Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2372. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2019, stran 6101.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki, Občina Trebnje, leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,2082 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0013 EUR/kg
– cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 0,1111 EUR/kg
– cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov 0,1372 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0579 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0468 EUR/kg.
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 7. 2019.
Št. 301-3/2019
Trebnje, dne 20. junija 2019
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti