Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1698. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček, stran 4340.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 28. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem sklepom se spremeni 13. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček (Uradni list RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019).
2. člen 
(vsebina spremembe) 
Besedilo 13. člena (končne določbe) Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček se spremeni, kot sledi:
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2019.
3. člen 
(končne določbe) 
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa prične naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
Št. 602-0003/2019-9
Šmarješke Toplice, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar