Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1302. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 3394.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave februar 2019.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje, da predračunska lastna cena omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode in predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane nespremenjena.
(2) Predračunska lastna cena omrežnina odvajanja padavinske odpadne vode in predračunska lastna cena odvajanja padavinske vode ne presega 10 % od potrjene cene in cena ostane nespremenjena.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 032-0007/2019-5/5-3(121)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.