Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1694. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 4337.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 5. redni seji 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Šmarje pri Jelšah zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Šmarje pri Jelšah.
2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti Oddelka za okolje in prostor Občine Šmarje pri Jelšah.
(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila stroškov.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
(1) Občina na podlagi 131. člena vodi postopek lokacijske preveritve.
(2) Pristojnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacijske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Šmarje pri Jelšah.
(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0004/2019-8
Šmarje pri Jelšah, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost