Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1651. Sklep št. 3/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 4306.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 6. redni seji dne 28. 5. 2019 sprejel
S K L E P  Š T .  3 / 1 9 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Na podlagi tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela 1716/20, v izmeri 577 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1446/5, v izmeri 468 m2,
– katastrska občina 1071 – Škofja vas, parcela 1201/79, v izmeri 48 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela 1144/54, v izmeri 191 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela 1139/69, v izmeri 84 m2,
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 671/12, v izmeri 136 m2,
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 665/5, v izmeri 61 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 40/4, v izmeri 287 m2.
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2019
Celje, dne 28. maja 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot