Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1719. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, stran 4374.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv) in 8. ter 9. člena Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15) se v 7. členu za deseto alinejo doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– izvaja naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,«.
Dosedanja enajsta alineja postane dvanajsta alineja.
2. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(namestnik direktorja) 
(1) Direktor agencije imenuje namestnika, ki v okviru pooblastil, ki jih določi direktor, pomaga pri vodenju agencije in nadomešča direktorja v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(2) Za namestnika direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega sklepa.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-7/2019
Ljubljana, dne 6. junija 2019
EVA 2019-2130-0008
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik