Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1685. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode, stran 4327.

  
Na podlagi 3. in 4. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 78/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode 
1. člen
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/17 in 17/18; v nadaljevanju: odredba) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»2. člen 
Vrste javnih parkirnih površin so:
1. Parkirne površine, namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju do 2 uri (MODRE CONE):
1.1. območje pred Knjižnico Medvode
1.2. območje tržnice ob Medvoški cesti
1.3. območje na Cesti ob Sori
1.4. območje ob Zdravstvenem domu Medvode
1.5. območje za Kulturnim domom Medvode
2. Parkirne površine, kjer sta prvi 2 uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja ura je plačljiva:
2.1. območje pri pokopališču v Preski
3. Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine:
3.1. območje med NLB in Pošto Medvode
3.2. območje ob Barletovi cesti
3.3. Zavrh pod Šmarno goro
4. Rezervirane parkirne površine, za katere so uvedene dovolilnice:
4.1. območje za občinsko stavbo in za Knjižnico Medvode
4.2. območje ob Zdravstvenem domu Medvode
4.3. območje ob Vrtcu Medvode in OŠ Medvode
4.4. območje tržnice ob Medvoški cesti
4.5. območje za Kulturnim domom Medvode
4.6. območje ob Športni dvorani Medvode.«
2. člen 
V 10. členu odredbe se spremeni peti odstavek tako, da se po novem glasi:
»(5) Dovolilnice za tekoče koledarsko leto izdaja občinska uprava.«
Šesti odstavek tega člena se črta; dosedanji sedmi odstavek se ustrezno preštevilči.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Na rezerviranih parkirnih površinah iz četrte točke 2. člena je v času popoldanskih in večernih prireditev parkiranje dovoljeno brez dovolilnice.«
3. člen 
V 11. členu odredbe se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Do vzpostavitve tehničnih pogojev za plačevanje parkirnine na parkirnih površinah, kjer je predvideno plačilo parkirnine, se 2. člen v točki 3.3. Zavrh pod Šmarno goro in 8. člen odredbe ne izvajata.«
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-92/2015-6
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole