Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N), stran 4243.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-11
Ljubljana, dne 5. junija 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-N) 
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 11/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPS in 64/17 – ZZDej-K) se v 31. členu v tretjem odstavku v prvi alineji beseda »presaditve« nadomesti z besedilom »darovanja in posledic darovanja«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico in se za besedo »delu« doda besedilo », darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe in posledic darovanja krvi«.
V šestem odstavku se beseda »in« nadomesti z vejico in se za besedo »člana« doda besedilo », darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe in posledic darovanja krvi«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki uveljavljanja pravic do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/19-14/17
Ljubljana, dne 28. maja 2019
EPA 428-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti