Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1672. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4320.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 22. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2097/4, k.o. 1033 Trobni Dol (ID 4951213) – zemljišče v izmeri 216 m2.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-18/2015
Laško, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost