Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2019 z dne 16. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2019 z dne 16. 5. 2019

Kazalo

1432. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, stran 3669.

  
Na podlagi 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
1. člen 
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Stroški in najvišje priznane vrednosti, upoštevani v okviru postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega pravilnika, se upoštevajo v skladu s Pravilnikom o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17).
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2019
Ljubljana, dne 14. maja 2019
EVA 2019-2330-0042
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina