/1, 481/2, 482, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53, 533/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 636/1, 636/2, 64/2, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 729, 73, 730, 731, 732, 733, 734/1, 734/9, 74 – 72 %, 75, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 81/1, 84/1, 84/2, 84/3, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2 in 99;
c) katastrski občini Levec (1000), parcelne številke: 1214, 1215/2, 1216/2, 1252/4, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1309/2, 1310/2, 1311/2, 1312/2, 1313/2, 1314/2, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1318/2, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1325/2, 1326/1, 1326/2, 1327/1, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1330/1 – 85 %, 1330/2, 1331/1, 1331/2, 1332/1, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1336/1, 1336/2, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342/1, 1342/2, 1343/1, 1344/1, 1344/2, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2 – 76 %, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1378/1, 1378/2, 1379/1, 1379/2, 1380, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1383/5, 1384, 1385/1, 1385/2, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395 – 82 %, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403/1, 1404, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1406, 1410/1, 1410/2, 1411/1, 1411/2, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1414, 1415/1, 1415/2, 1415/3 – 59 %, 1415/4 – 73 %, 1421/1, 1421/2, 1426/1, 1426/22, 1426/23, 1426/24, 1426/25, 1448/1, 1448/102, 1448/104, 1448/110, 1448/111, 1448/113, 1448/114, 1448/115, 1448/119, 1448/121, 1448/122 – 84 %, 1448/123, 1448/128, 1448/138 – 57 %, 1448/139 – 56 %, 1448/146, 1448/149, 1448/151, 1448/152, 1448/153 – 60 %, 1448/154, 1448/155, 1448/156, 1448/157, 1448/158, 1448/159, 1448/163, 1448/164, 1448/185, 1448/193, 1448/26, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/36, 1448/38 – 83 %, 1448/39 – 90 %, 1448/40, 1448/43, 1448/44, 1448/45 – 80 %, 1448/46 – 82 %, 1448/47, 1448/48, 1448/49 – 84 %, 1448/50, 1448/51, 1448/52, 1448/54, 1448/55, 1448/56, 1448/57, 1448/61, 1448/62, 1448/65 – 81 %, 1448/68, 1448/69, 1448/71, 1448/72, 1448/73, 1448/74, 1448/75, 1448/76, 1448/77, 1448/78, 1448/79, 1448/80, 1450/1, 1450/2, 1453/2, 1453/3, 1453/4, 1453/5, 1453/6, 1454/1, 1454/2, 1455/125, 1455/127, 1455/128, 1455/130, 1455/131, 1455/132, 1455/140 – 86 %, 1455/146, 1455/189 – 70 %, 1455/70, 1455/71, 1455/72, 1455/73 – 83 %, 1455/74, 1455/75, 1455/76, 1455/77, 1455/78, 1455/79, 1455/80, 1455/81, 1455/82, 1455/83, 1455/84, 1455/85, 1455/86, 1455/88, 1502/16, 1502/17, 1502/18, 1448/162, 1448/160, 1448/161 in 1261.
237. člen 
(Melioracija kompleksa Grajska vas – Latkova vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija kompleksa Grajska vas – Latkova vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62202.
(3) Melioracija kompleksa Grajska vas – Latkova vas leži v katastrski občini Grajska vas (1007), parcelne številke: 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1283, 1286, 1287, 1289, 1290, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301/1, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1322, 1324, 1328, 1332, 1333 in 1334.
238. člen 
(Osuševalni sistem Arja vas – Drešinja vas) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Osuševalni sistem Arja vas – Drešinja vas.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62212.
(3) Osuševalni sistem Arja vas – Drešinja vas leži v:
a) katastrski občini Gorica (0999), parcelne številke: 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 172 – 90 %, 176/1, 177, 178, 181, 182/1, 196, 197, 198/1 in 198/4;
b) katastrski občini Levec (1000), parcelne številke: 1448/100, 1448/101, 1448/105, 1448/112, 1448/116, 1448/117, 1448/118, 1448/120, 1448/15, 1448/192 – 72 %, 1448/2 – 62 %, 1448/22 – 34 %, 1448/7, 1448/8, 1448/82, 1448/83, 1448/84, 1448/85, 1448/86, 1448/87, 1448/88, 1448/89, 1448/90, 1448/91, 1448/92, 1448/93, 1448/94, 1448/95, 1448/96, 1448/97, 1448/98, 1448/99, 1502/7, 1502/8, 1504/2, 1504/3, 1515, 1516, 623/1, 627, 628, 630/1, 630/2, 631, 632, 633, 634, 635/1, 635/2, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/2, 641, 642, 643 – 88 %, 644/1, 645/1 – 60 %, 646, 647, 649/1, 649/2, 649/3, 650/1, 650/2, 651, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4 – 89 %, 652/5, 653/1, 654, 655, 656, 657, 658, 660/1, 660/2 – 88 %, 660/3, 661 – 70 %, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664, 665, 666/1, 666/2, 667, 668, 670, 671, 673/1, 673/10, 673/11, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/17, 673/18, 673/19, 673/2, 673/20, 673/21, 673/22, 673/23, 673/24, 673/25, 673/26, 673/27, 673/28, 673/29, 673/32, 673/33, 673/36, 673/37, 673/38, 673/39, 673/4, 673/40, 673/41, 673/42, 673/43, 673/45, 673/46, 673/47, 673/48, 673/49, 673/5, 673/50, 673/51, 673/52, 673/53, 673/54, 673/55, 673/56, 673/57, 673/58, 673/59, 673/6, 673/60, 673/61, 673/62, 673/63, 673/64, 673/65, 673/66, 673/67, 673/68, 673/69, 673/7, 673/70, 673/71, 673/72, 673/73, 673/74, 673/75, 673/76, 673/77, 673/78, 673/79, 673/8, 673/80, 673/81, 673/82, 673/83, 673/84, 673/9, 674/1, 674/2 – 86 %, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701/1, 701/4 – 84 %, 701/5 – 61 %, 703, 704, 705, 707/1 – 76 %, 707/3, 708/1, 708/2, 708/3, 709, 710/1, 710/2, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727/1, 727/2 – 44 %, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741/1, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766/1, 767/3, 767/4 in 768/3.
239. člen 
(Melioracije zemljišč Dragopolje) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracije zemljišč Dragopolje.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62222.
(3) Melioracije zemljišč Dragopolje leži v:
a) katastrski občini Grajska vas (1007), parcelne številke: 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 780/5 – 83 %, 781/3, 781/5, 785/100, 785/24, 785/27, 785/29, 785/30, 785/34, 785/37, 785/38, 785/39, 785/41, 785/42, 785/97, 785/98, 785/99, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 795, 796 in 797;
b) katastrski občini Gomilsko (1008), parcelne številke: 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 398, 399, 400 – 87 %, 401, 402, 403, 405/4, 425, 426, 427, 428, 458/1, 458/2, 458/3, 461/1, 461/2, 463, 464/1, 464/3 – 79 %, 464/4, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 466/1, 466/2, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 468, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2 – 87 %, 473, 474, 475, 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/1, 484/2 – 90 %, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517/1, 517/2 in 518;
c) katastrski občini Ojstriška vas (1009), parcelne številke: 635/1, 637/1, 637/2, 638/1, 642/1, 642/2, 653/5 – 12 %, 653/6, 653/7 – 21 %, 653/8 – 23 %, 653/9, 654/3 – 63 %, 654/4, 655, 656/1 – 13 %, 656/2, 657/1, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672/1, 672/2, 673/1, 673/2, 677, 678, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 683, 684/2, 684/3, 684/4, 685/1, 686 – 82 %, 692, 693/1 – 16 %, 698/1, 699/1, 699/2, 699/4, 700/1, 700/2, 700/3, 711/1, 711/2, 712, 713/1, 719/1, 721/2, 722, 731, 732/1, 732/2, 733, 734/2, 735/2, 736/2, 738/2, 739/2, 740/2, 742/2, 743/2, 744/2, 747/2, 747/3, 748/2, 751/2, 752/2 in 755/2;
d) katastrski občini Miklavž (1017), parcelne številke: 13 – 87 %, 14/1, 14/2 – 31 %, 15, 16/1, 17, 18, 27 – 78 %, 29, 3/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2 in 35.
240. člen 
(Melioracija zemljišč Čmakovo) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija zemljišč Čmakovo.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 62312.
(3) Melioracija zemljišč Čmakovo leži v katastrski občini Šmatevž (0989), parcelne številke: 139, 140/1, 141/1, 141/5, 142/1, 143/1 – 58 %, 17/10, 17/13 – 85 %, 17/27, 17/30, 17/31 – 17 %, 17/33, 17/39 – 73 %, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 18/3, 185/1, 188, 190, 193, 194/1, 195, 198, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 203, 204, 206, 208/1, 208/2 – 52 %, 213/1, 213/2, 214, 215 in 216.
241. člen 
(Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor – območje Močna) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor – območje Močna.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64062.
(3) Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor – območje Močna leži v:
a) katastrski občini Močna (0551), parcelne številke: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 232/10, 232/13, 232/14, 232/16, 232/17, 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 232/27, 232/28, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9 in 234/1;
b) katastrski občini Ruperče (0644), parcelne številke: 687/6, 687/7 – 58 %, 701/4, 701/5, 708/1, 709/2, 710/2, 711/2, 712/1, 712/2, 712/3, 728/2, 730/2, 731, 732/2, 733/2, 736, 737/2, 738/1, 738/2, 740, 742/1, 742/2, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 754, 756/1, 756/2, 758, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/4, 780/1, 781/1 in 782;
c) katastrski občini Grušova (0645), parcelne številke: 1, 10, 11/1, 11/2, 11/4, 11/6, 11/8, 12/1, 12/3, 13/1, 13/2, 13/4, 13/6, 14/1, 14/2, 14/4, 15, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 164/3, 166/3, 166/4, 17/1, 17/2, 17/4, 18/1, 19, 2, 20, 21/1, 21/3, 22/1, 22/3, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/1, 27/2 – 16 %, 28, 3, 362/1, 362/2 – 36 %, 362/3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 84/1, 85, 9/1, 9/3, 91/1, 95, 96/1, 96/3 in 99/1.
242. člen 
(HMS Polskava – Podova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Podova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64092.
(3) HMS Polskava – Podova leži v:
a) katastrski občini Podova (0723), parcelne številke: 548/1, 559, 560, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1, 581/3, 585/2, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597/1 – 78 %, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 615/3, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 625 in 626;
b) katastrski občini Gorica (0724), parcelne številke: 220 – 87 %, 221, 222, 223/1, 223/2, 224 – 87 %, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1 – 82 %, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 248, 250, 251/1, 251/2, 255, 256, 258/3, 259, 260/2, 261/2, 261/5, 262/1, 262/10, 262/2, 262/4, 262/8, 262/9, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/1, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 309/11, 309/5, 313/4, 316/4, 317/4, 319, 322/4, 893/1, 893/3, 899 in 900;
c) katastrski občini Spodnja Polskava (0748), parcelne številke: 1524, 278/2, 278/3, 278/4, 615, 616, 617, 619, 620/1, 620/2, 620/3, 620/4, 621, 622/1, 622/2, 623, 629, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 634, 635, 637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 647, 648, 649, 650/1, 650/2, 651, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 637/4, 639/6, 642/6, 643/14, 643/15, 644/6, 645/6, 645/10, 646/5, 661/5, 661/6, 662/2, 662/3 in 662/4.
243. člen 
(HMS Polskava – Požeg – Ješenca) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Polskava – Požeg – Ješenca.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64112.
(3) HMS Polskava – Požeg – Ješenca leži v:
a) katastrski občini Fram (0717), parcelne številke: 1060, 1061/1 – 78 %, 1127/1, 1127/2 – 84 %, 1139, 1141/1, 1141/2, 1153/1, 1153/2, 1156, 1157, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1180, 1181, 1182, 1188, 1189, 1190, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196, 1201, 1202/1, 1202/2, 1206, 1209, 1210, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217, 1218, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226/1, 1226/2, 1231, 1234, 1279, 1280/1, 1280/2, 1281, 1283, 1378, 1379, 1380, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392/1, 1392/2, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1416, 1417, 1419, 1420, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1424/4, 1426/5, 1427, 1428/1, 1430/1, 1430/2 – 80 %, 1431/1, 1431/2, 1431/3 – 55 %, 1433/1, 1433/2, 1433/3 in 1434;
b) katastrski občini Morje (0721), parcelne številke: 243/3, 243/4, 243/5, 244/2 in 276/1;
c) katastrski občini Ješenca (0722), parcelne številke: 1074/1, 1074/2, 1079, 1083/1, 1084/1, 1085, 1089/1, 1090, 1091, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1156, 1157, 1160, 1164, 1172, 1174/1, 1174/2, 1177/1, 1177/2, 1177/3 – 75 %, 1178, 1179, 1180/4, 1180/5, 1181/1, 1181/2, 1183/1, 1183/3, 1183/4, 1184, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1203 – 83 %, 1204/1, 1204/2, 1207, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/6 – 10 %, 1208/7, 1210, 1211/1, 1211/2, 1224, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1229, 1230, 1236, 1237, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255/1, 1255/2, 1256/1, 1259, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266 – 89 %, 1267 – 89 %, 1268 – 78 %, 1283 – 79 %, 1286, 1287, 1290, 1291, 1301/3, 1301/4, 1301/6, 1301/7, 1306, 1307, 1314, 1341 – 65 %, 1343, 1344, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1348/1, 1348/2, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1361, 1362, 1363, 1389, 1392/1, 1392/2, 1393, 1395/1 – 89 %, 1395/2, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1397/6, 1397/7, 1414, 432 – 80 %, 433/2, 435/3, 436/6 – 46 %, 755/5, 755/6, 756/1, 761 – 85 %, 766, 767, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927, 930, 931, 934/2, 937/2, 942, 943/3 in 973/2.
244. člen 
(Melioracija Rače – Ješenca) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Rače – Ješenca.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64142.
(3) Melioracija Rače – Ješenca leži v katastrski občini Ješenca (0722), parcelne številke: 1471, 1473, 1474 in 1475.
245. člen 
(HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64162.
(3) HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del) leži v:
a) katastrski občini Flekušek (0613), parcelne številke: 113, 115, 120, 122 in 125;
b) katastrski občini Spodnji Jakobski Dol (0614), parcelne številke: 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 1194, 1197/1, 1197/2, 1198, 1200, 1201, 1202, 1203/1, 1203/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215/1, 1215/2, 1217/1, 1217/2, 1219, 1220, 1225, 1228, 1229, 1231, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1235, 1236, 1237, 1238, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1251, 1256, 1257, 1258, 1259 in 555/3 – 54 %;
c) katastrski občini Vukovje (0615), parcelne številke: 1292/2, 1293, 1295/1, 1295/2, 1296, 1297, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/5, 1307, 1309, 1310, 1312, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1320/1, 1320/2, 1331, 1332, 1334 – 65 %, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1346, 1348/3, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 in 1364.
246. člen 
(HMS Pesnica – MO Dragučova–Vosek, Dragučova, Pernica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – MO Dragučova–Vosek, Dragučova, Pernica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64182.
(3) HMS Pesnica – MO Dragučova–Vosek, Dragučova, Pernica leži v:
a) katastrski občini Dragučova (0641), parcelne številke: 125, 126, 137/1, 138, 139, 145, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 165/10, 165/11, 165/12, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 166, 167, 169, 170/1, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 182/1, 182/2, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190, 191/1, 191/2, 192, 193/1, 194, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 217/1, 217/2, 217/3, 217/8, 217/9, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/8, 220/1, 220/2, 222/4, 223/1, 223/2, 224/5, 224/9, 226/1, 227, 228, 229, 231, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 233/3, 234/1, 234/2, 235/1, 236, 237, 238/1, 238/2, 239/1, 241/1, 242/1, 243/1, 243/2, 245/1, 249, 251/1, 252/1, 741, 742, 743/1, 744/5 – 22 %, 744/6, 748, 750, 751, 752, 753 – 15 %, 754 – 84 %, 756/1 – 60 %, 757/3, 757/5, 757/7, 759, 760, 761/1, 761/6, 762/3, 762/5, 762/9, 765/1, 765/7, 766, 767/1, 767/6, 768/1, 772/1, 772/6, 774/1, 774/8, 775/1, 776, 777/2, 778/9, 779/1 in 784/2;
b) katastrski občini Pernica (0642), parcelne številke: 91/1, 92/2, 92/3, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 93/16, 93/17 in 93/19.
247. člen 
(HMS Pesnica – melioracijsko področje Dragučova) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – melioracijsko področje Dragučova.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65032.
(3) HMS Pesnica – melioracijsko področje Dragučova leži v katastrski občini Dragučova (0641), parcelne številke: 100, 101/1, 101/2, 103/1, 106/1, 107, 108, 109, 110, 113, 114/1, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128/1, 142, 63/5, 63/8, 64/3, 65, 69/1, 699/8, 705/10, 705/11, 705/9, 706/13 – 21 %, 706/2, 706/4, 719, 72/1, 72/3, 72/4 – 11 %, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724/11, 724/12, 724/13 – 48 %, 724/14, 724/15, 724/16 – 39 %, 724/17, 724/2, 724/5, 724/6 – 71 %, 724/7 – 15 %, 725/2, 725/7, 726/2, 726/7, 728, 729, 732/1, 732/7, 733, 734, 735, 736, 737/1, 746/1, 747, 749, 75/12, 75/2, 75/4, 75/5, 75/6, 75/8, 77/2, 77/4, 787/1, 788, 82/1, 82/2, 82/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 89, 90/2, 91/1, 94/2, 95/1, 95/2 in 97/1.
248. člen 
(Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65052.
(3) Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku leži v:
a) katastrski občini Vajgen (0580), parcelne številke: 264, 273 – 90 %, 274 – 82 %, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 294, 297/2, 297/6, 297/7, 298, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/3, 321 – 80 %, 322/1, 322/10, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6 – 87 %, 322/7, 322/8, 322/9, 325/2, 325/4, 347, 348 in 349;
b) katastrski občini Jareninski Dol (0609), parcelne številke: 1/1, 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 122/2, 123, 124, 126/1, 127/1, 127/4, 127/5, 127/6, 128/1, 128/2, 133/2, 136/1, 137/1, 137/2, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 162/1, 162/2, 163/1 – 80 %, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 164/2, 165/4 – 85 %, 178, 180/1, 182/1, 182/12, 182/14, 182/15, 182/16, 182/4, 182/7 – 72 %, 182/9 – 61 %, 183/1, 193, 194 – 86 %, 195/1, 195/2, 195/3, 198 – 62 %, 199, 2, 20/2, 200/1, 200/3, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 204/1, 204/2, 21/1, 225/1, 225/2, 226, 227, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 232/1, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 254/1 – 88 %, 255, 256, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 265/3, 266/1, 27, 283, 284, 3/1 – 14 %, 60/1, 60/18 – 61 %, 60/2, 60/24, 60/31, 60/33, 60/34 – 71 %, 60/35 – 42 %, 60/7, 60/9, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2 in 87/3;
c) katastrski občini Jareninski Vrh (0610), parcelne številke: 19/11, 302, 306, 307, 308, 85/5 in 85/6.
249. člen 
(HMS Pesnica Melioracijsko območje Pesniški dvor) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica Melioracijsko območje Pesniški dvor.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65072.
(3) HMS Pesnica Melioracijsko območje Pesniški dvor leži v:
a) katastrski občini Pesniški Dvor (0618), parcelne številke: 158, 162, 163, 164, 165, 169/2, 169/3, 78/4, 79/2, 79/5, 80/2, 81/26, 81/27, 81/13, 81/20, 81/22 in 81/9;
b) katastrski občini Dolnja Počehova (0619), parcelne številke: 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 304/5, 304/6, 304/7, 304/3, 305/1, 305/6, 305/6, 305/7, 307, 310/1, 315, 317/1, 318/1, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/3, 322/4, 327/1, 327/2, 327/3, 332/3, 332/4 in 332/5;
c) katastrski občini Pekel (0640), parcelna številka: 85/3.
250. člen 
(HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del)) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del).
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65132.
(3) HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del) leži v:
a) katastrski občini Zgornje Hlapje (0573), parcelne številke: 353/10, 353/11 – 26 %, 413/1 in 413/2 – 48 %;
b) katastrski občini Zgornji Jakobski Dol (0577), parcelne številke: 1004/1, 1014/1, 1014/2 – 81 %, 1016, 1017, 1018, 556/2, 608/15 – 40 %, 608/16 – 84 %, 608/17, 608/3, 615/1, 615/2, 630/1, 630/10, 630/12, 630/13, 630/14, 630/15, 630/16, 630/2, 630/20, 630/21 – 51 %, 630/22, 630/3, 630/6, 630/7, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/7, 633/1, 633/2, 645/1, 645/2, 645/3, 647/2, 648/1, 650/1, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 654/1, 654/2 – 82 %, 666/1, 670/15, 670/16 – 51 %, 692/3, 693/1, 694/4, 695/5, 697, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/5, 736/6, 736/7, 737/2, 738/1, 738/3, 738/5, 738/6, 741/1, 742/1, 742/2, 754/1, 860/3 in 861/1;
c) katastrski občini Spodnji Jakobski Dol (0614), parcelne številke: 1186 – 73 %, 129/1, 154/2, 163/1, 164/1, 166/1 – 88 %, 166/2, 169/1 – 84 %, 169/6, 185/1, 185/10, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/8, 186/11 – 88 %, 186/12 – 83 %, 186/13 – 70 %, 186/14, 186/15, 193/2, 194/1 – 90 %, 195/1 – 78 %, 195/4 – 80 %, 195/5, 195/6, 197/1, 197/3, 197/5, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 – 82 %, 202/2, 204/10 – 51 %, 204/11, 204/4, 204/8, 204/9, 205, 217 in 262/1.
251. člen 
(HMS Pesnica – Vajgen) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Vajgen.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65142.
(3) HMS Pesnica – Vajgen leži v katastrski občini Vajgen (0580), parcelne številke: 108/3, 171, 172, 173/2, 191/2, 191/3 – 89 %, 191/4, 191/5, 196, 197/1 – 52 %, 197/2, 234/1 – 41 %, 234/2 – 39 %, 234/3, 235/3 in 236 – 73 %.
252. člen 
(HMS Pesnica, območje Ogriskovo) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica, območje Ogriskovo.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65152.
(3) HMS Pesnica, območje Ogriskovo leži v katastrski občini Dolnja Počehova (0619), parcelne številke: 209/3, 209/4, 210/11, 210/12, 210/13, 210/14, 211/1, 211/2, 211/3, 212/5, 213, 214, 215/1, 218/1, 218/2, 219/1, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 221/3, 223/10, 223/11, 223/12, 223/2, 223/3, 223/4, 223/9, 224/2, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 225/1, 225/11, 225/12, 225/13, 225/14, 225/15, 225/16, 225/17, 225/18, 225/5, 225/6, 225/7, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 239/4, 239/5, 240, 251/5 – 36 %, 251/6, 252/6, 252/8, 252/9, 253, 254/1, 254/2, 255, 256/3, 257/3, 257/4, 258/2, 259/5, 259/8, 362/5, 365/4, 365/5, 376/4, 376/5, 393/3, 396/2, 397/2, 398, 399, 400/2 in 401/2.
253. člen 
(HMS Pesnica – Melioracije ob potoku Cirknica) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Melioracije ob potoku Cirknica.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65162.
(3) HMS Pesnica – Melioracije ob potoku Cirknica leži v katastrski občini Ranca (0606), parcelne številke: 394/1, 394/4, 394/5, 395/1, 395/2, 397/3, 397/4, 397/2, 399/1, 399/2, 400/1, 404/1, 404/4, 436, 441/1, 441/3, 441/4, 441/6, 477/5, 477/7, 477/9, 478/1, 478/2, 479/1, 481/1, 481/3, 481/7, 544/6 – 65 %, 545/17 – 76 %, 545/18, 553/4, 554/1, 557/1, 557/2, 600/13, 600/14, 600/15, 600/18, 602/7, 630/5, 643, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 648, 649, 652/1, 652/3, 652/5, 652/8, 652/9, 666/3, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/4, 691 in 692.
254. člen 
(HMS PESNICA – Pernica – Močna, Škofijsko, Grošetovo – Lepi dol) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS PESNICA – Pernica – Močna, Škofijsko, Grošetovo – Lepi dol.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65172.
(3) HMS PESNICA – Pernica – Močna, Škofijsko, Grošetovo – Lepi dol leži v:
a) katastrski občini Močna (0551), parcelne številke: 106/3, 106/4, 106/5, 111/5, 111/6, 111/7, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 116/2, 116/4, 116/5, 119/3, 125/2, 136/10, 136/9, 137/3, 137/4, 138/3, 138/4, 139/1, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143/1, 144/1, 145/1, 145/2, 146/1, 147/1, 148/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/2 – 84 %, 341/7, 344/11, 344/13, 344/6, 345/4 in 346/1;
b) katastrski občini Kozjak (0603), parcelne številke: 1224/1, 623, 624/10, 624/11, 624/2, 624/25, 624/26, 624/27, 624/28, 660, 663, 664, 668/1, 668/2 – 40 %, 669, 672, 673/1, 676/1, 676/2 – 29 %, 677/1, 677/2 – 59 %, 678/1 in 680;
c) katastrski občini Gradiška (0604), parcelne številke: 522/2, 523/1, 523/3, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 529/1, 529/4, 560/10 in 560/4;
d) katastrski občini Dolnja Počehova (0619), parcelne številke: 289/6, 291/4, 292, 293/1, 293/2, 296, 341/1, 341/7, 341/9, 343, 344, 347/2, 348/4, 353/1 in 361;
e) katastrski občini Pernica (0642), parcelne številke: 10/7, 15/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23, 24/1, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/19, 24/2, 24/21, 24/22 – 10 %, 24/23, 24/25 – 72 %, 24/26 – 15 %, 24/27, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 25, 26, 27/1, 31/1, 32/1, 33, 35/1 in 35/2;
f) katastrski občini Ložane (0643), parcelne številke: 101/1, 103, 104/3, 106, 108/1, 412/1, 412/3, 412/4, 413/11, 413/12, 413/13, 413/2, 413/20, 413/7 – 15 %, 419/2, 424/6, 425/2, 44/1, 46/11, 46/12, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/18, 46/19, 46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 46/29, 46/3, 46/30, 46/4, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 50/2, 50/3, 52/2, 53/1, 53/3, 54/1, 54/4, 55/2, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 59/2, 59/3, 60/1, 60/3, 60/6, 60/7, 60/8, 61/1, 62/1, 63/3, 63/4, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66/1, 67/1, 68/2, 68/3, 72/4, 73/10 – 66 %, 73/11, 73/5, 73/6, 73/7 – 17 %, 73/8 – 77 %, 73/9, 77/2 – 40 %, 78/2, 79/1, 80, 81/1, 82/3, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 98/1 in 99/1.
255. člen 
(HMS Pesnica – Kungota – Fifolt) 
(1) Ime osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: HMS Pesnica – Kungota – Fifolt.
(2) Šifra osuševalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 65182.
(3) HMS Pesnica – Kungota – Fifolt leži v:
a) katastrski občini Dolnja Počehova (0619), parcelne številke: 50/1, 50/2 in 75/1 – 79 %;
b) katastrski občini Mali Rošpoh (0620), parcelne številke: 1446/3 – 32 %, 1446/5, 1446/7, 1446/8, 1447/2, 1447/4, 1447/6, 1447/7, 1447/8, 1447/9, 1447/10, 1448/1, 1448/5, 1448/6, 1448/8, 1448/9, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1452/6, 1452/7, 1453, 1454/2 – 81 %, 1454/8, 1454/9, 1455/1, 1456/4, 1456/5 – 58 %, 1466/2, 1467/2, 1474/2, 1475, 1478/1, 1479, 1480/1, 1480/2, 1486/3, 1486/4, 1486/6, 1486/7 – 50 %, 1486/8, 1486/9, 1489/2, 1490/2, 1490/3, 1490/4, 1490/5, 1491/1, 1491/2, 1491/3 – 70 %, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1494, 1497, 1524/1, 1524/2, 1524/3, 1524/4, 1524/5, 1527/1, 1527/4, 1528/1, 1528/2, 1529/1, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1534/2, 1535 – 76 %, 1536/1 – 87 %, 1536/2, 1536/3, 1537/14, 1537/15, 1537/6, 1537/7 – 31 %, 1537/8 – 49 %, 1537/9, 1538/1, 1538/2 – 43 %, 1540/1, 1540/2 – 81 %, 1540/3, 1544, 1545/1, 1545/2 in 1796.
III. DRŽAVNI NAMAKALNI SISTEMI 
256. člen 
(Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 2051.
(3) Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo leži v:
a) katastrski občini Oklukova Gora (1263), parcelne številke: 501/3, 501/4, 502, 508 – 50 %, 509, 512, 519, 520 – 85 %, 521, 525/2 – 37 %, 545 in 68 – 84 %;
b) katastrski občini Arnovo Selo (1264), parcelne številke: 1, 11/1, 120, 129/1, 13/2, 130, 142/2, 143/1 – 72 %, 143/10, 143/12, 143/13, 143/14, 143/2, 143/3 – 89 %, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 144/1, 144/4, 144/5, 147/5 – 78 %, 151, 16/1, 18/3, 183, 21/3 – 86 %, 21/4, 295/1, 295/2, 297 – 81 %, 300, 302/1 – 36 %, 302/3, 304/1, 304/2, 306, 307, 312/1 – 65 %, 314, 317/2, 32/1, 322/1, 322/2, 327, 328 – 85 %, 35, 36, 370, 371/1, 372, 393/1, 40/2, 40/3, 40/4, 404/1, 404/3, 404/4, 405/2, 405/3, 406/1 – 71 %, 406/2, 43, 430/2, 439, 44, 441, 465, 47, 473, 48, 487/1, 492, 493, 498 – 65 %, 499/1 – 80 %, 5/2, 533 – 88 %, 542, 543, 545/1, 545/7, 58/2, 6, 7, 74, 951 – 24 % in 985.
257. člen 
(Namakalni sistem Pivol) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem Pivol.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 13011.
(3) Namakalni sistem Pivol leži v:
a) katastrski občini Semedela (2606), parcelne številke: 777, 778/1 – 90 %, 779/2, 780, 781/1, 781/2, 781/3, 781/4, 781/5, 782, 783, 784, 785 in 788 – 88 %;
b) katastrski občini Cetore (2715), parcelne številke: 191/1 – 69 %, 192, 193, 194 – 78 %, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204/1, 205/1, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217/1 – 26 %, 217/2, 218/1 – 39 %, 218/2, 220, 221/1, 222, 223, 224, 227/1 – 80 %, 229/5 – 81 %, 229/6, 230/2, 230/3, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 243/2, 244, 245 – 86 %, 246/2, 247/1 – 34 %, 247/2, 248, 249, 250/1 – 70 %, 250/2, 252/3, 252/4, 253/1, 255, 256/1 – 86 %, 257, 258, 259, 260, 261/3, 261/4, 262 – 82 %, 263/1, 263/2, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272/3, 272/4, 273/1, 273/2, 274 – 80 %, 275/1 – 87 %, 276/1, 276/2, 276/3, 277/3, 280/12, 280/24 – 18 %, 280/32, 280/33, 282/1, 282/6 – 25 %, 282/7, 283/4, 283/5 – 13 %, 284/3 – 18 %, 284/5, 285/1, 286, 46, 47, 48/1, 48/3, 512/2, 512/4, 512/5, 514/1, 515/1, 515/2, 517, 518, 521/1, 521/2, 526/1, 526/2 in 526/3.
258. člen 
(Namakanje Sermin hrib) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakanje Sermin hrib.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17021.
(3) Namakanje Sermin hrib leži v katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 5797/84, 5797/86, 5798/17, 5798/19 – 87 %, 5799/3, 5799/5, 5801/3, 5801/4 – 70 % in 5803/4.
259. člen
(Namakanje Ankaranska Bonifika – Purisima) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakanje Ankaranska Bonifika – Purisima.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17171.
(3) Namakanje Ankaranska Bonifika – Purisima leži v katastrski občini Ankaran (2594), parcelne številke: 752/1, 752/2, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 761/1, 761/2, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765/2, 765/3, 765/4, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775/1, 775/10, 775/11, 775/12 – 61 %, 775/4, 775/5, 775/6, 775/7, 775/8, 775/9, 776, 777, 781/1, 781/2, 781/3, 782/2, 782/3, 783/1, 783/16, 783/2, 783/3, 783/4, 783/5, 783/6 in 783/8 – 70 %.
260. člen 
(Namakalni kompleks Zontarji) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni kompleks Zontarji.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 17201.
(3) Namakalni kompleks Zontarji leži v katastrski občini Bertoki (2604), parcelne številke: 3169/16, 3169/17, 3169/18, 3169/19, 3169/20, 3169/21, 3170, 3172, 3173/2, 3173/3, 3173/4, 3173/5, 3175, 3176, 3178/1, 3191/1, 3192, 3193, 3194/4, 3194/5 – 77 %, 3197/1, 3197/2, 3198/1, 3198/3, 3198/4, 3199, 3202 – 77 %, 3203, 3204, 3205, 3207/1, 3209/2, 3209/3, 3209/4, 3426, 3427, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445/1, 3445/2, 3451, 3452, 3453, 3499, 3501/1, 3501/3, 3502/1, 3502/2, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507/1, 3507/2, 3508 – 87 %, 3509 – 87 %, 3510, 3511, 3512, 3513 – 27 %, 3514, 3515, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528 – 79 %, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534/1, 3534/2, 3536/2, 3537/1, 3538 – 84 %, 3539 – 35 %, 3540/1, 3540/2, 3542/7, 3543 – 64 %, 3544 – 40 %, 6077 – 34 %, 6078, 6079, 6080, 6081 – 55 %, 6082, 6083 in 6084.
261. člen 
(Namakalni sistem Ivanci) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem Ivanci.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 36251.
(3) Namakalni sistem Ivanci leži v katastrski občini Ivanci (0101), parcelne številke: 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 – 82 %, 1249 – 34 %, 1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1338/2, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1342/3, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379/1, 1379/2, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1438/1, 1438/2, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1454/1, 1454/2, 1455/1, 1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564/1, 1564/2, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 in 1626.
262. člen 
(Namakalni sistem polja Replje) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Replje.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37091.
(3) Namakalni sistem polja Replje leži v:
a) katastrski občini Šempas (2313), parcelne številke: 2875/1 – 45 %, 2875/2, 2875/5 – 83 %, 2877 in 5448/3;
b) katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1089/1 – 87 %, 1091/1, 1092, 1093, 1094, 1095/2, 1095/4, 1095/5, 1096/3, 1096/5, 1097/3, 1097/4, 1100/2 – 88 %, 1100/3, 1100/4, 1102/1 – 85 %, 1104/1, 1106/2, 1142/11, 1142/12, 1142/6 – 15 %, 1142/8, 1142/9 – 79 %, 645/3, 651/1, 652, 686/12, 686/4, 686/8 – 57 %, 686/9, 791/2 – 70 %, 791/3, 792/1, 792/10 – 50 %, 792/11, 792/12, 792/13 – 67 %, 792/14, 792/2, 792/3 – 85 %, 792/4, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8 – 64 %, 792/9, 794/2, 794/3, 794/4 – 75 %, 794/5 – 34 %, 794/6, 794/7 – 35 %, 795/10, 795/2, 795/3, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 795/8, 796/1, 796/10, 796/11 – 87 %, 796/13, 796/14, 796/15, 796/16, 796/17, 796/18, 796/6, 796/7, 796/8, 808, 810/2 – 84 %, 810/3, 811, 816/1, 816/2, 816/4, 816/5, 816/6, 816/7, 819/1, 819/2, 819/6, 821/1 – 53 %, 821/2, 823/1 – 69 %, 823/10, 823/12, 823/2, 823/21, 823/22, 823/23, 823/24, 823/25, 823/26, 823/27, 823/7, 826/36, 827, 828, 829/2, 829/4, 829/5, 842/1, 842/2, 842/3, 842/4, 843/1, 843/2, 843/3, 859/1 – 44 %, 859/3 – 76 %, 859/5 – 71 %, 860/1, 860/16, 860/3, 860/4, 860/6 – 88 %, 860/7, 860/9 – 71 %, 861/1, 861/2, 862/1 – 58 %, 862/2 – 86 %, 864 – 83 % in 999/1;
c) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1534/7 – 24 %, 1534/8 – 29 %, 776/1 – 77 %, 777/1 – 86 %, 777/2, 778/1 – 31 %, 778/3 – 67 %, 781/2 – 86 %, 781/6 – 57 % in 784.
263. člen 
(Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37111.
(3) Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici leži v:
a) katastrski občini Miren (2325), parcelne številke: 310/3 – 71 %, 328, 344, 345, 346, 347/1 – 75 %, 347/2 – 75 %, 349 – 68 %, 387/1, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395 – 89 %, 396 – 83 %, 397/1 – 89 %, 397/3, 398, 399, 400/1, 400/2, 403/1, 403/2, 403/3, 405 – 89 %, 407, 408/2, 408/3, 408/5, 408/6, 487, 488, 489 – 85 %, 490, 491, 492, 493/1 in 498/1;
b) katastrski občini Rupa (2326), parcelne številke: 67/16, 67/2, 67/3, 67/5, 67/7, 67/9, 68/1, 68/2 – 88 %, 68/3 – 89 %, 68/4, 70, 71, 72/2, 82/10, 82/11 – 89 %, 82/12, 82/4 – 88 % in 82/9.
264. člen 
(Namakalni sistem polja Šempeter) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Šempeter.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37131.
(3) Namakalni sistem polja Šempeter leži v katastrski občini Šempeter (2315), parcelne številke: 2969 – 63 %, 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2988 – 89 %, 2991 – 69 %, 2994, 2996, 2998 – 89 %, 3001, 3002, 3004, 3005, 3008 – 87 %, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014/1, 3014/2, 3015/1, 3015/2, 3015/3 – 39 %, 3016/2, 3021/1 – 86 %, 3022/2, 3023/2, 3025/2, 3028, 3032/1, 3032/2 – 78 %, 3032/3 – 82 %, 3034/2, 3036/2, 3037/2, 3138/1, 3139/1, 3140/1, 3141/1, 3144/1 – 90 %, 3145/1, 3146, 3147/4, 3147/5, 3148/1, 3148/2, 3148/3, 3149/1, 3149/2, 3150/1, 3150/2, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159/2 – 85 %, 3160/2, 3165 – 85 %, 3166, 3167/1, 3167/2, 3167/3 – 88 %, 3168/1, 3168/3, 3168/4, 3168/5, 3168/6, 3169/1, 3169/2, 3169/3, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176/1, 3176/2, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183/1, 3183/2, 3183/3, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195/1, 3210/1, 3211, 3212/1, 3213/1, 3214/1, 3215/1, 3216/1, 3217/1, 3218/1, 3219/1, 3220/1, 3221/1, 3222/1, 3223/1, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3249/1, 3249/3, 3249/4, 3249/5, 3250/1, 3250/3, 3251/1, 3251/4, 3252/1, 3252/2, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 9134, 9135 in 9151.
265. člen 
(Namakalni sistem polja – Črniče – Perovlek) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja – Črniče – Perovlek.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37141.
(3) Namakalni sistem polja – Črniče – Perovlek leži v katastrski občini Črniče (2384), parcelne številke: 194, 195/1, 199/1, 199/3, 203/1, 204/1, 204/2, 205, 206/2 – 56 %, 207/1, 208/1, 210, 211/1 – 70 %, 211/2 – 42 %, 212, 213/1, 214, 215, 216 – 88 %, 217 – 11 %, 218 – 40 %, 220 – 17 %, 221 – 53 %, 222 – 79 %, 224/1, 225/2, 225/3 – 40 %, 229/4, 230/3, 231/1, 231/4, 240/1 – 24 %, 241/1 – 69 %, 243/1, 244, 251/1 – 88 %, 251/2 – 68 %, 251/3, 251/4, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 254/2, 2558/1, 2558/3 – 89 %, 2558/4 – 41 %, 256/1, 256/2, 258/2, 259, 260/1, 260/2, 261/44 – 83 %, 261/45 – 12 %, 860/1 – 74 %, 860/10, 860/11, 860/115 – 77 %, 860/116, 860/117, 860/119, 860/12, 860/120, 860/121, 860/122, 860/123, 860/124, 860/126 – 85 %, 860/14, 860/15, 860/16, 860/169, 860/17, 860/170, 860/174, 860/175, 860/176 – 85 %, 860/18, 860/184 – 42 %, 860/189 – 53 %, 860/19, 860/190 – 26 %, 860/191, 860/196 – 75 %, 860/197, 860/198, 860/199, 860/2, 860/200, 860/201, 860/202, 860/204, 860/205, 860/208, 860/211, 860/212, 860/213, 860/214, 860/215, 860/216, 860/217, 860/218, 860/22, 860/221 – 21 %, 860/222, 860/223 – 31 %, 860/224 – 32 %, 860/23, 860/243, 860/244, 860/245, 860/246, 860/247, 860/248, 860/249 – 83 %, 860/250 – 34 %, 860/252 – 79 %, 860/253, 860/254, 860/255, 860/259, 860/3, 860/47 – 65 %, 860/48, 860/505 – 18 %, 860/51 – 75 %, 860/512 – 71 %, 860/513 – 19 %, 860/53, 860/6, 860/7, 860/9, 891/10, 891/100, 891/101, 891/102, 891/103, 891/104, 891/105, 891/106, 891/107, 891/108, 891/109, 891/111, 891/112, 891/113, 891/114, 891/115, 891/116, 891/117, 891/118, 891/119, 891/120, 891/121, 891/14 – 55 %, 891/140, 891/141 – 65 %, 891/143 – 27 %, 891/147 – 31 %, 891/148, 891/149, 891/150 – 40 %, 891/152 – 80 %, 891/155, 891/156, 891/157, 891/158, 891/159, 891/71, 891/72, 891/73, 891/74, 891/75, 891/76, 891/77, 891/78, 891/79 – 45 %, 891/8 – 11 %, 891/80 – 77 %, 891/81, 891/82, 891/83, 891/84, 891/85, 891/86, 891/87, 891/88 – 62 %, 891/89 – 45 %, 891/9, 891/90 – 69 %, 891/91 – 79 %, 891/92, 891/93 – 16 %, 891/94, 891/95, 891/96, 891/97 – 78 % in 891/98.
266. člen 
(Namakalni sistem polja Prvačina I in II) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Prvačina I in II.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37181.
(3) Namakalni sistem polja Prvačina I in II leži v:
a) katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1189, 1190, 1191, 1192, 1193 in 1195;
b) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1515/21, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1, 1610/1, 1611/1, 1612/1, 1613/1, 1614/1, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621/3, 1622/1, 1622/2, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631/1, 1631/2, 1632, 1633, 1638, 1641 – 80 %, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1679, 1680/1, 1680/2, 1681, 1682, 1683, 1684/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1703, 1704/1 – 71 %, 1704/2, 1708/1, 1708/2, 1708/3, 1709, 1711, 1712, 1713, 1714/1, 1714/2, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732/1, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821/1, 1821/2, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831/1, 1831/2, 1834, 1835, 1836, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842/1, 1891, 1892, 1893, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924/1, 1924/2, 1924/3, 1925, 1926, 1927, 1928/1, 1928/2, 1932, 1933, 1934, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953 – 65 %, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2065, 2066/1, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 2079, 2080, 2081, 2082, 2085, 2086, 2088/1, 2088/2, 2089/1, 2089/2, 2090/1, 2090/2, 2091/1, 2091/2, 2092, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 in 2108;
c) katastrski občini Gradišče (2321), parcelne številke: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 580, 581, 582/1, 582/2, 583, 584, 585, 586, 590, 591, 592/1, 592/2, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 in 610.
267. člen 
(Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37201.
(3) Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja leži v katastrski občini Renče (2322), parcelne številke: 62/3, 62/4, 63, 70/1 in 90/3 – 89 %.
268. člen 
(Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37211.
(3) Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje leži v:
a) katastrski občini Bilje (2318), parcelne številke: 638, 639 – 89 %, 641 – 78 %, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651 – 72 %, 652 – 22 %, 653, 654, 655 – 87 %, 658 – 90 %, 659/1, 659/2 – 82 %, 660, 661/1, 661/2 – 27 %, 662/1, 663, 664/1, 664/2, 666/1 – 83 %, 666/2, 674, 676, 678/1 – 89 %, 678/2, 679, 681, 683 – 77 %, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 690, 691 in 692;
b) katastrski občini Orehovlje (2324), parcelne številke: 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 277, 278, 279, 282/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4 – 66 %, 312/1 – 22 %, 312/2, 313, 315 – 71 %, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 356, 357, 358/1, 358/2, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376/1, 376/2, 381, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 414, 416 – 82 %, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 429 – 71 %, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3 in 450/4.
269. člen 
(Namakalni sistem Vrtojba polje) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem Vrtojba polje.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37261.
(3) Namakalni sistem Vrtojba polje leži v:
a) katastrski občini Šempeter (2315), parcelni številki: 421/4 in 433/1 – 77 %;
b) katastrski občini Vrtojba (2316), parcelne številke: 100, 105/5, 105/6, 1000, 1003/1, 1005/1 – 14 %, 1005/2 – 86 %, 1007/1 – 13 %, 1007/2, 1008/1 – 16 %, 1008/2, 1009/1 – 12 %, 1009/2, 101, 1010/1 – 21 %, 1010/2, 1011/1 – 11 %, 1011/2, 1012/10, 1012/11 – 11 %, 1012/12, 1012/13 – 10 %, 1012/14, 1012/15 – 10 %, 1012/16, 1012/17 – 12 %, 1012/18, 1012/8, 102, 1025/1 – 11 %, 1025/2, 1026/1 – 11 %, 1026/2, 1027/2, 1028/1 – 11 %, 1028/2, 1029/1 – 16 %, 1029/2, 103, 1030/1 – 16 %, 1030/2, 1031/1 – 19 %, 1031/2, 1031/3, 1032/1 – 14 %, 1032/2, 1033/1, 1034/1 – 14 %, 1034/2, 1035/1 – 17 %, 1035/2, 1036, 1037, 1038, 1039, 104, 1040, 1041, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 106/1, 106/3, 1060, 1063/8 – 26 %, 1063/9 – 54 %, 1064/1 – 82 %, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1 – 88 %, 1066/2, 1067/1 – 56 %, 1067/2, 1068/1 – 36 %, 1068/2, 1069/3 – 19 %, 1069/4, 1069/5 – 47 %, 1069/6, 1070/1, 1070/3 – 38 %, 1070/4, 1071/1, 1071/3 – 49 %, 1071/4, 1072/1, 1072/3 – 65 %, 1072/4, 1073/1, 1073/3 – 66 %, 1073/4, 1074/1, 1074/3 – 27 %, 1074/4, 1076/1, 1076/3 – 14 %, 1076/4, 1077/1 – 12 %, 1077/3, 1078/2, 1079/2, 1080/1 – 11 %, 1080/2, 1081/1 – 13 %, 1081/2, 1082/1 – 11 %, 1082/2, 1083/1 – 12 %, 1083/2, 1084/1 – 15 %, 1084/2, 1085/1 – 12 %, 1085/2, 1086/1 – 13 %, 1086/2, 1087/3 – 23 %, 1087/5, 1087/6, 1088/2, 1088/4, 1089/2, 1089/4, 1090/2, 1091/2, 1091/5, 1091/6, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136/1, 1136/2, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1145, 1146, 1147, 1148/1 – 89 %, 1149/1, 1150/1, 1151/1, 1152/1, 1154/3, 1154/4, 1156/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193, 1194, 1195, 1199/1, 1200/1, 1201/1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218/1, 1218/2, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1255, 1256, 1266, 1267, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 129/1, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 130/5, 1300, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 131/1, 131/2, 1310, 1311, 1312, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319, 132/3, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 134/4, 1340, 1341, 1342/1, 1343/1, 1344/1, 1345/1, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/5, 1348, 1349/1, 1349/2, 135/4, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1354/1, 1354/2 – 33 %, 1354/3 – 85 %, 1355/1, 1355/2 – 18 %, 1356/2 – 62 %, 1356/3, 1356/4 – 16 %, 1357/1, 1357/2 – 13 %, 1359/1, 1359/3 – 17 %, 136/1, 136/2, 1360/11, 1360/12 – 38 %, 1360/5 – 24 %, 1360/9, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 1374/2, 1375/3, 1375/4, 1377/3, 1378/2, 138/1, 138/2, 1389, 139/1 – 88 %, 139/2, 1390/2, 1391/2, 1392/2, 1394, 1395/2, 1396, 1397, 1398, 140/1, 140/2, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/2, 1405/2, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 141/1, 141/2, 1410, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2 – 29 %, 1413/3 – 88 %, 1416/1, 1416/2, 1417, 1418, 1419, 142, 1420/1, 1420/2, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429, 143, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 144/1, 144/2, 144/3 – 88 %, 1444, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1446, 1447/1, 1447/3, 1449/1, 1449/2, 145, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458/2, 1459/4, 146, 1460/2, 1461/2, 1462/1, 1463, 1464 – 88 %, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1469, 147, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/2, 1476/2, 1477/2, 1478/2, 1479/2, 148 – 90 %, 1480/2, 1481/2, 1482/2, 1483/2, 1484/2, 1485/3, 1485/4, 149/1, 149/2, 150, 151, 152/1, 153/1, 153/2, 154/1, 155/2, 156/2, 157/3, 158/3, 1600/2 – 69 %, 1601/2, 1602/1, 1602/2, 1605, 1606, 1610/2, 1614, 166/2, 2347/1, 2347/2, 2348/1, 2349/1, 2351/2 – 46 %, 2352/1, 2353, 2354, 2357/1, 2357/2, 2357/3 – 84 %, 2357/4 – 75 %, 2357/5, 2357/6, 2358, 2360/2, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363, 2366 – 25 %, 2367 – 34 %, 2368 – 56 %, 2369, 2371/1 – 81 %, 2372/1, 2372/2 – 90 %, 2376/1, 2376/2, 2376/3, 2376/4, 2376/5, 2468, 2469/1, 2470/10, 2470/11 – 62 %, 2479/1, 2482/1 – 65 %, 2483 – 55 %, 2486, 2489/1, 2493, 2510, 2760/1, 2762 – 81 %, 2765, 2772/1, 2772/2, 2775 – 85 %, 2776/2, 2776/3, 2776/4, 2778, 2780, 2782/1, 2782/2, 2783, 2784, 2787, 2790 – 71 %, 2976 – 73 %, 2980, 2981, 2982/1, 2987/1 – 85 %, 2988, 2989, 2990, 2991, 2997, 2998/1, 2998/3, 3000/1, 3000/2, 3005, 3006/1, 3006/2, 3006/3, 3006/4, 3006/5 – 79 %, 3006/6, 3010 – 55 %, 3011, 3020/1, 3020/2 – 71 %, 3033, 3034/1, 3042, 3069, 3070, 3073/1, 3073/2, 3074/1, 3074/2, 3077, 3078, 3079, 3086, 3089, 3097/2, 3097/3, 3098/1, 3098/2, 3100, 3101, 3102, 3103 – 87 %, 3116, 3117/1, 3117/2 – 61 %, 3117/3 – 77 %, 3171, 3172, 3175, 3177, 3178, 3179, 3182 – 86 %, 3189, 3190, 3191, 3588/6 – 36 %, 3588/8, 3588/9, 3591/3, 3609/16, 3633 – 80 %, 3634 – 77 %, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640 – 88 %, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3647/1, 3647/3, 3647/4, 3647/5, 3647/6, 3648, 3650, 3651 – 41 %, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 61/1, 62, 63, 64, 65/1, 67/3, 68/3, 69/4, 813, 814, 826, 829/1, 830/1, 835, 838/1 – 33 %, 838/10, 838/5, 838/6, 838/7 – 71 %, 838/8, 838/9 – 48 %, 839/1, 839/2, 840/1 – 44 %, 840/2, 842/14, 842/15, 842/16, 845/1, 845/2, 845/3 – 85 %, 846, 851 – 76 %, 852/1 – 42 %, 852/2, 853/1 – 29 %, 853/2, 854/2 – 82 %, 854/3 – 29 %, 854/4, 855/1 – 31 %, 855/3, 855/4, 855/5, 857, 858/1 – 42 %, 858/2, 859/1 – 34 %, 859/2, 860/1 – 29 %, 860/2, 861/1 – 16 %, 861/2, 868/10, 868/5, 868/6, 868/7 – 31 %, 868/8, 868/9 – 44 %, 869/1 – 52 %, 869/2, 870/1, 870/2 – 73 %, 873/1, 874/1 – 84 %, 874/3, 879/1, 879/2 – 82 %, 880/2, 881/1 – 30 %, 