Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1303. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 3394.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2019.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje, da obračunska lastna cena omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode in obračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni ostaneta nespremenjeni.
(2) Obračunska lastna cena omrežnina čiščenja padavinske odpadne vode ter obračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni ostaneta nespremenjeni.
(3) Obračunska lastna cena omrežnina črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ter obračunska lastna cena storitev črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni ostaneta nespremenjeni.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 032-0007/2019-5/5-4(121)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.