Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1307. Pravilnik o spremembi Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih, stran 3396.

  
Na podlagi prvega in šestega odstavka 40. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih 
1. člen 
V Pravilniku o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14) se v 9. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policistke oziroma policisti smejo imeti na vidnem mestu, razen po glavi in vratu, tetovaže in druge podobne poslikave po telesu v nevpadljivih barvah, če se z njimi ne spodbuja ali razpihuje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temeljijo na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti, ali če se z njimi ne krni ugled policije na drug način (npr. ponižujoče, seksistične ali nasilne podobe).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2019/10
Ljubljana, dne 30. aprila 2019
EVA 2019-1711-0015
Boštjan Poklukar l.r.
minister 
za notranje zadeve