Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2523. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za kontemplativne prakse«, stran 6877.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za kontemplativne prakse« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za kontemplativne prakse«, ki jo je ustanovila Bernarda Močilnik, Stari trg 11A, 1000 Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV-158/2019 z dne 12. februarja 2019, sestavljeno pri notarki Nevenki Tory, Beethovnova 14, 1000 Ljubljana.
2. »Ustanova za kontemplativne prakse« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je delovanje na področju izobraževanja. Njen namen je vzpodbujanje vzpostavitve pravnih in drugih pogojev za razvoj kontemplativnih praks ter financiranje javno koristne nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj kontemplativnih praks.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1500 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Vesna Turk, Stantetova ulica 6, 1000 Ljubljana
– Katarina Žugman, Na peči 6, 1000 Ljubljana
– Bernarda Močilnik, Stari trg 11A, 1000 Ljubljana.
Št. 0070-50/2019/1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0039
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport