Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1300. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi odpadki, stran 3393.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 6. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d. o. o. (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi odpadki (obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov), ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d. o. o., z datumom izdelave marec 2019.
II. 
Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (brez DDV):
– cena storitve
0,08935 EUR/kg
– cena javne infrastrukture
0,02509 EUR/kg
III. 
Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (brez DDV):
– cena storitve
0,05183 EUR/kg
– cena javne infrastrukture
0,06667 EUR/kg
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati in se uporablja od 1. 5. 2019.
Št. 032-0007/2019-5/6(121)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc l.r.