Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1305. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice, stran 3395.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2019.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje, da obračunske lastne cene:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
– zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – javna infrastruktura,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
ne presegajo 10% od potrjenih cen in cene ostanejo nespremenjene.
(2) Obračunska lastna cena zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0988 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,1112 €/kg (brez DDV).
(3) Obračunska lastna cena zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0911 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,1076 €/kg (brez DDV).
(4) Obračunska lastna cena odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,0658 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0958 €/kg (brez DDV).
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 032-0007/2019-5/5-2(121)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.