Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1285. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 3385.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 24. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,2279 EUR/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
DN20
2,1381
DN25
6,4143
DN40
21,3810
DN50
32,0715
DN80
106,9050
DN100
213,8100
DN150
427,6200
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.