Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1697. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 4339.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 17/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 28. 5. 2019, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
Gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
10,7575
11,7795
10,7575
11,7795
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
32,2725
35,3384
32,2725
35,3384
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
107,5750
117,7946
107,5750
117,7946
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
161,3625
176,6919
161,3625
176,6919
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
537,8750
588,9731
537,8750
588,9731
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
1.075,7500
1.177,9463
1.075,7500
1.177,9463
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
2.151,5000
2.355,8925
2.151,5000
2.355,8925
Vodarina v m3
0,9200
1,0074
1,1178
1,2240
Občina subvencionira ceno vodarine za 17,70 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
7,5000
8,2125
8,0209
8,7829
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
22,5000
24,6375
24,0627
26,3487
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
75,0000
82,1250
80,2090
87,8289
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
112,5000
123,1875
120,3135
131,7433
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
375,0000
410,6250
401,0450
439,1443
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
750,0000
821,2500
802,0900
878,2886
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.500,0000
1.642,5000
1.604,1800
1.756,5771
Stroški izvajanja storitve v m3
0,1975
0,2163
0,1975
0,2163
Občina subvencionira ceno omrežnine za 6,49 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,8804
3,1540
2,8804
3,1540
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
8,6412
9,4621
8,6412
9,4621
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
28,8040
31,5404
28,8040
31,5404
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
43,2060
47,3106
43,2060
47,3106
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
144,0200
157,7019
144,0200
157,7019
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
288,0400
315,4038
288,0400
315,4038
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
576,0800
630,8076
576,0800
630,8076
Stroški izvajanja storitve v m3
0,4000
0,4380
0,1299
0,1422
Občina subvencionira ceno izvajanja storitve za 66 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0048
0,0053
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0920
0,1007
SKUPAJ za kg
0,0968
0,1060
Št. 354-0013/2019-4
Šmarješke Toplice, dne 28. maja 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar