Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1301. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3393.

  
Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 18,08 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 13,06 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,02 EUR na efektivno uro.
3. člen 
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo znaša 23,82 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,13 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,69 EUR.
(2) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na praznik znaša 25,32 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 19,27 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,05 EUR.
4. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 59/17).
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 122-0031/2019-2(128)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.