Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019

Kazalo

1494. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B), stran 3989.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-3
Ljubljana, dne 21. maja 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (ZEN-B) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) se v 30. členu datum »1. junija 2019« nadomesti z datumom »31. marca 2020«.
2. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku datum »1. junija 2019« nadomesti z datumom »1. aprila 2020«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/19-3/13
Ljubljana, dne 13. maja 2019
EPA 542-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost