Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1686. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred, stran 4328.

  
Župan Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, 84/18) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18) izdaja
S K L E P 
o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred 
1. člen 
Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavodaVrtci Občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29a, Moravske Toplice, se za čas od 1. 6. 2019 do konca trajanja mandata, za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-00005/2019-2
Moravske Toplice, dne 28. maja 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač