Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1712. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje«, stran 4367.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje« 
1. člen 
S tem odlokom se dopolni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje«(Uradni list RS, št. 76/10) (v nadaljevanju odlok).
2. člen 
V 14. členu odloka se doda drugi odstavek tako, da se glasi:
»Zavezanca za plačilo komunalnega prispevka se za gradnjo na območju Poslovno obrtne cone Kozje oprosti plačila v višini 70% odmerjenega komunalnega prispevka. Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
3. člen 
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2018-7/6
Kozje, dne 30. maja 2019
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost