Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1720. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, stran 4375.

  
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 26. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 24. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa:
– enotno uniformo občinske redarke oziroma občinskega redarja (v nadaljnjem besedilu: občinski redar), obliko in vsebino označb, ki jih uporablja občinsko redarstvo, ter način njihove uporabe,
– barvo, obliko, sestavne dele in obrazce službenih izkaznic ter besedilo pooblastil pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva in
– enoten videz vozil občinskega redarstva.
II. ENOTNA UNIFORMA OBČINSKIH REDARJEV 
2. člen 
(vrste uniform) 
(1) Uniforma občinskega redarja je poletna in zimska. Posebne vrste uniforme so uniforma občinskega redarja kolesarja in motorista ter slovesna uniforma.
(2) Vodja redarstva, kjer tega ni, pa župan, odredi vrsto uniforme in njene sestavne dele, ki jih občinski redar nosi pri opravljanju svojih nalog v posameznih letnih časih, ter dogodke oziroma priložnosti, ob katerih sme občinski redar nositi slovesno uniformo.
3. člen 
(sestava uniforme) 
(1) Poletno uniformo sestavljajo pokrivalo, hlače, žensko krilo, srajca ali bluza s kratkimi rokavi, kravata, pas, nogavice, čevlji, polo majica, rokavice, športni komplet, sestavljen iz majice ali pulija in hlač, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine, ter rokavice za urejanje prometa.
(2) Zimsko uniformo sestavljajo pokrivalo, suknjič, hlače, žensko krilo, srajca ali bluza z dolgimi rokavi, kravata, pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrovka, vetrni jopič, polo majica, rokavice, športni komplet, sestavljen iz majice ali pulija in hlač, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine, ter rokavice za urejanje prometa.
(3) Uniformo občinskega redarja kolesarja sestavljajo kolesarske hlače do kolen z zaščitnimi hlačami, polo majica, kolesarska čelada, kolesarske rokavice in športni čevlji.
(4) Uniformo občinskega redarja motorista sestavljajo motoristični jopič z brezrokavnikom, motoristične hlače, motoristična čelada, motoristični čevlji in zaščitna podobleka.
(5) Slovesno uniformo občinskega redarja sestavljajo pokrivalo, kravata, slovesna srajca ali bluza z dolgimi rokavi, slovesna srajca ali bluza s kratkimi rokavi, slovesni suknjič, hlače, žensko krilo in čevlji.
4. člen 
(barve uniform) 
(1) Bunda, vetrovka, vetrni jopič, športni komplet, sestavljen iz majice ali pulija in hlač, ter pokrivala so kombinirano temno modre in bordo rdeče barve.
(2) Hlače, žensko krilo, kravata, rokavice in nogavice, kolesarske hlače do kolen z zaščitnimi hlačami in kolesarske rokavice so temno modre barve.
(3) Slovesni suknjič, srajca z dolgimi ali kratkimi rokavi in bluza z dolgimi ali kratkimi rokavi ter polo majica so bordo rdeče barve.
(4) Slovesna srajca z dolgimi ali kratkimi rokavi in slovesna bluza z dolgimi ali kratkimi rokavi sta bele barve.
(5) Čevlji, športni čevlji, motoristični čevlji, pas, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine, so črne barve.
(6) Rokavice za urejanje prometa so bele barve.
(7) Kolesarska in motoristična čelada sta srebrne barve.
(8) Motoristični jopič, motoristične hlače in zaščitna podobleka so temno modre ali črne barve, motoristični brezrokavnik pa je bordo rdeče barve.
(9) Položajne oznake in drugi všitki v posameznih delih uniforme so modre, rdeče in rumene barve.
(10) Za opravljanje določenih nalog občinski redar nosi delovni kombinezon v bordo rdeči barvi, delovne rokavice in odsevni brezrokavnik pa so v zeleno-rumeni barvi.
III. OZNAČBE 
5. člen 
(položajne označbe) 
(1) Položajno označbo:
– vodje občinskega redarstva sestavljajo štiri srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in štirimi srebrnimi črtami;
– občinskega redarja višjega svetovalca sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in tremi srebrnimi črtami, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar višji svetovalec I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar višji svetovalec II in ena zvezdica uradniški naziv občinski redar višji svetovalec III;
– občinskega redarja svetovalca sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in dvema srebrnima črtama, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar svetovalec I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar svetovalec II in ena zvezdica uradniški naziv občinski redar svetovalec III;
– višjega občinskega redarja sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z eno srebrno obrobo in eno srebrno črto, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv višji občinski redar I, dve zvezdici uradniški naziv višji občinski redar II in ena zvezdica uradniški naziv višji občinski redar III;
– občinskega redarja vodje skupine sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema temno modrima obrobama, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar vodja skupine I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar vodja skupine II in ena zvezdica uradniški naziv občinski redar vodja skupine III;
– občinskega redarja sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s temno modro obrobo, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar II in ena zvezdica uradniški naziv občinski redar III;
– občinskega redarja pripravnika sestavlja bordo rdeča podlaga s temno modro obrobo.
(2) Geometrijska, likovna ter barvna pravila in stopnje položajnih označb so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(uporaba položajnih označb) 
(1) Položajne označbe občinskega redarja se nosijo na uniformi, na epoletah ali kot obesek. Poleg položajne označbe se na sprednjem delu zgornjega dela uniforme nosi našitek ali priponka z začetno črko imena in s priimkom občinskega redarja.
(2) Epolete se nosijo na vetrnem jopiču, bundi, slovesnem suknjiču, srajci, bluzi, vetrovki in delovnem kombinezonu. Položajne označbe kot obesek se nosijo na bundi, vetrovki in vetrnem jopiču. Epoleta in obesek sta iz tkanine modre barve, obrobljena z bordo rdečo barvo.
(3) Položajne označbe na uniformi občinskega redarja so lahko v obliki našitka, nalepke ali kovinske značke.
7. člen 
(barva in simboli vozil) 
(1) Občinsko redarstvo uporablja vozila bele barve, ki imajo bordo rdeče nalepke z napisom »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma »MESTNO REDARSTVO« oziroma »MEDOBČINSKO REDARSTVO«, grb in ime občine v temno modri barvi na prednjem in zadnjem delu vozila ter na prednjih levih in desnih vratih.
(2) Vozila občinskega redarstva so opremljena z rumenimi utripajočimi ali vrtečimi se lučmi in odsevnimi trakovi.
IV. SLUŽBENA IZKAZNICA OBČINSKEGA REDARJA 
8. člen 
(službena izkaznica in sestavni deli) 
(1) Službena izkaznica občinskega redarja je sestavljena iz identifikacijske kartice in usnjenega ovitka iz črnega usnja.
(2) Če občinski redar opravlja naloge za več občin, se v službeni izkaznici navedejo občine, na območju katerih občinski redar opravlja svoje naloge.
9. člen 
(obrazec identifikacijske kartice) 
(1) Identifikacijska kartica je velikosti 8,5 krat 5,5 cm.
(2) Identifikacijska kartica vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 krat 2,5 cm;
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice;
– desno od prostora za fotografijo je grb občine in napis »OBČINA« (ime občine oziroma mestne občine oziroma sedežne občine medobčinskega redarstva);
– pod logotipom občine je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«;
– pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« je napis »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin, »MEDOBČINSKO REDARSTVO«;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis župana in pečat občine ter datum izdaje.
(3) Besedilo, izpisano na hrbtni strani identifikacijske kartice, se glasi:
»Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih izvajanja pooblastil skladno z zakonom o občinskem redarstvu, zakoni in odloki občine iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva ter zakona o prekrških ugotavlja identiteto storilca prekrška (legitimira) in se s to službeno izkaznico izkaže tudi v drugih primerih, ko opravlja redarske naloge po občinskih odlokih.«.
(4) Oblika, likovna in barvna pravila identifikacijske kartice so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
Položajne označbe in službene izkaznice se uskladijo v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07 in 64/10).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-145/2019/17
Ljubljana, dne 6. junija 2019
EVA 2018-3130-0032
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo