Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava, stran 6074.

  
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava 
1. člen 
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 46/18 in 74/18) se spremeni drugi odstavek 9. člena odloka, ki glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele Cp(ij) in na m2 neto tlorisne površine objekta Ct(ij), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
Cestna infrastruktura
2,0948
7,2000
Vodovodna infrastruktura
1,2096
9,3520
Kanalizacijska infrastruktura
1,4042
10,5910
«. 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03504-0010/2018-9
Lendava, dne 17. julija 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost