Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2522. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za ustvarjalne mlade, ustanova za podporo podjetniškim projektom mladih«, stran 6876.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za ustvarjalne mlade, ustanova za podporo podjetniškim projektom mladih« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za ustvarjalne mlade, ustanova za podporo podjetniškim projektom mladih«, ki jo je ustanovil Ustvarjalnik, pospeševalnik mladinskega podjetništva, d.o.o., socialno podjetje, Kajuhova cesta 5, 3325 Šoštanj z notarsko listino opr. št. SV-120/2019 z dne 17. januarja 2019, sestavljeno pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija za ustvarjalne mlade, ustanova za podporo podjetniškim projektom mladih« ima sedež v Šoštanju. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Kajuhova cesta 5, 3325 Šoštanj.
3. Namen ustanove je delovanje na področju izobraževanja. Njen namen je financiranje in podpora podjetniškim projektov slovenskih srednješolcev ter financiranje in podpora mentorskih programov, ki podpirajo tovrstno udejstvovanje mladih.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Marko Vrdoljak, Cesta v Pečale 28, 1000 Ljubljana
– Aljaž Osetič, Prelska 49A, 3320 Velenje
– Tjaša Ban, Brezina 64B, 8250 Brežice.
Št. 0070-49/2019/1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2019
EVA 2019-3330-0038
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport