Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2367. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza, stran 6096.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza 
1. člen 
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se v drugo javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza, ki ga je izdelalo podjetje LM PROJEKTI Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p., Goriška 2, 3320 Velenje in povzetek za javnost.
2. člen 
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 29. julija 2019 do vključno 14. avgusta 2019 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v ponedeljek 12. avgusta 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen 
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku druge javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza.
4. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza. Pripombe in predloge se lahko od 29. julija 2019 do 14. avgusta 2019 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se jih pošlje na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OPPN pod gradom – III. faza«). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 10 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb, bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0006/2018
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti