Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1287. Sklep o vodarini, stran 3386.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 23. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se vodarina v višini 0,5945 EUR/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
DN20
3,1680
DN25
9,5040
DN40
31,6800
DN50
47,5200
DN80
158,4000
DN100
316,8000
DN150
633,6000
III. 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.