881/2, 883/1, 883/2, 884/1 – 24 %, 884/2, 885/10, 885/11 – 37 %, 885/12, 885/5 – 26 %, 885/6, 885/7 – 26 %, 885/8, 885/9 – 27 %, 887/1 – 15 %, 887/2, 888/1, 894, 895/1 – 14 %, 895/2, 896/1 – 11 %, 896/2, 897/3 – 12 %, 897/4, 897/6, 898, 899/1, 899/2 – 30 %, 900/1, 901/1, 905, 906, 907, 908, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913, 914/1, 914/2, 915 – 86 %, 916/1, 917/1, 918/1, 919/3 – 44 %, 919/4, 920/3, 920/4 – 21 %, 920/5, 921/3, 921/4 – 20 %, 921/5, 923/1, 923/2, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927/2, 928 – 84 %, 929/3 – 35 %, 929/4, 929/5 – 12 %, 929/6, 930/1 – 33 %, 930/2, 931 – 16 %, 932/3 – 33 %, 932/4, 932/5 – 25 %, 932/6, 934/1 – 30 %, 934/2, 935/1, 935/3 – 40 %, 935/4, 936/1, 936/3 – 24 %, 936/4, 937/1, 937/4 – 89 %, 938/1, 938/2, 939/1, 939/2, 940, 941/1, 941/2, 942/1, 942/2, 943/1, 943/2, 944, 945/1, 945/2, 946/1, 946/2, 948/1, 948/2 – 76 %, 948/3, 948/6, 949, 95/3, 95/4 – 71 %, 951/1, 951/2, 953 – 29 %, 954/1 – 13 %, 954/3 – 19 %, 954/4, 954/5, 954/6 – 89 %, 956/1 – 16 %, 956/2, 957/1 – 24 %, 957/2 – 83 %, 958/1 – 30 %, 958/2, 959/1 – 15 %, 959/2, 96/1, 960/3 – 19 %, 960/4, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 97/1, 974/1, 975/1, 976/1, 977/1, 978/1, 98/1, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 99/1, 990, 991, 992, 993, 995, 996/1, 996/2 – 57 %, 996/3 – 23 %, 997 – 72 %, 998 – 59 % in 999 – 73 %.
270. člen 
(Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37281.
(3) Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate leži v:
a) katastrski občini Prvačina (2320), parcelne številke: 1845, 1846 – 40 %, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859/1, 1860/1, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1878, 1879, 1880 in 1881;
b) katastrski občini Dornberk (2335), parcelne številke: 400, 424, 6681, 6682, 6683, 6684/1, 6684/2, 6685/1, 6685/2 – 63 %, 6686, 6688 – 87 %, 6690, 6691, 6693 – 63 %, 6694 – 44 %, 6695, 6696, 6697 – 34 %, 6698 – 32 %, 6699, 6700/1, 6700/2 – 28 %, 6703/1, 6703/2 – 80 %, 6705, 6706/1, 6706/2 – 69 %, 6708/1, 6708/2, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6719, 6720, 8059/2, 8059/3, 8059/4, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082/1, 8082/2, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094/1, 8094/2, 8095/1, 8095/2, 8096/1, 8096/2 – 83 %, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105/1, 8105/2, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111/1, 8111/2, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118/1, 8118/2, 8119, 8120 – 78 %, 8122/1, 8123, 8124, 8126 – 84 %, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8156, 8161, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8182, 8183, 8184/1, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202 in 8203.
271. člen 
(Namakalni sistem polja Bukovica) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Bukovica.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37301.
(3) Namakalni sistem polja Bukovica leži v katastrski občini Bukovica (2319), parcelne številke: 691, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 703, 704, 706/3 – 86 %, 706/4, 711/4, 711/5, 711/6, 713/1, 714/1, 715/1, 716/1, 718/1, 719/1, 721/1, 722/1, 723/3, 723/4, 724/1, 726, 727, 728/1, 741, 742, 743/1, 744/1, 744/2, 748, 753, 754/1, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 811/1, 811/2, 811/3, 815/1, 818, 819/1, 819/2, 819/3, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 845, 846/1, 848, 849, 859, 861/1, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 871, 873, 874, 875, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914 in 915.
272. člen 
(Namakalni sistem polja Okroglica I, II) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem polja Okroglica I, II.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37411.
(3) Namakalni sistem polja Okroglica I, II leži v katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1397, 1398, 1401, 1402/1, 1404/1, 1404/2, 1405, 1406, 1407, 1408, 1410, 1411, 1412, 1413, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1454/3, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1479, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1501, 1509, 1510, 1511, 1515, 1520/1, 1520/2, 1521, 1523/1, 1523/2, 1528, 1531, 1533/1, 1534/1, 1534/2, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 – 74 %, 1545/1, 1545/2, 1546, 1550, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1566, 1569 – 89 %, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1587, 1588, 1589/1, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1602 – 75 %, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610, 1612, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2 in 1622.
273. člen 
(Oroševalni sistem Križ – Cijanov) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Oroševalni sistem Križ – Cijanov.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37471.
(3) Oroševalni sistem Križ – Cijanov leži v katastrski občini Vrtojba (2316), parcelne številke: 1991/1, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2318/1, 2318/2, 2321, 2332, 2333 in 2336 – 83 %.
274. člen 
(Namakanje polja Podvogrsko) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakanje polja Podvogrsko.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37501.
(3) Namakanje polja Podvogrsko leži v katastrski občini Vogrsko (2314), parcelne številke: 1204/1, 1204/2 – 74 %, 1207, 1208, 1210/1 – 89 %, 1210/2, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 – 64 %, 1239 – 64 %, 1242/1, 1243/1, 1244/1, 1245/1 – 72 %, 1245/4 – 70 %, 1245/5 – 85 %, 1246/1, 1249/1, 1250/1, 1251/1, 1252/1, 1253/1 – 87 %, 1254/1, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1260/1, 1261/1, 1262/1, 1263/1, 1265/1, 1265/2, 1266/1, 1267/1, 1268/1, 1270/1 – 75 %, 1271/1 – 71 %, 1272/1 – 46 %, 1273/1 – 86 %, 1274/2, 1275, 1276/1, 1277/1, 1281/1, 1282/1, 1284/1, 1285/1, 1287/1, 1288/1, 1289/1, 1292/1, 1293, 1294/3, 1294/4, 1295/1, 1300/1 – 85 %, 1302, 1303/1, 1303/5, 1303/6 – 83 %, 1304/1, 1304/2, 1307, 1310, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1323/1, 1324/1, 1327/1, 1329/3, 1330/1, 1331/1, 1333/1, 1334/1, 1335, 1336, 1337, 1338, 1345, 1347 – 72 %, 1349/1 – 88 %, 1349/2, 1350, 1351, 1355/1, 1355/2, 1356, 1359/1, 1360/1, 1361/1, 1361/2, 1363/1, 1364/1, 1365/1, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385/1, 1386, 1389 – 39 %, 1392/1 in 1393/1.
275. člen 
(NS Orehovlje – Britof) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: NS Orehovlje – Britof.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37511.
(3) NS Orehovlje – Britof leži v:
a) katastrski občini Orehovlje (2324), parcelne številke: 10/13 – 81 %, 10/14, 10/15 – 18 %, 10/3, 10/5, 15, 24, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 26/7 – 88 %, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 30/1, 31/1 – 61 %, 31/2 – 90 %, 31/5 – 37 %, 31/6 – 10 %, 32/1, 32/3, 32/5 – 14 %, 34/1 – 10 %, 34/2, 34/3 – 70 %, 35 – 89 %, 36/9 – 48 %, 37/17 – 13 %, 37/18 – 81 %, 37/5, 37/6 – 87 %, 38/1, 38/10, 38/3, 38/7 – 22 %, 38/9, 39/4 – 48 %, 41/1, 41/2 – 86 %, 42, 43/1, 43/4, 43/5 – 90 %, 43/6, 43/7, 45/1, 45/3, 45/4, 46/1 – 88 %, 46/4 – 87 %, 46/6, 46/7, 7/13, 7/14 – 84 %, 7/15, 7/16 – 77 %, 7/17, 7/18 – 67 %, 7/19, 7/20, 7/8, 9/12, 9/13 in 9/6 – 23 %;
b) katastrski občini Miren (2325), parcelne številke: 641/1 – 90 %, 642/1 – 89 %, 643 in 646/1.
276. člen 
(Namakanje Šempaske gmajne) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakanje Šempaske gmajne.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37531.
(3) Namakanje Šempaske gmajne leži v:
a) katastrski občini Vitovlje (2311), parcelne številke: 5473, 5474, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5486, 5487, 5500, 5501, 5502, 5503 – 86 %, 5504 – 83 %, 5505 – 84 %, 5509, 5510/1, 5510/2, 5511, 5513, 5514, 5516, 5519, 5520, 5522, 5523, 5524/1, 5524/2, 5526, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5543/1, 5543/2, 5548/1, 5549/1, 5550/1, 5551/1, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556 in 5557/1;
b) katastrski občini Šempas (2313), parcelne številke: 5917, 5918, 5919, 5920 – 50 %, 5921 – 11 %, 5922 – 27 %, 5923, 5925, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5935, 5936, 5937 – 80 %, 5938 – 64 %, 5939/1, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5949 – 17 %, 5950 – 79 %, 5951 – 65 %, 5956 – 89 %, 5958/1, 5967 – 50 %, 5972, 5975, 5977, 5978, 5979, 5980, 5985/1 – 69 %, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5994, 5995, 5996/1, 5996/2, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6004, 6005, 6006, 6007, 6014, 6015, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6038/1, 6038/2, 6039, 6041, 6042, 6043, 6048 – 50 %, 6052, 6053, 6054, 6055 – 85 %, 6056, 6057, 6059, 6060, 6062, 6063, 6068, 6069, 6073, 6074, 6075, 6076, 6078, 6080/1, 6080/2 – 15 %, 6081, 6082, 6083, 6084, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6145, 6146 in 6147.
277. člen 
(Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 37541.
(3) Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica leži v:
a) katastrski občini Vrtojba (2316), parcelne številke: 1374/3, 1374/5 – 68 %, 1377/6 – 53 %, 1377/8, 1487/1, 1487/2, 1487/3 – 64 %, 1490/1, 1490/2, 1490/3, 1491, 1492/2, 1493/2 – 76 %, 1494/2 – 19 %, 1503/1, 1503/2, 1503/3 – 54 %, 1508/1, 1508/2 in 1508/3 – 68 %;
b) katastrski občini Miren (2325), parcelne številke: 19/1, 19/13, 19/14, 19/15, 19/4, 19/7, 28/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/3, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/3, 55/4 – 84 %, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 56/3, 60/6, 60/7, 60/8, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 65/2, 650/3 – 12 %, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 679/5 – 62 %, 679/7, 68/1, 69/1, 69/2 in 70/1.
278. člen 
(Namakalni sistem v Sečoveljski dolini) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem v Sečoveljski dolini.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 40081.
(3) Namakalni sistem v Sečoveljski dolini leži v:
a) katastrski občini Sečovlje (2632), parcelne številke: 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668/1, 2668/2, 2669/1, 2669/2, 2670, 2671/1, 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728 – 40 %, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748 – 86 %, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776/1, 2776/2, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783 – 84 %, 2784, 2785 – 87 %, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888/1, 2888/2, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950/1, 2950/2, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2991, 3022/2 – 87 %, 3023/1 – 86 %, 3024/1, 3024/2, 3024/3, 3024/4, 3025, 3026 – 86 %, 3027 – 87 %, 3028 – 90 %, 3029, 3030, 3031, 3032 – 90 %, 3033 – 90 %, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039 – 84 %, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 – 87 %, 3177, 3178 – 75 %, 3179 – 71 %, 3180, 3181, 3182, 3183 – 66 %, 3184/1, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200/1, 3201, 3202/3, 3206, 3207 – 90 %, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229/2, 5472/1 – 74 %, 5644/1, 5645/1, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796/1, 5797/1, 5798/1, 5799, 5800, 5801, 5802 – 89 %, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5950, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977/1, 5977/2, 5978/1, 5978/2, 5978/3, 5980/1, 5980/2, 5980/3, 5980/4, 5980/5, 5980/6, 5980/7, 5982, 5983, 5984, 5985, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040/1, 6040/2, 6242, 6243 in 6244;
b) katastrski občini Raven (2633), parcelne številke: 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874, 1880/1, 1881, 1882, 1883/3, 1883/4, 1884/1 – 74 %, 1961 – 69 %, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 in 3126.
279. člen 
(Namakalni sistem Miklavž) 
(1) Ime namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: Namakalni sistem Miklavž.
(2) Šifra namakalnega sistema, ki je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja: 64051.
(3) Namakalni sistem Miklavž leži v:
a) katastrski občini Dogoše (0683), parcelne številke: 1826, 1827/1, 1827/2, 1828, 1829 – 81 %, 1830/1, 1830/2 – 87 %, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846/1, 1846/2, 1847, 1848, 1851, 1852, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1870/2, 1871, 1872, 1873/1, 1873/2, 1874, 1875, 1876, 1877 – 89 %, 1878, 1879, 1880/1, 1880/2, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2 – 88 %, 1885, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1899, 1900, 1905, 1906 in 1908;
b) katastrski občini Miklavž na Dravskem Polju (0693), parcelne številke: 1736, 1737, 1738/1, 1776, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1778 – 74 %, 1800 – 83 %, 1801 – 88 %, 1802 – 85 %, 1805/1, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810/2 – 23 %, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 – 84 %, 1896, 1897, 1914 – 21 %, 1915, 1919, 1920, 1921, 1925 – 17 %, 1926, 1927, 1932 – 66 %, 1933, 1934, 1937 – 61 %, 1938, 1939, 1943 – 43 %, 1944 – 79 %, 1948 – 52 %, 1952/2, 1956/1 – 56 %, 1956/2, 1957 – 64 %, 1961, 1963 – 67 %, 1964 – 86 %, 1972/2, 1972/6, 1973/2, 1973/6, 1974/2, 1974/7, 2070 – 80 %, 2071 – 86 %, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104 – 88 %, 2105, 2106, 2107, 2108 – 85 %, 2109 – 80 %, 2110, 2111, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2122 – 67 %, 2123, 2125, 2126/1, 2126/2 – 22 %, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 – 56 %, 2136 – 64 %, 2137 – 68 %, 2138 – 71 %, 2139 – 84 %, 2140 – 87 %, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148 – 79 %, 2149, 2150, 2151 – 73 %, 2152 – 78 %, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 – 71 %, 2171 – 68 %, 2173, 2174, 2177, 2178, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221 – 83 %, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280 – 88 %, 2281 – 75 %, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2332, 2334, 2335/1, 2335/2, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2346/1, 2346/2, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354 – 64 %, 2356, 2357, 2358, 2359, 2362/10 – 83 %, 2362/5 – 78 %, 2362/6 – 11 %, 2362/7 – 18 %, 2362/8 – 57 %, 2362/9, 2363 – 67 %, 2364 – 60 %, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2379, 2380, 2383, 2384, 2387, 2389, 2390 – 87 %, 2391 – 86 %, 2392/1, 2393/2 – 69 %, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414 – 85 %, 2415, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431 – 89 %, 2436, 2437, 2438, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444/1, 2444/2 – 61 %, 2446, 2447, 2448 – 82 %, 2449/1, 2449/2 – 38 %, 2450/3, 2450/4 – 35 %, 2450/5, 2450/6, 2450/7 – 20 %, 2450/8, 2450/9, 2452/1 – 10 %, 2452/2, 2452/3, 2453/2 – 18 %, 2453/3, 2453/4 – 13 %, 2454/1, 2454/2 – 40 %, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469 – 85 %, 2470, 2471, 2472 – 88 %, 2473, 2474, 2475, 2476 – 36 %, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565/1, 2565/2 – 53 %, 2566/1, 2566/2 – 57 %, 2567/1 – 74 %, 2567/2 – 66 %, 2571, 2572, 2574, 2576, 2577, 2579, 2580, 2581, 2584, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609/1, 2609/2, 2610/1, 2610/2, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615/1 – 15 %, 2615/2, 2617 – 32 %, 2618 – 17 %, 2619 – 11 %, 2620, 2621, 2625/6, 2625/7, 2625/8 – 42 %, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630/1, 2630/2, 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2658, 2659, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/2, 2686, 2687, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696/2, 2697/2, 2697/3, 2701/6 – 56 %, 2701/8 – 63 %, 2708/2, 2709, 2713, 2714/2, 2714/4, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2740, 2741, 2742, 2743/1, 2743/2, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759 in 2760;
c) katastrski občini Loka pri Rošnji (0709), parcelne številke: 437/1, 438, 440 – 78 %, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 455, 456, 459, 460, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 533/5, 86/1, 86/10 – 78 %, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 88/1, 88/10, 88/11, 88/12, 88/13, 88/14, 88/15, 88/16 – 76 %, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8 in 88/9.
IV. KONČNA DOLOČBA 
280. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2017-2330-0010
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica