Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1696. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 4338.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 17/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 28. 5. 2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2019 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
10,7575
11,7795
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
32,2725
35,3384
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
107,5750
117,7946
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
161,3625
176,6919
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
537,8750
588,9731
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
1.075,7500
1.177,9463
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
2.151,5000
2.355,8925
Vodarina v m3
1,1178
1,2240
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
8,0209
8,7829
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
24,0627
26,3487
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
80,2090
87,8289
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
120,3135
131,7433
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
401,0450
439,1443
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
802,0900
878,2886
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.604,1800
1.756,5771
Stroški izvajanja storitve v m3
0,1932
0,2116
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,3903
2,6174
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
7,1709
7,8521
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
23,9030
26,1738
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
35,8545
39,2607
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
11,5150
130,8689
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
239,0300
261,7379
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
478,0600
523,4757
Stroški izvajanja storitve v m3
1,1764
1,2882
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2019 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6750
115,7141
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2019 za vse uporabnike:
Prevzem blata iz MKČN
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6749
115,7140
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0048
0,0053
Stroški izvajanja storitve v m3
0,0920
0,1007
SKUPAJ za kg
0,0968
0,1060
Št. 354-0013/2019-3
Šmarješke Toplice, dne 28. maja 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar