Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1671. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, stran 4320.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je občinski svet na 4. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 
1. 
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, ki jo je predlagal izvajalec CSD Laško.
2. 
Cena neposredne socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 18,51 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 14,41 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 4,10 EUR na efektivno uro.
3. 
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 25,91 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 20,21 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,70 EUR na efektivno uro.
4. 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 27,76 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 21,66 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,10 EUR na efektivno uro.
5. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško številka 12280-22/2017, z dne 20. 12. 2017 (Uradni list RS, št. 80/17).
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2019.
Št. 12280-09/2019
Laško, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek