Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2525. Odločba o prenehanju ustanove »Primorska znanstvena fundacija«, stran 6877.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) v upravni zadevi prenehanja ustanove »Primorska znanstvena fundacija« izdaja naslednjo
O D L O Č B O 
o prenehanju ustanove »Primorska znanstvena fundacija« 
1. Ustanova »Primorska znanstvena fundacija«, Pristaniška ulica 45, Koper, preneha delovati z dnem dokončnosti te odločbe.
2. V tem postopku stroški niso nastali.
Št. 0070-52/2019/1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0041
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport