Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1683. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 4326.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
1. člen 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett oskrba d. o. o., in na delovnik znaša 21,21 evra na efektivno uro; v ceni storitve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,27 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 18,94 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 15,53 evra na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,68 evra na efektivno uro.
2. člen 
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 28,17 evra na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,27 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 25,90 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 20,40 evra na efektivno uro, cena za uporabnika na nedeljo znaša 7,77 evra na efektivno uro.
3. člen 
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 30,02 evra na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,27 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 27,75 evra na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 21,69 evra na efektivno uro, cena za uporabnika znaša 8,33 evra na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2019 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 69/17).
Št. 410-0013/2019-6
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole