Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1702. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji, stran 4349.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), petega odstavka 23. in prvega odstavka 30. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/18) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
S tem sklepom se določi višina grobnine in cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji, ki so:
– pokopališče Javorje
– pokopališče Liberga
– pokopališče Primskovo
– pokopališče Velika Štanga
– pokopališče Zgornja Jablanica.
2. člen
(1) Višina letne grobnine za naslednje zvrsti grobov znaša:
GROBNINA
FAKTOR
CENA V € BREZ DDV
CENA V € Z DDV (22 %)
enojni grob
1
27,54
33,60
dvojni grob
1,6
44,06
53,75
žarni grob
1
27,54
33,60
povečan grobni prostor
3
82,62
100,80
(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(3) V primeru odstopa od najema pred pretekom mirovalne dobe mora najemnik plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe oziroma za obdobje 10 let po zadnjem pokopu, če mirovalna doba ni predpisana (npr. žarni grob).
(4) Višina grobnine se povečuje z letno inflacijo (letni indeks cen življenjskih potrebščin), ki jo ugotovi Statistični urad RS.
3. člen 
(1) Cene pokopaliških storitev znašajo:
STORITEV
CENA V € BREZ DDV
CENA V € 
Z DDV (9,5 %)
najemnina mrliške vežice (na dan)
30,74
33,66
najemnina prostora 
za svojce (na dan)
26,40
28,91
pogrebna pristojbina
10,00
10,95
(2) Za storitve grobarjev se upošteva cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o višini grobarin na pokopališčih v Občini Šmartno pri Litiji, ki niso v upravljanju JP KSP Litija d.o.o., sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, dne 27. 11. 2008 in cenik za uporabo mrliške vežice Liberga, Jablanica, št. 353-2/2003, z dne 1. 9. 2010.
5. člen 
Sklep začne veljat naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-8/2019-3
Šmartno pri Litiji, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji: 
Rajko Meserko