Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1703. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 4349.

  
Na podlagi 21., 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne 22. maja 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1846 Liberga
1320/8, 1321/5, 1321/4, 1327/2, 1328/2, 1335/32, 1326/4, 1326/6, 1335/28, 2034/15, 1335/22, 2034/14, 1335/18, 1335/16, 1335/13, 1516/2
1847 Šmartno
1390/3, 1107/6, 1395/6, 269/8, 269/6, 224/2, 227/6, 1047/18, 235/9, 1047/17, 1047/16, 235/11, 230/9, 677/5, 681/2, 684/10, 682/2, 684/9
1848 Štanga
1854/4, 1780/23, 639/8, 656/2, 654/2, 653/2, 654/4, 739/4, 735/2, 1659/2, 1660/2, 1776/2, 1762/2, 1770/4, 1802, 1803/3, 1803/5, 1114/2, 1399/5, 1399/4, 1392/2, 1397/2
1850 Ježni Vrh
252/2, 237/2, 254/2, 255/2, 255/4, 261/3, 262/4, 285/6, 236/8, 304/7, 304/5, 840/7, 304/9, 304/6, 302/4, 327/4, 326/2, 328/2, 842/6
1851 Gradišče
295/4, 299/4, 297/5, 263/5, 263/3, 63/3, 61/2, 695/2
1852 Poljane
209/2, 203/2, 214/4, 217/2, 218/2, 219/2, 1137/2, 1164/7, 1164/6, 1160/6, 1195/9
2654 Gozd Reka
802/6, 797/2, 804/2, 802/9, 800/4, 807/2, 824/16, 824/19, 824/22, 824/25, 602/7, 757/2, 749/2, 750/2, 746/5, 736/2, 737/4
2655 Račica
3877/1, 3877/3, 3874/1, 3874/8, 3874/9, 3874/11
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.
Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisalo zaznambo o grajenem javnem dobru.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-32/2011-35, 466-3/2013-161, 466-43/2018-18, 466-40/2011-188, 466-33/2006-110, 466-26/2010-37, 466-31/2015-19, 466-36/2010-128, 466-34/2018-6
Šmartno pri Litiji, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko