Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1670. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško, stran 4320.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Občine Laško na 4. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Laško zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Laško, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 evrov.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2019
Laško, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek