Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1292. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2019 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2019 za območje Občine Železniki, stran 3387.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2019 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2019 za območje Občine Železniki, ki ju je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,3954 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
Premer vodomera
DN / = 20
3,0491 EUR/mesec
20 DN 40
9,1474 EUR/mesec
40 / = DN 50
30,4912 EUR/mesec
50 / = DN 65
45,7368 EUR/mesec
65 / = DN 80
91,4736 EUR/mesec
80 / = DN 100
152,4560 EUR/mesec
100 / = DN 150
304,9121 EUR/mesec
150 / = DN
609,8241 EUR/mesec
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1201 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
Premer vodomera
DN / = 20
3,7346 EUR/mesec
20 DN 40
11,2037 EUR/mesec
40 / = DN 50
37,3458 EUR/mesec
50 / = DN 65
56,0187 EUR/mesec
65 / = DN 80
112,0373 EUR/mesec
80 / = DN 100
186,7289 EUR/mesec
100 / = DN 150
373,4578 EUR/mesec
150 / = DN
746,9156 EUR/mesec
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,3338 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
Premer vodomera
DN / = 20
2,9220 EUR/mesec
20 DN 40
8,7659 EUR/mesec
40 / = DN 50
29,2198 EUR/mesec
50 / = DN 65
43,8297 EUR/mesec
65 / = DN 80
87,6594 EUR/mesec
80 / = DN 100
146,0989 EUR/mesec
100 / = DN 150
292,1979 EUR/mesec
150 / = DN
584,3957 EUR/mesec
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključuje:
2.3.1. Cena storitve greznice / male komunalne čistilne naprave: 0,1862 EUR/m3
2.3.2. Cena omrežnine:
Premer vodomera
DN / = 20
0,1792 EUR/mesec
20 DN 40
0,5377 EUR/mesec
40 / = DN 50
1,7922 EUR/mesec
50 / = DN 65
2,6883 EUR/mesec
65 / = DN 80
5,3766 EUR/mesec
80 / = DN 100
8,9610 EUR/mesec
100 / = DN 150
17,9220 EUR/mesec
150 / = DN
35,8439 EUR/mesec
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 9000-3/2019-013
Železniki, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.