Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1718. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, stran 4374.

  
Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 
1. člen 
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16, 30/17 in 14/18) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 89 z dne 29. 3. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati 5. julija 2019.
Št. 00718-5/2019
Ljubljana, dne 6. junija 2019
EVA 2019-1911-0007
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik