Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1286. Sklep o subvenciji najemnine, stran 3385.

  
Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 23. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz proračuna Občine Tolmin določi subvencija najemnine:
– za ostanek zbiranja komunalnih odpadkov v višini 56,59 %,
– za biološke odpadke v višini 92,02 %.
II. 
Subvencija, določena s tem sklepom, se začne uporabljati z uveljavitvijo novih cen ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019.
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.