Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, stran 6104.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. dopisni seji dne 1. 8. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 40/19, popravek 46/19) se 13. člen spremeni in se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj šesto oziroma višješolsko izobrazbo,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).
Statut zavoda lahko določi dodatne pogoje za imenovanje direktorja.«
2. člen 
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019-6
Šmarjeta, dne 31. julija 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti