Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1691. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, stran 4334.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 19,07 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 14,27 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 23,97 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,73 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro.
5. člen 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 25,50 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,78 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2019 dalje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 122-0035/2018, z dne 21. 6. 2018, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/18.
Št. 122-0032/2019
Sevnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk