Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1304. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, stran 3394.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2019.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje, da obračunska lastna cena vodarine ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane nespremenjena.
(2) Predračunska lastna cena omrežnine vodarine za premer vodomera DN ≤ 20 presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 3,9019 €/mes. na predračunsko lastno ceno 4,3878 €/mes (brez DDV).
(3) Za ostale premere vodomerov se cena omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 032-0007/2019-5/5-1(121)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.