Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1705. Sklep o ukinitvi statusa javneg dobra, stran 4350.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne 22. maja 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 2041/2, ID znak parcela 1846 2041/2, k.o. 1846 Liberga,
ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
II 
Nepremičnina iz tč. I tega sklepa postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-8/2018-15
Šmartno pri Litiji, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost