Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1288. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi, stran 3386.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi 
1. člen
S tem odlokom se spremeni 3. točka 6. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/18) tako, da se glasi:
»(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
93.110Obratovanje športnih objektov
93.190Druge športne dejavnosti
85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
90.040Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.130Obratovanje fitnes objektov
68.320Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
81.100Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
77.210Dajanje športne opreme v najem in zakup
81.300Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
56.300 Strežba pijač.«
2. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-3/2018
Zagorje ob Savi, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.