Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1677. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4322.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičnini s parcelno številko
2001/3 k. o. 1996 – Log,
2004/4 k. o. 1996 – Log in
2001/6 k. o. 1996 – Log
ukinja status grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2019
Dragomer, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik