Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2524. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin«, stran 6877.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin«, ki sta jo ustanovila CEH ZA SMEH, agencija za gledališke, glasbene in sorodne dejavnosti, trgovina, gostinstvo in promet, d.o.o., Muljava 1A, 1295 Ivančna Gorica in KURZ, zavod za organizacijo, izvedbo in promocijo prireditev, Resljeva cesta 26, 1000 Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV-1301/2019 z dne 20. junija 2019, sestavljeno pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Resljeva cesta 26, 1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je delovanje na področju izobraževanja. Njen namen je pomoč otrokom iz socialno šibkih družin ter za spodbujanje pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti na območju Republike Slovenije.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 4000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Monika Dolen, Blejska Dobrava 89, 4273 Blejska Dobrava
– Sara Novak, Mire Miheličeve 2, 1000 Ljubljana
– Aleksandra Kastelic, Temenica 45, 1296 Šentvid pri Stični.
Št. 0070-51/2019/1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0040
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport